muropirst Hoogstratens Handelsschool 3°E BOOTENVEILING kinderjuffrouw ZUIVELZAAK HOOGSTRATEN WIJ VRAGEN TE KOOP ASSISTENTE SPRUIT^sJAKKERÜ Gevraagd bloemisterij A Jan.-Dec. en periodiek ZATERDAG 17 JUNI VAUerdacht van ongeoor- tAG'Hiciel werden ingeslo- „.ferdenking schijnt on- '4ijn gebleken. De te- fgadi de vermisten, mee- Zate/aders van gezinnen, eboui zooals begrijpelijk ;n. #gde. em olle ieval vai eder] Mm 5PORT Willem II wint De wedstrijden _-beker zijn gisteren genijïêt den strijd Willem ijn, ilter. De Tilburgenaars ons Et 9-2 van den Lim- il klhieede klasser, nadat ka; 1-1 was ingegaan. Na lit den wedstrijd reikte rt zsptsy den beker aan iden met een toepasselijk Hij loofde het werk ;n pkend geworden Lim- dat fceede klasser en feli- Duitlllem II, dat geen Zui- i zalpioen werd, doch nu invt op verdiende wijze •achljotiecompetitie der 3e de District II is gisteren stenlmet de wedstrijden Ioll|)C en Laakkwartier- ie jagenaars wonnen met nditfFC was reeds gepro- en h was dus binnen. De darfortuna-VOC was van irrnswicht. De Vlaarding- :e l.moest winnen om te hen, VOC had aan een gedf genoeg. En Fortuna denet slechts met 1-0. .ot neene doelpunt bracht akt.imenschen in de twee der inds ui 1! kan 1 lei af irad iten lide zooals blijkt uit den gs. gw. 8 4 8 3 8 4 8 3 8 3 1. vl. v.t. pt. 2 15—14 10 3 15—15 8 4 13—14 8 4 19—19 7 4 13—13 7 jagen. District II. impetitie 3e kl.For- 1-0; Laakkwartier- District ni. Ie kl.: 5EC 5-1. District IV. 'Chten-NOAD 5-4. Dis- iuiai kl.: LSC-GVAV 6-0. ika ,ie: Groene Ster- Wil- tril _ya rinnaar van den Docos- sbeker. Een groot itballiefhebbers is gis- Pi. getuige geweest van i 1 teressante wedstrijden, vooral de verliezers- schen Docos en L.F.C. i?H speelde en meest span- 1 s. De eerste wedstrijd p Docos en een sterke U. i„ waarin verschillende j al-spelers waren opge- indigde in een geflat- -0 overwinning van U. j' na traden A. S. C. en i ussohen de lijnen en in J strijd wist A.S.C. in de „j:' inuten het eenige doel- laken. "rliezersronde tusschen L. F. C. bracht reeds ie noodige spanning met Tt meest in den aanval, veer 10 min. doelpunt- i uit een penalty (10), f I ven later uit een keu- ival van de linksbuiten, lerispeliik wist te sco- I). Na 20 min. kopte van t_, bal uit een corner van E arig in (3—0). L. F. C. edig vol en 2 min. later n keurig tegenpunt ge- I1) In de tweede helft ir, f.C. ondanks een veld- -;t leid van Docos den ach- geheel in te loopen, zoo- ^jafschoppen dezen wed- loesten beslissen. Docos rie kansen alle te benut- jjvijl L.F.C. bij het tweede i aide, zoodat Docos win- krd. nale tusschen U.V.S. en —(was wel de minste ver van dezen middag. A S. nog het meest op dreef ,.J min. werd v. Wel gepas- 0). In de tweede helft af en toe wat vuriger ge in de lagtste minuut ^het v. Wanrooy uit een rap geliiik te maken Ook lesten vrije trappen beslis- A.S.C. was