Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

496 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 3

LEIDEN - Met het hijsen van de vlag heeft wethouder Tesselaar zater dagmiddag de officiële opening verricht van het nieuwe volkstuinen- complex ''Veldheim" aan de Haagse Schouwweg. ... e complex, gelegen tussen de begraafplaats en Holiday Inn, telt ruim zeventig tuinen die in grootte variëren van 150 tot 300 vierkante meter. Ook is op het terrein een speelplaats en een clubhuisje

| Leidsch Dagblad | pagina 3

clubverband - naar het sport complex aan de Wassenaar- seweg gekomen. Naast de denksporten dammensjoelen en troef ca 11 werd er ook ge daan aan basketbal, voetbal, tennis en worstelen. Aan het eind van de dag ... PV "De Reisduif hield een wedvlucht vanaf Orleans met 60 duiven. De uitslag was I Comb. Strik-v.d. Hart, 2. G. v.d.Tang.3S.P Mooten.4.6 8. W. Kop. 5. W. Hartevelt, 7W. Tolboom, 10. S. v.d. Hoven.

| Leidse Courant | pagina 15

opening IV Buwe complex. In |g sfeertje werd er rd ge, met 2-7 van de Henrijke,,. Rjjnsburgse "dlgjit met 3-5 het on- totaiiven tegen het de ui(nig en Snel. RCL zoek bij SV '35 en __jsr met 1-1 gelijk. ... Herman Hartevelt (11), Frank Snieder (13) en Johan Gordinou (19) kwamen als enige Leidenaars in de dubbele cij fers. De Jongh (4 v 39) en Eldering (4 v 53) bowlden opnieuw goed. Ook het veldwerk van

| Leidsch Dagblad | pagina 16

Nadat VNA el donderdag de Kooi- cup al naar het complex aan de Vliet had getorst, volgde gisteren door winst in het Oranje Groen- toernooi opnieuw een reusachti ge, 110 centimeter hoge wissel- beker ... 7 wickets. De regen maakte feitelijk een einde aan de wedstrijd, waarin alleen Herman Hartevelt met 17, Frits de Jongh met 14 en Ruud IJssel de Schep per met 10 runs een persoonlijke prestatie

| Leidsch Dagblad | pagina 3

LEIDEN - Het daklozcncentrum kan er komen. De financiering van dit toekomstig complex aan de Rembrandtstraat is rond, nu de onderhandelingen tussen de Stichting Opbouw Onderdak en het ministerie van ... De Reisduif vloog met oude dui ven uit Chantilly. Uitslag: 1 N v.d Dop en zn 2 Stnk/V d. Hart; 3, 5 K. v.d. Berg; 4 W. Tolboom; 6 S v.d Hoven; 7, 9, 10 W. Kop. 8 H. Hartevelt.

| Leidse Courant | pagina 3

-7-1895 man; H. A. Hollink, geb. 7-5-1909 man; I. Hartevelt, geb. 2-11-1896 man; A. F. Kret, geb. 21-3- 1910 man; E. van Rijn, geb. 30-12- 1907, vrl. geh. gew. met J. van der Deljl; A. H. van Halderen, geb. 23 ... . Wethouder Tesse laar zei bovendien te willen bezien of het mogelijk is om in nog te bouwen complexen, zoals bijvoorbeeld het Van Wijk-Zaalberg- complex, grotere typen huizen op te nemen.

| Leidse Courant | pagina 3

HARTEVELT CITROEN JENEVER nu: 13.95 HARTEVELT CITROEN BRANDEWIJN nu: 10.95 ... LEIDEN Het voormali ge Nieuwenhuiscomplex ook bekend onder de naam conservenfabriek Leidse Sleutels moet worden gesloopt dan wel dichtgemetseld. De staat waarin het leegstaande complex aan de Morsweg

| Leidsch Dagblad | pagina 3

handen van de penningmeester van het Hoofdbestuur G. de Boer, tijdens de jaar vergadering in het Genie-complex in Alphen a/d Rijn. ... . Uitslag: 1 H. Moenen 40 stuks- 759 cm, 2 J. Helversteyn 31- 681, 3 C Jansen 35-671, 4 W. Moenen 32-663,5 H. v.d. Laan 30-650. 6 J Boef 27-585. 7 D Schouten 26-553, 8 1. Mazurel 27-535, 9 P. Hartevelt 24

| Leidsch Dagblad | pagina 21

Gorsel, A. Haasbroek, M. Hartevelt, B, Hemerik, A. Hoogen, R. van Hooidonk, A. van Kampen, M. Kamphuis. W Kur- pershoek, R, la Lau, A. Mank, W Mank, M Matters, C. Modderkolk, M. Oosen- brug, E. Overdijk, M ... In de Woubrugse raad was er voor al kritiek op het feit dat er al af spraken over het nieuwe terrein bestonden met de voetbalclub De voetballers zouden het onder houd van de complex zelf verzor gen

