Leiden in last na verlies bij Stars Schakers slechts tiende Beker moet seizoen redden Sittardia opgerold Vriesekoop sterk a Bestuur achter Vriend Commissaris grijpt in Wl Aan vooravond Europa Cup-duels >lit Schaatsers achterop in Oost-Berlijn Computer wijst Russen als winnaar Schaakolympiade aan Tsjechen pakken zege in rumoerige Davis Cup-finale SEW-vrouwen op dreef in Europa Cup Tijdens open Franse titelstrijd mlsin zes rebound» waren er maar Mn Orion kan hoge verwachtingen in competitie niet waarmaken s In conflict bij HZC De Robben Duel Dalto-SCO voortijdig gestopt Bandag 8 december 1980 gem JkSj >P«r zan md cnPi i dei 'kertfl "ijdet SPORT TROUW/KWARTET 13 ^Jvan onze basketbalmedewerker HAARLEM Toen Lelden enkele weken geleden tegen het bescheiden geklasseerde Punch onderuitging, kon dat nog als een misstap worden beschouwd. Een slippertje, dat elke topploeg op zijn tijd wel eens maakt en verder niet Iets om je zorgen over te maken. Na afloop vMojvan de met 89-87 verloren wedstrijd tegen het Haarlemse Stars stonden de gezichten van het heti Leidse management echter duidelijk op onweer en waren uitlatingen ln de trant van „hier wal# Boet stevig worden ingegrepen" niet van de lucht, chon k°PP vier dagen voor de Europa Cup-wed- fta'l strijd tegen Varese, meteen al een da' leutelduel voor de Leldenaren, die 5 2°t »lles thuis dienen te winnen om een !ien lans op continuering van internatlo- de naai basketbal te maken, maakte to? j|Ch zelfs een lichte paniek van de Leidse ploeg meester. Want daar sta je dan met een „superteam", dat de ooreaak voor het verlies geheel bij dchzelf moet zoeken, omdat Stars op alle fronten de meerdere bleek. Alle reden dus voor coach Han Wallaart Ij lijn ploeg aan een straftralning te f\«onderwerpen, terwij 1 bovendien het r® lleidse management gisterochtend L/Itiij elkaar kwam om de plotselinge problemen te bespreken. )Het resultaat tegen Stars gaf inder daad alle reden om de naaste „Euro pese" toekomst niet al te rooskleurig tegemoet te zien, al kan er misschien een heilzame werking uitgaan van deze nieuwe tegenvaller voor de supe- rieur geachte bekerhouder. Dat had Wallaart waarschijnlijk ook in ge- jachten, toen hij na afloop sprak van nee «n ..crisis waaruit soms iets heel iis tot stand kan komen." Een ptle tegen het Italiaanse Varese ,:t, afgaande op de prestaties tegen ekk Haarlemse ploeg, die vocht voor icht de laatste kans op een play-off klasse- 3D ring, meer bij de realiteit te liggen. Het is al eens eerder betoogd: aan de Individuele kwaliteiten van Leiden ralt weinig af te dingen, maar door reien die veelheid aan talent lijkt de ploeg 1 UI1 niet meer ln staat op „moraal" een h®M| tegenslag te kunnen overwinnen, aken stars was zaterdag zo een tegenslag. °P Eerder die week was de club van dsba coach Harrewijn falend ten onder ge- [oor gaan ln de belangrijke wedstrijd te- gen het Dordtse Rowlc, dat niet meer dan 53 Haarlemse punten toe stond een en er zeu uefst dertig meer ln gooide, idint Qas zat het er dik in dat Stars voor eigen massaal opgekomen publiek 'n I taterdag op revanche uit zou zijn. iMj De verpersoonlijking van die wraak- Steve Puidokas scoort via de rebound voor Leiden. gedachte was Emiel Hagens, de spel- ne' verdeler van Stars. Tegen de opge- J «toten Jeugd op de spelverdelers- derde weinig ln de tweede helft, ter- e™ plaatsen bij de Dordtse club kreeg de wijl Hagens als spelverdeler de un- .TÜ Haarlemse fysiotherapeut geen derdog met fabelachtige acties (al schijn van kans, maar