Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

511 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 21

oplevert omdat zowel oost als west nog een troef- slag maken Oost evenwel speelde Ha H. een beoordelingsfout die veel punten kostte maar die in ie der geval een boeiend spekta kelstuk veilg stelde in de vorm

| Leidse Courant | pagina 15

Zodra de ene troef is uitgespeeld bezint men zich op een nieuwe. Sjeik Rashid bin Said al Maktoum van Dubai is oud en der dagen zat, maar hij laat het niet aan ande ren over monumenten te zijner

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Werklozen Advies centrum - Breestraat 19, ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a, Werkgroep Dienstweigeren, voorlichting en bege leiding dienstweigeren, tel. 216180/ 149324.

| Leidsch Dagblad | pagina 9

BOMBAY (GPD) - Het Neder- lahds hockeyteam dreigt zijn grootste troef te verliezen. Maan dagmorgen werd op het veld van de Gymkhana-club getraind, maar nog tijdens de warming-up zakte Ties Kruize

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Werklozen Advies centrum - Breestraat 19. ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a, Werkgroep Dienstweigeren, voorlichting en bege leiding dienstweigeren, tel. 216180/ 149324.

| Leidsch Dagblad | pagina 12

er komt een nieuwe kursus op VJV Troef. We willen: met elkaar praten over uiterlijk,, vriendinnen en vreemden, wonen etc.- knutselen o.a. sieraden, posters maken. Vind je dit leuk? We beginnen 14 jan ... . 1 om 20.00 uur (tot 22.00 uur). Het is i bedoeld voor meisjes van 17-23 jaar die niet meer dan 4 jaar ver volgopleiding hebben. Informatie/ aanmelding: VJV Troef, Noordein de 2a Leiden. 071-130494.

| Leidse Courant | pagina 3

Troef ... Het vormingscentrum Troef biedt vrouwen gelegen heid om deel te nemen aan gespreksgroepen. Elke dins dagmorgen van kwart over negen tot half twaalf ko men de jonge (huis)vróuwen bijeen. Onderwerpen

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Werklozen Advies centrum - Breestraat 19. ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a, Werkgroep Dienstweigeren, voorlichting en bege leiding dienstweigeren, tel. 216180/ 149324.

| Leidsch Dagblad | pagina 16

komt een nieuwe kursus op VJV Troef We willen met elkaar praten uiterlijk., vriendinnen en vreemden, wonen etc - knutselen •eraden. posters maken Vind je dit leuk? We begmnen 14 jan. ... 20 00 uur (lot 22 00 uur) Het is bedoeld voor meisjes van 17-23 lie niet meer dan 4 jaar ver volgopleiding hebben Informatie/ aanmelding VJV Troef. Noordein-

| Leidsch Dagblad | pagina 3

zetten in de instellingen zoals VJV Troef, vormingscentra De Klinker, Tamboerijn, Volkhuis en Mirt, en de scholengemeenschap 't Ra penburg. ... , werkgroep Buiten landse arbeiders, VJV-Troef en in buurt- en clubhuizen wordt gedaan heeft hard ondersteuning nodig. Het centrum zal onder meer proberen de vrijwilligers die veelal bij dit werk betrokken zijn

| Leidsch Dagblad | pagina 10

Utrecht, V/Rotterdam en Phili- dor/Leeuwarden (alleen nog troef draaien om te zien wie kam pioen wordt) en daarachter op een eerbiedige afstand van drie punten de heren waterdragers, aangevoerd door

| Leidsch Dagblad | pagina 23

Ironie en zwart galligheid troef bij "Talisman" ... Ironie en zwartgalligheid zijn troef bij Talisman. En dan te bedenken dat de heren op Nieuwjaarsdag, het etmaal van de goede voornemens, een optreden hebben ver zorgd voor de Engelse televi sie

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19, ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a, Werkgroep Dienstweigeren, voorlichting en bege leiding dienstweigeren, tel. 216180/ 149324, van

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19, ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a, Werkgroep Dienstweigeren, voorlichting en bege leiding dienstweigeren, teL 216180/ 149324, van

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19, ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a, Werkgroep Dienstweigeren, voorlichting en bege leiding dienstweigeren, teL 216180/ 149324, van

| Leidse Courant | pagina 18

Zo blijft de rolbevestiging in het onderwijs troef. Om docenten daar van bewust te maken,, heeft prof. Raat een video-band opgenomen die het verschil laat zien tussen jongens en meisjes als het gaat

| Leidsch Dagblad | pagina 23

Zuid gever, allen kwetsbaar. Culbertson als zuid moest 6 Ha spelen. West kwam uit met Ru A en vervolgde met KI B. Zuid nam in de hand, trok viermaal troef, incas seerde nog twee hoge klavers en moest ... lijk zou gnuiven. Maar Cul bertson was ijdel en hij hield van show. En het 'geluk' was met hem. Hij speelde zijn laatste troef, gooide in noord Sch B af en oost zat inder daad in dwang. Gooit hy een

| Leidsch Dagblad | pagina 15

troef in handen. Maar in het Europees kampioenschap bandstoten in Emmeloord door brak Christ van der Smissen plotseling de lange reeks van suc cessen. De Brabander speelde een van de sterkste toernooien

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19, ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a, Werkgroep Dienstweigeren, voorlichting en bege leiding dienstweigeren, 20-21.30 uur, tel. 216180/149324.

