Amerika mag Iran nieuw aanbod doen Roerige kerst in Zürich esuwkadU i Gijzelaars 'gezond en monter' Schenk hun water via giro llll 222 fooie dingen maken is niet duur! Trouw Opklaringen EBMgaai Pax Christi roept 1981 uit tot ontwapeningsjaar <QBD Automobilist dood bij botsing op trein Duizenden boeren opgepakt in India P\ Meubelfabriek Sr Oisterwijk toonaangevend in eiken ft Origineel Smyrnakleed BezorgTrouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW I I I I I I I H S 38STE JAARGANG NR 11131 - ZATERDAG 27 DECEMBER 1980 rouw Opklaringen maar vooral in de ochtend ook hagel en sneeuwbuien. Middagtemperatuur omstreeks vier graden. Matige noordwesten wind kracht vier, maar aan de kust en op het IJsselmeer eerst nog af en toe krachtig, windkracht zes. Morgen en overmorgen: Veel bewolking en later regen of motregen. Stijging van temperatuur maar in de nacht van zaterdag op zondag nog lichte vorst. Deze krant laat zich vier weken lang op proeflezen. 24 nummers voort 7,50. Bel: 020.65 93 88. LOSSE NUMMERS 65 CENT Ikel It ki- AGINA 2: it de kerkbladen AGINA 3: erstrede onlngin eatrix J jj AGINA 4 'J aar de knoppen erste voorstelling exicaanse hond lAGINA 5: srverdeling werk ussen mannen en irouwen bepleit 3INA 7: Vesten kan ümbabwe v adicaliseren R|0J AGINA 9: lonniken staan ichter bij de wereld an wordt vermoed AGINA 13: v Inlandisering enige ernatief voor NAVO Ruim 3500 mensen hebben op tweede kerstdag meegedaan aan de jaarlijkse demonstratie tegen kernwapens en voor vrede bij de NAVO-basis in het Drentse Havelterberg. Tijdens het protest werd voor de kernwapenwedloop gewaarschuwd, die „zogenaamd als basis voor vrede zou moeten dienen maar die heeft geleid tot een voorraad kernwapens waarvan één tiende al in staat is alle leven op aarde te vernietigen." A( iGINA SPORT: port wil jolltieke code AGINA SERVICE: [leine Krant, strips, feuii- ston, weeroverzicht, trv- rogramma's advertenties RELDDIAKONAAT Ipen bij •rek aan eten irck aan onderdak irek aan vrijheid k aan recht ek aan liefde !IRO 2211 ilgemeen Diakonaal ureau van de ieref. Kerken, urg. dc Beaufortweg 18 833 AG Leusden DEN HAAG (ANP) De Internationale katholieke vredesbeweging Pax Christi heeft 1981 uitgeroepen tot „jaar voor een internationale campag ne ten gunste van de ontwapening". De vredesbeweging deelt dit mee in een boodschap „aan alle christenen en mensen van goede wil" ter gelegenheid van kerstmis, waarop zo zegt Pax Christi de geboorte van de Prins van de Vrede wordt herdacht. De internationale vredesbeweging meent dat de bewapeningswedloop zo ver gevorderd is dat de wereld een paar keer vernietigd kan worden. Ze nodigt al haar nationale afdelingen uit om in de loop van het Jaar 1981/82 voorrang te verlenen aan ontwapening. Verscheidene conferen ties en publlkatles zullen aan het thema ontwapening worden gewijd. verzekeringen ZEKER WETEN! t.l OJO-JMUS AMSTERDAM (ANP) Op de vuil stortplaats Volgermeerpolder bij Broek in Waterland liggen veel meer van Philips Duphar afkomstige vaten met chemisch afval dan aanvankelijk was aangenomen. Volgens drs. J. Kleij van de afdeling hinderwet van de gemeente Amsterdam heeft de di rectie van Philips Duphar hem on-, langs laten weten dat de hoeveelheid afval waarschijnlijk dichter bij de tweeduizend dan bij de duizend ton ligt. advertentie HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder. WEL t>eter Almere: 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen: 05202-16852 Van een onzer verslaggevers ROOSENDAAL - Bij een botsing gisteravond tussen een personenauto