Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

2.965 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Van Lanschot zoekt rijke klanten aan Cóte d'Azur ... den bosch/gpd - F. van Lanschot Bankiers zoekt zijn klan ten overal. Speerpunt dit jaar zijn de Cöte d'Azur en de Costa del Sol. Het aantal rijke klanten van de Bossche bank groeit gestaag.

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Van Lanschot verwacht aantal nieuwe fondsen ... De eerste op rij is komend na jaar het bouwbedrijf Verenigde Bedrijven Heijmans. Maar er staat meer op stapel, zegt voor zitter drs. H. Heemskerk van de raad van bestuur van F. van Lanschot Bankiers

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Van Lanschot en Nuts willen samenwerken ... Van Lanschot Bankiers en verzekeraar Nuts Ohra onder zoeken de mogelijkheden voor een strategische alliantie. De twee willen samenwerken op basis van gelijkwaardig heid en met behoud van de eigen

| Leidsch Dagblad | pagina 8

Van Lanschot start bedaard ... Ondanks de Bossche bollen, de frisse blondines en de 'terug keer op aarde' van oprichter Cornelis van Lanschot, is de eerste middag van het 262 jaar oude bankiershuis Van Lan schot op de Amsterdamse

| Leidsch Dagblad | pagina 10

Beursgang Van lanschot moet zelfstandigheid onderstrepen ... De beursgang begin juli van het monumentale Bossche ban kiershuis Van Lanschot onder streept de zelfstandigheid van de 262 jaar oude bank en is een geste naar de cliënten toe. Daar kwam de

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Van Lanschot op zoek naar rijke Belgen ... F. van Lanschot Bankiers, dat zich voornamelijk richt op mid delgrote familiebedrijven en vermogende particulieren, wil zijn vleugels uitslaan in België. Het Bossche bankiershuis hoopt door overname

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Afscheid van Van Lanschot ... den bosch - De afgelopen vrijdag op 87-jarige leeftijd overleden voormalige verzetsstrij der Willem van Lanschot is gisteren in Den Bosch begraven. Tijdens de uitvaartdienst in de Sint-Jan werd hij

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Lichte groei Van Lanschot ... den haag/gpd - F. van Lanschot Bankiers zal 2001 met winst kunnen afsluiten en een kleine winstgroei kunnen noteren ten opzichte van 2000. „Dat is ge zien de omstandigheden in de tweede helft van

| Leidsch Dagblad | pagina 8

Van Lanschot zet rem op beleggingshypotheek ... Lanschot Bankiers is de eerste bank in Nederland die de be staande beleggingshypotheken 'veiliger' maakt. Klanten worden gedwongen de helft van de aan delen om te zetten in minder ri sicovolle

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Mr. W. M. van Lanschot overleden ... In huize „Jagersbosch" te Vught is Zaterdag echtend in den ouderdom van 72 jaren over leden mr. W. M. van Lanschot, oud-lid van de Eerste Kamer.

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Van Lanschot heeft een goed jaar achter de rug ... oi den optieprodukt Escape markt. Volgende maand Van Lanschot bovendien een spaarproduct (een twe vijfjaars deposito) waarb rentevergoeding wordt g< peld aan de ontwikkeling va Amsterdamse

| Leidsch Dagblad | pagina 8

Van Lanschot naar beurs ... Van Lanschot Bankiers krijgt waarschijnlijk nog deze zomer een notering aan de Amster damse effectenbeurs. De Bos sche bank doet morgen officiële mededelingen, maar diverse bronnen bevestigen dat het

| Leidsch Dagblad | pagina 8

Opnieuw flinke groei bij Van Lanschot in 2000 ... Van Lanschot is in 2000 op nieuw flink gegroeid. Het ba lanstotaal van de bank nam toe met 18,6 procent tot 21,4 mil jard gulden. Het bedrijfsresul taat na belastingen ging met 29,3 procent omhoog

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Wat in 1933 mogelijk was, was het in 1937 niet, aldus de heer van Lanschot ... De heer van Lanschot (r.k.) bespreekt de geschiedenis van de kabinetsformatie. Men zegt dat dit kabinet niet past op de uiting van den volkswil. Spr. betoogt, dat deze meening onjuist ls. De kiezers

| Leidsch Dagblad | pagina 8

Van Lanschot vermoedelijk nog dit jaar naar de beurs ... De kans is groot dat de bank F. Van Lanschot nog dit jaar een notering aan de Amsterdamse effectenbeurs krijgt. Dat viel gisteren op te maken uit de uit latingen van bestuursvoorzitter H. Heemskerk

| Leidsch Dagblad | pagina 20

Van Lanschot vaart wel bij fusies grote banken ... Van Lanschot Bankiers, dat de ze week zijn 21ste kantoor in Leiden ten doop heeft gehou den, wil de komende jaren fors uitbreiden. Het totaal aantal vestigingen moet toenemen tot 30. De eerstvolgende

