Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

5 resultaten gevonden

| Leidse Courant | pagina 12

Wij vieren de H. Eucharistie voor zijn zielerust dinsdag 9 november a.s. te 13.00 uur in de pa rochiekerk van de Hartebrug (Haarlemmer straat) waarna de begrafenis in het familiegraf te circa 14.15 ... LEIDSE COURANT MA^IDAG NOVEMBER Wli

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 4

ZWAMMERDAM Van 16 tot en met 19 november zal in het voorma lige gemeentehuis van Zwammerdam een kleine tentoonstelling worden gehouden onder de titel, Zwammer dam in scherf en prent Elke avond van ... Duinrustplein, Katwijk aan Zee, woensdag 10 november, 's middags 3 uur en 's avonds 7.45 uur (kwart voor 8)

| Nieuwe Leidsche Courant | pagina 6

men door de Zuidvietnamezen van de gevechtstaken. President Nixon zal op 15 november een t v-rede houden, waarin hij verdere mededelingen zal doen over het tempo van de terug trekking. ... HILLEGOM Woensdag 10 no vember van 14.30 en 17.00 uur wordt in bejaardencentrum Parkwijk en zaterdag 13 november in het bejaar dencentrum Bloemswaard van 10.30 en 16.00 uur een tentoonstelling ge

| Leidsch Dagblad | pagina 2

eens d> laatste zou kunnen zijn: de provincie neeft de werkgroep aangezegd dat zij het pand op uiterlijk 15 november zal moeten verlaten. ... Diamantplein 27 Gespreksavond Ba. ha'i 8.15 uur nam.