Topper eindigt voor Corbulo in een flop SCHC faalt opnieuw Donar tevreden: geen afstraffing Vriend stapt op Hoofdrol Rijsdorp Landskampioen AMVJ laat Voorburgse ploeg kansloos: 1-3 Niloc en SEW nieuwe leiders Timman-Portisch onbeslist Slechts nederlaag van 93-75 IOC-commissie in Griekenland HDM door zege voorlopig uit degradatie-zorgen Alie Boorsma verrast in West-Berlijn Problemen bij HZC De Robben Avanti blijft in ereklasse Lfs SS Deetos laat punt aan Luto Wereldtitel judo voor Anita Staps Verlies Koopmans Zege Mandlikova MAANDAG 1 DECEMBER 1980 SPORT TROUW/KWARTET AANI Van onze volleybalmedewerker VOORBUG VOORBURG Het was opvallend, vrijwel direct na het voor Corbulo als een flop geëindigde duel tegen landskampioen AMVJ er werd kansloos met 1-3 verloren bleken de voornaamste Voorburgse bestuurders met stille trom vertrokken. Een detail dat nooit de publiciteit zou halen, ware het niet dat het door vele neutraal betrokkenen bepaald niet gezien werd als een beleefdheidsgebaar tegenover de altijd veel publiciteit vragende sponsor. Terwijl de vele volleybal-VIP's, die bij dit als topduel bedoelde wedstrijd voor de competitie van de eredivisie volleybal, nog zaten na te praten met spelers, coaches en begeleiders waren die Corbulo-bestuurders vergeten hun rol als gastheer en dat ook het optreden als vraagbaak te vervullen Bij gebrek aan een sterke inventieve man op de achtergrond moesten nu de niet van een soms weldadig aan doende bluf verstoken trainer-coach Pierre Mathieu en de alles voor zijn team proberende Frank Constandse het woord voeren. Mathieu was ge woon eerlijk: ,.De beste ploeg heeft verdiend gewonnen. We probeerden ze met andere speltypes en andere omstandigheden uit het spel te halen. Ze bleven er als ploeg boven staan." Frank Constandse. ondanks zijn 34 jaar toch weer de grote man in de Voorburgse ploeg, vulde het aan met: ..Het jonge talent moet in onze ploeg ingepast worden. Dat kost tijd. Maar ik geloof er wel in. Anders ging ik er niet mee door. Dat lukt me nog steeds. Zolang ik geen lichamelijke nadelen ondervind, speel ik dit spelle-, tje graag. Pas als ik door spierpijn de volgende dag mijn bed niet meer uit kan. stop ik ermee." Constandse schuwt daarbij de provo catie niet. „Dat hoort bij het spel. Bovendien vind ik. dat de scheids rechters zich best eens wat meer in ons spel mogen verdiepen." Een uitr spraak waar de Amstelveense spelers het wel mee eens zijn. maar die ze beslist niet uiten. Een toonbeeld daarvan is Peter van Velzen. Alhoe wel de Utrechtse aanstaande belas tinginspecteur de afgelopen week niet kon trainen, was hij toch een van de betere spelers in dit duel. In tegen stelling tot Constandse valt hij niet op door frivoliteiten. Daarbij passend in het beeld van zijn trainer-coach Harry Veldhuis: ..Gewoon nuttig spe len zo min mogelijk fouten maken." Daarbij hoort ook de ingetogen hou ding tegenover de scheidsrechter. Van Velzen springt wel even uit zijn rol als hij constateert: „Bij de tegen stander werd minder voor stopfouten gefloten." Dus toch een kritische kanttekening op de arbitrale leiding. Niet ten onrechte. Al voor de wed strijd begon was er een gespannen sfeer. Door familieomstandigheden kon de aangewezen eerste scheids rechter Rene Vos niet komen. Henk Plender schoof daardoor op en de altijd resolute Piet de Saegher kwalitatief hoger genoteerd als Plen der werd nu tweede scheidsrechter. Alhoewel, dat eerder bekend was. hoorden de beide teams dit pas vlak voor de wedstrijd. Vooral bij Corbulo had het nerveuze, •onzekere begin van Plender invloed. Pas na de tweede set, AMVJ had via 11-15 en 11-15 een 0-2 voorsprong, herstelde hij zich. Corbulo kon toen door concentratieverlies bij de Am- stelveners de derde set 