Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

217 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 4

J. Iteijnders. de Heeren Stoop en Eens. Scheurleer Zonen. n Mesdag Zonen, den Heer G. YV. Bannier. F. van Lanschot. A. Gratama. B. A. Fokker, de Heeren H. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh. de

| Leidsch Dagblad | pagina 4

J. Keijnders. de Heeren Stoop en Bens. n Scheurleer Zonen. Mesdag Zonen, den Heer G. W. Bannier. F. van Lanschot. A. Gratama. B. A. Fokker, de Heeren H. C. VoorkoeveSi C°. den Heer Z. de Jongh. de

| Leidsch Dagblad | pagina 4

J. Reijuders. de Heeren Stoop en Eens. n n Scheurleer Zonen. Mesdag Zonen, den Heer G. W. Bannier. n F. van Lanschot. A. Gratama. n B. A. Fokker, de Heeren H. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh

| Leidsch Dagblad | pagina 4

E. C. Engelberts Co., te Arnhem. r n Scheurleer Zonen, te 'sHage. n h Westerkappel Hoofd, te Haarlem. Heer F. v.Lanschot, te's Hertogenbosch. k A. Gratama, te Leeuwarden. v HH. Lezwyn Eigeman, te

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Heer F. v. Lanschot, te 's Hertogenbosch. A. Gratama, te Leeuwarden. h HH. Lezwyn Eigeman, te Leiden. h Heer M. A. 't Gilde, te Middelburg. r HH. Jan Havelaar Zoon, te Rotterdam. n A. Oortman Zoon, te

| Leidsch Dagblad | pagina 1

Lanschot Hubrecht, thans ia dezelfde betrekking te Rauwerd en de ritmeester W. F. C. Hamming van het 3de regement dragonders, op verzoek op non-activiteit ge steld en zulks in afwachting dat nader omtrent

| Leidsch Dagblad | pagina 3

F. van Lanschot. li A. Gratama. de Heeren A.L.Reimeringer&Zonen. u den Heer B. A. Fokker. de Heeren H. C. Voorhoeve C®. ii den Heer Z. de Jongh. n de Heeren v. Schermbeek&v. Hall. a n A. van Deventer

| Leidsch Dagblad | pagina 4

J. Reijnders. de Heeren Stoop en Rens. Scheurleer Zonen. Mesdag Zonen, den Heer G. W. Bannier. n F. van Lanschot. A. Gratama. n n B. A. Fokker, de Heeren H. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh. de

| Leidsch Dagblad | pagina 2

De tegenwoordige Koepoort alhier is gebouwd in het jaar 16 71; de eerste steen werd den 21sten Mei van dat jaar gelegd door den zoon van den burgemeester van Lanschot. In die eeuw was men ook tot het

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Z. M. heeft benoemd: tot officier van justitie bij de arr.-rechtb. te 's-Hertogenbosch Mr. F. A. J. van Lanschot; tot subst.-officier vanjus- titie bij de arr.-rechtb. te 's-Hertogenbosch Jhr. Mr. P

| Leidsch Dagblad | pagina 3

a F. van Lanschot. u A. Gratama. de Heeren A.L.Reimeringer&Zonen. den Heer B. A. Fokker. n de Heeren H. C. Voorhoeve C°. n den Heer Z. de Jongli. n de Heeren v. Schermbeek &v. Hall. u a A. van

| Handelingen van de Raad | pagina 1

van wapenborden der geslachten van Gael en van Lanschot, waarschijnlijk in de kerk geplaatst geweest. ... Tot de nalatenschap van Vrouwe van der Hoop, douairière van Leyden Gael, behoort eene verzameling wapenborden der geslachten van Gael en van Lanschot, waarschijnlijk in de kerk geplaatst geweest.

| Leydse Courant | pagina 1

den Heer G. W. Bannier. T. van Lanschot. A. Gratama. B. A. Fokker, de lleeren II. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh. de lleeren van Schermbeek van Hall. A. van Deventer Zonen.

| Leidsch Dagblad | pagina 4

. Heer F. v.Lanschot, te's Hertogenbosch. u u A. Gratama, te Leeuwarden. u HH. Lezwyn 8e Eigeman, te Leiden. u Heer M. A. 't Gilde, te Middelburg. HH. Jan Havelaar 8e Zoon, te Rotterdam. A. Oortman Se Zoon

| Leidsch Dagblad | pagina 4

E. v.Lanschot, te'sHertogeubosch. ff A. Gratama, te Leeuwarden, ff HH. Lezwyn Eigeman, te Leiden, ff Heer M. A. 't Gilde, te Middelburg, ff HH. Jan Havelaar Zoon, te Rotterdam, ff ff A. Oortman Zoon

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Westerkappel Hoofd, te Haarlem. m Heer E. v. Lanschot, te's Hertogenbosch. A. Gratama, te Leeuwarden. b HH. Lezwyn Eigeman, te Leiden. h Heer M. A. 't Gilde, te Middelburg. a HH. Jan Havelaar Zoon

| Leidsch Dagblad | pagina 4

. Heer E. v. Lanschot, te's Hertogenbosch. u A. Gratama, te Leeuwarden. HH. Lezwyn Se Eigeman, te Leiden. Heer M. A. 't Gilde, te Middelburg. HH. Jan Havelaar Se Zoon, te Rotterdam. u u A. Oortman Se Zoon

| Leidsch Dagblad | pagina 3

h Heeren de Lange de Moraaz. u n E. C. Engelberts Sc Comp, den Heer E. A. SMIDT. de Heeren Stoop Rena. u tt Scheurleer Zonen. n ii Mesdag Zonen. ii Westerkappel Hoofd, den Heer F. van Lanschot. u n A

| Leidsch Dagblad | pagina 3

den Heer Corns. Johs.. de Lange. u u E. C. Engelberts en C°. u den Héér E. A. Smidt. u J. Reijnders. de Heeren Stoop Rens. Scheurleer Zonen. Mesdag Zonen. den Heer G. W. Bannier. ii n F. van Lanschot

| Leidsch Dagblad | pagina 3

ii F. van Lanschot. ii A. Gratama. n de Heeren A.L.Reimeringer&Zonen. n den Heer B. A. Fokker. n de Heeren H. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh. ii de Heeren v. Schermbeek &v. Hall. n a A. van

| Leidsch Dagblad | pagina 3

. u n F. van Lanschot. n A. Gratama. ii de Heeren A.L.Reimeringer&Zonen. u den Heer B. A. Fokker. u de Heeren H. C. Voorhoeve C°. den Heer Z. de Jongh. n de Heeren v. Schermbeek &v. Hall. n ii A. van

| Leidsch Dagblad | pagina 3

. ii F. van Lanschot. n A. Gratama. u de Heeren A.L.Reimeringer&Zonen. ii den Heer B. A. Fokker. u de Heeren H. C. Voorhoeve C°. li den Heer Z. de Jongh. n de Heeren v. Schermbeek &v. Hall. n H A. van