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19. ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a, Werkgroep Dienstweigeren, voorlichting en bege leiding dienstweigeren, 20-21.30 uur, tel.

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19. ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a. Werkgroep Dienstweigeren, voorlichting en bege leiding dienstweigeren, 20-21.30 uur, tel. 216180/149324

| Leidsch Dagblad | pagina 25

troef en vervolgde met klaveren. Noord mocht de heer maken, maar op KI V-B verdwenen vervolgens west's verliezende ruitens. ... trekt troef, speelt Ru 10, via de boer voor het aas en komt met Ru 9 in de hand aan slag, waarna de vrije ruitens van dummy onbereikbaar zijn. U moet dus in de eerste ruiten- ronde de 10 of 9

| Leidse Courant | pagina 15

banken afdragen, tegen 73 min in 1979. Begin 1980 bleek tot overmaat van ramp dat de grootste troef van OGEM in die sombere situatie Dam man praktisch verspeeld was. Aan de order waren meer risico

| Leidse Courant | pagina 7

vanavond een kaartavond on der de noemer 'Polen is troef'. Jeugdsoos KW houdt vrijdag 29 januari een disco-avond in het Meerpunt. De toegangs prijs bedraagt ƒ4,50. Aanvang half negen. Voor nadere in

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19. ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a, voorlichting en begeleiding dienstweigeren, van 20- 21.30 uur, tel. 216180/149324.

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19, ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Noordeinde 2a, voorlichting en begeleiding dienstweigeren, van 20- 21.30 uur, tel. 216180/149324.

| Leidsch Dagblad | pagina 9

deerd, dat Van der Duim mindere mate Frits Schalij niets meer in de weg stond een grote triomf te vieren. Het pakte echter geheel anders uit. In Rolf Falk- Larssen bleek Noorwegen een nieuwe troef

| Leidse Courant | pagina 7

Meligheid troef in Amerikaans showprogramma ... In het Amerikaanse showpro gramma over Polen waarvan de NCRV gisteravond laat een selectie uitzond, was meligheid troef. De uitspraken van de vele regeringsleiders die in het programma aan het woord

| Leidse Courant | pagina 9

anders uit. In Rolf Falk-Larsen bleek Noorwegen ■nieuwe troef te hebben. De Zweed Tomas Gustafsson, die iweek eerder de beide Nederlanders in de landenwedstrijd TienNederland nog ruim voorrang had moeten

| Leidsch Dagblad | pagina 4

mingscentrum Troef een cur sus weven. In overleg met de begeleidster en de andere cur sisten kunnen eventueel ook andere textiele werkvormen worden gekozen. De cursus is bestemd voor mensen van 17 ... tot 30 jaar en wordt elke don derdagochtend van kwart over negen tot half twaalf ge geven. In een creche bij Troef kunnen kinderen (0-4 jaar) van de deelnemers terecht. Voor meer informatie: VJV Troef

| Leidsch Dagblad | pagina 2

Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19, ma t/m vr van 10-12 uur, tel. 122000. Troef - Nooreinde 2a. Werkgroep Dienstweigeren, voorlichting en bege leiding dienstweigeren, 20-21.30 uur, tel. 216180/149324.

| Leidsch Dagblad | pagina 27

Spanning troef op de debuutelpee van T.C. Matic. De muziek is uitdagend, bijna agressief maar tegelijker tijd melodieus en emotioneel. De klagende zang stem van Hintjens komt aanvankelijk vreemd en

| Leidse Courant | pagina 9

ministeries te verge- iren met auto's, zou rternent van buiten- ken de Rolls Royce wagenpark zijn. Dit inisterie, waar diplo- algebruik troef is en sfeer van dubbele nen, dure whisky en ene banketten

| Leidse Courant | pagina 23

Italië en dat ze praktisch elke dag zelf koken in plaats van in een res taurant uitgebreid te gaan tafelen, vertellen ze „het thuisfront" niet. Soberheid is troef, het is niet an ders". Aan het woord

| Leidsch Dagblad | pagina 15

Tirke Karim had enkele sterke mo menten en als de Trotters in de eerste helft hun schot beter had den verzorgd, dan was er geen vuiltje aan de lucht geweest. Trotters troef Russell Chapman werd in