15-8 (2-1) win nen. De vierde set was met 11-15 (1-3) onbedreigd voor de Amstelveners. De basis van de verdiende winst lag vooral bij de Amstelveense spelver delers Ruut de Wit en Peter van Jaarsveld. Vooral de laatste toonde zich met goede aanvallen en een goed blok duidelijk ingespeeld. Mathieu had het moeilijker, wat hij ook met zijn drie spelverdelers Rob van Zweeden, Rob Kampen en Jan Clardey probeerde, de ploeg wilde niet sluiten. Al met al kan nu alleen nog WC de Amstelveners van de Marcel Sturkenboom van AMVJ slaat de bal door de verdediging van Corbulo. prolongatie van de titel afhouden. De Vughtse ploeg won het streekduel tegen de Geldrop VC overtuigend met 3-0. Eredivisie, vrouwen: Corbulo-AMVJ 3-1 (12-15.15- 8. 15-7. 15-13), Set Up '65 - Lycurgus 3-1 (6-15. 15-9 15-9. 15-7. 15-7). Orion-VC Heerlen 2-3 (15-8. 15-9, 15-17. 14-16), Energo - SudosaSFC 0-3 (13-15. 6-15. 5-15). VC Utrecht-Longa '59 0-3 (9-15. 1-15. 10-15), Dynamo-DVC 1-3 (5-15. 15-13. 9-15. 12-15). Stand: VC Heerlen 9-18, DVC 9-18. Corbulo 9-12. Orlon 9-12, Dynamo 9-12. Longa '59 9-12, Sudosa. SFC 9-8. Energo 9-6. AMVJ 10-6. Set Up '65 10-4. Lycurgus 9-2. VC Utrecht 9-0. Mannen: Corbulo - AMVJ 1-3 (11-15, 11-15. 15-8. 11-15). Brevok-Lycur- gus 3-0 (15-7.15-13.15-1). Orlon - VC Maastricht 3-1 (15-5, 13-15. 15-1, 15-9), WC-Oeldrop VC 3-0(15-13. J5-12, 15-12), EAW - Dynamiek 2-3 (15-9,13-15.10- 15. 15-7. 14-16). Dynamo - Zaan '69 1-3 (11-15. 17-15. 13-15. 9-15). Stand: AMVJ 9-18. WC 10-18. Corbulo 9-12. Zaan '69 9-12, VC Maastricht 10-12. Orion 9-8. Oeldrop VC 9-6. Brevok 9-6. Lycurgus 9-6, EAW 9-2. Dyna miek 9-4. Dynamo 9-2. AMSTERDAM De eredivisie van het zaalhandbal voor vrouwen kent twee nieuwe koplopers. Hellas en Swift R. verloren beide dit weekeinde hun thuiswedstrijd tegen respectie velijk Niloc en SEW. en moesten daarmee de leidende positie aan deze clubs overdoen. Eredivisie: vrouwen: Swift Roermond-SEW 914. Sittardia-V en K 10-11. HeUas-NUoc- 9-11. HMS- Loreal 15-9. Qulntus-Mosam 10-6 Stand: SEW 7-12, Niloc 7-12, Swift R. 7-U. Hellas 7-11. V en K 7-10. Quintus 7-6. Sittardta 7-4. HMS 7-2. Loreal 7-0. Mosam 7-0 "LA VALETTA In de tiende ronde van de schaakolympiade op Malta speelde Nederland tegen het leidende team van Hongarije. Van de twee afgebroken partijen staat die van Timman tegen Portisch bijna remise, terwijl Langeweg tegen Farago goede winstkansen heeft. Timman speelde tegen Portisch een Dame-Indische opening, wat meestal tot een rustig speltype leidt. In dit geval werd het echter heel scherp. Na verschillende complicaties kwam tenslotte een dame-eindspel op het bord. waarin Timman een ver opge rukte pion heeft, die dreigt te promo veren. Vermoedelijk kan Portisch re mise forceren door eeuwig schaak Sosonko speelde tegen Ribli met zwart een rustige positionele 'partij, die vrij spoedig remise werd gegeven. De partij tussen Ree en Sax. waarin de Hongaar een wilde vorm van het Wolga-gambiet toepaste, was aan vankelijk erg gecompliceerd, maar rond de twintigste zet was een rustige stelling ontstaan met ongeveer gelij ke kansen. Op dat moment deed Ree een slechte zet. die zijn stelling moei lijk maakte, en vervolgens overzag hij een eenvoudige wending die hem een stuk kostte. Tussen Farago en Langeweg ont stond na de Nimzo-Indische opening een zware positionele strijd waarin het leek dat geen van beide spelers vee! nuttigs kon ondernemen. Tegen het einde van de eerste zitting kwam Langeweg toch in duidelijk voordeel. In de afgebroken stelling heeft Lan geweg een pion minder, maar zijn zeer actieve stukkenspel geeft hem uitstekende kansen op winst. Ook de Nederlandse vrouwen speel den in deze ronde tegen Hongarije. Van Parreren verloor na een tijd noodgevecht van Csonkics