hoe anders was dreigde hij zichzelf een paar keer W zaterdag. De manier waarop Lel- voorbij te lopen) naar een steeds ze- deis international Mitchell Plaat zijn ker wordende overwinning stuwde, tegenstander Hagens tegen het einde Op de eigen sterke punten werd Lei van de wedstrijd trachtte te stoppen den geklopt, want behalve dat Haar- mocht typerend worden genoemd: lemse rebound-overwicht en de over- 1 gefrustreerd door het feit constant klaste Plaat kon ook Leidens vedette isseerd te worden door de ra- Parker niet Imponeren. Aan de 10 isnelle Hagens. kon Plaat Hagens punten uit de eerste helft kon de felste knappe actie alleen nog vorig Jaar nog voor Stars spelende tr stoppen door zijn lichaam vol virtuoos na de hervatting niets meer egen dat van de Haarlemmer te gooi- toevoegen. Gezegd daarbij dient te - Jin met een opzettelijke fout als ge- worden dat het arbitrale duo Van der an volg. Maar V ehalve Plaat was er nog Wllllgen/Ros de Haarlemse ploeg ze- een aantal Leidse spelers dat met een ker niet tegen werkte, maar dat doet «reinig voldaan gevoel de Haarlemse verder niets af aan de kwaliteit van Bi«tn «porthal verliet. Los van het feit. dat de overwinning. opnieuw te weinig werd aange- proken in de aanvallende patronen 2° ïan zijn snel schietende ploeg, moest Leidens center Steve Puidokas het ln Lelden over eens; vandaar de wat labiele gemoedstoestand waarin men zich in de Sleutelstad naar aanstaan de woensdagavond begeeft. Nee, dan kent Den Bosch minder zorgen. In een op papier heel wat lastiger opga ve zette de Bossche ploeg ln Gronin gen Donar met 86-99 overtuigend op zij als generale repetitie voor de wed strijd tegen Serajewo, ook aanstaan de woensdag. Scores: Stars; Brown 20, Lee 19. Ha gens 17, Joustra 15 en Koster 12. Leiden: Woudstra 17. Bruinsma 15, Puidokas 13, Plaat 13 en Parker 10. Mannen: eredivisie: BOB-Tonego 14140. Stars- Lelden 80-87, Punch-Amstelveen 74-111, Donar- Den Bosch 86-99. Stand: Leiden 21-36. Den Bosch 20-32. Rowlc 20- 28. Donar 22-28. Landlust 21-24. Amstelveen 22-24, Stars 22-22, Punch 21-12. Tonego 22-8. BOB 23-0. Vrouwen: eredivisie: BOB-RZ «642. Tortuna Flash-Landlusl 44-69, Stars-Leiden 57-48. Jum- pers-Sea Devils 91-66. Blue Stars-Voorburg 48-52. OOST-BERLIJN De Neder landse schaatsvrouwen hebben tijdens de strijd om de Dynamo Cup in Oost-Berlijn een povere indruk achtergelaten. De geves tigde orde van trainer Henk Boer kwam nauwelijks aan bod. Alie Boorsma redde de eer, hoewel je met een zesde plaats daarover nauwelijks meer kan spreken. De Jeugdige Friezin eindigde op de 1000 meter op een tiende plaats met een tijd van 1.30,62. Op de drie kilometer kwam ze uit op een tijd van 4.59.51, goed voor een elfde plaats. Dat Boor- ma desondanks nog vóór alle an dere Nederlandse vrouwen ein digde had ze te danken aan haar sterke 500 meter: 43.85. Alleen Rla Visser, die ln het alge meen klassement als zevende vlak achter Alie Boorsma zou eindigen, haalde één keer het schavotje. Op de drie kilometer liet de rijdster uit Oud-Beijer- land een tijd van 4.52,06 afdruk ken, waarmee ze op dat onder deel beslag legde op een derde plaats. Overigens kwam de Dynamo Cup in handen van de Oostduit- se Karin Enke. Zij heeft daarmee duidelijk gemaakt dat ze dit jaar een greep wil doen naar de hoog ste schaatstroon. De wereldkam pioene op de sprint toonde zich gisteren op de drie kilometer, uiteraard niet haar favoriete on derdeel, sterker dan de all-roun ders. Met de Russin Petroesseva op de tweede plaats, de