Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

93 resultaten gevonden

| Leydse Courant | pagina 1

den Heer G. W. Bannier. T. van Lanschot. A. Gratama. B. A. Fokker, de lleeren II. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh. de lleeren van Schermbeek van Hall. A. van Deventer Zonen.

| Leydse Courant | pagina 4

Heeren de Lange de Moraaz. E. C. Engelberis O. den Heer E. A. Smidt. de Heeren Stoop Reus. Scheurleer Zonen. Mesdag Zonen. Weslerkappel Hoofd, den Heer F. van Lanschot. A. Gralama. de Heeren Lezwijn

| Leydse Courant | pagina 3

Alkmaar Heeren de Lange de Moraaz. 1 Arnhem E. C. Engelberls C°. 's Graveuhage Scheurleer Zoonen. Haarlem a a a Weslerkappel Hoofd, a 's Herlogenbosch a a a Heer F. van Lanschot. a Leeuwarden a a a a

| Leydse Courant | pagina 3

Te Soerabaya is aan eene kortstondige, maar hevige ziekte overleden de Hoofdingenieur bij den waterstaat van Lanschot Hubrecht, door een ieder betreurd, die zijne minzame hulpvaardigheid op prijs had

| Leydse Courant | pagina 3

. du Rieu, J. van der Hoeven, A. II. Verster en F. A. J. van Lanschot, en die van orde bij de Maskerade, bestaande uit de HH. C. R. E. van Ryckevorsel, J. P. Berdenis van Berlekom, C. G. Hullman, S. le

| Leydse Courant | pagina 1

Tot Secretaris van het Prov. Genootschap van Kunsten en Weten schappen in Noordbrabant, te 'sHertogenbosch gevestigd, is dezer dagen verkozen Mr. F. J. A. van Lanschot, Advocaat aldaar.

| Leydse Courant | pagina 1

De benoeming van den lieer J. A. C. W. van Lanschot Hubrecht tot ontvanger der directe belastingen te Spijkenisse is ingetrokken en als zoo danig benoemd de heer mr. A. J. van Deinse, ontvanger te

| Leydse Courant | pagina 4

de lleeren Stoop Reus. Scheurleer Zonen. ii Mesdag Zonen. ii ii ii Westerkappel Hoofd, ii den Heer F. van Lanschot. ii ii ii A. Gratama. ii de Heeren Lezwijn Eigeman. ii den Heer M. A. 't Gilde, ii

| Leydse Courant | pagina 1

Het bestuur van de Juristen-vereeniging voor 1878 is zamcngesteld uit de heeren m". G. de Vries Az.voorzitter; J. E. Goudsmit, G. A. van Haniel, S. J. Hingst, J. Knottenbelt, F. A. J. van Lanschot, J

| Leydse Courant | pagina 3

Lanschot Hubrecht, R. C. Spengler, A. Th. Sorillon en M. J. Schram. Ook is a. o. de onlangs uit Nederland aangekomen Apotheker der 3de kl. C. F. M. de Grijs, geplaatst bij het groot militair hospitaal te

| Leydse Courant | pagina 2

dit gewest als toeziend Proost, Johan de Bergh, Griffier en G. van Lanschot, Rentmeester, uit makende het bestuur van de broederschapop perkamentkan met het meeste regt onder de voorname kunststukken

| Leydse Courant | pagina 1

. Rcynders, II. van Kelwich, A. J. Goudriaan, C. J. van der Schalk, G. de Harlog, G. L. van Lanschot Hubrecht, R. C. Spèngler en A. T. Sorillon, allen zijn daartoe benoemd, waar door nu reeds behoefte ontstaat

| Leydse Courant | pagina 2

Gisteren heeft alhier de opening plaats gehad van de stembiljetten, en zijn bevonden tot leden van het kies-kollegie verkozen te zijn de Heeren Arnout Suys en August van Lanschot. in plaats van