| Leidsch Dagblad | pagina 4

Vanochtend was er in de ont moetingsruimte van woon complex Nieuw-Groenhoven open huis voor ouderen die in het gebied Herengracht-Zijl- singel wonen. Het is de bedoe ling van dit open huis een we ... De Reisduif hield een wed vlucht uit Orleans. Uitslag: 1, 3, 9 K. v.d. Berg; 2 W v.d. Hoogt; 4, 5 H Hartevelt; 6 W. Kop: 7 S. v.d. Hoven; 8 G. Pardon10 PenseeVVan Iter-

| Leidsch Dagblad | pagina 3

De Reisduif hteld een wed vlucht met oude duiven uit Soissons. Uitslag 1. 2. 5 W. v.d. Hoogt. 3. 10 StritoVd. Hart. 4 J. Colsen; 6 S v.d Ho lden; 7 K. v.d. Berg. 8 W. Kop. 9 H Hartevelt. ... Daarover moet men ook weer niet al te pessimistisch doen Op diverse plekken in de stad zijn nieuwbouwprojecten ge start Het Van Wijk-Zaalberg- complex, de Haarlemmer straat (Overdekte), de Lange

| Leidsch Dagblad | pagina 3

De kraakactie van De Klos kwam ongeveer tegelijk met de nota 'Zicht op Werk' waarin de ge meente voorstelt projecten voor kleine bedrijfjes te vestigen in het voormalige Olga—complex. Toevallig of ... Bovendien vinden krakers dat De Klos uitermate geschikt is om er projecten in te vestigen. "Dan is het toch zonde om veel geld in het Olga-complex te steken om dat geschikt te maken? Maar de gemeente

| Leidsch Dagblad | pagina 3

De Reisduif vloog eveneens met jonge duiven vanuit Com piegne. De uitslag: 1. J. CoL sen; 2 F. PenseeUS. van Per son; 3 4 6.. 7. en 8 S. v d. Hoven. 5 H Hartevelt; 9 W Koe; 10. G. Pardon. ... In complex aan Witte Singel

| Leidse Courant | pagina 4

Noordwijk. Md° laatste twee werd gevraagd naar hun visie op het du appartementen/hotel complex aan de Noordwijkse kif" Na in Katwijk en Noordwijk gestopt te hebben reed I 3 door Zandvoort om vervolgens via ... agrarisch bestemde zuidzijde van het Westeinde (eiland van Van der Zwet, achter Hartevelt, Kerkvliet en Hoogenboom) een schuur te bouwen, omdat dat naar zijn mening een onpraktische werksituatie zou

| Leidse Courant | pagina 15

mocht zich dan beslist geen schopploeg tonen, fysiek was de Wateringse elf sterker en zeer overtuigend aanwezig. Daarbij leende het hoofdterrein van het overigens zeer fraaie complex zich voor al les ... rust werd toch nog de score geopend. Nagtegeller trok de bal vanuit een hoekschop hard voor en Paul Hartevelt mocht, vogelvrij gelaten bij de eerste paal, simpel ink- nikken: 1-0.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Bezetters Troef mogen naar Hartevelt-complex ... vLEIDEN De bezetters van het Troefgebouw aan het Noordein- de hebben van B en W een aan bod gehad om in een ander ge bouw hun intrek te nemen. Het gaat om het zogeheten Hartevelt- complex aan de

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Volgens Vervest is de directe aan leiding voor de open brief van de Stag het Hartevelt-complex dat nu aan de bezetters van Troef is beloofd. "De Stag zou ook in het Hartevelt-complex willen, maar dat ... gracht, was volgens ambtenaren niet beschikbaar. Groot was de verbijstering van de Stag toen de gemeente dat complex onlangs aankocht om er andere klein schalige bedrijfjes in te vestigen.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

- koord gegaan met de aan- koop van het Hartevelt- i. complex aan de Lange- g gracht en de sloop van de ... De aankoop van het Hartevelt- complex (de panden Lange- gracht 57/57a, 61, 63 en 65, Vol- molengracht 11, 13 en 15 en r- Zandstraat 8, 10 en 12) is vooral ingegeven door de wens van de g gemeenteraad

| Leidse Courant | pagina 3

huur is nog volstrekt onduidelijk. „De Ziekenboeg groep krijgt een contract met wel erg veel onzekerheden", merkte H. de la Mar (PSP) op. J. van Zijp (CDA) vroeg zich af wat er met het Hartevelt complex ... complex er wel uit haalt. „Hartevelt krijgen we moeite loos vol. Ook als de bezetters er niet naar toe gaan. Er zijn genoeg gemeentelijke diensten die ergens anders onderge bracht moeten worden.", aldus de

| Leidse Courant | pagina 3

in onderling overleg, een goed verbeteringsplan voor het Hartevelt-complex, worden ... De bezetters beschuldigen de gemeente er van het Harte- velt-complex als chantagemid del te gebruiken om hen uit de

