Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

33 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 9

Henk Boer wil geen oordeel uit spreken over de handelwijze van zijn grootste troef, maar wyst er wel op dat Van der Duim tydens de tv-opname ook het trainings jack van de KNSB-sponsor heeft gedragen

| Leidsch Dagblad | pagina 6

markt voor Amerikaanse en Eu ropese produkten op te stellen. Nakasone wil de wet "als troef kaart" kunnen uitspelen als hij op 17 januari voor een bezoek in Washington aankomt, aldus de krant.

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Plan voor voormalig gebouw van Troef: ... In het Werkplan zet de groep uit een wat zij voor ogen heeft met het gebouw, dat enige tijd gele den leeg kwam door de verhui zing van jongerencentrum Troef naar de Stationsweg. De zieken boeg werd

| Leidse Courant | pagina 2

INDIEN Reagan deze belofte gestand doet, dan wordt de PLO misschien de mogelijkheid geopend haar la^j troef, de erkenning van Israël, uit te spelen in ruil vooju kenning door de VS. De huidige

| Leidse Courant | pagina 14

door Landzicht afgestopt: 4-4. Nivellering is met deze uitslagen in de kop van het klassement volop troef. Carambole en TOP 2 delen nu de leiding, maar Landzicht, UVS en Between kunnen beide teams in een

| Leidsch Dagblad | pagina 29

Belladonna legde op Ha 10 de boer en de vrouw won de slag. Oost speelde ruiten terug (har ten terug leidt tot dezelfde eindfiguur), door de leider ge troefd. Deze speelde nu drie maal troef, hetgeen

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Vorige week hebben de bezetters van het voormalige Troef-ge- bouw een gesprek gehad met de wethouders van ruimtelijke ordening, financiën en econo mische zaken. Doel. Het plei ten voor het (tijdelijk ... alles tot stand heeft gebracht. De oude ge bouwen van Troef (en de Rechtswinkel) vallen voor dit nobele doel onder de slopers hamer.

| Leidsch Dagblad | pagina 4

tot voor kort de Rechtswinkel en jongerencen trum Troef gehuisvest waren. ... Volgens Bordewijk zijn er geen fi nanciële beletselen voor de sloop van het Troef-gebouw. Integen deel, op het gehele Marinecom plex wordt nu jaarlijks honderd duizend gulden verlies geleden.

| Leidse Courant | pagina 2

, maar ik zie het zo: als je een goede kaart in handen hebt en je houdt hem te lang vast, ver liest hij zijn waarde. Dus ik zeg, speel die troef nu want het kan het vredesproces al leen maar ten goede

| Leidse Courant | pagina 16

De zware tenten die pas na een worstelpartij met een woud van stokken overeind stonden, behoren tot het verleden. Simpel en lichtgewicht zijn troef. En dat moet ook wel, want tenten moe ten nu

| Leidsch Dagblad | pagina 3

bedachtzaam: "Hoe gaat dat in z'n werk? Nou, zo'n man betaalt z'n be keuring niet. Komt uiteinde lijk op het bureau en op het al lerlaatste moment komt hy met z'n laatste troef op tafel: de sociale dienst. Dat

| Leidsch Dagblad | pagina 4

De bezetters van de voormalige ziekenboeg van het Marine- complex aan het Noordeinde (waar tot voor kort het jonge rencentrum Troef was gehuis vest) willen daar, zoals bekend, eigen bedrijfjes ... Maandagavond hadden de on dernemers van Troef, om ze zo maar even te noemen, zich bij de gemeenteraadsvergadering over deze kwestie op de pu blieke tribune genesteld en vandaar poogden zij mee te

| Leidse Courant | pagina 11

-DuitslSnd en de Sovjet-Unie. De zevende plaats in de tus senstand bood de Nederlandse troef zelfs uitzichten op een hogere klassering aan het eind van het toernooi. Lalenkova en Glebova waren de te

| Leidse Courant | pagina 21

winkeltje wordt belaagd komt het allemaal weer heel anders te lig gen. Dan is verontwaardiging troef. Dan nemen door positivo-brillegla- zen vertroebelde ogen vaak iets waar dat er helemaal niet is. En het

| Leidsch Dagblad | pagina 16

Bij het herenzwemmen is het ar moe troef. De afwezigheid van Edward Maasdijk om studiere denen legde een zware druk op de schouders van Frank Drost (200-m- en 400-vrij-specialist) en Hans Kroes (100