Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

6 resultaten gevonden

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

medewerking aan de volkstuinders, zoals nu weer wordt 5 gedemonstreerd met het nieuwe, nog naamloze complex in de j Oostvlietpolder, tussen de Vlietweg in Zoeterwoude en rijksweg j 4a. Netjes gespit en ... Van (Leidse) gemeentelijke zijde vernamen we gisteren, dat het in ieder geval in de bedoeling ligt in het toekomstige recreatiegebied voor deze omgeving (Oostvlietpolder) een aantal

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

Drie polders liggen er aan de „overkant" van het Rijn- Schiekanaal: de Oostvlietpolder, de Kleine Cronestein- sepolder en de Roomburg. De kleine Cronesteinsepolder wordt het middelpunt van het nieuwe ... De Oostvlietpolder kan ln principe nog bestemd worden als bedrijfsterrein, voor woningbouw of voor recreatie. Als blijkt dat Leiden nog grote behoefte heeft aan bedrijfsterreinen, ziet de werkgroep

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

heropvoering van het spel. Het Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Leiden, heeft in samenwerking met de Leidse Volksuniversiteit K. en O. en de Vereniging van Vrienden van het Leids Gymnasium het initiatief ... „Geschiedenis als theologisch probleem" Na enige tyd voorganger van de afde ling van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Velsen te zijn geweest, was hij verbonden aan de afdelingen van de Nederlandse

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 19

Hoop doet echter leven en die hoop is in het bijzonder gericht op de nieuwe complexen in de Oostvlietpolder onder Zoeterwoude. Voorzitter A. Zaalberg wekt op tot eendrachtige samenwer king met als ... vrienden vuur te presenteren.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

Rijksherbarium. 8 uur: Kon. Ned. Na tuurhistorische Vereniging, dr. W. Ver voort over reis naar Noorwegen. ... Het college kreeg van verscheidene kanten lof toegezwaaid voor zijn aan dacht ten behoeve van de aanleg van een tijdelijk volkstuincomplex in de Zoeterwoudse Oostvlietpolder.

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 3

le Omtrent de inrichting daarvan heeft een commissie, in het leven geroepen door de Vereniging van Nederlandse Gemeen- ten en het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, een uit ... , westelijk van i huidige, worden gevormd. Dezer dag< ildus meldt de A.N.W.B. is de aa van de aarden baan, vanaf de Lamm brug door de Oostvlietpolder, aanbesteed.