Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

HomeSearch

75 resultaten gevonden

| Leidsch Dagblad | pagina 5

Veronica presenteerde gistermiddag in Amsterdam het nieuwe winterprogramma. Op de foto de persentatoren van hel satirische programma 'Hollanders'. V.l.n.r. Paul Vasseur, Monique Emmen, Elexander ... 's People naar het boek van John le Carre, met Alec Guiness in de hoofdrol. Nieuw in de sec tor amusement is het program ma 'Hollanders', waarin Alexan der Curly, Monique Emmen, Will

| Leidsch Dagblad | pagina 31

Luikinga, Monique Emmen en Paul Vasseur. ... Monique Emmen is zondagavond (21.00 uur op Nederland 2) weer te zien in 'Hollanders', een humoristische bedoeld programma met Ale xander Curly, Will Luikinga en Paul Vesseur op Veronica-tv.

| Leidsch Dagblad | pagina 25

In 'Op zijn Frans' zijn, onder anderen, te zien: Hidde Maas, Jaap van der Merwe en Monique Emmen, (Nederland 1, 22.50 uur) ... Monique Emmen (links) is van avond te zien als courtisane in de filmreeks 'Gemene verhalen', die Veronica uitzendt. (foto pri

| Leidse Courant | pagina 15

16.00 Non-stop videoclips. Presen tatie: Sunie (16.00). Monique Emmen met 'Time Out for Holland', Neder lands getint programma met o.a. aan dacht voor Pinkpop (17.00) en Sunie en Gaz met 'Musical ... Herhalingen. Presentatie: Sunie (22.30), Monique Emmen met 'Time Out for Holland' (23.00). Sunie en Gaz met 'Musical Chains' (00.00) en Mar tin met deel 2 van een interview met Alan Wilder (Depeche

| Leidse Courant | pagina 8

16.00 El Non-stop videoclips. Pre sentatie: Simon met een interview met Kirk Brandon van Spear of Desti ny (16.00), Monique Emmen met 'Time Out for Holland' (17.00) en Gaz met 'Musical Chains' (18 ... Herhalingen. Presentatie: Simon (22.30), Monique Emmen met Time Out for Holland' (23.00), Gaz met 'Musical Chains' (00.00) en Martin (01.00).

| Leidse Courant | pagina 13

■erste programma waarin samenstellers Will Luikinga, nder Curly, Paul Vasseur en Monique Emmen figureren, woi|komisch genoeg te zijn om af en toe te glimlachen. ... De komische „Hollanders": Staand Paul Vasseur (I.) HANS PIËT kinga. Zittend Alexander Curly en Monique Emmen.

| Leidse Courant | pagina 19

22.30-02.00 ENon-stop videoclips Herhalingen. Presentatie. Simon en Gary (22.30). Monique Emmen met 'Time Out for Holland' (23 00). Sunie en Gaz met 'Musical Chains' (00.00) en Martin (01.00). ... 08.00 SNon-stop videoclips. Presen tatie: Julie (08.00), Rythmatist-special (herh.) (09.00), Simon en Gary (10.00), Monique Emmen met 'Time Out for Holland' (11.00), Sunie en Gaz met Musical Chains

| Leidsch Dagblad | pagina 29

installeert zijn schrikbewind 22.15 Hollanders, komisch programma met Dick Kloosterman, Will Luikinga, Alexander Cur ly, Paul Vasseur, Monique Emmen en Thijs Hogervorst 22.30 Veronica Sport, sportmagazine 22

| Leidse Courant | pagina 19

07.00 [^Muziekprogramma's. 'Hear and now' met Julie (07.00), The Bank- special (herh.) (08.00), 'Pop-back' met Sunie (09.00), Martin en Edwina (10.00), 'Time Out for Holland' met Monique Emmen (11.00)

| Leidse Courant | pagina 17

luziekprogramma's. 'Hear •net Julie (07.00), 'Is there he Who?' (herh.) (08.00), guide' met Sunie (09.00), 'Time Out for Holland' met Monique Emmen (10.00), 'Musical Chains' met Sunje en Gaz (11

| Leidse Courant | pagina 11

07.00 [^Muziekprogramma's. 'Hear and now" met Julie (07.00), 'Kale Bush-special' (herh.) (08.00), 'Euro tour guide' met Sunie (09.00), Martin en Edwina (10.00), 'Time Out for Hol land' met Monique ... Emmen (11.00) en 'Musical Chains' met Sunie en Gaz (12.00). 13.00 ^Muziekprogram ma's. Herhalingen.

