Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

10 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 21

DEN HAAG Zolang er geen wet is waarin leegstand en kraken zijn geregeld, staat het de gemeenten vrij zelf voorschriften te maken op dit gebied, ook als deze voor schriften alleen het kraken en niet ... . Vindt zij dat dat zo is in dit geval kraken dan mag z(j daartegen optreden", aldus de Hoge Raad.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

Honderden krakers verzamelden zich aan de Noordwal om o.m. de voorma lige Blindenbibliotheek te kraken. ... Terwijl binnenshuis op het TV- scherm sprookjeswereld en harde werkelijkheid elkaar regelmatig af wisselden, maakten de Haagse kra kers zich op voor hun grote actie: het kraken van tientallen voor

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Op dit moment openbaart zich ook het beeld dat voor de rest van de dag zal gelden: terwijl de krakers zich toeleggen op het kraken van gebouwen om daar in te gaan wonen, zetten jochies van een jaar ... of vijftien, die niets met het kraken te maken hebben, zich aan de rel.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Even later vormde zich een nieuwe knokploeg van mensen die vin den dat "kraken op de kronings dag niet past". De krakers voel den zich zo bedreigd, dat ze het pand verlieten. Ze twijfelden er aan of ... bleken dermate ver rot dat zij voor bewoning onge schikt zijn. Bijna twee jaar gele den is een poging tot kraken van deze panden mislukt omdat het stil alarm in werking trad. Toen- dertijd waren de panden

| Leidse Courant | pagina 1

De Amsterdamse kraakbeweging dis tantieerde zich op een persconferentie van de rellen. „Dit" zou niet de bedoe ling zijn geweest van het kraken van een leegstaand pand in de Kinker- buurt. Afgezien ... gekraakt zijn. De onlusten in Amsterdam begonnen omstreeks elf uur en concentreerden zich in de Kinkerbuurt, na het kraken van een winkelpand. Tegen twee uur, toen in de Nieuwe Kerk de meesten hun plaatsen

| Leidse Courant | pagina 3

LEIDEN De aangekondigde nationale demon- stratieve kraakgolf heeft gisteren ook veel Leidse woningzoekenden geïnspireerd tot het kraken van leegstaande panden. De acties van de Leidse kra- kers ... Oostdwarsgracht te kraken. Deze woning zou toebehoren aan de firma Korswagen en Zn. Volgens de krakers stond het huis al meer dan een jaar leeg. De naam van Korswagen wordt door de krakers verbon den aan

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 11

plaatsen, zei hl: voor de radio. „De krakers hadder aangekondigd dat ze zouden gaan kraken," aldus Den Uyl. De andere acties noemde hij puur vandalisme „Het ls afschuwelijk, afgrijselijk, on gelooflijk ... Ook in de stad Groningen was er actie. Behalve het kraken van pan den hebben onbekenden alle sloten op de deuren van de Martinitoren dichtgesmeerd met lijm. De bedoe ling was om het feestelijke

| Leidse Courant | pagina 19

oppositieleider Den Uyl drukte zich krachtiger uit: „De krakers had den aangekondigd dat ze zouden kraken en de actie in de Kinkerstraat weet ik dan nog wel te plaatsen. Maar de andere acties waren puur vandalisme