i/anfntmar IJ wilt wonen, maar ook leven. Amsterdam vraagt randstad medewerker bezorgers(sters) boekhoudkundig medewerker/ster administrateur uitzendbureau MIS JE HET WERKEN IN DE GEZONDHEIDSZORG NIET? Grote antiek jaarmarkt in de Eurohallen FGH hypotheekbank Slaapbankencentrale onze kerstexpostie „Een koud kunstje M-0 shop Dijkman b.v. Celine ZATERDAG 27 DECEMBER 1980 TROUW/KWARTET Divers personeel gevraagd BIJVERDIENSTE 29 en 30 dec. voor 4 flinke jongens voor div. sloop-/hijswerk 9-17 uur 100 p. dag te Amster dam. Inl. 023-287559 Voot hol BUREAU JEUGDZAKEN EN VOLKSONTWIKKE LING bi! do AFDELING BOEKHOUDING een voor 10 uur per week vac.nr. A191 TAAK: verrichten van BOEKHOUDKUNDIGE WERKZAAMHEDEN OP AANWIJZING van het hoofd van de afdeling. VEREIST praktijkdiploma boekhouden SALARIS afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal 3014 brulo maand, exclusief een toeslag van f 26 bruto (bij volle werk tijd). De werktijden worden in nader overleg vastgesteld. INLICHTINGEN bij de heer P. Vos. telefoon (020) 730855. gemeente amsterdam DE OCHTENDBLADEN TROUW EN DE VOLKSKRANT zoeken voor hun agentschap te Amstelveen goede Minimum leeftijd 15 jaar. Aanmelden. 020-437475 Kantoorpersoneel gevraagd Van Ditmar B.V. Importeur van boeken en tijdschriften vraagt voor haar .afdeling bedrijfsadmi nistratie een enigszins ervaren leeftijd ca 22 jaar die in het bezit is van het praktijkdiploma boekhouden. Betrokkene wordt ingeschakeld bij de belangrijkere facetten van krediteuren- en/of debiteurenadministratie. Naast een vast maandsalaris bieden wij een prettige werkomgeving, 8% vakan tiebijslag en 4% gratifikatie. Voor inlichtingen of sollicitaties kunt u zich wenden tot de afdeling Personeelza- ken van Oostelijke Handelskade 11 1019 BL Amsterdam Telefoon 020-252145. Puzzelbureau zoekt duizendpoot WIN PRODUCTIONS BV is een kfem, maar gerenommeerd bureau dat puzzels, spellen, prijsvragen en TV-quizzen ont werpt. Wij hebben een ouderwets ijverige jongeman tussen de 19 en 25 jaar in vaste dienst nodig. Hij moet Atheneum of gelijkwaar dige opleiding hebben, beslist grafische en/of illustratieve mogelijkheden bezitten, het verschil weten tussen een kruis woordraadsel en een magisch vierkant en bovenal graag puzzelen Op den duur zal hij in staat moeten zijn zelf puzzels te ontwerpen, creatief mee te kunnen denken en praten. Zijn Nederlands moet vlekkeloos zijn. Hij zal naast creatief werk de telefoon aannemen, uiterst accuraat correctiewerk verrichten, en allerlei andere voorkomende (kantoor)werkzaamheden doen. Kortom we zoeken een duizendpoot Brieven graag aan WIN PRODUCTIONS BV, Weteringschans 47. 1017 RW Amsterdam. Zoetermeer, Chnsteltjke Scholengemeenschap voor Mavo en LBO. ..WILLEM VAN ORANJE". B.jdorplaan 6 A. tel. 079- 164439 Hel bestuur van bovengenoemde school roept sollicitanten op voor de vacature van Functie: de administrateur heeft de verantwoording voor alle financiële en administratieve taken binnen de school en geeft leiding aan de overige administratieve medewerkers. Hij dient te beschikken over organisatorische bekwaamheden contactuele eigenschappen eigen initiatief stytistisch vermogen Opleiding: middelbare schoolopleiding en tenminste MBA of gelijkwaardig Studie voor SPD strekt tot aanbeveling. - Salaris: volgens rijksregeling, afhankelijk van rang, leeftijd en ervaring, max. 3.512 p.m. De te verwachten groei van scholengemeenschap per 1 aug. 1981 biedt bij gebleken geschiktheid uitzicht op verdere schaalverhoging. Van sollicitanten wordt verwacht dat ze instemmen met de doelstelling van het Christelijk Onderwas Nadere inlichtingen worden verstrekt door de directeur van de scholengemeenschap de heer A. J. Riedijk, tel 079-212813 *~~ivé). llicitaties met opgave van referenties aan het bestuur der l. postbus 147. 