| Leidse Courant | pagina 11

ry-special (herh.) (08.00), 'Euro Tour guide' met Sunie (09.00), '60 minute mix' met Martin (10.00). 'Time Out for Holland' met Monique Emmen (11.00) en 'Musical chains' met Sunie (12.00). 13

| Leidse Courant | pagina 15

07.00 ^Muziekprogramma's. Julie en Edwina (07.00). Sunday special (herh.) (08.00), 'Euro Tour guide" met Sunie (09.00), Martin en Gary (10.00), 'Time Out for Holland' met Monique Emmen (11.00)

| Leidsch Dagblad | pagina 31

). Periode 1550-1559. De carrière van Willem van Oranje is niet te stui ten. Regie: Walter van der Kamp 22.15 Hollanders, humoristisch propramma. Met Alexander Curly, Will Luikinga, Monique Emmen en Paul

| Leidsch Dagblad | pagina 24

door wol geverfde charmeur, beraamt zij een afschuwelijk moordplan 21.15 Hollanders. Humor, satire, persiflages en dol komische situaties met Will Luikinga, Paul Vasseur, Monique Emmen en Alexander Curly

| Leidsch Dagblad | pagina 24

21.15 Hollanders, humor, satire en persiflages met Will Luikinga, Alexander Curly, Paul Vas- seur en Monique Emmen 21.30 Rangen en standen, documentair programma over rangen en standen, hun

| Leidsch Dagblad | pagina 24

Ltd. op te stuwen tot een van de machtigste bedrijven in de wereld 21.15 Hollanders, Will Luikinga, Alexander Curly, Monique Emmen en Paul Vasseur kijken ook dit seizoen weer op komische wijze te gen

| Leidse Courant | pagina 17

Luikin- - Ji(ga, Paul Vasseur. Alexander 0 -^Curly en Monique Emmen. ,30 Veronica Sport Indoor .Autosport Gala. Program- g^ma waarin alle takken van 5.22de autosport gecombineerd 6-20zijn. Met o

| Leidse Courant | pagina 8

08.00 Non-stop videoclips. Presenta tie: Diana (08.00), Special: 23 Envelo pe Cocteau Twins (herh.) (09.00), Si mon met een interview met Kirk Brandon van Spear of Destiny (10.00), Monique Emmen met

| Leidse Courant | pagina 23

22.30-02.00 SNon-stop videoclips. Herhalingen. Presentatie: Simon en Gary (22.30), Monique Emmen met 'Time Out for Holland' (23.00), Sunie en Gaz met 'Musical Chains' (00.00) en Martin (01.00).

| Leidse Courant | pagina 11

08.00 ENon-atop videoclips. Pre sentatie: Julie (08.00), Rythmatist- special (herh.) (09.00), Simon en Gary (10.00), Monique Emmen met 'Time Out for Holland' (11.00), Sunie en Gaz met 'Musical Chains

| Leidse Courant | pagina 9

08.00 ISNon-stop videoclips. Pre sentatie: Julie (08.00). Frank Zappa- special (herh.) (09.00). Simon en Gary (10.00), Monique Emmen met 'Time Out tor Holland' (11.00), Sunie en Gaz met "Musical

| Leidse Courant | pagina 17

08.00 (ENoo-etop videoclipa. Pre sentatie: Julie (08.00). Rythmatlst- special (herh.) (09.00), Simon en Gary (10.00), Monique Emmen met 'Time Out lor Holland' (11.00), Sunie en Gaz met 'Musical

| Leidse Courant | pagina 13

22.30-02.00 Non-stop videoclips. Herhalingen. Presentatie: Diana (22.30), Simon met een interview met Marc Almond (2) (23.00), Monique Emmen met 'Time out for Holland' (00.00) en Gary (01.00).

| Leidse Courant | pagina 10

(10.00), Monique Emmen met 'Time Out for Holland', met o.a. aandacht voor Pinkpop (11.00), Sunie en Gaz met 'Musical Chains' (12.00) en Martin met deel 2 van een interview met Alan Wilder (Depeche Mode

| Leidse Courant | pagina 8

08.00 Non-stop videoclips. Presenta tie: Julie (08.00). Special: 'Is there life after the Who' (herh.) (09.00), Gaz (10.00), Monique Emmen met 'Time Out for Holland' (11.00), Diana en Gaz met

| Leidse Courant | pagina 8

Herhalingen. Presentatie: Diana met een interview met Fine Young Canni bals (1) (22.30), Monique Emmen met 'Time Out for Holland' (23.00), Sunie met 'Musical Chains' (00.00) en Mar tin (01.00).

| Leidse Courant | pagina 11

08.00 ENon-stop videoclips. Pre sentatie: Julie (08.00), State of inde pendents: Beggars Banquet Records (herh.) (09.00), Sunie (10.00), Monique Emmen met 'Time Out for Holland' (11.00), Sunie en Gaz

| Leidse Courant | pagina 15

07.00 [^Muziekprogramma's. Julie en Edwina (07.00), Sunday special (herh.) (08.00), 'Euro Tour guide' met Sunie (09.00), '60 minute mix' met Martin (10.00), 'Time Out for Holland' met Monique Emmen

| Leidse Courant | pagina 15

16.00 ^Muziekprogramma's. 'Musi cal Chains' met Simon en Mar tin (16.00), 'Time Out for Hol land' met Monique Emmen (17.00) en 'Music Box road show' met Edwina en Martin vanuit Nederland (18.00). 19

| Leidse Courant | pagina 13

07.00 ^Muziekprogramma's. Julie en Martin (07.00), Sting-special (herh.) (08.00). 'Euro tour guide' met Sunie (09.00), 'Time Out for Holland' met Monique Emmen (10.00), 'Musi cal Chains' met Sunie en