KLM legt delropen voor u open. KLM 'n Combinatietour of n Compleettour. Thuis in de lucht I FAMILIEBERICHTEN k°r Voorbereidingsbesluif voor een gedeelte van het Zeeheldenkwartier ■ZATERDAG 27 DECEMBER 1980 kunnen van maandag lot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogeli|k van 18 00-20 00 uur Jezus zeide: „Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven". Joh. 11 25 Ontslapen in Zijn Heer en Heiland mijn gelief de man, onze zorgzame vader en fijne opa Leendert Berger predikant in de Geref. Kerken op de leeftijd van 72 jaar Veenendaal: C. P. Berger-Quist Bolingbrook (U.S.A.): Henk Berger Mariene Berger-Nieminski Henry Leen Halsteren (N.-Br): Corrie Weinberg-Berger John Weinberg liana en Robert Zwanenberg: Bas Berger Tineke Berger-van der Wilt Hester en Jeroen La Chaux-de-Fonds (Zwitserland): Josine Nobs-Berger Jean-René Nobs Sebastiaan en Mirjam Maarssenbroek: Kees Berger Dieny-Veltman Martha en Daniël Storsteinnes (N. Noorwegen) Leen Berger Karen Berger-Friborg Silja en Jorn 3905 CM Veenendaal, 23 december 1980. Prins Willem Alexander Park 397. De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden. Tot onze grote droefheid ging van ons heen onze lieve broer, zwager en oom Leendert Berger uit aller naam B. L. Berger-Quist Valkenboskade 627 2563 JG Den Haag De Kerkeraad van de Geref. Kerk van Terneu- zen heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van hun oud-predikant ds. L. Berger Met dankbaarheid herdenken wij het vele werk dat hij met volle toewijding in de vervul ling van zijn ambt heeft verricht voor onze gemeente. Namens de kerkeraad: J. Sturm, scriba Terneuzen, 24 december 1980. De Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk Halfweg/Zwanenburg geeft met ontroering kennis van het overlijden op 23 december 1980 van ds. L. Berger die van 1953 tot 1965 onze gemeente heeft gediend. Met grote dankbaarheid gedenken wij de liefde en trouw, die hij aan onze gemeen te heeft getoond. Namens de Kerkeraad: ds H. J. Hasper, praeses B. Z. H. Kant, scriba. .Mijn genade is u genoeg" 2 Cor. 12:9 Heden nam de Heere tot Zich mijn geliefde vrouw en onze zorgzame lieve moeder en oma Johanna Suzanna Dingemanse echtgenote van Jan Aarnoutse op de leeftijd van 73 jaar. Gapinge: J. Aarnoutse Kerkwerve: A. J. Francke-Aarnoutse J. Francke Rian en Jaap Joke en Rudy Jan Pieter Klevenskerke: L. Aarnoutse C. J. Aarnoutse-Maas Constant Christiaan Gapinge: L de Buck-Aarnoutse J. de Buck Pieterjan Annelies Jan Aart David Boskoop: A. Aarnoutse D. Aarnoutse-Varj Belzen Elleh Jan Gapinge: P. Aarnoutse 4352 SH Gapinge, 25 december 1980 Gapingsedreef 5. Op D.V. dinsdag 30 december a s. zal om 13.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Gapinge de rouwdienst worden gehouden, die geleid zal worden door ds J. D. Hofstra. daarna zal de teraardebestelling plaatsvinden om 14.00 uur op de begraafo'.ac*. te Gapinge. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in het jeugjigebouw van de Gereformeerde Kerk. w Liever geen bezoek aan huis. •r TROUV. ..'