Oost- duitsen Czak, Pochert en Schön- brunn op de derde, vierde en vijfde plaats was het gebeuren om de Dynamo Cup verder een Oosteuropese aangelegenheid. Mlel Govaert heeft tijdens wed strijden op de kunstijsbaan te Utrecht zich de sterkste getoond op de 500 meter en de 1000 me ter. De eeerste afstand volbracht hij ln 39.2 seconden, de tweede in 1.20,2. Er sneuvelden ln Oost-Berlijn ln totaal vier baanrecords. Bij de vrouwen deden dat de Sowjet- russlsche Natal ja Petroeseva (500 meter in 42,28) en Karin Enka, de winnares op de 1500" meter (2.12,92). •Bij de mannen reed Andreas Dletel, die later ook eerste ln het algemeen klassement van de kleine meerkamp zou worden de drie kilometer in 4.15,80, hetgeen ook een nieuw baanrecord bete ende. De Rus Botsjkarjow maakte het kwartet vol met een record op de vijf kilometer: 7.29,13. Jan Koolman (Ammerstol) heeft op de kunstijsbaan in Assen een marathonwedstrijd over hon derd ronden gewonnen, die mee telt voor de KNSB-beker. Hij de- mareerde ln de slotfase van de wedstrijd en nam honderd meter voorsprong. Geen van de ande ren kon hem nog benaderen. In de laatste ronde kwamen Jeen van den berg en Co Giling ten val. Zij kregen de „pechprljs". Stand KNSB-Cup: 1. Eriks 77,1 punten, 2. Pronk 73, 3. Portegen 72.1. door Max Pam AMSTERDAM/VALETTA Na langdurige beraadslagingen, waarbij zelfs een computer moest worden in geschakeld, ls de Sowjet-Unie op Mal ta uitgeroepen tot winnaar van de Schaakolympiade. Met de laatste ronde nog voor de boeg stonden de SowJet-Unle en Hongarije met elkaar gelijk. De SowJet-Unle moest tegen Denemarken aantreden, terwijl Hon garije het IJslandse team tegenover zich vond. De eerste zitting werd ln een van spanning zinderende atmosfeer afge werkt en toen er afgebroken werd, stond Hongarije een half punt voor. Geiler en Balashow hadden voor de Russen hun partijen gewonnen, maar Portisch, Ribli en Pinter hadden bij de Hongaren hetzelfde gedaan. Er restten nu nog de hangpartijen van wereldkampioen Karpow tegen Ja- kobson en die van Sax tegen de IJs lander Petursson. Hoewel de positie onduidelijk was, wist Karpow ten slotte toch te winnen, terwijl Sax zijn voordeel niet kon uitbuiten en met remise genoegen moest nemen. Daarmee eindigden de SowJet-Unle en Hongarije met 39 punten gelijk en toen begon een zenuwachtig heen en weer gedraaf, want het reglement ge biedt, dat er in zo'n geval toch één winnaar moet worden aangewezen. Het reglement schrijft bovendien voor dat het zogenaamde „Buchholz- systeem" moet worden toegepast, een methode waarbij het totaal aan tal punten van de landen waartegen men tijdens de Olympiade heeft ge speeld, moet worden toegevoegd aan het aantal punten dat men zelf heeft verzameld. Een uiterst arbitrair sys teem, dat bepaald onbevredigend is, maar kennelijk ls er voor de eerste prijs nu eenmaal slechts één beker. Het tellen begon en tot verbijstering van ledereen bleek de uitslag van de ontmoeting Griekenland-Schotland de doorslag te moeten geven. De Grieken, die tegen de SowJet-Unle, hadden gespeeld, bleken ln de laatste ronde met 3'/>-'/> van de Schotten te hebben gewonnen. Hun punten wer den zodoende bij het aantal van de Russen opgeteld, die daarmee de Hongaren juist voorbijstreefden. Het Nederlands team moest na een 2- 2 gelijkspel tegen de Tsjechen met een bescheiden tiende plaats genoe gen nemen. Timman kwam tegen Hort weliswaar zeer kansrijk te staan, maar een al te voortvarende zet deed zijn voordeel vervluchtigen. Hetzelf de lot