Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

14 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Rechter jaagt krakers niet op ... kort geding tegen de krakers van het complex nadrukkelijk. Een dergelijk be sluit zou de ongeveer 50 Engelse krakers van het complex goed uitkomen. De Katwijkse projectontwikkelaar De Lange/Van der Plas

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Krakers doen aangifte van huisvredebreuk ... De krakers die vorige week uit de voormalige sla gerij aan de Van der Waalsstraat werden gewerkt, overwegen ook tegen de nieuwe eigenaar R. Koenrades aangifte te doen van huisvredebreuk. „Koenrades

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Krakers moeten slagerij uit Openlucht Museum wil Katwijkse rokerij ... Ze hebben inmiddels gas, water en licht en zijn volledig geac cepteerd door de omwonenden in de Professorenwijk. De drie krakers van de voormalige sla gerij aan de Van der Waalstraat waren voorlopig

| Leidsch Dagblad | pagina 17

Krakers kregen geen steun buurt ... Omwonenden van het voormalige kraak pand aan de Van der Waalsstraat zijn opge schrikt door een cynisch briefje van de ex- krakers. In de brief, die huis-aan-huis in de bus is gestopt, beklagen de

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Verwarring over rechtszaak krakers ... is mij officieel nooit iets van verteld en ook de krakers weten van niets", rea geert mr. C. van den Brüle, ad vocate van de bewoners van het Parmentier-complex.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Krakers 'subtiel' uit slagerij gewerkt ... De voormalige eigenaar van de voormalige slagerij aan de Waalsstraat heeft naar zijn zeggen 'op subtiele wijze' de krakers uit zijn huis gewerkt. Een paar weken geleden kon digde A. Bunnik al aan dat

| Leidsch Dagblad | pagina 15

De brandweer heeft in een alarmerend rapport gewezen op het grote brandgevaar dat het woongedrag van de krakers met zich meebrengt. Weliswaar is dat een probleem dat de eige naar moet oplossen maar ... Volgens D66, Groen Links, SP en CDA heeft Van Rij door de vergunning te verlenen de eige naar bevoordeeld in het kort ge ding. De krakers beweerden dat

| Leidsch Dagblad | pagina 13

moeten echter eerst de vijftig krakers het Parmentier-complexuit. Dan pas kan er Worden gesloopt. De omwonenden zijn weliswaar tegen de discotheek en hebben aangekondigd tegen het bouwplan te procederen ... Zijn eerste poging om de krakers te verjagen, liep op niets uit. De levensstijl van de krakers vormt een bedreiging voor de volksgezondheid, riep hij in het rond. Ze zitten in hun blote kont op het

| Leidsch Dagblad | pagina 9

De panden van de voormali ge drukkerij en uitgeverij Groen aan de Langebrug en de Pieterskerkchoorsteeg zijn tijdens de jaarwisseling op nieuw gekraakt. De krakers beweren dat zij een afspraak hadden ... Een paar maanden gele den bleek een Amsterdamse firma wel serieuze plannen te hebben voor het pand en de krakers verlieten op 1 okto ber de panden nadat hen duizend gulden per persoon was betaald

| Leidsch Dagblad | pagina 11

„We wilden net, op de eerste werkdag van het nieuwe jaar, met verbouwen beginnen. Ko men we daar aan, is het wéér gekraakt. Dat is niet de afspraak die we met de oude krakers hadden. Omdat de politie ... plannen bedachten. De gemeente liet echter niets an ders dan woningbouw met win kels toe. Gevolg, een lange leeg stand waar krakers uiteindelijk vrij spel kregen.

| Leidsch Dagblad | pagina 15

reiden De politie heeft vannacht een poging om een leegstaand pand aan de Boshuizerkade 32 te kraken, verijdeld. Buurtbewo ners hoorden gestommel en sloegen alarm. De krakers, een 22- iarige Leidse ... De kok brengt tegen zevenen een ketel met veertig kilo aan dampende oranjekleurige meelslierten, terwijl een karao- ke-zanger Italiaanse krakers ten gehore brengt. En dan buigt het 20 man sterke

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Als de rechter begin volgende maand beslist dat de En gelse krakers het Parmentier-complex aan de Lammer markt moeten verlaten, mag het pandtlirect daarna wor den gesloopt. Dat heeft het college van ... In het vervallen complex zit al meer dan een jaar een groep Engelse krakers. Zij zijn tot dus ver ongemoeid gelaten omdat er nog weinig schot zit in de nieuwbouwplannen. Die wor den vertraagd door

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Een kamermeerderheid van CDA en PvdA wil groepsgeweld strafbaar stellen. Dat betekent dat groepen vandalen, zoals dc krakers van het Wolters Noord hof-complex in Groningen, niet langer vrijuit gaan

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Het kan de moeite waard zijn om va ker snelrecht toe te passen, zoals nu af en toe wordt gedaan bij voetbalvanda len, krakers en andere ordeverstoorders, meent ook mr. P.H.A.J. Cremers, advo caat