2700 AC Zoetermeer. direct werk op kantoor voor: Een geroutineerde typist(e) Ned. die voor langere tijd wil wer ken op een inkoopafd. bij één van onze relaties in het Indu striegebied Overamstel. Je gaat zowel brieven en rappor ten van concept typen als cij fermatig werk. Ben je geïnte resseerd. neem dan even kontakt op CEINTUURBAAN 400 (hoek van Woustraat) 020-641511 Boekhouder P.D. m./v. bij een bedrijf in het centrum van A dam zoeken wij per 6- 1 -"81 voor nog onbepaalde tijd een ervaren boekhoud kundig meewerker beslist met praktijk diploma boekhoek- houden. DAM 4 (hoek Nieuwendijk) 020-249610 dictafoniste mod. t. part-time voor een gezellig bedrijf in het hartje van A dam ruime erva ring noodzaketijk. De werktij den zijn in overleg te regelen DAMRAK 16 020-222011 typist(e) Ned. voor een ziekenhuis in A'dam-oost zoeken wij een typiste Ned., die tevens adm. gaat verrichten voor de afd. Inkoop. Leeftijd 21 jaar. Deze baan gaat enkele maanden duren. LINNAEUSSTRAAT 56 020-945050 Personeel biedt zich aan Lich. gehand. TYPIST zoekt werk in Alkmaar en omg. Br nr 5-16689 Felicitaties Goedemorgen Margriet, een zonnige dag. Gefeliciteerd. Joep. Mareen, Yke. Huishoudelijk personeel gevraagd Gevr. hulp in de hufsh.. 2 ochtenden p,w. Cannenburg 26. B velden. Tet. 020- 420374. Gevf. hulp in de huish. 1 x p.w. 9-13 uur 12.50 per uur. Lftd 30-45 jr. omg. plein 40-45 SLOTERMEER. Tel. 137081 Oproepen, verloren voorwerpen/dieren Vermist sinds zondag 21 dec. LAPJESPOES, t 8 mod. omg. Pr. Hendrikkade. Belo ning 100. Tel.: 020-256274. n Jubileum, huwelijk of de- cemberfeest is pas een suc ces als u voor n gedicht bij mij bent geweest. Ook teksten. Tel 03435-3657. Postbus 68. 3940 AB Doorn. R. de Leeuw Musici en artiesten Jan v.d. Grond groep zoekt strakke roek-drummer Bel zondag na 22.00 ur. Tel. 020- 279321. Foto, film, optiek Ruil in die oude foto/filmca mera of projector bijFoto Fransen. Beukenweg 31 Adam-O. Tel. 020-650471 Te koop gevraagd GEBRUIK' TE fotocamera's, dia- en do ka-apparatuur SWANK SHOT STUDIO Spui. Spui 4. Am sterdam. (Para-)medisch personeel gevraagd Gto Uitzendburo: specialisten in de gezondheidszorg. Amsterdam, Leidsestraat 24, telefoon: medisch: 22 2941, paramedisch: 266440. Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd Ouders zoeken voor stude rende dochter kamer met kookgeleg. in Adam. Tel. 04990-1739. Chileens vluchteling en vrouw z.k.m. dringend woonruimte in A dam. Tel. 020-828810 Studente i.b.v. urg.bew. zoekt dnngend kamer in Adam. liefst vrije opgang, w.c., dou che. keuken, huur tot 300. Tel. na 18 u. 020-129651 Prof. bailenna zkt. mef spoed vrije woonr. in A'dam-centr. Na 18 u. tel. 020-711268 Jongen in de noodzakelijkh. gebracht te verhuizen zkt. ka mer in Adam. Tel. 02205- 1319; J. dame zkt. WOONRUIMTE te huur in Adam. Tel 020- 457531, vragen naar Joke. Met SPOED gezocht in A dam woonruimte met vrije opgang. Bij voorkeur in de Pijp of Oost. Huur tot 400 p.m. Tel. 02270-1878 Leerling-vroedvrouw Sloter- vaart-z. en stud.