Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

38 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 3

xas en licht voor irakers Weddesteeg ... DEN De krakers de WUPO-panden de Weddesteeg krij- vandaag gas en licht binnenkort wellicht huurcontract. Dit is resultaat van de 'be ing' van het Amster- ïse hoofdkantoor van «tland-Utrecht Projec

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Onduidelijkheden rond panden aan Weddesteeg ... Behalve dat niet bekend is hoelang de woningen aan de Weddesteeg nu werkelijk leeg staan, is het ook niet duidelijk welke termijn moet worden aangehouden. Een Leidse notitie zegt dat woningen niet

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Luxe koopflats aan Weddesteeg gekraakt ... LEIDEN Een groep van twintig jongeren heeft het afgelopen weekeinde twaalf luxe koopflats aan de Weddesteeg gekraakt. De flats maken deel uit van het Gal- gewaterproject, in totaal 75 wo ningen die

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Weddesteeg ... LEIDEN - De Weddesteeg is on geveer twee weken voor verkeer afgesloten in verband met de herbestratingswerkzaamheden die gisteren zijn begonnen. Op de hoek Galgewater/Prinsesse- kade is een

| Leidsch Dagblad | pagina 14

Afsluiting Weddesteeg ... Maandag 2 november a.s. begint de dienst Gemeen tewerken aan de herbestrating van de Weddesteeg, waarvan het wegdek in slecht staat verkeert. Het werk, dat ongeveer 14 dagen in beslag gaat nemen

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Gepraat werd er over de verkeers afwikkeling in het gebied Noord einde/Kort Rapenburg/Galgewa- ter/Weddesteeg. Dat het grachtje in het Kort Rapenburg er niet moet komen, daarover was ieder een het ... water naar het Noordeinde. Een maatregel die onvermijdelijk tot gevolg zal hebben dat de bijge bouwen van het Marinecomplex en het pand aan de Weddesteeg 4 worden afgebroken.

| Leidse Courant | pagina 12

Afsluiting Weddesteeg ... Maandag 2 november a.s. begint de dienst Gemeen tewerken aan de herbestrating van de Weddesteeg, waarvan het wegdek in slecht staat verkeert. Het werk, dat ongeveer 14 dagen in beslag gaat nemen

| Leidsch Dagblad | pagina 20

- Kredietaanvulling bouwrijpmaken gebied, begrensd door het Galgewater, de Valkensteeg? het Noord einde en de Weddesteeg. ... - Vernieuwen Jan van Goyenbrug over de Vliet tus sen de Jan van Goyenkade en de Schelpenkade. Voetgangers en fietsbrug over het Galgewater tus sen de Weddesteeg en het voormalige Morspoori

| Leidsch Dagblad | pagina 3

LEIDEN - Er moet snel duidelijk heid komen in de verkeerssitua tie op het Noordemde. Galgewa ter en Weddesteeg. De gemeente raad moet hierover een beslis sing nemen voordat het bestem mingsplan ... in het plan even eens voor verkeer bestemd Vol gens PPR. D 66 en PSP is dit in strijd meteen een eerdér gedane raadsuitspraak Hierin werd be paald dat Weddesteeg en Galge water 'autoluw' zouden blijven

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Een deel van het complex Noord- einde-Weddesteeg-Galgewater. Sommige tvoningen zijn verkocht, andere zijn gekraakt en weer ande re staan leeg. ... Weddesteeg (ei gendom van de Westland Utrecht Projectontwikkeling BV) hier de grootst mogelijke moeilijkheden ondervinden.

| Leidse Courant | pagina 10

- Kredietaanvulling bouwrijpmaken gebied, begrensd door het Galgewater, de Valkensteeg, het Noord einde en de Weddesteeg. ... - Voetgangers en fietsbrug over het Galgewater tus sen de Weddesteeg en het voormalige Morspoort- kazerneterrein.