en de par tijen van Vreeken tegen Veroci en Van Belle tegen Ivanka werden afge broken Van onze basketbalmedewerker AMSTERDAM Op het eerste gezicht doet de 93-75 overwin- nlng van Lelden op Donar vermoeden, dat de Leidse ploeg zich zonder noemenswaardige problemen langs een mede- playofl kandidaat werkte. Bij nader inzien vormen die 18 punten verschil echter nog maar een matige aischildering van de werkelijke krachtsverhoudingen. Die was namelijk veel groter. Zells een ploeg als Donar keek bij monde van coach Maarten van Gent al enigszins vergenoegd terug op deze wedstrijd, omdat een regelrechte afstraffing was uitgebleven. „De vorige keer verloren wij nog met meer dan 30 punten," aldus de nieu we coach van de ook dit seizoen weer kwakkelende Groningse formatie. Enig gelijk had Van Gent overigens wel. Dijkstra is na een knieblessure ,niet meer van de partij en ook Kees Limmen is voor enige tijd geblesseerd uitgeschakeld. Die problemen in de personeelsbezetting kregen tijdens de wedstrijd nog een vervolg. Donar kon de zaak redelijk lang op een afstandje bijsloffen (46-36 bij rust), maar het vertrek van de beide Ameri kanen Schultz en Zagardo. die ook nog gezelschap kregen van Renzo Zwiers (allen met een maximale fou- tenlast) zette het licht voor de Leidse ploeg definitief volledig op groen. „Zonder mijn centers kan ik het wel vergeten. Iedereen weet dat je dit spel niet zonder Amerikanen kunt winnen," aldus Van Gent. voor wie de nederlaag om die reden nog al mild was uitgevallen. De noodzaak voor de' Leidse ploeg om stevig aan te dringen was er overigens niet. Het uur van de waarheid in de vorm van de vermoeiende serie Europa Cup-ontmoetingen komt voor Wal- laard en de zijnen steeds dichterbij. De aandacht richt zich dus op wed strijden, waarin dit soort „ingecalcu leerd winstbasketbal" zich niet zal voordoen. Wedstrijden ook, waarin eindelijk eens daadwerkelijk beroep zal moeten worden gedaan op de on- tegenzeglijke basketbalcapaciteiten van Leidens center Steve Puidokas, die tot nu toe wegens gebrek aan tegenstand maar mondjesmaat door zijn ploegleden in het spel werd be trokken. ook al eiste de forse Ameri kaan zaterdag een hoofdrol voor zich op. Dat gold nog niet voor Lace Strong wiens Nederlanderschap sinds vorige week een feit is. Topscoorders Leiden: Parker 22, Pui dokas 16. Donar: Franken 22. Zagar do 13 en Ridderhof 10. Amstelveen handhaafde zijn play-of i- aspiraties met de 79-82 overwinning op Tonego in Haaksbergen, nadat de Amstelveense ploeg iets te snel de wedstrijd voor gezien hield, zodat To nego nog in de buurt kon komen. Voor een enerverende slotfase zorgde Landlust tegen Stars. Tot drie minu ten voor het einde keek de Amster damse ploeg tegen een achterstand aan. Maar 42 seconden voor het eind signaal schoot Rijks de Amsterdam mers van een onmogelijke afstand naar de eindstand 71-70. De dikke halve minuut, die de Stars-ploeg nog restte was niet genoeg om te scoren. BASKETBAL Mannen, eredivisie: Tonego-Amstelveen 79-82. Den Bosch'-Punch 111-74. Leiden-Donar 93-75. Landlust-Stars 71-70. BOB-Rowlc 67-114 Stand: Leiden 19-34, Den Bosch 18-28. Rowic 19- 26. Donar 20-26, Landlust 20-22, Amstelveen 20-22. Stars 20-20. Punch 19-12. Tonego 20-6. BOB 21-0. Vrouwen, eredivisie: Rotterdam Zuid-Voorburg 53-67. Sea Devils-Blue Stars 48-68. Leiden-Jwn- pers 56-54. Landlust-Stars 78-56. BOB-Flash 69-55 ATHENE De speciale com missie, die is ingesteld door het Internationaal Comité om het ■voorstel te onderzoeken de Olympische Spelen een vaste plaats te geven in Griekenland, hebben een keus bepaald uit een van de drie mogelijke lokaties. De voorzitter van de commissie heeft dit verklaard. „We zullen :ons voorstel overbrengen aan het IOC dat de uiteindelijke