-med. V.U. zoeken WOONRUIMTE in Adam. Tel. G. Koridon. 03465-63702. T.h. gevr. bescheiden woon ruimte met zo groot mogelijke hobbyruimte voor miniatuur spoorbaan. F. I. Hajner. De Zandhofsestr. 36. 3572 CH Utrecht. Geef een KAMER OP. bel ASVA 225771 Verpleger i.b.v. urg. bew. zoekt etage of soortgelijke woonr. in A/DAM. Tel. 020- 962778 Onroerend goed te koop aangeboden A DAM geh. pand aan de Da Costakade. schitterend uitz over 2 grachten waarv een gerenov. et leeg wordt opge leverd. Ind.: 1 kam., keuken, douche, toilet en zokJerk. Koops. 75.000 k.k. Inl. 02507-15378. Onroerend goed en woonruimte te huur aangeb.. Hoekh. met gar., voll. ge- meub. vanaf ong. apr. t/m ong. febr. in Nijmegen. 800 p.m. exd. g w e. tel. Br o.nr. 24-16715 bur. v.d. Wad Woongroep zoekt nog 2 of 3 MEDEBEWONERS op boer derij vegetariërs, binnenkort eigen moestuin. Pijnendijk 7, Te huur landelijk gelegen he renhuis te Susteren (L.). Huur 750 p.m. Aanv. dir. Tel. 043-77549. Woningruil Aangeb groot BENEDEN HUIS A/5 k.. badk.. tuin op Z.. c.v., A'dam-Z. Huur 884 p.m. Gevr. benedenhuis of 1e etage, huur tot 450 Br. ond. nr. 27-16613 bur. v.d. blad WONINGRUILCENTRALE .Nederland" v.a. 1942 voor inlichtingen 030-939965. Utrecht Von Weberstraat 16. AANG.: 3 kmr-koopwon. 3e et Adam-O. GEVR.: 3 kmr-huurwon. in A dam. Max. hr. f 300 Brieven onder nr. 27-16725 bur. blad. Aangeb. ruime 3/4-k.flat, bal kon op zuiden, 493 ind. c.v. te Heemskerk. Gevr. idem te Amsterdam 02510-36566. Kunst en antiek OLIEVERFSCHILD door Breuninger 1935. Alberts en Nzama. Te koop van part. 030-884677 Antieke PLAVUIZEN. Piet Jonker. Abcoude 02946- 1733. b.g.g. 4112. Antieke POPPEN en accesoi- res 1e koop uit part, verzame ling. Ook ruil mogelijk. Tel. 030-716370 Mooie antieke speeldozen, klokken en horloges. Ing. Niko Wiegman 035-44423 18e eeuws HUISPUPORGEL of kabinetorgel in fraaie ma honiehouten kast. Tel. 05902- 1653. 40 SCHILDERIJEN in üjst 2400. Br. o nr. 40-11875 bur. v.d. blad. T.k. van part. 2 prachtige Eng. halklokken. een mahonie, brons. 8 daags, datum en maanstand, 8.250. eiken zonder maan f 4.750. Tel. 08360-10226 Vervaardiging en reparatie van al uw KOPERWERK. Ko perslagerij Julius Balier en Zn BV. Werkpl. Nw. Uilenbur gers* 91. lel 020-242640. de gehele maand, ook zondag, kerst en nieuwjaarsdagen open van 9 tot 6 uur. 's Werelds grootste antiekbedrijf. Keuze uit 1500 complete inboedels, w.o. 500 mooie antieke slaapka mers. boerenmeubelen. vitnnekasten. kabinetten, kussenkas- ten. gebeeldhouwde kasten, halbanken. klokken, njtuigen, lantaarnpalen, enz. Tevens grote keuze in Perzische tapijten. Eurohallen. 20.000 m» toonzaal. Hamonterweg 107. Aihel, België. Tel. 09-3211641417, gemakkelijk te bereiken via Valkenswaard. In Valkenswaard staat Aihel via A.N.W.B. borden aangegeven, eigen parking. ENTREE 4 Verzekeringen, hypotheken, geldzaken BOEKHOUDING alle bran ches. ook achterstand, jaar stukken. belastingproblemen enz. Tel. 020-231753. Bel FGH of uw adviseur voor de hypotheek die u niet in de problemen brengt. Amsterdam (020 - 262515)Den Ilaag <070 - 60 5900). Arnhem (085-42 7348). L.ndhovcn (WO-44 68 55). Enschede (053 - 31 24 45).Grontngcn (050 -18 3183). RollcrUam (010- II5550). Utrecht (P*" 310344). Woninginrichting Industriegebouw. Goudsesingel 66, Rotterdam, telef. 