onderging Van der Wiel, terwijl ook Langeweg tegen Jansa een gun stige stand liet glippen en met remise genoegen moest nemen. Voor Lange weg eindigde deze Olympiade daar mee extra triest, want nu miste hij op een half punt een grootmeesterresul taat. Met de score van 8 uit 13 behaalde Timman aan het eerste bord een zeer bevredigend resultaat. De meest suc cesvolle Nederlandse speler was ech ter Sosonko, die met 9 uit 13 juist een halfje tekort kwam voor de gouden medaille. Die ging nu naar de Finse tweedebord-speler Ratanen. Ree stortte na een sterk begin in elkaar, en eindigde met drie nederlagen in successie. De meeste treurnis was te vinden bij de lagere borden, waar noch Van der Wiel, noch Llgterink er ook maar lets van bakten. Van der Wiel bleef zelfs zonder winst en sprok kelde uit zes partijen slechts ander halve punt bij elkaar. Llgterink ein digde op eenzelfde aantal, maar heet een partij minder gespeeld. Gecon cludeerd kan worden, dat het jammer blijft dat grootmeester Donner is ach ter gebleven en het team niet heeft gecomplementeerd. Met een punten- maker aan de lagere borden, zou Ne derland aanzienlijk hoger zijn geëin digd. Ook bij de vrouwen bracht Nederland er niet erg veel van terecht. Soms was er wel eens een succesje, maar meest al was het een angstaanjagend ge knoei, waarvoor de voorbijgangers maar liever de ogen sloten. Een roem loze 17e plaats bleef er tenslotte over. Overigens won de Sovjet-Unie ook bij de vrouwen de Hamilton Russel-be- ker. De enige concurrent van de Rus sinnen, opnieuw Hongarije, liet in de laatste ronde zeer verrassend een puntje bij China liggen. PRAAG - Tsjechoslowakije ls dit weekeinde in een roerige finale te Praag het achtste land geworden, dat de ruim acht kilogram wegende en 33 centimeter hoge Davls-beker heeft veroverd. Sinds 1900 waren daar nog slechts zeven landen in geslaagd: meestal de supertennismachten Ver enigde Staten of Australië, en verder GrootrBrittannië, Frankrijk, Zuid- Afrika, Zweden en Italië. De zilveren slaschaal ging tevens voor de eerste keer naar een Oosteuropees land. Te gen Italië viel de beslissing al op zaterdag, toen Ivan Lendl en Tomas Smid het dubbelspel tegen Adriano Panatta en Paolo Bertoluccl in vijf sets wonnen en de stand op 3-0 brach ten. Op de incidentrijke eerste dag had Lendl van Barazzuttl gewonnen en moest Panatta voor Smid bulgen. De enkelspelen van gisteren (Smid tegen Barazzuttl en Lendl tegen Ocleppo) waren niet meer van belang en gingen om twee gewonnen sets. Door een zege van Barazzuttl werd de eindstand 4-1 voor Tsjechoslowakije. Met dit toernooi werd een hoofdstuk in het Davls-bekerverhaal afgesloten. Met ingang van het komende seizoen doet de commercie zijn intrede in dit evenement. Een Japans concern heeft voor de komende vijf Jaar tel kens een premie van een miljoen dol lar uitgeloofd. Gespeeld wordt dan in een topgroep met de sterkste tennls- landen. „Onze ploeg ls zo sterk", al dus het voormalige Tsjechoslowaak- se „uithangbord" in de tennissport Jan Kodes. „dat we ook in de toe komst goede kansen hebben". Van onze handbalmedewerker. AMSTERDAM Voor twee van de drie Nederlandse handbalteams, die dit weekeinde ln een Europees beker toernooi uitkwamen, is de droom al zo goed als afgelopen. Alleen het vrouwenteam van SEW speelde het klaar haar tegenstander, het Oosten rijkse Fünfhaus, te verslaan (11-9), waardoor de kwartfinales van het toernooi voor bekerwinnaars binnen handbereik liggen. Sittardia, dat eveneens in het Europa