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Van Lanschot somberder over gehele jaar 2001 ... den bosch/anp - Van Lanschot heeft in de eerste helft van het jaar het bedrijfsresultaat na be lastingen zien stijgen met 14,5 procent tot 46,4 miljoen euro 102 miljoen). De bank is ech ter wat

| Leidsch Dagblad | pagina 2

F. van Lanschot i Bankiers ... F. van Lanschot Bankiers is van oudsher een bank voor familiebedrijven en directeuren-grootaandeelhouders. Met succes vinden wij voor deze cliënten keer op keer het evenwicht tussen zakelijke en

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Van Lanschot blijft overeind ... Amsterdam - Van Lanschot houdt zich ondanks een nega tief beursklimaat en moeilijkere economische omstandigheden goed staande. De nettowinst van de bankier kwam in het eerste halfjaar uit op 51,2 mil

| Leidsch Dagblad | pagina 8

Goed jaar voor Van Lanschot ... den bosch - Van Lanschot Ban kiers heeft vorig jaar ondanks de malaise op de aandelen- beurzen een goed jaar gedraaid. De nettowinst daalde iets, met 3,2 procent, tot 97,5 miljoen eu ro. Dat kwam

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Mr. van Lanschot eere burger van Den Bosch ... Voonde laatste zitting van den gemeente raad van Den Bosch, welke gisteren v/as be legd om afscheid te nemen van-den burge meester mr. F. J, van Lanschot, die met in gang van 1 September eervol

| Leidsch Dagblad | pagina 7

raagtekens bij 'nieuwe en unieke spaarvorm' Van Lanschot ... Van Lanschot legt van het geld een portefeuille aan van tien Europese kwaliteitsaandelen. Tij dens de looptijd vallen er vier af, de twee best presterende en de twee slechtste. Waren de be doelde

| Leidsch Dagblad | pagina 8

Hogere winst bij F. van Lanschot ... din bosch - F. van Lanschot Bankiers heeft in het eerste halfjaar een winstgroei behaald van 4,1 piocent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het nettoresultaat kwam uit op 53,3 miljoen euro

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Mr. J. A. van Lanschot Hubrecht volgt S. J. van den Bergh op ... daarna voor korte tyd geschorst voor het onderzoek van de geloofs brief van mr. J. A. van Lanschot Hubrecht, die de plaats van de heer Van den Bergh in de VVD-fractie zal innemen. De geloofsbrief werd in

| Leidsch Dagblad | pagina 6

Bestuursvoorzitter Van Lanschot maakt overstap ... eerste bestuursvoorzitter die niet naar de naam Van Lanschot luisterde. Bert Heemskerk nam in 1991 het roer over van het ge slacht Van Lanschot dat de bank in 1737 begon in Den Bosch. Gisteren maakte

| Leidsch Dagblad | pagina 4

J. Iteijnders. de Heeren Stoop en Eens. Scheurleer Zonen. n Mesdag Zonen, den Heer G. YV. Bannier. F. van Lanschot. A. Gratama. B. A. Fokker, de Heeren H. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh. de

| Leidsch Dagblad | pagina 4

J. Keijnders. de Heeren Stoop en Bens. n Scheurleer Zonen. Mesdag Zonen, den Heer G. W. Bannier. F. van Lanschot. A. Gratama. B. A. Fokker, de Heeren H. C. VoorkoeveSi C°. den Heer Z. de Jongh. de

| Leidsch Dagblad | pagina 4

J. Reijuders. de Heeren Stoop en Eens. n n Scheurleer Zonen. Mesdag Zonen, den Heer G. W. Bannier. n F. van Lanschot. A. Gratama. n B. A. Fokker, de Heeren H. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh

| Leidsch Dagblad | pagina 4

E. C. Engelberts Co., te Arnhem. r n Scheurleer Zonen, te 'sHage. n h Westerkappel Hoofd, te Haarlem. Heer F. v.Lanschot, te's Hertogenbosch. k A. Gratama, te Leeuwarden. v HH. Lezwyn Eigeman, te

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Heer F. v. Lanschot, te 's Hertogenbosch. A. Gratama, te Leeuwarden. h HH. Lezwyn Eigeman, te Leiden. h Heer M. A. 't Gilde, te Middelburg. r HH. Jan Havelaar Zoon, te Rotterdam. n A. Oortman Zoon, te

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Lanschot Hubrecht, thans ia dezelfde betrekking te Rauwerd en de ritmeester W. F. C. Hamming van het 3de regement dragonders, op verzoek op non-activiteit ge steld en zulks in afwachting dat nader omtrent

| Leidsch Dagblad | pagina 3

F. van Lanschot. li A. Gratama. de Heeren A.L.Reimeringer&Zonen. u den Heer B. A. Fokker. de Heeren H. C. Voorhoeve C®. ii den Heer Z. de Jongh. n de Heeren v. Schermbeek&v. Hall. a n A. van Deventer

| Leidsch Dagblad | pagina 4

J. Reijnders. de Heeren Stoop en Rens. Scheurleer Zonen. Mesdag Zonen, den Heer G. W. Bannier. n F. van Lanschot. A. Gratama. n n B. A. Fokker, de Heeren H. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh. de