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Vrijdag namen de bezetters een kijkje in het Hartevelt complex en kwamen tot de conclusie dat het geen vergelijkbaar alternatief is voor het Troef-gebouw. Het Hartevelt-complex zou zonder ingrijpende ... LEIDEN - De initiatiefgroep de Ziekenboeg wijst het aanbod van B en W van de hand om het Har- tevelt-complex aan de Lange- gracht te huren. De groep vindt het te duur om het gebouw voor gebruik

| Leidse Courant | pagina 3

alternatief voor Hartevelt- complex ... LEIDEN De bezetters van het de Ziekenboeg eisen van de gemeente een alternatief voor het aangeboden Harte- veltcomplex. Hartevelt wordt als ongeschikt van de hand ge wezen. Het college van B en W had

| Leidsch Dagblad | pagina 3

LEIDEN De gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met de aankoop van het Hartevelt-: complex aan de Langegracht en de sloop van de bijgebouwen van het oude Zeevaartschool aan het Noordeinde ... De gemeente had deze groep ver vangende huisvesting aangebo den in het Hartevelt-complex. Dat wees de groep af, omdat het te duur zou zijn. Niet de huur prijs was het probleem, maar er zou een

| Leidse Courant | pagina 3

de voltallige gemeenteraad ge steund. Op de PSP na ging deze gisteravond akkoord met de aankoop van het Hartevelt complex voor een half miljoen gulden. ... Harteveltcom- fcx", aldus de wethouder die nkondigde dat de Zieken leg gesloopt zal worden op t moment dat het Hartevelt- nplex voor gebruik gereed I Zijn beleid wordt door bijna

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Ze moeten bij de drankenfirma De Erven Bols te diep in het glaasje hebben gekeken. Het bedryf heeft afstand gedaan van het bezit van het Hartevelt- complex aan de Langegracht. Op zich niet zo bezopen ... , want de gebouwen werden door de firma toch niet benut. Boven dien, het complex bevat een aantal historische pandjes in niet zo beste staat, dus dat kon wel eens geld gaan kosten.

| Leidse Courant | pagina 3

ton die het college beschikbaar heeft gesteld, niet toereikend zou zijn. Mede op grond hier van wezen zij het Hartevelt- complex als alternatief voor de Ziekenboeg af. Volgens Pa trick Boel is de ... LEIDEN De PSP-fractie in de gemeenteraad voelt zich misleid door de bezetters van de Ziekenboeg. Deze hebben, volgens de PSP, ten onrechte de indruk gewekt dat de Plan winkel Delft het Hartevelt

| Leidsch Dagblad | pagina 3

worden en zo zyn er nog veel meer dingen die vrachten geld gaan kosten voordat het Hartevelt-complex gebruikt kan gaan worden. ... Nu wil de gemeente dat de jonge ren uit dit pand verdwijnen en heeft als alternatief het Harte- velt-complex aangeboden. Dit gebouw is in erg slechte staat en er gaat ontzettend veel geld in de

| Leidse Courant | pagina 3

wijzende houding van de be zetters, besloot het Hartevelt complex aan te kopen en de ... Ziekenboeg af te breken zodra het Harteveltcomplex voor ge bruik gereed is. Volgens wet houder D. Tesselaar zouden er genoeg gegadigden voor dit complex zijn. Door zijn opstel ling liet de

| Leidsch Dagblad | pagina 3

de Os sr. 383,20, 8. P. Hartevelt 359;17, 9. J. Mazurel 300;13, 10. H. v.d. Laan 205; 10. ... LEIDEN Het Caecilia complex wordt gerestau reerd. De vraag blijft: wanneer? Ziedaar kort sa mengevat het betoog dat minister Brinkman (wel zijn, volksgezondheid èn cultuur) zaterdagmiddag, staande op

| Leidse Courant | pagina 3

Zoals bekend kwam de ge meente enige tijd geleden met een kant en klaar plan voor de indeling van het Hartevelt complex. Het complex werd de bezetters van de Ziekenboeg aangeboden. Deze zouden bin ... voor de bezette Ziekenboeg, waar ook allerlei eenvoudige kleinschalige bedrijfjes geves tigd zijn, omdat dit onderdeel van het voormalige Marine complex aan het Noordeinde plaats moet maken voor een

| Leidse Courant | pagina 3

DEN „Hoewel het Irijfsverzamelgebouw als een begrensd aantal lg ndeidplaatsen zorgt, hout agt het gemeentebe- ir het Olga-complex warm hart toe." Dit ogal wethouder J. Fase gis- niddag bij de opening ... nde i Olga-complex aan de rtsenstraat 99 is een van de Mjn >tste bedrijfsverzamelge- lUmpA'en in Nederland voor be-

| Leidse Courant | pagina 3

De gemeente en de jongeren gaan de komende weken pra ten over de precieze verbou wingen die in het Hartevelt complex moeten plaats, heb ben. De groep jongeren wil on der meer dat de ramen groter ... LEIDEN Naar verwacht wordt, kunnen in januari 1984 de eerste auto's de parkeergarage van Digros aan de Langegracht binnenrijden. Volgende week vrijdag wordt de eerste paal van het complex gesla gen.