be slissing moet nemen," zo zei Louis Guirandou uit Ivoorkust. De uit drie man bestaande com missie zou haar oog hebben la ten vallen op de streek rond Kaiafa, 27 kilometer verwijderd van het antieke Olympia. Het voorstel om de Spelen per manent in Griekenland te huis vesten werd in januari van dit jaar aan het IOC gedaan door de Griekse president, toen nog pre mier, Constantine Karamanlis. Een besluit over het voorstel zal volgend jaar oktober worden genomen op de algemene verga dering van het IOC in het West- duitse Baden-Baden. WEST-BERLIJN Alie Boorsma heeft dit weekeinde op verrassende wijze de internationale schaatswed strijden (sprint) in West-Berlijn ge wonnen. De jeugdige Friezin won drie van de vier afstanden. Op de eerste dag was zij ongenaakbaar: de 500 meter leverde een overwinning op in 44,13 seconden en op de dubbele sprint verbeterde zij haar persoonlijk record met twee-tiende seconde. Zij kwam tot 1 minuut en 28,30 se conden. Joke van Rijssel zorgde dat het Ne derlandse succes compleet werd. Zij zegevierde op de 1000 meter in 1.31.14. De voornaamste concurrentie voor de Nederlandse kernploegleden kwam van Erwina Rys uit Polen en Monika Holzner uit West-Duitsland. Zij be zetten respectievelijk de tweede en derde plaats in het eindklassement. Holzner onderscheidde zich daarbij met name op de 500 meter (44,51 en 45,51) en Rys werd op de 1000 meter twee keer tweede (1.28.41 en 1.31,27) achter de negentienjarige Alie Boors ma. Ria Visser miste op de eerste dag de kans op een hoge klassering door een val op de 500 meter. Bij de heren ging de overwinning naar Anatoli Medennikow uit de Sow- jet-Unie. Medennikow, al jarenlang een belofte, die het echter op belang rijke toernooien liet afweten, legde de basis voor zijn zege op de 500 meter (derde in 39,39 en eerste in 39.83). De Canadees Gaetan Boucher, winnaar van de zilveren medaille op de 1000 meter in Lake Placid, eindigde als tweede en Medennikovs landgenoot Sergej Khlebnikov bezette de derde plaats. Wereldkampioen Hilbert van der Duim heeft op de kunstijsbaan Eind hoven voor de derde achtereenvol gende keer de Brabant schaatstrofee gewonnen. De Fries deed dat met overmacht. Zowel op de 500 als op de 5000 meter was hij verreweg de snel ste van het gezelschap. De 500 meter ging in een voor de omstandigheden (stevige wind en een vochtigheidsge halte van 68 procent) goede tijd van 40,50 seconden. De vijf kilometer leg de Van der Duim af in 7 minuten en 37,33 seconden. Daarmee was hij bij voorbeeld ruim elf seconden sneller dan stayer bij uitstek Piet Kleine. De winnaar van de Usselcup kwam zaterdag in het stuk niet voor. Verras send was het optreden van het jeug dige kernploeglid Rob Vunderink op de 5000 meter. De negentienjarige Zwollenaar eindigde als tweede in 7.38,47. Op de sprint kwam hij echter veel te kort: 42,16 seconden. Hans van Helden reed zich als enige „buiten staander" tussen de kemploegleden. Hij legde beslag op de derde plaats. Bij de dames won Annie Borckink en bij de sprinters ging de zege naar Miel Govaert, die overigens tot zeer mati ge tijden kwam: 41,34 en 1.24,27. De Noorse schaatsenrijders hebben tijdens de eerste schaatswedstrijden op het kunstijs bij Leangen hun visi tekaartje reeds afgegeven. Vooral JanEgil Storholt toonde reeds een goede vorm. Hij werd op de 500 meter tweede achter Kay Stenshjemmet (39.37) in 39.52. De 5000 meter leverde hem een triomf op in 7.16,6 met Stenshjemmet als tweede in 7.18,1. Enigszins tegenvallend waren de ope ningstijden van het Noorse wonder kind Tom-Erik Oxholm. De 500 meter legde hij af in 40.72 seconden, de 5000 meter in 7.22,6. Na de eerste dag lei den Storholt en Stenshjemmet met Amund Sjöbrend op de derde plaats. door Onno Zeisman