Cup-toernooi voor bekerwinnaars uit kwam, verloor ln Sofia kansloos van CSKA (23-13) en de thuiswedstrijd ls voor de Limburgse mannen nog slechts een formaliteit. Landskampioen Hellas deed het niet beter. In Rusland zal de 20-6 thuisne derlaag natuurlijk nimmer teniet ge daan kunnen worden en de reis is dus op de voorhand al gedegradeerd tot toeristische trip. Eredivisie mannen: V en L-E en O 17-12. De Gazellen-Blauw Wit 12-25. Hermes-Swilt Roer mond 16-11. Quintus-Attüa 14-15. Stand mannen: Blauw Wit 8-14. V en L 8-11. Sittardia 7-10. De OazcUen 8-9. Hennes 8-9. Quin- tus 8-7. Aalsmeer 7-6. Attila 8-6. E en O 8-4. Swilt 8- Vrouwen: NUoc 8-14. Hellas 8-13. SEW 7-12. Swilt 8-12. V en K 8-11, Quintus 7-6. Sittardia 8-4, HMS 8-2, Mosam 8-2. Loreal 8-0. ie rebound volkomen afleggen. meer dan spelverdeler Emiel Hagens gemiste schoten wist te herove- Alleen de Haarlemse Amerika nen Murray Brown en Rickey Lee leken een monopolie te hebben op alle effectieve daden onder de bor den. Al bij rust zou de Leidse ploeg wakker moeten zijn geschud tegen Stars in de winning mood, die toen ir het eerst even tegen een achter- id aan keek (42-43). Maar er veran- an «Umoni lanst 5?w' rand •"k! ui ;Jt De Zwitserse Marle-Therese Nadlg, giste- Innarcs tijdens wedstrijden in het Italiaan- nonie Piemonte. heelt de leiding genomen iluit t3e strtJd om de wereldbeker De nummer rlph I,cne EPP|e U'1 West-Duitsland, kwam /t „*ns dc reuzcslalom ten val en slaat reeds op UnjJ «punten achterstand Bij de mannen eindigde (Aj 1,11 Bp'ess op de eerste plaats. us De Australische Wendy Turnbuli tijdens de open kampioenschappen van '•Zuid Wales tegen de Amerikaanse Pam iver zeven matchpoints overleefd en vervol- via 3-6. 6-4 en 7-6 het toernooi op haar i geschreven. >n |n m AA8DESPORT - Franke Sloothaak heeft In IS Hdlaren zijn kunststukje van een maand gele- «n tijdens Jumping Amsterdam niet kunnen "halen Het 22 Jarige Westdultse talent van Werlandse origine zegevierde zaterdagavond «met Waterloo in de puissance, maar gisteren *«l hij zich In de barrage terugtrekken. De We prijs van Zuidlaren ging naar de Engels- Ban Malcolm Pyrah. ATLETIEK De tweevoudige Olympische nploen Waldemar Clerpinsky uit Oost-Duits- 4 heeft tijdens de marathon van Fukuoka Ptni een verrassende nederlaag geleden HIJ mdigde als zesde achter de Japanse winnaar oshlhilo Seke, die de bijna 42 kilometer vol macht ln een tijd van 2 09.45 uur De Nederlan- Rudy Verriet eindigde op de 26e plaats lELREN'NEN Hennic Stamsnljder Is In het •tilsrrse Lyss als tweede geëindigd In een Writ over 22.3 kilometer. Winnaar werd de wvoudlgc Albert Zweifel uil Zwitserland Win Na zcven ronden van het toernooi «net wereldkampioenschap In Bamako (Mali) ikefl Anatoli Oantwarg uit de SowJet-Unle al- I ll d0 loding met twaalf punten gevolgd door i, olaye. De Nederlander Wiersma staat op een wide zevende plaats. HIJ speelde gisteren «»e tegen de Rus MiUtsJanski ATErpolo Door een beter doelsaldo Is de fgoilavische club Jug Dubrovntk in het bezit l-i. Jomcn van de Europese beker Tweede, met ii "«"ilde aantal punten, werd Spandau 04 uil '««Duitsland 'SIIOCKEY Uitslagen nationale competl- - Utrecht-Tilburg Trappers 6-9. Heerenveen IMs-Nijmcgcn 2.5, Red Eaglcs-Oronlngcn 3-3. ■VMPISCHE SPELEN - De kandldaatstel- I Wn Falun voor de organisatie van de Olym- ehe Winterspelen van 1988 heeft In de Zweed ut II j n°B»l wat beroering gewekt. De so- MM r,V°tmt>cratische partij en de partij gemeen "JfhBcn hebben hun bedenkingen tegen de •hdidaiuur