en de trein van Roosendaal naar Ant werpen is de bestuurder van de auto overleden. De auto schoof op een met automatische knipperlichten bevei ligde overweg even buiten Roosen daal onder de trein en raakte be kneld. De auto werd bestuurd door een man, van wie de identiteit gister avond nog niet was vastgesteld. NEW DELHI fUPI) Enkele duizen den boeren zijn tijdens de kerst in de Indiase deelstaat Maharasjtra gear resteerd. Ze liepen mee in een pro testmars voor hogere prijzen voor hun gewassen. Ook leiders van de oppositiepartij Janata, onder wie de voormalige minister voor spoorweg zaken Dandavate, werden opgepakt. De boeren hadden zich verzameld in de stad Boeti Bori voor het laatste gedeelte van hun vijftienhonderd ki- j lometer lange mars naar Nagpoer. waar zij gisteren zouden aankomen. WASHINGTON. TEHERAN (Reuter, AP. AFP, UPI) Iran is bereid naar tegenvoor stellen voor de vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars te luisteren maar blijft evenwel vasthouden aan de betaling van het garantiebedrag van bijna vijftig miljard gulden. De 52 gijzelaars blijken, in tegenstelling tot wat men tot nu toe in de VS aannam, ge zond en monter te zijn. De Iraanse minister belast met de gijzelingszaak Bachzad Nabavi zei in een vraaggesrpek voor de Iraanse ra dio dat later door de Amerikaanse televisie werd opgenomen dat men bereid is naar tegenvoorstellen te luisteren. Maar Washington moet wel met de 50 miljard over de brug komen want aldus Nabavi: „Het is ons eigen geld. We willen niet meer geld van de VS. We hebben onze bezittingen no dig en daarom moeten we garanties dat we ze ook krijgen." Ook al in Iran bereid naar voorstellen van de VS te luisteren. Nabavi zou ook niet weten waaruit die zouden moeten bestaan. Twee Algerijnse diplomaten Alge rije is bemiddelaar tussen de VS en Iran in de gijzelingszaak hebben tijdens de kerstdagen een bezoek ge bracht aan Teheran en daarbij gecon stateerd dat de 52 gijzelaars gezond en monter zijn. De twee, Mohammed Bel Hoessein van het ministerie van buitenlandse zaken en Abdelkarim Gheraleh, de Algerijnse ambassadeur in Iran. kregen gisteren acht uur de gelegenheid om de gijzelaars op de hoogte te stellen van de stand van zaken ln de onderhandelingen tussen Iran en de VS. De diplomaten, aangevuld met de president van de Algerijnse centrale bank zijn gisteren naar de vs vertrok ken. Volgens het Iraanse persbureau PARS zullen ze gaan praten over een nieuw antwoord op de jongste Iraan se eisen. Van het totaal van 52 gijzelaars, die de Algerijnse ambassadeur zei te heb ben ontmoet, kregen de Amerikanen er gisteren via de eerder gemaakte films van de Iraanse televisie zeker 26 te zien. de meesten in de aanwezig heid van de pauselijke nuntius in Teheran, Annibale Bugnini. De reeds bijna 14 maanden gegijzelde Ameri kanen hadden voor het eerst direct voor de camera's mogen spreken in de wetenschap, dat hun woorden thuis zouden worden gehoord. Hun Een volk van herders komt om Honger, droogte, dorst en oorlog: dat is het Ethiopië van vandaag. Bittere realiteit. Wat weet de wereld ervan? Wat weet u ervan? Kijk vanavond naar Brandpunt, Ned. II 9.20 uur Stichting Mensen in Nood Postbus 1041 -5200 BA Den Bosch /èv vanaf Bij uw handwerkwinkel en in de warenhuizen. ZURICH (AFP, DPA) Zwit serland heeft een roerige kerst achter de rug. In Zürich raakten woensdagavond en op de eerste kerstdag jonge ren slaags met de oproerpoli tie. Een Westduitse rechtse extremist schoot twee Zwit serse douanebeambten dood, nadat hij was betrapt bij het smokkelen van