DEN HAAG De goede voornemens om de laatste hockeydag voor de win terstop te gebruiken voor een glad strijken van de standen, zijn een illus- sie gebleken. Te veel inhaalwedstrij den moesten opnieuw worden afge last. Aleen in hoofdklasse B van de mannen hebben alle clubs nu tien wedstrijden gespeeld, maar daar was alleen HDM-SCHC achterstallig. In oktober werd deze wedstrijd al meer dan voor drie kwart gespeeld. Toen besloten de scheidsrechters ze ventien minuten voor tijd er wegens de regen een eind aan te maken. HDM. dat de punten broodnodig heeft, leidde op dat moment met 3-0. Pogingen om het reglement zo uitge legd te krijgen, dat alleen het restant hoefde te worden gespeeld, mis lukten. Maar ook bij de herkansing faalde SCHC. De weinig produktieve ploeg uit Bilthoven kwam wederom niet tot een doelpunt, zelfs niet in de periodes waarin HDM met tien man speelde, omdat een speler tijdelijk van het veld was gestuurd. De 2-0 overwin ning werd reeds voor de rust een feit dankzij twee doelpunten van buurt- clubs overgenomen spelers: Ton van Grieken (ex-Klein Zwitserland) en Jaap Kooreman (ex-HGC). Voor HDM betekent deze overwin ning een minstens voorlopige ont snapping uit de zone der vier kandi daat-degradanten. Bovenaan blijven HGC en Kampong de leiders. In afde ling A begon Klein Zwitserland de tweede helft van de competitie met zijn tiende overwinning, nu op Til burg, dat zich de 2-7 nederlaag van de eerste ronde zeer had aangetrokken en verwoed tegenstand bood. Toch verloren de Brabanders met 1-3. Voor Klein Zwitserland is het uitzicht ver der riant. De vrouwen zijn over de helft en kijken nu naar de klassering voor de hoofdklasse, die in september 1981 van start gaat. In west lijken Amster dam en HGC al zeker van een plaats. Amsterdam won met 6-1 van Gooi- sche, dat juist de laatste weken opk wam. De zusjes Margriet en Liesbeth Segers scoorden ieder twee keer. HGC versloeg Kieviten, dat lelijk achterop raakt. (2-0). In Zuid verloor de schotloze EMHC een punt aan stadgei HTCC. Venlo, sinds kort in het t van een kunstveld, trof bij aanko in Tilburg bij Were Di een terrein i dat de dames onbespeelbaar wi JIZJ b or ekoi e 1 ipe den, maar de bezwaren werden de hand gewezen. Were Di won zaam met 1-0 en staat nu met dat Uden versloeg op de twt, - plaats. In Oost gaan Upward, Nij Det gen en PW voorop, en in het Noor jche leiden Oroningen en GHBS. Daj overigens al sinds weken niet speeld. en er komen nu nog maanden bij. KZKC Oron Studs Laren Amsterdam Tilburg 10-20 Or. Zwart 912 MOP 1012 DKS 10-12 sch'weijde 1011 Breda Hoofdklasse B HDM-SCHC 2 0 n bet lar vi raak >k tc en mi in het llndi tele ffer i da tsen Vrouwen, eerste klasse Westen AmsteAme l Oooische 6-1. HGC-Kievieten 2-0 Zuiden Uden 2 1. Oranje Zwart-Push 2-0. Were Dl Vt 0. EMHC-HTCC 0-0 Oosten Wageningen-P HOC Kampong Bl'daal Hattem HDM 10-19 Wageningen 10-16 Oooische 10-14 SCHC 10-14 OeelZwart 10- MEP Van onze waterpolomedewerker ZAANDAM Harry Vriend zal aan het einde van de maand zijn functie als trainer/coach van landskampioen HZC De Robben neerleggen. Na de ruime 4-12-overwinning van de Hil versummers op het laaggeklasseerde Nereus deelde Vriend zijn besluit aan de selectie mee. „Het is in het belang van de ploeg. Het heeft geen zin dat ik er mee door ga. Steeds maar weer te moeten horen en lezen, wat voor slecht clubje mensen jullie weer zijn." Twee publikaties in het weekeinde brachten Harry Vriend tot zijn be sluit. Eerst een door de secretaresse van De Robben geïnspireerd verhaal over de vermeende goede trainings mogelijkheden van de ploeg (Vriend: „Er werd gesteld dat we in de aanloop van de halve finale van de Europa Cup dagelijks hebben kunnen trai nen, terwijl juist het feit dat we dat maar