ZIJ waarschuwen voor de enorme 1 8' van hel prestigeobject en wijzen op lériu economische situatie In Zweden Uenkamper Ouido Krats lulUi !Tfr 13 ,n Stuttgart gehuldigd als WestdulU U»nl S?rUnan van hel Jaar Van de uit sportjouma Kff PWUande Jury verwierf Kratschmer, we- "freordhouder op zijn veelzijdige onderdeel, Astfl m!,!!,?08'1* aantal stemmen. Daarna kWBmen ml 31 ïïyrl)der Walter Röhrl en voetballer Karl "rtle ^,Rummenl88e B" de vrouwen gingen de laffl' La? t naar Irene EPP«1 (Skiën), Dagmar ^'kunstrljdeni en Chrlsta Kinshofer (8*lën). AMSTERDAM Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Die belang rijke gebeurtenissen zijn dan de woensdagavond te spelen halve finales voor de Neder landse volleybalbeker. Daar winnend uit te komen bete kent al vijftig procent zeker heid het volgend seizoen Eu ropa Cup-deelname. En dat ballen tegen een buitenland se, vaak onbekende, tegen stander, houdt dan weer een stevig stuk publiciteit in. Pu bliciteit, die in feite het finan ciële debacle van zo'n interna tionaal gebeuren moet dekken. Een van de vier halve finalisten ls het Dóetinchemse Orlon. Een ploeg die in het begin van het seizoen bestempeld werd als een van de teams uit de sub top die het dit seizoen moest maken. De'Argentijn Qulque Edelstein werd als trainer-coach aangetrokken om Peter Murphy, de naar de nationale selectie verdwenen grondlegger van het Orion-patroon, te vervangen. „Toch zijn we in feite zwak begon nen," weet na het vertrek van Koos Mendels overgebleven routinier Ge orge de Jong. „We hadden de enorme pech, dat onze spelverdeler Pin Rate- rink al in het begin van de competitie ernstig geblesseerd raakte." Daarmee kwam direct de zwakke plek in het Dóetinchemse bastion naar voren: het gebrek aan wisselspelers. Iets dat coach Edelstein vooraf al vreesde: „We komen er goed door als er maar geen blessures komen," zei hij voor het begin van de competitie. Ze kwamen er dus wel. Ook in de zaterdag gespeelde wedstrijd bij de VC Geldrop waren ze er. En dat dus aan de vooravond voor de Dóetin chemse ploeg zo belangrijke halve finale. „Die bekercompetitie moet voor ons het seizoen goed maken," aldus George de Jong, de oud-inter national. „Maar we zitten met het probleem, dat Fred Wellink en ik ook nog geblesseerd zijn. Bovendien kan Wellink door zijn militaire dienst al- Adri de Wilde van EAVV smasht langs het AMVJ-blok, dat bestaat uit Eduard Ooms en Peter van Velzen (10). leen maar op de vrijdagavond met ons trainen. Ook al omdat Pim Rate- rink nog niet volop in vorm is. is de stabiliteit in de ploeg niet honderd procent." Juist tegen de VC Geldrop is dat belangrijk. De Brabantse ploeg be gon de competitie ln tegenstelling tot Orion zeer zwak. Maar terwijl Orlon wegzakte, kreeg de VC Geldrop ineens de geest. Oud-landskampioen Corbulo werd een van de eerste slachtoffers. Nu dus Orion. Jan Meer- tens, de grote motor in de Brabantse ploeg daarover: „We stijgen duidelijk in vorm. In de eerste set tegen Orion hanteerden we zo'n hoog tempo, dat we er twee sets van moesten uitrus ten. Maar daarna overspeelden we ze." Over de 3-2 winst van de VC Geldrop weet de Dóetinchemse gymnastiekle raar George de Jong: Ondanks alles zijn we voor de bekerwedstrijd van woensdag tegen Zaan '69 in Cuyk toch wel vol goede moed. We willen het dan gewoon maken". Een moge lijkheid die de Dóetinchemse ploeg zelf in de hand heeft. Want Zaan '69 won wel zeer overtuigend van het weer eens tegenvallende Brevok, maar ook bij de Zaandammers stape