Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

2 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Het Zoeterwoudse gemeentebes tuur wil op de plaats van het klooster een aantal woningen bouwen. Dat complex zou de af ronding van de bouwactiviteiten aan de Hoge Rijndijk moeten zijn. ... B en W van Zoeterwoude hebben, al tijdens het vooroverleg, mee gedeeld dat men voor het gebied een nieuw bestemmingsplan wil, zodat op de plaats van het voor malig klooster woningbouw kan geschieden.