| Leidsch Dagblad | pagina 11

. Schaap; L. Schuitemaker; K. Vlie land; L. van Beelen; N. van Duijn; C. van Duijvenbode; A. Hartevelt; J. Iterson; H. Knetsch; T. Ouwehand; P. Paauw; T. van der Plas; G. Plug; K. Plug; G. Pronk; D ... De Air Force huurt het hele complex en verhuurt de rij tjeswoningen - met 2, 3 en 4 slaapkamers - aan het perso neel. De huurders hebben zich aan strenge regels te houden: een keer per maand wordt de

| Leidsch Dagblad | pagina 3

Geopend t/m 10 juli a.s. van 10.00-22.00 uur nonstop in het luxe "Dekkerhallen"-complex te WARMOND. ... 9 S. v.d. Hoven; 2 Penseel/Van Iterson; 3,4 P. Mooten; 5, 7 W. Tolboom; 6 W. Kop; 8, 10 W Hartevelt

| Leidsch Dagblad | pagina 4

het Rembrandtpark. De groep is aangeboden een soortgelijk pro ject op te zetten in het Hartevelt complex, eigendom van de ge meente, dat tot voor kort bij de universiteit in gebruik was. ... maakt dat duurder is: 160.000 gulden. Bij dit plan kunnen er meer bedrijfjes in het complex worden opgenomen. Het kosten verschil wordt verklaard doordat er dan ook meer muren moeten worden gemaakt.

| Leidsch Dagblad | pagina 2

OEGSTGEEST - Alle bewoners van de Laan van Alkemade. ge legen tegenover het velden- complex van de Oegstgeester hockeyvereniging LMHC, heb ben bezwaren tegen de voorge nomen aanleg van het kunst ... Ghourri en Z. Dra- oui; Rogier zv. F. Engels en L. Smits; - Martijn zv. T.A.H. van der Naald en J.C. Hensen; Maaike dv. P.J. Moole- naar en G.E. Westerbeek; Jacoba dv. G. de Roode en J. Hartevelt; Pieter

| Leidsch Dagblad | pagina 3

hogere stook kosten, heroverweging van het besluit dat in het complex een centrale verwarming moet ko- men. Ten slotte stelt de initiatief- groep dat het onmogelijk is enig zicht te krijgen op de ... Op grond van de onduidelijkheid die nu nog zou bestaan is niet de gehele groep bereid om "ja" te zeggen tegen het aanbod van de gemeente. "Voor een aantal men sen is de stap naar het Hartevelt

| Leidse Courant | pagina 3

LEIDEN Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de wens van de initiatiefgroep De Zie kenboeg om slechts een deel van het Hartevelt complex te verhuren in plaats van het ge ... leegstand van een deel van het Hartevelt- complex uit het oogpunt van exploitatie niet aanvaardbaar zou zijn.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

LEIDEN - "Het ligt met aan de be zetters van de Ziekenboeg, dat er nog altijd geen overeenstem ming is bereikt over verhuizing van de groep naar het Hartevelt- complex". De coöperatieve ver eniging

| Leidsch Dagblad | pagina 3

een mogelijk verplaatsing van de Koets naar het Sanderscom- plex. Hier kijk ik van op. Ik ben een echte Leidenaar, maar van het Hartevelt-complex heb ik nog nooit gehoord". ... De gemeente zal op korte termijn horeca-magnaat Leo Kam- phues voorstellen om zijn Koets-o-theek naar het Harte- velt-complex aan de Lange- gracht te verhuizen. Toevallig dwarrelden deze week de notu

| Leidsch Dagblad | pagina 3

'De Klos' naar Hartevelt ... De variant waar de gemeenteraads leden uiteindelijk voor kozen be trof de aanleg van een brug nabij het voormalige Olga-complex. Tegen dit plan werd ook weer een vijftiental bezwaarschriften

| Leidse Courant | pagina 3

Huurcontract Hartevelt- complex eindelijk rond ... De heer Waal had de traverse Hoge Rijndijk- Levendaal op het oog. Een boulevard vanaf de meubelgiganten Leski en Casba in Zoeterwou- de tot en met het Barbara-complex in het Leid