| Leidse Courant | pagina 3

Weddesteeg ... De gemeente begint komende maandag aan de herbestra ting van de Weddesteeg. Het werk zal ongeveer veertien dagen in beslag nemen. Gedurende die periode is de Wed desteeg voor doorgaand verkeer

| Leidsch Dagblad | pagina 3

LEIDEN - Waarom moeten de krakers van de WUPO-panden aan de Weddesteeg per aansluiting op gas en licht een borgsom van 750 tot 1000 gulden betalen? PPR-raadslid Van Oosten vraagt dit aan het col lege

| Leidsch Dagblad | pagina 12

Aanvullend krediet voor het bouwrijp maken van het terrein begrensd door het Galgewater.de Val- kensteeg. het Noordeind en de Weddesteeg Krediet voor het bouwrijp maken c.a terrein voor malig L A F

| Leidse Courant | pagina 3

De afsluiting vindt plaats in verband met asfalteringswerk- zaamheden op het Noordeinde tussen Weddesteeg en Kort Rapenburg. Het verkeer af komstig van de Haagweg kan via de Witte Singel omrijden

| Leidse Courant | pagina 3

)EN/AMSTERDAM De krakers van de nieuw- van projectontwikkelaar Westland-Utrecht j!j?0) aan de Weddesteeg hebben vanmiddag de hal «de hoofdvestiging van het bedrijf in Amsterdam h »ndig bezet. De

| Leidse Courant | pagina 3

LEIDEN De politie zal de gekraakte WUPO-pan den aan de Weddesteeg voorlopig niet ontruimen. Het college van B en W en de politie vinden, dat niet duidelijk is hoe lang de koopwoningen al leeg staan

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Weddesteeg en een brug over het water naar het terrein van de Morspoortkazcrne die op het mo ment gesloopt wordt. Bovendien betekent zo'n weg een kruising met het bestemmingsverkeer dat in de

| Leidsch Dagblad | pagina 3

LEIDEN - De twaalf gekraakte panden van de Westland Utrecht Projectontwikkeling (WUPO) aan de Weddesteeg kunnen op gas en licht worden aangesloten. De WUPO deed deze week deze toezegging.

| Leidsch Dagblad | pagina 16

Raadsvoorstel inzake afdoening raadsbesluit no. 157a van 1981 inzake de verkeersafwikkeling in het gebied Noordeinde/Kort Rapenburg/Galgewater/ Weddesteeg; dit agendapunt zal om plm. 21.00 uur aan de

| Leidsch Dagblad | pagina 3

LEIDEN - De raadscommissie voor ruimtelijke ordening is er gister avond mee akkoord gegaan dat er een dubbele houten ophaalbrug komt over het Galgewater ter hoogte van de Weddesteeg. Het

| Leidse Courant | pagina 3

LEIDEN Het is vooralsnog onzeker of de politie op korte termijn tot ontruiming van de gekraakte WUPO (Westland Utrecht Project Ontwikkeling b.v.)-panden aan de Weddesteeg zal overgaan. Politie en

| Leidse Courant | pagina 6

Raadsvoorstel inzake afdoening raadsbesluit no. 157a van 1981 inzake de verkeersafwikkeling in het gebied Noordeinde/Kort Rapenburg/Galgewater/ Weddesteeg; dit agendapunt zal om plm. 21.00 uur aan de

| Leidse Courant | pagina 3

LEIDEN De Leidse afdeling van de PSP meent dat de gemeente er met kracht op moet aandringen dat de gekraakte WUPO-appartementen (WUPO: Westland- Utrecht Project Ontwikkeling) aan de Weddesteeg gas

| Leidse Courant | pagina 3

- Het Galgewater wordt ver fraaid met een houten, dubbe le, ophaalbrug voor fietsers en voetgangers. Deze komt te lig gen tussen de Weddesteeg en het voormalig Morspoort-ka-

| Leidse Courant | pagina 3

zijn voor bejaarden. De ove rige woningen gaan drie, vier- en vijf kamers tellen. Langs de Morssingel komt een groenstrook en er wordt ook bruggetje aangelegd richting Weddesteeg. Het wachtgebouwtje