Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

5.155 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Rellen krakers in binnensteden ... De actie van de ongeveer 2500 de monstranten was gericht tegen het oppakken van vier krakers na het incident in de Blasius straat en tevens tegen het achter wege blijven van een politioneel ingrijpen

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Krakers willen afspraak maken ... goedkope appartementen worden, die in de premie-koopsector vallen. Vol gens de krakers komen er dure huizen. Bij de gemeente is het nog niet bekend, dat de apparte

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Politie laat krakers zitten ... de krakers op te treden. Eén van de woningen die gisterochtend, onder bedrei ging van de Bouvier Beveiligingsdienst, door de krakers werd ontruimd is later op de dag opnieuw gekraakt.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Krakers in Zuiderkerk ... Wat de krakers betreft zegt me vrouw J. Gijsbers van het gerefor meerde kerkelijke bureau nog geen commentaar te kunnen ge ven. "Wij wachten op informatie van de politie". De krakers hebben hun actie

| Leidsch Dagblad | pagina 17

'Beloning lokt nieuwe krakers' ... De Leidse politie heeft met verbijstering gereageerd op het feit dat de krakers van het Groencomplex een bedrag van 36.000 gulden is betaald om hen te bewegen de pan den te verlaten. „Het betalen van

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Kijtgracht vreest krakers 1 ... Na het vertrek van Bik Breedeveld staan er weer een bedrijfsgebouw en een aantal woningen leeg. Dat trekt krakers aan, vreest de werkgroep. „De leegstand wekt angstgevoelens in de buurt", aldus P

| Leidsch Dagblad | pagina 3

'Krakers lid ... DEN HAAG (ANP) De Hoge Raad vindt dat rellenschop- pende krakers kunnen worden beschouwd als leden van een criminele organisatie. Dat blijkt uit vonnissen die giste ren zijn gewezen tegen zeven van

| Leidse Courant | pagina 3

Papiermolenflats tegen krakers ... zich steeds meer onveilig te voelen op de flats". De Leidse krakers evenwel vragen zich af waarom er honden en wapenstokken aan te pas moeten komen als het om vreedzame acties gaat.

| Leidse Courant | pagina 3

Krakers ... . Vooruitlo pend op de besprekingen die vanavond op het stadhuis rond de kraakproblematiek zullen worden gehouden, voelden de krakers zich gis teravond bij de eerste hamer- tikken van loco-burgemeester C. Waal

| Leidse Courant | pagina 3

Krakers Wedclesteeg krijgen huurcontract ... iV'a een maand voorbereiding werden m het weekend van 21 en 22 november 1981 12 luxe flats in het 74 appar tementen omvattende Galgewater-Weddesteeg complex gekraakt. In totaal 36 krakers betrokken

| Leidsch Dagblad | pagina 4

De nieuwe krakers ... Bij de buren plakken stickers van Korps Mariniers achter de ramen. Lef kim je ze ze ker niet ontzeggen, de krakers van de bewakerswoningen naast de Bijl merbajes. Veroordeeld tot kraken staat op een

| Leidsch Dagblad | pagina 3

krakers ... De jonge krakers, met elkaar een leefgemeenschap vormend, wil len blijven. De Westland-Utrecht Projectontwikkeling BV, eiseres in het donderdag in Den Haag aangespannen kort geding, wil het pand

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Krakers moeten uit lege wisselwoningen ... LEIDEN - De krakers van een aantal leegstaande wissel- woniigen aan de Willem Barendszstraat hebben te ho ren gikregen dat zij vandaag uit de woningen gezet zul len wjrden.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Krakers dwarsbomen uitbreiding van HEMA ... Volgens de krakers heeft de actie een tweeledig doel. In de eerste plaats was het de bedoeling een aantal woningzoekenden onder dak te brengen. ("Die zwierven van hot i vriend naar vriend".) In de

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Krakers 'knokploeg ... MSTERDAM (ANP) - Een groot aantal krakers heeft gisteren het kraakpand de Grote Luijk in Amsterdam heroverd op de "knokploeg" die de krakers vorige week uit het pand had verwijderd. Drie leden van de

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Krakers ook uit pand Rapenburg ... LEIDEN De krakers die gisteren het Gulden Vlies aan de Breestraat verlieten en vervolgens het pand Rapenburg 82 kraakten, hebben ook dit gebouw al weer ontruimd.

