Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

12 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 20

Bouwen in Jackblock ... Jackblock is een uitvoeringswijze voor hoge gebouwen, die in korte tijd grote bekendheid en vertrouwen heeft gekregen Een drietal gebouwen is door ons inmiddels met dit systeem gerealiseerd, een

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 11

Bij Hollandsche Beton Groep is het jackblock bouwsysteem en de hydro- blok heihamer (zie foto) ontwikkeld. ... Met het jackblock bouwsysteem wordt een hoogbouwpand, te begin nen bij het dak, verdieping voor ver dieping glasdicht vanuit de kelder opgebouwd. De vijzels, die in de kel der opgesteld staan