010- 138018. Enorme sortering. Vraagt lolder. Belangrijk Parketvoordeel Lamel- en massief Parket vanaf 19 50 per xrf. Europese en tropische hout soorten. alle legpatronen. Uniska Parket door grote omzet en selectie steeds B -keus aanbiedingen Voor de doe-het-zeiver die de vloer van z'n leven legt met 25-60% voordeel. Uniska B-keus Parket Rostocksr 7. 05700-28163 MijdracM Energieweg 46. 0297S-3661 Zaken en transacties Gevraagd. Restanten of uit en dames- en HERENCON- FECTIEGOED of eventueel met brand-, water-, transport- schade. Tegen contante beta ling. Jolty B V Huissen Gld.. 065-253141. Restaurants/eet huisjes, café's e.d. Wij verzorgen uw hors d'oeu- vre. 2 pers. 32.50. 4 pers. 60. 6 pers 85. 8 pers 110. RESTAURANT DUBOIS Ceintuurbaan 105. tel. 724063. Galeries Waarom voor kunst naar Londen of Parijs als Arnhem nog geen uur reizen van u vandaan is Vergeet u niet vóór 12 januari 1981 een bezoek te brengen Herinnert u zich de fantastische recensies in de landelijke media van deze verkooptentoonstelling van Hollandse water gezichten uit de romantische en Haagse school, sfeervol gecombineerd met hoogwaardig antiek bij KUNSTGALERIJ ALBRICHT in het middeleeuwse Sint Peter s Gasthuys. anno 1407 Rijnstraat 71 winkelpromenade Cily-Centrum) ARNHEM telefoon 085-456318/611876 Dagelijks van 12.00-17.00 uur. maandags en dinsdags ge sloten. 1e kerstdag gesloten: 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag geo pend Donderdags van 12.00-21.00 uur (koopavond) Op zondag geen verkoop i.v.m. winkelsluitingswet doch uilsluitend bezichtiging van het oudste monument van Arnhem inü. de expositie. Kantoor- en winkelbenodigdheden T.k. aang. gebruikte houten en stalen magazijnstellingen. Inl.: GEMA BV. Dan. Stalperl- straat 62-68, Amsterdam. Tel. 719670 Te koop: mooi bureau, houten bovenblad, aan 2 zijden la den. z.g.a.n tel. 02982-4367. Onderhoud en reparatie TEGEL- en/of zachtb. PLA FONDS vanaf 4 p. m'. Schild witten, behang., tim merwerk. Fa. Zwan. tel. 020- 964434. of 189220. Daco Heeft u lekkage van daken of goten, of vernièuwen daar van? Belt U geheel vrijblijvend 020-279251. Door het gehele westen van het land. GARAGE-SCHUUR of SCHUTTING vernieuwen. ook in kleine achtertuintjes van hout. beton of metselmotief. Vraag gratis kleurencatalogus met prijzen. A en C BETONBOUW Van Donzels timmerfabriek te Best. Telefoon ook s avonds 040-518127 b.g.g. 04998-5312 of 3932 Hi-fi-stereo, TV ZWARTWIT-TV v.a. ƒ100 KLEUREN-TV v a 350 Ie Jan Steenstr. 1l3hs. 020- 725694 T V. REPARATIE aan huis ook s avonds en in h. week end Altijd beeld! Tel. (020) 839595 Muziekinstrumenten T.toa. prachtige STEINWAY SONS vleugel zwart-lak 1.80 m.. 10 jr. oud 27.000. Tal 023-326613 ORGELS EN PIANO S kosten veel geld. Besteedt het dan ook bij een vertrouwd adres, zoals bi| GOLDSCHMEDING. AMSTERDAM. Raadhuis straat 46-50. tel. 020-221404 Haarlem. Grote Markt 8. tel. 023-324800 DEN HELDER. Spoorstraat 52. lel. 02230- 18767 HILVERSUM. Winkel centrum Hilvertshof, tel. 035- 13250 (orgels). Vaartweg 13, tel. 035-47736 (pianos's, vleugels) PURMEREND. Willem Eggertstraat 63. tel. 02990-34949 Nieuwe YAMAHA piano 4400. Tel. 020-721090. Oerksen BV Elektr. orgels en piano's Hammond. Eminent, Solina Viscount. Yamaha Door onze grote sortering slaagt U bij ons altijd. Ook voor occasions. Adm. de Ruy- terweg 58. Tel. 020-120740. MUZIEKINSTRUMENTEN OCCASIONS inkoop - verkoop - verhuur van gebruikte muziekinstrumenten tevens stereoinstallaties. Rozengracht 40-42. A dam Tet. 020-277255. OCCASION Förster vleugel (Löhbau). 