twee keer konden doen een van de oorzaken van het niet bereiken van de eindstrijd was") en daarna een verhaal over de vermeende onvrede binnen de ploeg. Vier spelers (Hans en Mare Blikslager. Hans Smits en Johan Aantjes) zouden De Robben de rug willen toekeren als gevolg van een minder goede verstandhouding in het team (Vriend. „Alleen Hans Blikslager wil vertrekken omdat hij het niet meer kan opbrengen twee keer in de week te trainen en dan is Stand: AZC Alphen 8-14. VZC 814. HZC De Rob ben 8-13. ZIAN Vitesse 8-13. De Zijl LOB 8-12. Neptunus 8-10. LZ'86 8-7. Nereus 8-4. HZPC 8-3. 't Y 8-3. Polar Bears 8-13, De Oouwe 8-0 Vrouwen: hoofdklasse: OZPC-De 8kelp 11-2. 't Oooi-Donk 5-2. NJord '59-DSZ 3-4. De Vuursche- KZC 9-3. Nereus-HZC De Robben 4 5 Van onze tafeltennismedewerker SCHIEDAM Met opnieuw Ronald Rijsdorp en in iets mindere mate Bettine Vriesekoop in de hoofdrollen, heeft het Hazerswoudse Avunti op de laatste speeldag van de (eerste) com petitie de dreigende degradatie in één klap afgewend. De 3-7 overwinning op het Schiedamse De Korenbeurs betekende, dat Avanti de laatste plaats over deed aan het Leidse Scyl- la en de voorlaatste overliet aan de Schiedammers. Avanti kan nu rustig toezien hoe De Korenbeurs het in de degradatiestrijd tegen het Leidsé DOCOS, de nummer twee van de promotie-ereklasse-vergaat. Ronald Rijsdorp was met drie over winningen én de zege in het dubbel spel opnieuw de grote món van Avan ti. In totaal leed de Hazerswoudse nummer één in deze competitie slechts vier nederlagen. Rijsdorp na het veilig stellen van het ereklasser- schap: .Avanti kan straks in de voor jaarscompetitie een rol van betekenis spelen. Wanneer Bettine en ik goed draaien, behoeven we voor niemand uit de weg te gaan. Draait één van ons evenwel minder dan is het al snel 5-5 of een 6-4 nederlaag. We hebben nog een te zwakke derde man (John van Strien, red.), maar binnen een aantal jaren is daar zeker verandering in te verwachten, wanneer het jeugdig ta lent doorbreekt. Dat probleem van de derde man kent met uitzondering van Amsterdam en Alkmaar overigens ie dere ploeg. Vandaar dat die twee clubs tot nog toe ook steeds de dienst uit maakten. Maar nogmaals, wan neer Bettine en ik goed draaien. moe- Zondag Amateurvoetbal WEST tl B: Westlandia-Gouda 2—1 Wiiheimus-Musschen 2-1 HION-HOV OHS-Overmaas 1-0 Lugdunum-Papendr 2—2 DCV-VIOS 3—1 TWEEDE KLASSE A: Bi Zwart-Siiedrochi HW-Oranjepi 1-2 Verburcb-RKDEO 6-2 Roodenburg - Lisse 2—1 Olympia-LDWS B: NWenhoorn-CKC 0-0 SVW-VFC 1-2 leomdas-Spartaan Zwipd- -O.Beijeri 4—2 COAL-D8GC 0—1 OERDE KLASSE A: WSB-LFC HBS-OSO 0-0 Den Hoom-SJC 2—2 Teylingen-Ouick 2—2 Ripwijk-Tonegklo i-O B: VELO-DHZ 2-0 Moordr.-N werkerk 1—1 Haarsteeg-Rood Wit 2-2 SDDL-WEC 0—1 Vredenb.-HMSH 0—5 DONK-WSE 2-2- ODC-Juliana M 5-1 B: BMC-Rhelico 0—2 AOO-Postduiven 5—1 Bodegr-Nieuwkoop 2—1 Doume-RKDVC 0-2 Zwaluw VFC-RKTVC 0—0 Naaldwijk-Fluks 0—1 F: TDC-SVDP 2—4 B: Baronio-Sarto Den Dungen-OSC 45 DSC-DVG PKO-Deltl 2-2 SFC-Meeuwenpl 3—1 Vlissingen-Madese B 2-0 2—0 C; VEP-Floreant 3-2 8olnes-WCR 1—4 Internos-Halsteren 0-0 Nuland ia-SCZ 3-1 SMV-Sllkkerv 1—2 Ursus-SCO 63 VOAB-Temeuzen 1—1 C: Lierop-SBC 1—2 Spada-Aiphense B 1—1 RKWIK-HWD 2—2 NOAD-Middelburg 1—1 Mlfano-MULO 1—1 RFC-Martlnlt 0-0 Tedlro-Zwervers 0-2 Alliance-Veerse B 3-0 ELI-ASV'33 6-1 GSV-Woerden 1—1 O: W.Rood W.-QIZ l-O Braakhuiz.-DIjkse B 0-0 D: SSW-VDL 0-2 Heding.