de gelukkige. ,Ade beker dit iaar in het (wam van A.S.C.hetgeen A.S.C.'ers niet in het tJeen aardige verrassing ii ia den zwaren wedstrijd 3 zij Zaterdagmiddag tegen j(Boys hadden gespeeld, e Quick Boys 3-6. Za- i( uddag speelden ASC en Boys de finale om de a eutels. De Katwijkers i zich hier van hun beste 1 en en wonnen met 6-3. ATHLETIEK. Docos. Gis teren werd de Diocesane Junio rencompetitie voortgezet. Jam mer was het, dat de ploegen van D.E.M. (Beverwijk), I.E.V. (Vel- zen) en R.-K. Holland (Haar lem) hadden afgeschreven. Thans werd in de A-afdeeling alleen de wedstrijd Docos IIL.D.A. gehouden, terwijl Docos I bui ten mededinging meedeed. Toch zijn er goede prestaties geleverd, waarvoor we naar onderstaande uitslagen verwijzen: Junioren A: 100 M.: 1. J. Huy- gens (L.D.A.) 12 sec. 2. A. de Haan (L.D.A.) 12.2 sec. 3. J. v. d. Voorden (Docos) 12.3 sec. 4. F. Pley (Docos) 12.4 sec. Hoogspringen: 1. F. Bresser (D.) 1.50 M. 2.N. Roof (L.) 1.45 M. 3. W. Witkamp (D.) 1.45 M. 4. F. Swaak (D.) 1.40 M. 300 M.: 1. K. Post (D.) 41.3 sec. 2. N. Roof (L.) 42.8 sec. 3. H. Veldthoven (D.) 43 sec. 4. W. Lansweers (L.) 43 sec. Speerwerpen: 1. K. Post (D.) 36.56 M. 2. F. Bresser (D.) 30.47 M. 3. J. Pley (D.) 26.98 M. 4. J. Wigman (L.) 26.09 M. 4 X 100 M. estafette: 1. L.D.A. 50.1 sec.; 2. Docos 1 50.3 sec.; 3. Docos II 53.1 sec. Junioren B: 80 M.: Ie serie: 1. R, Ebbeler (L.) 10.1 sec. 2. A. Kallenberg (D.) 10.3 sec. 2e se rie: 1. T. uljee (D.) 11.6 sec. 2. C. Compier (D.) 12 sec. 3e serie: I. N. v. d. Meel (D.) 11.3 sec. 2. A. v. d. Salm (L.) 11.3 sec. Kogelstooten: 1. J. v. Velzen (D.) 10.82 M. 2. Wiessing (D.) 10.77 M. 3. T. Kalsen (L.) 10.18 M. 4. P. v. Lier (L.) 8.82 M. Vèrspringen: 1. H. Velthoven (D.) 5.53 M. 2. J. Wigman (L.) 5.43 M. 3. J. v. d. Ploeg (D.) 5.17 M. 4. W. Lansweerde (L.) 5.13 M. 800 M.: 1. F. Koek (D.) 2 min. 14.3. 2. J. Wigman (L.) 2 min. 15.4. 3. H. v. Eggelen (L.) 2 min. 24.9. 4. E. de Jong (D.) Discuswerpen: 1. F. v. Zijl (D.) 37.15 M. 2. F. Bresser (D.) 37.10 M. 3. A. Winkelmolen (D.) 34.20 M. 4. J. Pley (D.) 30 50 M. Kogelstooten: 1. N. v. d. Velde (L.9.30 M. 2. W. Witkamp (D.) 8.85 M. 3. J. v. d. Voorden (D.) 7.97 M. 4. E. Terburg (L.) 7.77 M. Hoogspringen: 1. R. Ebbeler (L.) 1.45 M. 2. A. v. Wijnen (L.) 1.45 M. 3. G. Meiman (D.) 1.40 M. 4. F. Wiesing (D) 1.40 M. Vèrspringen: 1. R. Ebbeleler (L.) 5.38 M. 2. A. Kallenberg (D.) 5.05 M. 3. G. Meiman (D.) 4.84 M. 4. E. Wokke (L.) 4.73 M. 4 x 80 M. estafette: le serie: 1. Docos Iv41.2 sec. 2. L.D.A. 43 sec. 3. Docos II 43.6 sec. 2e serie: 1. Docos III 46.8 sec. 2. Docos VI 48.4 sec. 3. Docos V 48.4 sec. 4. Docos IV. Wedstrijden te Dordrecht. Hercules organiseerde gistermid dag in het Sportpark Reeweg te Dordrecht nationale atletiek wedstrijden waaraan ook Docos deelnam. De voornaamste uitsla gen zijn: 100 m klasse A: 1. W. Pen (Trekvogels) 11,2; 2. C. Gordijn (Minerva) 11,4. Idem klasse B: I. A. Leeuwenhoek (AAV '36) II,7; 2. A. Schouten (Docos) 11,8. 