Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

12 resultaten gevonden

| Handelingen van de Raad | pagina 3

Onder overlegging van het hierachter afgedrukt adres van Mr. E. P. van Lanschot, Burgemeester van Breda, e. a., uit makende eene commissie, die zich belast heeft met de voor bereiding van de ... Mr. E. P. van Lanschot, burgemeester van Breda, J. Simons, wethouder van 's Gravenhage,

| Handelingen van de Raad | pagina 2

5 Dit is nu weer een adres van een vereeniging die meer speciaal de belangen van de vrouwen behartigt; ik meen zelfs, dat de presidente van die vereeniging Mevrouw van Lanschot-Hubrecht is afgetreden ... toch hebben als leden van den Raad er ons oordeel over uit te spreken, of een adres naar onze meening gewichtig genoeg is om er nog verder de aandacht op te vestigen. Dat mevrouw van Lanschot

| Handelingen van de Raad | pagina 1

van wapenborden der geslachten van Gael en van Lanschot, waarschijnlijk in de kerk geplaatst geweest. ... Tot de nalatenschap van Vrouwe van der Hoop, douairière van Leyden Gael, behoort eene verzameling wapenborden der geslachten van Gael en van Lanschot, waarschijnlijk in de kerk geplaatst geweest.