-Bloemhol 1—3 DERDE KLASSE D: DVS-Hoogeloon 2—1 Excelsior-Fortuna VI 1-3 Pooflugaal-DZB 1—0 Woensel-Reusel Sp 2-0 ODS-Feyenoord 1—1 Transvalia-SIOO 2-2 A: Rood Wrt-RKVVO 2—1 Rood Wil V-Tivoli 1—0 EBOH-Emma 0-0 Gr.Witten-PFC 3—0 Budel-Nuenen l-O HMW-RPC 1—3 Hol diaan-Pufhoek 2-0 H: Leerd Sp-Merweb 1—0 Brabanlia-Tongelrc WaaJre-Helmond 0—1 Biadelia - WoenselseB 4-0 VIERDE KLASSE Grave ndeel-ASW 0-0 1—1 Voloc-Gesteise B 0—1 A: Alphen-KRV 1—3 Gekjkvog -Hardinxv. B: Hertogst -Margriet 0-0 E: Wilhelm 0 -Nieuwk 2—1 Concord ia-Forehoite Duböeldam-OSS 3-0 Rhode-Boxtel 0—2 Oisterwijk-SVSSS 3—3 Randslad S-OOCOS 3—0 Merwede-IFC RKJW-Taxandna 2—4 2-0 1 Zand-GSSW 5-2 B: RKAW-VCS 4—1 Avanti 31-HVCH SVG-Ons Vlos 0-0 Meerburg-S VLV 3—3 Concordia-Boskant 1~2 WSC-Audacia 0—4 Celerltas-Bernardus Archipel-SJZ 4—3 ZUID 1 C: RWB-Beek V 4-1 F: Raamsdonk-JEKA 2-2 Gr WiH ll-Wassenaar 1—2 Uno Animo-Gudok 1—1 Groen Wit-Zunderl 0-1 C: RKSVM-Schev O-I" Virtus-UW 40 1-0 Bavel-Umtas 0—0 H v HoH.-Otiveo 1—1 EERSTE KLASSE Dongen-WVO 0—2 Boeimeer-Gilze 1—4 ADS-Kr-ODB E: S M Gest -Spart 25 2—2 BSC-BaardwiJk G: RSV-Nw Borgvl 2—2 Westerkw.-RAVA 3-1 Berkdi|k-Rood Wrt W 1—1 0 SC Gastei-Axei Steenberg-MOC'l 7 3—1 Spoorwi|k-Ouick S 2-4 TSC-Sch'pdel 1—4 J Ambon-RCS 1—1 Sprundel-NSV 0-0 O: TOGB-Noorden 2—0 BW-RKTW 1—4 Sluiskil-DIVO 0-2 Roosendaal-DIOZ 2-1 Full Sp -Alexandna 2-2 UNA-Vlijm.Boys 1-2 DOSKO-STEEN 5—0 H: Aardenb -Ciinge 0-0 VOC-SchipImd 0—0 Gemert-Vaik 1—0 Goes-Zeeland SP 0-0 Zeeland -Hontemsse 0-2 HIH'berg-DCL 1—1 TWEEDE KLASSE VIERDE KLASSE HW'24-Breskens i-3 E: NSV 46-ESTO 3-1 A: ESV-N Gedachi 0-2 A: JVC 31 -Herpmia 4-0 Koewacht- Patrijzen 2—1 Wad veen-MoetVapei 1-0 Spechlen-UD119 2-2 Hees* nk-DAW 2—1 Vogetw -Noormannen 3-2 ned ter v derst ter ik is et w Bkrel BELGRADO AZC Alphen Is tijdens de finale van de strijd om de Europa Cup voor bekerwin naars als vierde en laatste geëindigd AZC verloor achtereenvolgens van winnaar CS KA Moskou (1 8). het Joegoslavische Primorje (4-5) en Honved Boedapest (6-8). het normaal, dat hij elders zijn heil gaat zoeken"). Harry Vriend zou vol gens dat laatste verhaal ook bij het bestuur op het matje worden geroe pen. Vriend: „Ik heb dat uit deze publikatie moeten vernemen. Ik was van plan aan het einde van het sei zoen te stoppen, nu acht ik het weinig zinvol langer dan tot het einde van de eerste competitiehelft door te gaan." Achtergrond van het conflict: de min der vlotte gang van zaken op sportief gebied bij De Robben tot nog toe en niet in de laatste plaats de uitschake ling in het Europa Cup-toernooi. Mannen: hoofdklasse: LZ'86-Polar Bears 3-3. Ner- seus-HZC De Robben 4-12, VZC-Neptunus 7-5. De Zijl LOB-De Oouwe 10-5. HZPC-ZIAN Vitesse 4- Gerjan Smit van DOS (links J?d 1 let LDO-speler Piet de Jong ^den scoren. pioef schik terma ilers »n Bi Van onze korfbalmedewerker AMSTERDAM De grote verraafe de r -- - i eem t fanBai sch con !n, in. ten ook Amsterdam en Alkmaar voor ons niet onverslaanbaar zijn." Bettine Vriesekoop verloor zaterdag avond nog wel van Hans Lingen', al tijd al een moeilijk bespeelbare te genstander voor haar. Het deed, me de door de verrassende winst in het dubbelspel, niets aan de overwinning af. Avanti dus veilig. De Korenbeurs nog niet. al ziet Hans Lingen terecht weinig echte problemen in de promo tie/degradatiewedstrijd tegen DO- COS. „Het verschil tussen de ereklas se en de promotie-ereklasse is daar voor normaal gesproken te groot." Dank zij dat laatste zal het nu toch gedegradeerde Scylla hoogstwaar schijnlijk wel weer binnen een half jaar op het hoogste mannen niveau terug zijn. Met Patrick Swier, SJoerd Meijer en Wibo van Gennip is daar voor teveel talent In de Leidse (jeugd) ploeg gehuisvest. Vrouwen: ereklasse: ScyUa-Amsterdam 8-2 <8cylla kamptoen), Amsterdam '78-Koningslus t 3-7. AvanU-St Aloysius 8-2. NEW YORK Anita Staps is in New York wereldkampioene judo gewor den in de categorie tot 61 kilogram. In de eindstrijd versloeg de Tilburgse de Italiaanse Laura Ditoma. Voor Jolanda van Meggelen was er tijdens dit eerste toernooi om de we reldkampioenschappen