400 m klasse B: 1. K. v. Dongen (Sparta) 54,2; 2. C. Kleinveld (PP- 55,7; 3. Koppele (Cel.) 55,9; 4. v. Bochove (DOS) 56,1. Idem klasse C.: 1. M. Postema (DOS) 56,4; 2. L. Putting (Cele bes) 56,9; 3. P. Rijperman (V&L) 57,5; 4. C v. Veelen (DOS) 58,1. 800 m. klasse A: 1. F. de Ruiter (Volew.) 2 m 5. Idem klasse C: 1. Meyer (Marathon) 2 m 17.7; 2. F. Tieman (DOS) 2 m 21; 3. H. Bazalman (DOCOS) 2 m 21.8. Heeren 1500 m klasse A: 1. F. de Ruiter (Volew.) 4 m 21.1: 3000 m. klasse B: 1. W. de Win ter (SCR) 9 m 12.8-. 4 x 100 m estafette, klasse A en B: 1. DFC (Dordrecht) 47.3 sec.; 2. V&L (Den Haag) 47.7 sec. Verspringen heeren klasse A: 1. A Wellerdieck (Hellas 6.67 m. Discuswerpen, klasse A: 1. A. de Bruvn (V&L) 43.30 m. Kogelstooten, klasse A: 1. A. de Bruyn (V&L) 13.55 m. Hoogspringen, klasse B: 1. J. Neering (Sparta- 1.715 m. KORFBAL. Kampioenschap v. Nederland: Westerkwartier-Het Zuiden 7-1. De eindstand der kampioens competitie is: gs. gw. gl. vl. v.t. pt. Westerkw. 6 6 0 0 4913 12 Het Zuiden 7 4 0 3 19—20 2 1 Z.K.C. 4 Rigtersbl. 3 P.S.V. 3 Wordt Kw. 3 0 0 0 0 0 0 2 10- 2 6- -12 -20 3 2—10 0 3 10—21 0 BILJARTEN. Voorwedstrij den 45/2. Gisteren zijn in Rot terdam de voorwedstrijden om' het biljartkampioenschap van Nederland anker-kader 45/2 ge ëindigd. De totaaluitslag is, met inbegrip van de te Amsterdam gehouden voorwedstrijden: pnt. alg. gm. tot.pnt. Hoogland 4 12.13 12 Kobus 8 18.62 4 v. Eymeren 10 22.77 2 Jacobs 8 15.94 8 De Ruyter 6 16.61 8 Metz 4 16.86 8 Geplaatst zijn: van Eymeren, Metz, de Ruyter en Kobus. LITURGIE Woensdag 14 Juni. Mis v. d. 7e dag onder het Sacra mentsoctaaf: Cibavit. Gloria. 2e gebed v. d. H. Basilius, Bisschop, Belijder en Kerkleeraar; 3e voor den vrede. Sequens: „Lauda Sion" alleen in gezongen H.H. Missen verplichtend. Credo. Pre fatie van Kerstmis. Kleur: wit. STADSNIEUWS Begrafenis prof. dr. A. H. M. I. van Kan. Onder groote be langstelling is Zaterdag op de R.K. begraafplaats aan de Kerk hoflaan te Den Haag prof. dr. A. H. M. J. van Kan begraven. On der de talrijke aanwezigen merk ten wij o.a. op de oud-ministers jhr. mr. A. C. D. de Graeff en mr. dr. L N Deckers, jhr. mr. E. C. U. van Doorn, deken der orde van advocaten te Den Haag, mr. J. Simons, namens den secr.-gen. van het Dep. van Justitie, prof. dr. J. J. Schrieke, F. van Peski, ondervoorzitter der vereeniging Oost en West en A. F. Goosen, gep. vice-admiraal. Een groot aantal bloemstukken en kransen dekte de baar. Kapelaan Kraak man van de parochie van den H. Jacobus verrichtte de ab- soute. „Vad." Gouden doctoraat. Op 16 Juni zal het 50 jaar geleden zijn. dat mr. G. H. M. Delprat, oud- secr. van de Ned. Bank, wonen de te Amsterdam, aan de Leid- sche Universiteit promoveerde tot doctor in de rechtsweten schap. 