Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

3 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 18

Van 't Oever ziet de zon nog steeds schij nen. Veel warmte geeft die overigens niet. De spanning is te snijden. Of zou Klooster boer van twee kanten de zwarte piet in handen worden geduwd? De ... Met als enige echte indringer Van Helden kan het duo Klooster boer—Van 't Oever zich op de borst slaan, dat de eerste aanval is afgeslagen. Er zullen van buitenaf nog vele aanvallen komen.

| Leidse Courant | pagina 3

Het Caeciliacomplex is al meer dan vijf eeuwen oud. In 1414 vormde het oudste gedeelte van het complex het nonnenklooster St. Caeciüa. In 1572 was het klooster inmiddels uitgegroeid tot het St