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Krakers anoniem voor de rechter ... DEN. HAAG (GPD) - Minister Korthals Altes (justitie) voelt veel voor een snelle invoe ring van de anonieme dagvaarding van krakers. In de leegstandswet die de Kamer mo-' menteel behandelt, staat dat

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Krakers voelen zich mishandeld ... De 7 krakers en 2 sympathisanten die afgelopen woens dag door de politie zijn opgepakt bij de ontruiming van het Groen-complex aan de Langebrug 87, vinden dat ze zijn mishandeld en als zware

| Leidsch Dagblad | pagina 1

met krakers ... Boven: Een fotograaf staat dicht bij een van de de brandende barri cades die door de krakers waren op geworpen voor de twee te ontruimen panden aan de Tesselschadéstraat in Amsterdam.

| Leidse Courant | pagina 3

ECort geding tegen krakers Rapenburg ... EIDEN/DEN HAAG Ie krakers van het pand hpenburg 33 kunnen borlopig blijven zitten. ve Haagse officier van c stitie, mr. H. Klein Bre vier, heeft gistermorgen iweigerd de Leidse poli- i opdracht te

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Krakers heropenen 't Stathuys ... leiden - De krakers in het voor malige Leidse jongerencentrum 't Stathuys heropenen het centrum voor publiek. Zij hebben het ge bouw de Culturele Vrijplaats Ani ta gedoopt. „Er is in Leiden drin gend

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Krakers ... ïaoemde pamfletten circuleren op 'jé moment op veschillende plaatsen J 1st land. De justitie vermoedt dat ii i niet 0ndertekende affiches afkom- Lpellclg Zijn Uit kringen van krakers, zo J- Qpft een

| Leidsch Dagblad | pagina 10

Krakers in klooster hebben het koud... ... delingen stokten. Er waren ook an dere serieuze gegadigden. „Er komt sowieso een project voor alleenstaan de jongeren", weten de krakers toch. „Die anderen willen hier alleen een nieuw complex neerzetten

| Leidsch Dagblad | pagina 2

KRAKERS ERUIT GEZET ... Aangezien de uit Voorschoten af komstige krakers, die de huizen sinds twee weken bewoonden, aan dit bevel geen gehoor gaven, begon deurwaarder Van Belle omstreeks elf uur met de ont- ruimingsaktie

| Leidsch Dagblad | pagina 7

krakers ... het wetsontwerp, is nu ook een overgangsregeling opgeno men voor reeds gekraakte panden. Als nieuw element maakt het ontwerp het verder mogelijk dat ook „onbe kende" krakers een door hen gekraakt pand

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Akkoord krakers ... uit de mouwen te zullen steken om de Groote Keyser weer bewoonbaar te maken. Volgens een van de krakers zou het com plex nu niet optimaal bewoond zijn door de vele barricaden.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Leidse krakers: meeste pogingen zijn mislukt ... LEIDEN - Ongeveer zeven tig krakers zijn gisteren in Leiden op pad geweest om woonruimte te vinden voor negen woningzoe kenden. Dat is goeddeels mislukt.

| Leidsch Dagblad | pagina 13

Vogelwijk is overlast krakers zat ... krakers op het terrein van de voormalige Anna-kliniek goed zat. Gisteren eisten zij tij dens het burgerforum van deze wijk en de Raadsheren- buurt, dat de gemeente de al jaren durende overlast moet

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Rechter jaagt krakers niet op ... kort geding tegen de krakers van het complex nadrukkelijk. Een dergelijk be sluit zou de ongeveer 50 Engelse krakers van het complex goed uitkomen. De Katwijkse projectontwikkelaar De Lange/Van der Plas

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Krakers eisen hoog bedrag ... )e Engelse krakers in het voormalige Groen-complex an de Pieterskerkchoorsteeg eisen een hoog bedrag aan ichadevergoeding' voordat zij bereid zijn het pand te erlaten. Eigenaar van het pand, R

| Leidsch Dagblad | pagina 1

ME en krakers leveren slag ... AMSTERDAM (GPD) Na hevige gevechten tussen een paar honderd krakers en de politie is vanmorgen een kraakpand aan de Amsterdamse Conradstraat ontruimd. Het gebouw, dat moest worden gesloopt om plaats

| Leidse Courant | pagina 3

Leidse krakers veroorzaken opnieuw heftige taferelen ... 0 as Leidse stadhuis voor de gezin bde maal in successie in der thudding. Terwijl maan- yooMfVOnd de toeêang van het Rad;lhuis met een ketting NwSi' de krakers was geblok- •uropatd en de publieke