40 jaar bij de N.Z.H.T.M. Zaterdag 1 Juli a s. herdenkt de heer A. van Zijp. wagenvoerder bij de N.Z.H.T.M., Mauritsstraat 41. alhier, den dag. dat hii vóór 40 jaar bij de N.Z.H.T.M. in dienst trad. - Eindexamen Gymnasium. Voor het eindexamen ziin aan het Sted. Gymnasium geëxamineerd voor Afd. A, groep II 6 can. Ge slaagd zijn: L. C. Baljé, Leiden. Magda van Brammen Leider dorp. Ingrid de Buck Leiden. Cor- rie Schippers Leiden en Lilian Sikkens. Oegstgeest. Van Rfd. A groep I slaagde nog B. Yssel de Schepper te Oegstgeest. Voor het examen candidaat tweede stuurman, theoretisch ge deelte, is te 's-Gravenhage ge slaagd de heer J. C. Borsje, al hier. De Hengelaarsver. „Door Vriendschap Vereenigd" hield gisteren haar eersten vischwed- strijd in het nieuwe seizoen. 's-Morgens om 5.15 per fiets en loopend werd de reis aangevan gen naar den Rijn bij de Does- brug. Om 6 uur ving de strijd aan, die om 8.30 geëindigd was. Bij het controleeren waren de volgende prijswinners: le H. Landwaart, 2e F. Massaar, 3e A. van Duuren, 4e W. Hamerling, 5e C Hendriks, 6e F. Stormer, 7e L. van Veen. 8e F. Pijnacker, 9e P. Neuteboom. 10e C. van der Burg. He P. van Egmond, 12e J. Land waart. 13e W. Delmeer. Geboren: Jacobus Andre as z„ van A. J. Schreuder en M. E. Houps; Willy Madeion, dr. van P. Bulthuis en W. M. Taverne; Buitengewoon mooie tinten en elegante vormen! Ke^l wongeer U een yoos 1 koop» .Atf/ROPlAST" «n zier hoé'froo^ Uw ,pjce- wen doonn'uuk^ir en. LET EU OP loi 'Qcjere vcos 6 vooüÖen ven nevehsloond MUROPIAST merk Verkoopkantoor Rokin 88, Amsterdar Johanna Helena, dr. van W. A. Mulder en A. van Duijn; Geer- truida Johanna, dr van P. J. L. Heederik en M. A. Scharenberg. Ondertrouw d: J. R. Ott jm. 28 j. en L. A. Gersen jd. 25 j.; A. de Wit jm. 24 j. en M D. Le pelaar jd. 27 j. Overleden: C. S. Wijtenburg vr. 55 j. OMGEVING OEGSTGEEST. Op 13 Juli a.s. hoopt het echtpaar Hendrik van der Luit-Trijntje van der Zwart aan den Hooge Morschweg No. 106 den dag te herdenken, waarop zij voor 50 jaar in on dertrouw gingen en den 27 d.o.v. in het huwelijk traden. De brui degom was vele jaren werkzaam als schipper bij de firma Wer- nink te Leiden en nadien nog vele jaren werkzaam op verschil lende jachten. De bruidegom is 72 jaar en de bruid is 70 jaar. RECHTSZAKEN HAAGSCHE RECHTBANK. Uitspraken. De vier jonge lieden uit Leiden, die in de Breestraat een inbraak pleeg den in een modemagazijn en een muziekhandel, zijn gevonnisd. De rechtbank heeft K. veroordeeld tot een jaar en tien maanden ge vangenisstraf met aftrek van pre ventief: V. tot een jaar en drie maanden met aftrek van drie maanden preventief, Z. tot een jaar en zes maanden gevangenis straf met aftrek van preventief, v. d. H. tot een jaar en drie maanden met aftrek drie maan den preventief. SCHILDERSKNECHT WUHOUDENKOOIS! gevraagd bij C. DISSEL DORP, Oosteinde No. 7. Stompwijk. 