len de problemen zich op. Henk van de Berg. de vaste speler bij de Zaan stad, is niet honderd procent fit en moet misschien wel enige tijd rust houden. Bovendien ls trainer-coach Jacques de Vink veertien dagen niet ter beschikking in verband met zijn werkkring. Gecompliceerder ligt het bij WC. „De 1-3 overwinning op Dynamiek Goor was enorm belangrijk," vindt trainer-coach Rob Hachmang, „kijk we zijn op vier fronten in de eerste linie. We hebben kans het periode kampioenschap te winnen, woens dagavond de halve finale van de be ker tegen Martinus, volgende week Europa Cup tegen Bratislava en dan 3 januari voor de competitie tegen koploper en landskampioen AMVJ. Van wedstrijd tot wedstrijd moet ik mijn ploeg motiveren. Daarom ben ik blij met de 1-3 zege bij Dynamiek. Nu gaan we aan woensdagavond voor de wedstrijd in Made denken. We mogen die evenmin onderschatten. Want ik reken dat eerste divisieteam van Mar tinus minstens zo sterk als de gemid delde eredivisieploeg." Eredivisie vrouwen: Lycurgus Corbulo 0-3 (6-1.13- 15. 8-15), WC Heerlen-Dynamo 3-2 (15-12. 13-15. 16- 18. 15-4. 15-6). Sudosa/SFC-Orion 3-0 (17-15. 15-6. 15-7). Longa '59-Energo 3-0 (15-5. 15-7. 15-13). AMVJ-VC Utrecht 0-3 (12-15, 14-16. 10-15). DVC- Set Up'65 3-0 (13-8. 15-5. 15-13>. Stand: DVC 10-20, VC Heerlen 10-20. Corbulo 10- 14. Longa'59 10-14, Orton 10-12. Dynamo 10-12. Sudosa'SFC 10-10. Energo 10-6, AMVJ 11-6. Set Up'65 11-4. Lycurgus 10-2, VC Utrecht 10-2. Oeldrop-Orlon 3-2 (15-9. 9-15. 10-15, 15-9. 15-4). Dynamiek O-WC 1-3 (12-15. 5-15. 15-5. 11-15). AMVJ-EAW 3-1 <11-15, 15-7. 15-12. 15-13). Zaan '69-Brevok 3-0 (15-10. 15-0. 16-14). Stand. AMVJ 10-20. WC 11-20. Corbulo 10-14. Zaan '69 10-14. VC Maastricht 11-14. VC Oeldrop 10-10. Orlon 10-8. Brevok 10-6, Lycurgus 10-6. EAW 10-4, Dynamiek O 10-4, Dynamo 10-2. EVRY Voor de eerste keer ln haar carrière werkt Bettine Vriesekoop ln internationaal opzicht een „normaal" seizoen af. Liet zij de voorafgaande Jaren de internationale evenementen met uitzondering van de Top-12 en de Europese en wereld-kampioenschap pen aan haar voorbijgaan, dit jaar doet zij vier sterk bezette toernooien aan als voorbereiding op de strijd om de wereldtitels die in april in het Joegoslavische Nov! Sad wordt ge houden. Na haar prestaties in Zagreb tijdens de open Joegoslavische kam pioenschappen (laatste acht in het enkelspel en finaliste in de mixed) van veertien dagen geleden kwam de 19-jarige Hazerswoudse dit weekein de in Evry tijdens de open Franse nog beter voor de dag. In het enkelspel reikte zij tot de laatste vier, ln het dubbel met de 14-jarige Mirjam Klop penburg volstrekt onverwacht tot de laatste acht en diezelfde score kwam eveneens in het gemengd dubbel, met de Pool Grubba, op haar conduites taat. De veelbelovendste en meest bewie rookte verrichting zette Bettine Vrie- AMSTERDAM De mannen van de Korenbeurs en de vrouwen van Amsterdam zullen ook tijdens de ..voorjaarscompetitie'' ln de hoogste tafelten- nisklasse. de ereklasse, uitkomen. De belde num mers voorlaatst van de afgelopen competitie zege vierden zaterdag in de promotie/degradatiestrijd tegen de nummers twee van de promotie-erekJas- se. De Korenbeurs won gemakkelijk met 6-1 man het Leidse DOCOS en Amsterdam versloeg Vice Versa met 6-4. sekoop zndag neer in het enkelspel. In de kwartfinales gaf zij blijk haar Chinese lesje geleerd te hebben door Chang Deying, nummer drie op de wereldranglijst en tot de China-stage een voor Vriesekoop onbespeelbaar penhouder-type. in