Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

38 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 16

Heleentje van Capelle nu tolk in Parijs ... PARIJS (GPD) Als zelfs Heleentje van Capelle (,,Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe)" in heel Parijs en omgeving geen speeltuin weet te vinden, dan kunnen we gerust aannemen dat we

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 12

CAPELLE AAN DEN IJSSEL Binnen zes weken zullen de eerste 48 twee-kamerwoningen worden opgeleverd van het grootste bejaar dencomplex van Nederland, dat gebouwd is in Oostgaarde in Capelle aan den ... Als dit centrum, dat op initiatief van het gementebestuur van Capelle aan den IJssel werd gebouwd door de stichting Nederlandse Centrale voor Bijzondere Huisvestingsvormen in Amsterdam, straks gereed

| Leidsch Dagblad | pagina 8

Vele bekende composities zyn van de hand van Frans van Capelle. „Au bal musette" en de java „He- lene Madeleine" behoren tot de ever greens. Zijn dochtertje Heleentje nu een jonge vrouw maakte in het ... Frans van Capelle (71 jaar) overleden

| Leidse Courant | pagina 3

In de morgen had Miller in de stu dio van „Phonogram" te Hilversum vertoefd, waar hij kennis maak te met Heleentje van Capelle, die in een Volendammer costuum was gestoken en ter wille van de foto ... Ambtenaren bukten voor argument van sprakeloze Zweed

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 11

RADIO-MUSICUS F. VAN CAPELLE OVERLEDEN ... Van zijn hand zijn de bekend ge worden composities „Au bal musette" en ..Helene Madeleine". Zijn dochter tje Heleentje maakt in vroeger jaren furore met het lied „Naar de speel tuin". Van Cappelie

| Leidsch Dagblad | pagina 2

ook een bezoek aan 'de speeltuin', meestal in een lommerrijke omge ving was heel gewild. Heleentje van Capelle zong er een liedje over, met het Orkest zonder naam, dat in die dagen mateloos populair ... GESPREK VAN DE DAG

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Wij hebben anderhalf uur gekeken en geluisterd naar enkele één-acters van Willem van Capelle, Kommer Kl^-n en Eva Jansen, naar de Brabantse leut van de manipulator Peer van Brakel. de aar- ... VAN NELLE

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 16

De prijswinnaars van deze week zijn: Marjan Backer in 's- Gravenzande en Yvonne Vcth in Capelle a.d. IJssel. ... dat was een leuke dag met de Dadvlnderlj. Thea van Duyvenbode, Heleentje en Nelly Terlouw stuur den tekeningetjes, Jij tekent graag, Is 't niet Nelly? Nina de Jong jullie oaan met vakantie naar Dren

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

later, op 5 augustus 1974, de tienjarige Heleentje Isaac. Hij doodde de kinderen in zijn woning In Osdorp, nadat hij eerst ontucht met hen had gepleegd. Het lijk 1 van de jongen liet hij achter op k een ... ROTTERDAM De zevenjarige Jaqueline van Bqekum uit Capelle aan den IJssel raakte gisteren in Ro.fcterdajn bij het oversteken van de Spanjaardstraat onder, een pas serende tram. Het kind, dat met spoed

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 16

PUZZEL VAN DE WEEK ... ..Gisteren lagen hier nog vijf nuchtere kalveren te blaren." Hij knikt naar een hoekje in de kajuit: Toontje van de Diep straten (18), het haar struis op zijn bol, das om zijn nek gesjord, jas met

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 2

Rina van der Schans, Heistraat 170. en Nellie van der Laar. Tram/ ad 8, beiden te Sprang-Capelle. Wie klimt er een.; in zijn pen? Onze brievenbus lijkt vandaag tuel een vragenhoekje. Ik weet zeker, dat ... Heleentje Starre. Mn Kind ook jij geluk en een prettige dag toege wenst Zo. dus jij gaat in de derde klas met handwerken beginnen. Ria van de Vliet. Weet je wat ik altijd zo moei lijk vond? Een hiel in een

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Kleine meisjes worden groot. He leentje van Capelle, dat kleine bij dehandje dat 13 jaar geleden „En dan gaan we naar de speeltuin" zong en daar een succes van maakte met een platen verkoop van 68 ... De N.C.R.V.-radio besteedde er na melijk aandacht aan. Men had de verlovings-advertentie gelezen, had uit het archief het speeltuinplaatje van de toen zeven-jarige Heleentje te voorschijn gehaald en

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 12

W. M. van HOOG DALEM D. van HOOGDALEM- Steinmann Capelle a.d. IJssel: H. A. HAGENDIJK- ... L. v. d. ENGEL G. E. v. d ENGEL- van der Werf MARJA, GERRIT, HELEENTJE. Niewerkerk a.d. IJssel: M. HOGENKAMP- van den Engel J. D. HOGENKAMP BOUKE EN MARJAN

| Leidsch Dagblad | pagina 13

wederopbouw en ont zuiling. De tijd waarin de televi sie aan een ongekende opmars begon en de nozems werden uitgevonden: de tijd ook van Er ic de Noorman, van Eddy Christiani en van Heleentje van Capelle met ... En daarmee heeft Van Sterken- burg het ongetwijfeld bij het "rechte eind. Maar wie kan de krakers van Heleentje vandaag de dag nog uit volle borst mee- brullen? Het aantal feestvierders in de stad

