Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

1 resultaat gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 3

lang waren uitgewist. De gebouwen stonden er kaal en leeg. En nutteloos, omdat de ge meente de prijs die de zusteror de De Goede Herder voor het klooster vroeg te hoog vond. Het gebouw was. kortom, rijp ... Inmiddels bevolken, zoals ge zegd, vijftig overwegend jonge mensen alleenstaanden én gezinnen, studenten én werken de jongeren het klooster. Voorlopig het maximum. Welis waar staan nog vele ruimten