1.55 m„ noten, i.p.st. 7.000 Tel 02159-16008 PIANO'S te huur f 200 per jaar. ind. transp. Inl. tel. 04494-51875 Smeenk Zonen Piano s - vleugels - orgels (ook occasions) Overtoom 174. Amsterdam 020-185151 Feurig vleugel 2 mtr. 4.000 Nieer vleugel 1,75 mtr. 7.995 Rosenblatt vleugel 1,80 mtr 9.995 Steinbach vleugel 1,80 mtr 11.995 Eminent orgel 1600 9.995 Eminent orgel 2000 ƒ12.995 Al deze instrumenten zijn licht beschadigd en worden verkocht met volle garantie, ook op termijn. Rozengracht 115. 139, 146-148. Amsterdam Tel. 020-265611 300 mtr. van parkeergarage Europarking. Vraag en aanbod T.k. gevr, door verzamelaar oude of antieke wapens, ge en. pistolen e.d. Tel. 02513-12140 T.kA SPECTRUM Encydo- «e Tel. 010-129044/ 379204. T.k. unieke tweelingwieg et -kinderwagen 02518-50470. VAN BOEYEN Rozengracht 212 winkel koopt al uw zilveren Juliana- en andere munten. Tel. 020- 251482-368110-123715. LAURENCE CORNER. Top quality Government surplus dothing and equipment. Out door and protective wear Bargain prices. Huge range of unique items to interest eve rybody. 60 page catalogue 3 Guilders induding post, or call when in London. Laurence Comer. 62-64 Hampstead Road. London NW1England. T.k. van part. moderne KAS- T(EN). l e.a b 020-412340 Inf. over ALLE encyclope dieën ook inruil en gebruikt Arrtwrv 408. 1180 VB A'veen Tel 020-433719 Butagaskachel, groot 120. T V.-kast Queen Anne-stijl 85. zw/w. t v. 25. 2-pers. notenh. bank 25. Winkster, Borssenburgstr. 10 hs.. A'dam. T.k.a. Philips portable KLEU REN-TV. zilvergrijs, 42 cm beeld, weinig gespeeld, van 1300 voor 700 Na 18 u. tel. 020-187670 T.k. UWG (universele wereld geschiedenis) z.g.a.nw. in doos. Br. met opgave van bod. s.v.p. ond. nr. 47- 16616bur v.d. blad. Nieuw waterbed verwar mingselement. f 600. 040- 120433. Munten, postzegels e.a. verzamelingen Heeft u goud of zilvergeld9 Dan naar Peters toegesneld Nieuwe Zijds Voorburgwal 270. Amsterdam. Tel. 020- 222530. GRATIS postz. en prijst. 1980. pakketten en missieki lo's. Goedkoop! Mevr. Nuis- ker. Zwaardemakerstr. 63. Adam. 020-921905 Inkoop oud GOUD. Hoge prijs, contante betaling. Gebr. van Zaane. Horlogiers-Juwe- liers. Javastraat 21-22. Adam. Tel 020-945599. Bod gevr. FDC's Ned met doorl., cornerblocks e.d. V ke? Stuur adres postz.) naar C. J. M. Koersvelt, Post bus 9838. 1006 AM. A dam. T.k. gevr. postfr. postz. Britse gebieden 071-893024 Lessen en Klubs instituut AMSTERDAM- V.N.S.. Wittemsparkweg 191, 1071 HA Amsterdam. Nieuwe kursussen: steno, typen, mid- denstandsdipi.. boekhouden. M.BA.. soc. wetgeving, maat kunde (HAVO), computerkun- de Nederlands (ook voor bui tenlanders). Dutch lor begin ners. Frans. Duits. Spaans. Italiaans. Russisch, Engels, (ook Cambridge First en Pro ficiency Certificate), dag en avondopl. tolk/vertaler En gels. Bedrijfskorresp alle ta len Voor inl. en inschr M. 020-764220 of antw nr 1347. 1000 TL Amsterdam. Lid v.p.o Handel. Dvorak, en Liszt zin gen bij het HOOFDSTAD KOOR. Bel Paul van Noort (020-470602) Slagwerk- en orgelles, uitsl. privé. mod. meth. voor beg. en gev Tel. 020-128369 Sport, spel en ontspanning Nederlands fraaiste Kinder show met Clownene. gooche len. buikspreken, poppenthe ater. Vraagt gratis folder. Tel 075-171635. Jonge tennisclub spelend in A dam-B'velden kan nog le den aannemen. MogelijkH. tot nemen van lessen aanw. Inf. 020-327275/999364 Huwelijk en kennismaking Vrouw, warm hart, spont. versch.. si.. 1.65 mtr.. beh. niv., zkt (voort.) vr. sch. dito echte hew. 56 pl.. vit ongeb. 