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 1

.nieten is ae Haghefilm in Wassenaar begonnen met het maken van een rot Prentje rondom het zo snel beroemd geworden liedje: „Naar de speeltuin". Hier wekt Heleentje van Capelle Lientje, om haar te ... Minister Stikker diep verontrust door houding van prof. Gerretson

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 20

Met "En dan gaan we naar de speeltuin" bracht blonde Heleentje van Capelle 25 jaar geleden heel ons land aan haar voetjes. En nu praat ze met Libelle in haar restaurant in Frankrijk over die ... Kinder sterretj es van toen... en nu?

| Leidsch Dagblad | pagina 12

Met "En dan gaan we naar de speeltuin" bracht blonde Heleentje van Capelle 25 jaar geleden heel ons land aan haar voetjes. En nu praat ze met Libelle in haar restaurant in Frankrijk over die ... Door promotie van één onzer medewerkers op het

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 16

PUZZEL VAN DE WEEK ... De mistral is daar één van. Zo'n mistral is een zeer droge en stug doorstaande landwind, zo krachtig dat het waterpeil aan de oever de nodige decimeters daalt. Op ons, die heus wel wat ge wend zijn

| Leidse Courant | pagina 2

curieuze platen die niet meer in de handel zijn aan de man moet brengen zoals de eerste „Tulpen uit Amsterdam", nog eens gezongen door Herman Emmink en „Naar de Speeltuin" door Heleentje die nu Helène van ... Capelle geworden is, de „Kleppermars" van het radio kinderkoor onder Jacob Hamel, enz De opbrengst zal ten goede komen aan het Nederlandse gehandicapt' kind. Maar er komen ook de nieuwst' platen aan bod

| Leidse Courant | pagina 5

Twee jaren geleden kon men van de vroege och tend tot de late avond He leentje van Capelle via radio en gramofoon horen vertellen, hoe genoegelijk het is om naar de speel tuin te gaan, wanneer Mamma ... De Nederlandse professionals op de weg hebben de laatste jaren vele en grote successen in het buitenland be haald. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan Kees Pellenaars, die non der steun van

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 8

Wunnen var* maandag tot cn met vrijdag telefonisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond Is dit alleen mogelijk van 18 00-20.00 uur. ... Er is gelegenheid tot gelukwensen op 3 januari 1978 van 4 5 uur n m in restaurant Plaswijck. CNA Looslaan 9 Rotterdam-Hi llegersbcrg

| Leidse Courant | pagina 2

. Paridon; Mo nique Heleentje dr v. J. W. van Gilst en G. B. Gardien; Agnes Leonardo Maria dr v. G. J. J. Hoogenboom en S. G. M. Straathof; Pieter Willem zn v. P. A. Hoogeveen en J. E. M. de Bruijn; Karin ... Vanmorgen vond op de binnen plaats van de brandweerkazerne aan de Langebrug een korte huldiging plaats van de heer H. Hooyerink, hoofdbrandwacht, die zijn koperen dienstverband vierde. De jubilaris

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 12

J. Kamphuis-Ter Voort Hans. Peter, Elisabeth Lisse: G. S. Colijn-Kamphuis A. J. Colijn Yvonne. Hester Bunnik: J. van der Laan-Kamphuis P. C T. van der Laan Marieke. Martine, Heleentje Den Haag: S ... Vader is opgebaard in de rouwkamer van de Monutastichting, Utrechtseweg 137, te Zeist. Gelegenheid tot bezoek in de rouwkamer zater dag van 16.00—17.00 uur.

| Leidsch Dagblad | pagina 5

was ook tekstdichter. Grootste succesnummer werd het door Heleentje van Capelle gezongen liedje "De speeltuin"., ... CANNES Hoeveel invloed heeft een juryvoorzitter op een beslissing? Tennessee Williams misschien een heel grote, want de nu gelauwerde „Taxidriver" van zijn landgenoot Martin Scorsese beschrijft een

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 22

Ada v.d. Akker, Wietske Berghout, Heieen Boelens, Ine ke Bouman, Arga van Dijk, Ad- je Heikoop, Maaike Herrewij- nen, Mariëtte de Jong, Erna Klok, Heleentje Koole, Hanneke de Leeuw van Weenen, Aart v ... Op het afgesproken tijdstip gingen de kinderen van het dorp met hun ballonnen naar de markt. En een drukte dat het er was! Een praahtig gezicht al die ballonnen. Ze waren er in allerlei kleuren.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 18

CARLA VEREN weende zich de ogen rood en verzuchtte, zoals zo vaak, in conflict met het grootste mysterie van haar leven: „Ik begrijp het niet, ik kan er niet meer bij Ben ik daarvoor in alle ... Alle familie, vrienden en kennissen, die deze zo vaak herhaalde litanie hadden moeten aanhoren en soms smartelijk bewogen door Carla's tranen bij de ruïne van haar huwelijksgeluk, wisten evenmin een

| Leidsch Dagblad | pagina 7

Bob Hope en Lucie Ball. Bijwork: „NAAR DE SPEELTUIN", met Heleentje van Capelle. ... I Tn hel gebouw Bethel aan de Emma- lï Bisteravond een bijeenkomst gc- ain door de lidmaten van de Jonge 5 waarvoor goede belangstelling be-