6752 alle soorten Gramofoons en Gramofoonplaten en wij betalen goede prijzen. Zendt bericht of vervoeg u bii J. LIGTVOET. Jan- vossensteeg 41. 4717 Vereeniging Vreemdelingenverkeer te Leiden vraagt voor haar inlichtingenbureau annex postagentschap een voor administratief werk. Brieven met volledige inlichtingen te zenden aan den secretaris E. V. Wichers Rollandet, Kort Rapenburg 20 (i789 voor: PLANTEÜ roodesavóye-. gele-, en groene-, stufuit-, groen ties-, spits- én wittekool. bloemkool (Alfa en Le- cerf). Bel. aanbav.: C. M. M. NEDERPEL, Loosterweg 33, Voorhout. wegens ziekte TE KOOP met 2200 L. melk-p. w„ 300 Koff.sur.-, 90 Peul-,, 80 Suiker-, 400 Gort-, 100 Vleesch-, 75 Jam-, 120 Maizena-, 225 Gebak-, 80 Beter-, 320 Kaas-rantsoe nen, met nog 2 prachtige bakfietsen, een met mo torbanden en z. g. a. n. Snelweger en Snijmachi ne v. Berkels, verdiensten 120 p. w. Prijs 12.000 contant. Kooper moet dipl. hebben plus woning- ruil. buiten. JAC. RO- MIJN. Herderslaan 17. Den Haag. 4725 ONS DOEt, B\UFT- TEVREDEN KLANTEN Bloemisterij B. Jan.-Dec. en periodiek. 500 M2. warme kasverg. Jan.- Dec., 1500 M2. warme of koude bak of warenhuis- verg. 1 H.A. warrrfoezier- deri.i punt vier. Een- ruiters, ook met slechte liist.en halve raampjes. C.V. N. BAKKER Hzn. Roelofarendsveen, Tel. 48 1 <2* Vermist een rood bruine roeiboot Zondag V-dfini. In lichtingen bij M. Y KRIS LUIS, Padoxlaan I, Wainnvbd. 2 Te ruil aangeb. 1 p. zw. damessch. m. 41 Vj m. in£eb. steun, z, g. a.n. voor 1 p. damessch. m. 37 m. Va hak. Mevr. P. M. v. d. ZON. Heerewej! 462, Lisse. 4405 TYPEN STENOGRAFIE BOEKHOUDEN MODERNE TALEN MIDDENSTANDSOPLEIDING Boeken in bruikleen 6745 PLANTSOEN 1 - LEIDEN - TEL. 25754 «les n.m. 3' 4ur wordt te AVarmond de gehouden op de terreinen \nn d| Voilingonderneniing „Perfect" gelegen tegenovel RoeWerij „Meerrust". Yoor nadere inlichtingen in inschrijvingen kan men zich wenden tot de Directie Motorboot „Rana Fusca" gelegen aldaar en ten kantore van Veilingonderneming „Perfect". Prins Hendrikstr. 54, Den Haag, tel. 33.57.15 NET MEISJE tot 2 of tot 5 uur m. war me maaltijd. Of werkster voor enk. dagen p. week. H C. SCHEFFER-WILD- SCHUT, L. v, Qud Toel- geest 6. Oegsfgeest. 6792 Gevr. wegens huwelijk der tegenwoordige een R.K. Boerendienstbodc bij de Wed. C.$OOT, Hoeve „Bronstee" IKou- dekerk. 6743 Aangeboden «alle soorten K00LPLANTEN va nde zwcfe kléi. VAN LEEUWENK Zaaahandel, Tuinstraat S. Boskoop. GEVRAAGD: DIENSTBODE voor d. en n. Goed loon en goede beK FRANKE. Adm. de Ruyterlaan 133. Voorburg. 6787 Aangeboded een mooie dubbele j 6794 EIKENHOUTEN KAST ƒ125. C. "WINSEN. Heerewcg 85A. Warmond. Gevraagd voor direct die genegah is. in de huis houding mede te helpen. Mevr. DIT BRUYN. Hof- wijekstr. 59. Voorburg, Tel. 779998. 6781

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 3