/«Hf ET En dan? Voor veel mensen heeft het Verre Oosten een geheimzinnige aantrekkingskracht. Droomt u ook wel eens van zo'n fascinerende tropenreis? Indonesië, Thailand, Sri Lanka, Singapore Gelukkig zijn er heel wat mogelijkheden om zo'n droomreis tot een geslaagde vakantie te maken. Eén ding staat daarbij vast: vliegen met de KLM heeft altijd een aantal zeer aantrek kelijke kanten. Een comfortabele reis per Boeing 747. Snelle, rechtstreekse verbindingen. En natuurlijk de vertrouwde KLM-service, ook in het land van bestemming. Op onze kantoren in Jakarta, Bangkok en Colombo vindt u ook altijd wel iemand die Nederlands spreekt en u verder kan helpen. De KLM is immers ruim 50 jaar thuis in de Tropen. Er rest nu eigenlijk nog maar één vraag: hoe gaat üw reis naar het Verre Oosten er uit zien? De KLM-ANWB combinatietour. Een avontuurlijke tocht door Java en Bali met uw eigen familie of vrienden, maar wel onder bekwame begeleiding. Als dat uw ideaal is, dan is een combinatietour met KLM en ANWB voor u geknipt. Of beter gezegd, u mag uw vakantie zelf op maat knippen. Een nieuwe, spannende manier van reizen, waarvoor KLM en ANWB, twee reputaties op reisgebied, de handen ineen hebben geslagen. Uit twaalf autotours, 5 of 6 da- ps one id eht (et i (en mo liJV Het prettige van een reis als deze is, dat u alleen met uw eigen wensen rekening hoeft te houden. Wilt u ergens wat langer stoppen? Of misschien een paar dagen op dezelfde plaats blijven voor u aan de volgende tour begint? Het kan allemaal. Een complete beschrijving van alle tours vindt u in de ANWB-brochure, verkrijgbaar bij alle ANWB- en KLM-kantoren en bij de ANVR-reisbureaus. Om u een idee te geven zijn hier een paar voorbeelden. - kt n rn-r^ 1 gen ieder, stelt u tie samen voor een duur vi minimaal 14 dagen. U kunt er 1 nemen, maar ook 3 of 5. Helemaal zoals het wilt. Er staan maar een paar dingen van te voren vast. U begint met een basistour. Die bestaat uit de vliegreis per KLM naar Jakarta plus de eerste overnachting. Op het vliegveld wordt u opgewacht door een KLM-employé, die voor vervoer naar het Hotel Indonesia Sheraton zorgt Tijdens de vakantie staat er, afhankelijk van de grootte van uw groepje, een personenauto of bijvoorbeeld een Toyota HI-AGE busje met gids en chauffeur tot uw beschikking. Tour 00 Retour Amsterdam-Jakarta incLéén nacht hotel en ontbijt 2.060,- TourOl Jakarta-West Java Anjer- Bogor-Puncak-Tangkuban Prahu- Bandung 5 d. - 4 n. vanaf 759,- Tour 07 Midden-lava Yogyakarta - Diëng plateau - Solo 5 d. - 4 n. vanaf 323,- Tour 11 Oost-lava en Bali Surabaya - Pasir-Putih - Kaliklatak- 7 d. - 6 n. vanaf 787,- Dit zijn prijzen per persoon voor een gezelschap van 3 a 4 personen. De compleettour. Een geheel verzorgde rondreis behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Als het Verre Oosten nog nieuw voor u is en u wilt geen hoogtepunt missen, dan is een compleettour dè reis voor u. Behalve Indonesië maakt de KLM samen met een aantal grote reisorganisaties ook andere fantastische bestemmingen voor u toegankelijk. Singapore, Thailand, Sri Lanka Hieronder ziet u een kleine greep uit ons aanbod. Uitvoerige beschrijvingen vindt u in de reisgidsen van de reisorganisaties die met de KLM samenwerken. Ze zijn verkrijgbaar bij IATA-reisagenten, ANVR-reisbureaus, de reisverkopende banken en de KLM-kantoren. Reisbureau Anthony Veder Co. B.V 23-Daagse rondreis Bangkok - Jakarta Bandung - Yogyakarta - Bali - Singapore - Hongkong. Vanaf 4.625,- ANWB 26-Daagse reis Java -BaliVanaf4.500,- A-Reizen 20-Daagse rondreis Nepal en Ceylon. Vanaf 5.695,- Van Ginkel Reizen B.V. 24-DaagseJava - Bali - Sumatra - Singapore-tour. Vanaf 3.980,- HoDand International 17-Daags verblijf op Sri Lanka (Ceylon), hotel in één van de kustplaatsen. Vanaf2.320,- Stichting voor Academische Reizen 