vier games af te troeven. Na de 12-21 verlies in de eerste pakte ze de volgende drie ga mes op rij: 23-21, 21-19 en 21-16. De voor Chang Deying bij de laatste vier gereserveerde plaats ging bij verras sing naar een Europese speelster, een zeldzaam wapenfeit op een evene ment waar de Chinese en Noordkore- aanse tops pee Lsters hun opwachting maken. In de halve finales vormde Pak Jung Sun echter opnieuw een struikelblok. Van onze waterpolomedewerker HILVERSUM Drie van de vijf be stuursleden van de Hilversumse landskampioen HZC De Robben heb ben zaterdagavond de zijde gekozen van coach Harry Vriend en het eerste mannenteam van de club in het con flict met en rond secretaresse Hannie Hulscher. Naar aanleiding van enkele publicaties had Vriend vorige week meegedeeld met Ingang van 20 de cember zijn functie te zullen neer leggen. Deze aankondiging van Vriend heeft de afgelopen week tot meerdere acti viteiten geleid. Eerst was er een ge sprek met secretaresse Hulscher, waarin haar werd gevraagd van ver dere negatieve publiciteit rond Vriend en de mannenploeg af te zien. Mevrouw Hulscher weigerde evenwel. „Wanneer er slechte zaken te melden zijn, dan doe lk dat." Toen zij vervol gens voor de keus werd gesteld als secretaresse aan te blijven of voor enkele media publiciteit te verzorgen, koos zij voor het laatste. Zaterdagavond was het vervolg. Met coach en spelers toonde de meerder heid van het bestuur (mevrouw Hul scher en de met haar op één lijn zittende voorzitter Henny Keetelaar waren afwezig) zich ongelukkig met de wijze waarop De Robben de laat ste tijd door Hannie Hulscher in de publiciteit zijn gekomen. Getracht wordt Vriend langer voor de vereni ging te behouden. Mevrouw Hul scher: „Ik zal mij niet eerder terug trekken. Dat is precies wat Vriend wel zou willen." Mannen: hoofdklasse De Gouwe-Ket Y 6-7, AZC Alphen-Nereus 12-2. HZC De Ftobben-HZPC 15-2. Polar Bears-De Zijl LGB 3-3. Z1AN Vitesse-VZC 9 6. Neptunus-LZ'86 6-4. Stand: AZC Aphen 9-16, HZC De Robben 9-15. ZIAN Vitesse 9-15. VZC9-14. Zijl LOB 9-13. Neptunus 9-12, LZ 86 9-7. Het Y 9-5. Nereus 9-4. Polar Bears 9-4. HZPC 9-3. De Qouwe 9-0. Vrouwen: hoofdklasse: Skelp-Njord'59 3-4. HZC De Robben-De Vuursche 10-5. KZC-Het Gooi 4-6. Donk-ZPB 6 4 Stand: Het Gooi 8-14. OZPC 8-12. Donk 8-11. KZC 8-11, HZC De Robben 8-10. De Vuursche 8-9. ZPB 8-8. DSZ 7-6. Skelp 8-3, Nereus 8-2. Njord'59 9-2. Van onze korfbalmedewerker AMSTERDAM Voor de reglemen- tenhanteerders in het korfbalver- bond is er weer werk aan de winkel. Vijf minuten voor tijd had Dalto in de wedstrijd voor de hoofdklasse A van de microkorfbalcompetitie een 9-7 voorsprong op SCO. Op dat moment greep tot ieders verwondering, maar •vooral van scheidsrechter Siebenlist de zaalcommissaris in. Omdat de rest van het af te werken programma in tijdnood kwam, vond die zaalcom missaris het welletjes en liet vijf mi nuten te vroeg de wedstrijd tussen Dalto en SCO beëindigen. Scheids rechter Siebenlist wist niets van het vroeger beëndigen van de wedstrijd af. maar ondernam geen pogingen de ontmoeting uit te laten spelen. Na tuurlijk protesteerde SCO. Het wil de resterende vijf minuten alsnog uit spelen en proberen de eerste neder laag in een andere uitslag veranderd te krijgen. Hoofdklasse A: Steeds Hoger-Lulo 11-8. Deetos- Deto 18-10. Blauw Wit-Archlpel 7-8, Dalto-SCO 9- 7 Hoofdklasse B: LDO-Allen Weerbaar 10 14. For luna-HKV 9-8. Ons Eiberncst-PKC 7-13. OSV- DOS '46 5-11.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13