Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

8 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 3

Boerhaavelaan. Op dezelfde dag verwacht Di Singh zijn vrouw op Schiphol af te halen. Burgerraadsman Quadekker heeft collega Teekens daarom verzocht de privaatrechte lijke kant van de zaak in een versneld tempo ... „Di Singh moet eigen boontjes doppen"

| Leidse Courant | pagina 3

(Van een onzer verslaggevers) LEIDEN De actie „Di Singh" heeft in de afgelopen weken 3260 gulden opge bracht. Het bedrag is bijeengebracht door enkele honderden gulle gevers, voor het grootste deel ... afkomstig uit Leiden. Vele tientallen toegezonden girokaarten waren voorzien van een tekst onder het kopje „mededelingen", waaruit de sympathie voor de door de Leidse krakers getroffen Indiase Di Singh bleek

| Leidse Courant | pagina 3

^GEDUPEERDE DI SINGH: ... waagt het huis binnen te dringen. De tranen schieten de heer Singh in de ogen, als hij bedenkt, dat zijn vrouw mis schien al volgende week dins dag op Schiphol afgehaald moet worden.

| Leidse Courant | pagina 3

buitenlandse werkne mer Di Singh het slachtof fer geworden. Zoals be kend heeft de laatste de woning onlangs gekocht. De huur van zijn huidige onderkomen aan de Boer- haavelaan heeft de heer Singh die overigens ... De gedupeerde Di Singh betreedt het gemeentehuis. Bij de leden van de commissie Volkshuisvesting vond hij begrip voor zijn noodsituatie.

| Leidsch Dagblad | pagina 3

werd ge kraakt. Jk kan weer eens lekker eten" zegt Di Singh, „en goed slapen". Vandaag of morgen komt zijn vrouw uit India op Schiphol aan. Dan kunnen ze gaan bouwen aan hun toekomst in Nederland ... LEIDEN - De Indische gastar beider Di Singh kan weer la chen. Gisteren kon hij eindelijk weer in zijn huisje aan de Veste- straat, dat ruim twee weken geleden door een drietal ex- Morssingelbewoners

| Leidsch Dagblad | pagina 1

teksten geschreven, zoals „Wel come to your lovenest", kenne lijk bedoeld voor Di Singh, die vandaag meteen in het huis zal trekken. Zijn vrouw haalt hij deze week af van Schiphol. ... LEIDEN - De Indische buiten landse werknemer Di Singh kan zijn huisje aan de Leidse Veste- straat betrekken. De krakers hebben het ontruimd. Zij hebben niet de uitspraak afgewacht van het kort geding

| Leidsch Dagblad | pagina 2

ZOETERWOUDE - Na een vakan tieperiode van ruim een half jaar vertrekt de Zoeterwoudse pater L. v. d. Salm morgen vanaf Schiphol opnieuw naar Oeganda, waar ook zijn plaatsgenoot pater Joh. Van eman ... . P. T. Gouw, mej. S. E. Nei- singh, mej. R. Lochemsen, mej. M. van der Kaay, C. Mol.

| Leidse Courant | pagina 9

moest worden. Als gevolg van deze gang van zaken is de positie van de Indiase minister van binnenlandse zaken, Charan Singh, zeer wankel geworden. ... Voor de lancering zal gebruik worden gemaakt van een Amerikaanse Thor-Delta-raket. NASA-di- rekteur Frosch verklaarde in antwoord op een vraag over de recente moeilijkheden met enkele raketten van