19-Daagse rondreis Maleisië - Singapore - Noord-Bomeo. Vanaf 5.000,- Wereldcontact B.V 23-Daagse rondreis Indonesië. Vanaf 4.395,- mi J s a cit' mui LH sd« |ver ian ize da Nederlandse Christelijke Reis Vereniging 24-Daagse rondreis Bangkok-Java-Bali-Wcs t d en Noord-Sumatra - Singapore. Vanaf 4.950, NRV Holiday 26-Daagse rondreis Bangkok - Singapore-Sumatra -Java en BaliVanaf 3.995, 1 Int Reisorganisatie Raptim Nederland B.V. 17-Daagse rondreis Thailand. Vanaf 3.965, Buro van Vulpen Terug naar toen' tour met bezoeken aan de hcrinneringsplaatscn. 24 Dagen. Vanaf 3.900, Zuid-Europa Stichting 14-Daagse rondreis Sri Lanka. Vanaf 3.246, vt p De KLM berekent nooit prijsstijgingen door (bij tij brandstoftoeslag) als u vooraf boekt en betaalt. KLM's Verre Oosten Reiswijzer KLM's All Asia Guide, Haa» Wie zich goed wil voor bereiden op een tropenvakantie kan eigenlijk niet buiten deze twee speciale KLM-uitgaven. 1 De KLM Verre Oosten Reiswijzer geeft nadere bijzonderheden over alle com binatie- en complcettours per KLM. U kunt de Reiswijzer gratis aan vragen d.m.v.een briefkaart aan KLM Nederlar afd. Reclame en Verkoopbevordering postbus 7700,1117 ZL Schiphol. Voor meer diepgaande informatie over het Verre Oosten is de KLM All Asia Guide beslist onmisbaar. Dit 584 pagina's dikke bock kunt u bestel len dm.v. een brief met daarbij ingesloten een bank- of girobetaalkaart ter waarde van f 10,- R aan bovenstaand adres. xtez ugli tpi WT BTl Viditel zie pag. 747 Volstrekt enige kennisgeving Op het Kerstfeest is door de Heer thuisge bracht Zr Engelina Fekkes op de leeftijd van 95 jaar. „Haar levenskracht was het geloof, haar levensvreugde dienen."- Namens de familie: A. van Gent 's-Hertogenbosch, 26 december 1980 Corr.adres: Klein Brabant 181, Vught. De rouwdienst zal worden gehouden in de aula van het verpleeghuis „Gervenhof", Gerven- straat 2 te 's-Hertogenbosch. op maandag 29 december a.s. om 13.30 uur, waarna de begra fenis zal plaatsvinden op de algemene begraaf plaats Groenendaal te Orthen-'s-Hertogen- bosch. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de kerkzaal van het verpleeghuis Ger venhof. Psalm 68:10 (o.b.) Voor ons onverwacht nam God tot Zich mijn lieve man, onze broer, zwager en oom Johan Cornells Stam op de leeftijd van 73 jaar. Uit aller naam: A. P. C. Stam-Goudriaan 6814 AD Arnhem de la Reystraat 3 II Geen bezoek aan huis. 22-12-1980 De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden te Schaarsbergen op 24-12-1980. Correspondentie-adres: J. M. Goudriaan Gevaertsweg 15 3311 AD Dordrecht. ZIE OOK PAGINA 9 De Burgemeester van de gemeente 's-Gravenhage maakt bekend, dat de raad der gemeente bij zijn besluit van 15 december 1980 op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied globaal gelegen tussen de Veenkade, de Waldeck Pyrmontkade, de Laan van Meerdervoort. de De Ruyterstraat, de Bazarlaan, de Kortonaerkade en de Bilderdijkstraat De begrenzing van dit gebied is op de bij dat besluit behorende kaart (gemerkt S 4803) door een lijn met stippen aangegeven Het vorenbedoelde besluit met de daarbij behorende kaart zal ter gemeen tesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing, kamer 3433 en in het Gemeentelijk Informatiecentrum met ingang van 6 januari 1981 voor een ieder ter inzage liggen 's-Gravenhage, 23 december 1980 De burgemeester van 's-Gravenhage, F.G.L.L SCHOLS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8