1981 samen? Verw. m. spanning uw br. on. m. tei nr. Foto? o. nr 56-16743 bur. v.d. blad. Jongen (28. I. haar), z.k.m. lief, eenvoudig, rustig meisje om te lachen, vrijen, jezelf te Wijven, wandelen, muziek, enz Br. I.m.f. onder nr 56- 16741 bur v.d. Wad Vlotte, gesch. vrouw. 37 j„ met 2 kinderen, zoek! een eenvoudige, niet-gebonden man om samen een fijne toe komst op te bouwen. Foto's op erewoord retour. Br. ond. nr 56-16742 v.d. Wad Jonge man. Frans sprekend, zoekt vriendin (zonder kinde ren). ongebonden, om de feestdagen samen door te brengen en een vaste relatie op te bouwen. Alleen ser. re- akties worden beantwoord. Tel. 020-863047 Spec. 37 jr., si.. 1.83 m.. veelz. inter, zoekt aantr. sl. jonge vrouw 25-35 jr. met goede alg. ontw Het bjtt me fijn samen met jou te genieten van de natuur, klass. muz., lekker eten en drinken en trekken met de caravan. Kun je een gezellige sfeer schep pen en heb je een leuk open gezicht, schrijf dan een brief mef foto w.oe.r. naar 56- 16737 bur. v d Wad. Nieuwjaarswens v. dame. 69, zkt. vrienschap met vriendelij ke heer Br. a nr. 56-16735 bur. v.d. W. Alleenwon WEDN.. eind 50. zacht, integer, gezellig, z. goed niveau, zkt. lieve vrouw om af en toe mee te praten en te vrijen. Br. met tel.no. 56- 16734 bur v.d Wad JONGEN. 28 jr.. flink postuur, niet onknap, wenst geen tos- vast meer, maar een verhou ding zoals het hoort. Een flink meisje ben jij. reageer en je krijgt bericht terug. Br. ond. nr. 56-16619 bur. v.d. Wad. Echtpaar. 36 en 39 jr.. met vrije opvattingen, wonen even buiten Adam. zoekt ander paar voor gezellige avondjes. Br o. nr 56-16736 bur v.d. man, 25 jr.. z.k.m. leuk intel. meisje om samen iets goeds van het leven te maken. Br. ond. nr. 56-16727 bur v.d. blad. Gezellig kerstbal in de Schuil- vink, Poeldijkstr. 3 Adam. Zat. 21-35 jr. Zondags v. 23- 49 jr Vrouw 35 jr. 1.70 mtr. werk zaam i/d gezond.h.zorg zoekt lange humorvolle vent tot 40 jr. Ik heb een zn. van 13 jr. en mijn hobby's zijn lezen, rei zen, natuur, theater. Br o. nr. 56-16740 bur v.d Wad. VERA reactie positief 56- 16217. Deze advertentie is bestemd voor de maso-vrouw die van uit een reëel verlangen naar een andere levenssituatie met mij het nieuwe jaar wil ingaan. Met haar wil ik een fijne relatie opbouwen, gebaseerd op vriendschap en wederzijds respect. Als het „klikt" is sa- menw./huw mogelijk Ik ben 45 jr., 1.75 m.. slank HBO- niveau. ben geen carrièrema ker. woon in centrum v.h tand. houd van dieren en heb een breed scala van interes ses (klass. muz.. sport, stu die). Br. liefst met foto (o.e.r.) 56-16730 bur v.d W J. man. 30 jr. zoekt contact m. j vrouw Tel. 02154-20583 Goed uiziende. modebewuste j.m. 29 jr. acad.gevormd, zoekt VRIENDIN (tol 35 jr.) in omg. Zwolle of Amsterdam voor fijn uitgaan, (etentje, conc., sauna etc.). Geen hu welijk of sexuele bijbedoelin gen maar gewoon vriend schap. Alle brieven worderi discreet beantwoord. Foto hoeft niet: mag wel. Brieven onder nr 56- 16710 bur v.d blad MAN v. 46 jr., gescheiden, geheel vrij, z.k.m. r.k. vrouw. Brieven ond. nr. 56-16739 bur. v.d. blad. 2 ..Open Huis" feesten. 1) Zat. 27 dec. een groot Kerst/ reünie feest aan de Amstel in A dam. 300 mensen welkom Vanaf 21 uur tot 04 uur. Dit keer live muziek. 