Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

3 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 6

WASSENAAR Er zijn gister avond in de vergadering van de Wassenaarse gemeenteraad har de noten gekraakt over de gang van zaken met betrekking tot de bouw van de sporthal. Bur gemeester en wethouders ... LEIDEN Een 23-jarige afwer- ker uit Leiden stond terecht, omdat hij „zonder vergunning van B. en W. een woning in ge bruik had genomen". Hij had, anders gezegd, een leegstaande woning „gekraakt". ,,B

| Leidsch Dagblad | pagina 2

commissie ook door grotere vereenvoudiging en viermaal een woning heeft gekraakt, escapades", besloot hij zijn betoog, j yan middenstandsvertegenwoordi- feller en dieper kleurengamma. eiste een geldboete van