Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

1 resultaat gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 11

n - De ondernemers aan de nweg en de gemeente Lei- lebben overeenstemming kt over een aantal maatre- i waarmee moet worden romen dat het tijdelijke ten- imp, eind deze maand, op roegere Pernix ... De angst dat het Pernix-terrein een permanente stadscamping wordt, is geheel ongegrond, vol gens Lemstra.