2) Oud en Nieuw bij Max in Bussum. 150 mensen welkom. Champagne en vuurwerk. Wil je komen? Bel nu: Peter 020-718985. Philip of Adrienne 020- 729384. Elly 020-154836. Max 02159-10617 Jonge, aantr vrouw. 28 jr.. gesch.. geen kinderen, zoekt lieve man. liefst zonder kinde ren. met open karakter uit goed milieu en met goede opleiding. Leeftijd van 30-40 jr. Br. ond. nr. 56-16704 bur. v.d. Wad Jongeman, 38 jaar, alleenwo nend in West-Friesland wil vrij blijven, maar zoekt een lieve vrouw 20-40 jaar om mee uit te gaan en te vrijen. Br. o.nr. 56-16712 bur v.d blad Juist in deze maand merk je het vervelende van het ..al leen" zijn. Koken, wassen, bedden opmaken, dat alles gaat mij net zo goed af als iedere vrouw. „Sokkenstop- sters" hoeven dus met verder te lezen! Wie ik ben? J.m., 27 jr.. HBO-niv.. progressief, met brede belangstelling. Niet knap. meestal wel aardig en soms een beetje alleen. Wie ik zoek? Een aardige vrouw die bij mij zou kunnen passen; die niet gedwongen wil wor den. maar ook niet wil dwin gen. Schrijf eens een brief, dan kunnen we zien hoe het verder gaat. Graag omg. Lei- den-Arnsterdam. Br. ond. nr. 56-16623 bur. v.d Wad OP DIT MOMENl MISSCHIEN WQ MILJOEN MENSB PAGINA AAN LEZEN NET DATE SERVICE, lar^ reau voor serieuze k king of een reisget Overtoom 54 bov.J Tel. 020-185488 Jongeman. 30. hobbi sen. wandelen, fiets* kennism. m. vrouw Br ond nr 56-16726 blad. Moeder met 3 kind. 15. 9 en 7 jr.. fin. onafh., Sur. van Hind, afkomst (woon 13 jr. in Ned z.k.m. net betrouwbaar per soon. die haar en de kind. kan opvangen en die veel van kind. houdt Geen sex en niet omg. Randstad. Br. o.nr. 56- 16723 bur v.d Wad VRIENDEN-VRIENDINNEN Overal in België. Frankrijk. Nederland. Engeland. Mexi co. Canada. Duitsland. Span je. enz. kunt u kontakt opne men met elkaar voor vriend schap. huwelijk, leren van ta len. enz. Vraag gratis docu mentatie aan. -Amis du Cou rier. 32 Av. du Chëteau. 4880 Spa, België. Man. ca 30 jaar, flink postuur, progressief, bewust en even wichtig. zoekt een stevige VRIENDIN om kameraad schappelijk mee op te trekken (omgeving Utrecht). Br. o.nr. 56-16716 bur. v.d Wad Lieve, rustige, intelligente man. weduwnaar. 50 jaar. zoekt vrouw van 25 om hem te verzorgen. Brieven onder nr. 56-16717 bur v.d. blad. J.m. 34 jr.. ex. maats.werk.. in bezit eigen huis z.k.m. j.vr. 25-30 jr.. die ook behoefte heeft aan gezelschap, warmte genegenheid Hou van 1. nu en dan uitgaan, maar ook lekker thuis niksen. Midden des lands, br. onder 56-16694 bur v d Wad Alleenst. cratieve vr., 48 jr. zkt. kennism. m. hr 48-55 jr., om een vriendsch. relatie op te bouwen. Uitsl. pos. chr.. goed niveau, dierenvrdiskr verz. Alle brieven worden be antwoord. Br. nr. 56-16701 bur. Wad. RELATIEBEMIDDELING Bel voor gratis brochure 03429-3654. Ook za en zo Indien u „Alleen uitgaan beu Repr. intell. j. vrouw vergezelt u t. vergoed. (The- M din. etc.). Geen sex Br. 56-16079 bur v d. Wad Schrijven op zori adv best moeilijk. Maar ik. gesch man. 32,1^ voogd, net als jij. zo wat warmte, gene Reactie v. deze vrc foto o.nr. 56-16713 blad Chr jongeman. 