wapens. Bij gevechten tussen de Zwit serse oproerpolitie en jonge ren in Zürich is aan de voor avond van kerstmis voor een miljoen schade toegebracht' aan de vele luxe winkels in het centrum van de stad. Ook op de kerstdag gingen de ge vechten nog door. De onlus ten ontstonden nadat een po litiemacht slaags raakte met demonstrerende jongeren, die hun opvangcentrum, dat on langs werd gesloten, terug willen. Bij de massale gevechftn vielen slechts srie gewonden, onder wie een politieman. Een groot aantal demon stranten werd gearresteerd, maar op zes na waren ze gisteravond weer op vrije Toeten. De zes worden verdacht van plunderen van winkels. Twee uur nadat het in de stad rustig was gewor den vernielde een bom op het vlieg veld Kloten nabij de stad een deel Tijdens de kerstdagen konden de gijzelaars zich te goed doen aan lekkernijen. korte boodschappen voor verwanten en vrienden waren meest geruststel lend van aard. Joseph Hall zei tot zijn gezin het nog wel langer te kunnen volhouden „als jullie dat ook kunnen". Robert Engel- mann: „Ik hoop, dat het niet veel langer duurt." Steve Lauterbach zei dat hij geregeld lichamelijke oefenin gen deed en dat zijn gezondheidstoe stand goed bleef. Eén van de twee vrouwen die gevangen worden gehou den, miss Koob, die op een bepaald ogenblik in tranen scheen te zullen gaan uitbarsten, zei „zich goed te voelen, gewicht te hebben verloren, daarvoor dankbaar te zijn en evenals haar kamergenote Elizabeth Ann Swift elke dag in de weer te blijven, te lezen en trouw te studeren". De opnamen waren op kerstavond gemaakt. De gijzelaars kwamen in groepjes van vijf of zes een kleine kamer binnen uitgezonderd de twee vrouwen. Die kwamen getweeën. Er stond een kerstboom in een hoek achter een grote rechthoekige tafel met eten en twee kandelaars. Mgr. Bugnini had samen met drie Iraanse geestelijken in de kerstnacht de mis opgedragen voor de gijzelaars. De plechtigheden duurden tot vier uur in de morgen. De 52 kregen ook de kaarten en geschenken die familie leden hadden gestuurd. Kaartenmap Europa(A) Twee Dick Brana poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa in een handig fomiaat boekje. Donkerbruine kunsilederen omslag. Knijpkat (C) Een zeerenergiebewuste zaklamp, de zogenaamde 'knijpkat'. Even knijpen en er is licht in de duisternis Twee leuke hangpoppeljesvan stok Origineel Dick Bnina__ ontwerp. Peper- en zontknbus (D) Zeer praktisch, deze moderne peper molen gecombineerd met ZQUtstrooiervan doorzichtig perspex van de radarinstallatie. De politie vond ook een nog niet ontplofte la ding springstof. Er waren geen direc te aanwijzingen dat de aanslag ver band hield met de demonstraties. In het plaatsje Koblenz op de grens tussern Zwitserland en West-Duits- land werd een 23-jarige Westduitse man tijdens een vuurgevecht door de politie doodgeschoten. De man, die bekend staat als een rechtse extre mist, had enige uren daarvoor twee douanebeambten doodgeschoten, waarschijnlijk bij eenpoging wapens naar Duitsland te smokkelen. De Duitse politie onderzoekt of de man ook betrokken was bij de aanslag op. het oktoberfeest in Miinchen, waarbij dertien mensen om het leven kwamen. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ophangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: -Tel.: - Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. dB), (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2702.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven I. Voor bezorginlormalie 020-5626261

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1