judo voor da mes een bronzen medaille. LOS ANGELES De Amerikaan Ed die Mustafa Muhammed heeft de we reldtitel boksen in het halfzwaarge- wicht (WBA versie) behouden. Hij versloeg zaterdagavond de Europese kampioen, de Nederlander Rudy Koopmans. in drie ronden. Koop- mans moest van de ringarts de strijd staken nadat hij aan het einde van de derde ronde een hoofdwond had op gelopen MELBOURNE - Hana Mandlikova is in Melbourne winnares geworden van de open Australische tenniskam pioenschappen voor vrouwen. Irf de eindstrijd versloeg de Tsjechische met 6-0. 7-5 de Australische Wendy Tumbull in de hoofdklasse A van de zat balcompetitie was het gelijke dat Deetos in Amsterdam aan moest toestaan. Na een vlotte sprong van Deetos geloofde nieL meer in de kansen voor Luto. Ut»en, Bruintjes gaf de ploeg echterfng. E injectie en vanaf dat moment Deetos volkomen overspeeld. V< de Deetos-vrouwen hadden geen woord op de acties van hun Arn^t wa damse collega's. Deetos bofte dat Ronald Geel voor Luto vlak tijd een opgelegde kans miste. In de hoofdklasse B ging de belangstelling uit naar het streel fen tussen LDO en DOS'46. seizoen overklaste het Di DOS'46 de Friezen. Bij een sl leek dit opnieuw het geval. LDO de echter op en vanaf dat mi wogen de ploegen tegen elkaar] Het gevolg was dat de ovei sporthal in Gorredijk een vol open strijd zag. Het beslissen» ment viel zo'n 10 minuten vi einde. Kees de Boer, vorig seizi man van de anti-dunk ballen, de stand naar 10-8. Zijn directe stander Gerjan Smit miste vlak op twee strafworpen. Ondi inzetten van Harry Dassen DOS'46 die slag niet meer te Het incasseerde met 12-10 de nederlaag. Hoofdklas» B: LDO-DOS'46 12-10. PKC- Jootz 0. HKV-Ons Eibernest 1310. Allen Weerbai filler tuna 19-12 amse inger dit Kampioenscnappen een zuveren en one plakken veroverd Zilver werd behaald tij a«gQe landenwedstnjd i verlies in de finale tegen 8teil R) iveren ziel •nstt urgse 1 onthi IJSHOCKEY - Uitslag competitie: A Eagles 7-4. Beker Heerenveen-TUb Utrecht-Smoke Eaters 18-3 ZWEMMEN - Reggie de Jong heeft In li Nederlands record op de 1500 meter vr#(j^an(j verbeterd en gebracht op 18 minuten seconden Annemarle Verstappen brak U wa v het nationale record op de 200 meter wl voor 25-meterbaden. ZIJ kwam uit op eenl 2 19 7 Dit .sere intent chterst WIELRENNEN - Winnaars veldritten: De Groenend.tal. Ede: Huybers. Lierop: Var y blee Oldebroek: Dolfsma; Gouda Brinkman; f ,A dam: Steekers. Twello Egberts: Hoop vful 'u 8teens; Neede: Scheffer; Harfsen Bitter, (Luxemburg): Van de Wereld. PAARDESPORT - De Westduitser PaUlf}lure kemöhle heeft met het paard Betster de gn I de e( van Brussel gewonnen Anton Ebben i luade v met Jumbo Design ais vijfde trepen •amen SCHERMEN - Rorik Jansen van Zaal af(er r uit Amsterdam heeft In Breda de strijd Zilveren Floret gewonnen. De Zilveren!— ging naar Stcphan Oanef van Zaal Kardd reiden. Zoe term eer WIELRENNEN - Het Belgisch-West J koppel 8ercu-Frttz heeft de zesdaagse vai Hme VI gewonnen. fcjlaan SQUASH - Pakistan heeft in Karachi ^0Pj reldtitel geprolongeerd In de finale Nleuw-Zeeland jnel 3"° verslagen. SCHOONSPRINGEN - Caroline Lint* n8svrl. tweede geworden bij de strijd om de 1 ITgse J Cup van de l meterplank Jolanda vanl Uuren werd In het Schotse Motherwell elfde I •a»s_w jongens werd Wessel Zimmerman zesdel c win Jongejans tiende ïn wor kmatif Autosport Op het circuit van Immols nnntfl de Formule 1-coureurs een race rijden hoeve van de slachtoffers van de ai Italië. Zal er nu ook een ramp gebeur behoeve van de verongelukte Formule reurs'' DAMMEN - In de hoofdklasse slng gevallen over het kampioenschap. f| IJmuidcn en VAD zullen een beslis* kamp spelen ecl ervuld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10