31 vrouw ot meisje, kind *NC huidskleur geen b< e o.nr. 56-16412 Bur Graag zou ik (vr. 2 gn. kind., werkz. in beetje altem. leefw mijn leven weer wil met iemand bij wi natuur, milieu en hiling een grote rol spelen leven samen ook walrijk Ier vindt, als „van eikfhui den" voor jou van v kenis is en je een t.z.t. niet te burgerij schrijf dan eens. Br i 16711 Bur vd Wad. R Welke gezellige meic i '8 vrije opvattingen) tot hebben zin in feesteri I. een kort brieve ondei 16698 bur. v d. Wad. MAN. 39 jaar. wil vri maar vindt het erg vrouw te kennen om telefoneren, ent te g; vnjen. Br ond. nr. 3 bur. v.d. Wad. Danslessei l-SA Vl IlÜ! Dansschool BON EL ran» Spoedcursus. Nu ir ij t Rozengr. 231. 020-2 DANSSCHOOL WIM BEEK vangt in jan w mei beginners, gehuw alleenstaanden en j: [_J Stadhouderskade 1 020-799076/798943 va» DANSSCHOOL h spec, spoeddubs voc Inschrijving sava 7 tot 9 uur ADM DE RUYTERWI DIRK SONOYS7RAA 7 Tel 020-184044 of ifN De enige Stibeda d; in groot west Amstt Erkende huwelijksbureaus To pos j-ei: ■ra AN, 4pl Erkend door de Raad van Toezicht Bureau „Constance" Verantwoorde bemiddeling voor contacten van BET 11 VEAU Door samenwerking HEEMSTEDE Postbus 299. Tel 020-291440, DELFt. 130456; EINDHOVEN 040-522627; ROOSENDAAL 2- 44637. ARNHEM 085-215078 (na 14 00 uur) 1981-1981 en nog steeds alleen? En verlangend nj keerpunt in het nieuwe jaar9 Went u zich dan eens „Het" Bemiddelingsbureau r huwelijk en duurzame man-vrouw relatie, erkend 4*u,rl Raad van Toezicht VrijW. inl. VOORBURG. Postb. 070-863194: AflCEN (q. 04703-1736 HOOGKER 050-565049: NUMEGEN. 080-225365 Samen verder tel Met dat doet zijn ongeveer 200 ongehuwden ingeschre het LCH. Zij allen zoeken een levenspartner voor een h n v of duurzame man-vrouw relatie VJ Onze werkwijze laat u eigen keuze en verantwoorde 0g om een levenspartner te leren kennen. Vraag gratis inlichtingen Stichting Landelijk Centrum vooé huwelijkskontakten en andere duurzf„ man-vrouw-relaties (LCH) Pnnsenlaan l. 3732. GN Do Bilt T«. 030-7606! (erkend door de Raad van Toezicht) Vakantie in Overijssel T.h. zomerhuisje v. 2 pers., uitz. op de Lemelerberg. Geh. seizoen nog vrij. Tel. 05722- 1889. ZOMERHUISJES te huur in natuurrijke omgeving op 5 km afstand van het Ponypark Slagharen vanaf Pasen t/m de Herfstvakantie voor en na- aen 50% korting van het hoogseizoen tarief. Recreatiepark Collendoorn B.V Postbus 181 7770 AD Hardenberg. Tel. 05231- 1985 ZOMERHUISJES te huur irtf. gebruik .van alle attracties. Vóór 2T/6 en né 22/8 50% reductie op het hoogseizoen- tanef. Pasen, Hemelvaart en Pinksteren speciaal tariet Vraagt prospectus. Ponypark Slagharen (Ov.) tel. 05231- 1317 ol 1596 Vakantie In Duitsland CARAVANS M huur op modelcampings Na tuurschoon, meren, zwemba den. Vanaf 173 p.w. voor 4 pers. Vacansoleil. 04990-4677. Vakantie in Groot Brittannië en Ierland Bungalow in YORKSHIRE. Tel 023-261888. b.g.g 252147 T.h. in Nijverdal van 1 aug. een semi-bung., d bos en water. Br. o. rf'9'1 16731 bur. v.d. Wad Vakantie in Noord-Hollai H CASTRKXIM stran duin. T.h. schitt. huis C IC/ tuin en privacy, tol 4 pe ZA 11/4-25/4 (paasvak.) e U 15/8 Tel. 02518-5035 HE Ri SINT MAARTENSZEE BUNG/S MET CV. Strand Tel 05900-222 h T.h.a. st. recreati viswater gelegen. Te 020-430219 ZOEKT U EEN HUÜ LEES ELKE ZATERD DE HUIZEN-MINI'S Vakantie in Belglfe/Luxemb Eifel. Ardennen i Moezelstreek CHALETS EN MOBl BUNGALOWS 29 HL..- winkel. speeitu|33 zwembad Alles met te' over het dal van de Sü uitgeslrekle bossen folder G A Kleiin. fl Feeschterberg nr 29.J an) scheid/Luxembourg i ?g 09.352-90374 H MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGIN^

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 18