'ortuinlijk AZ'67 ia remise op rozen Eric Vilé zit IF dwars Verlies en winst >p schaakolympiade Saint Etienne loopt HSV onder de voet ranse kandidatuur oor EK en WK UEFA Cup "Reeds in 1627 distilleer de mijn over- over- over- over- over- over- over- over- over- over- over- groot- vader whisky." rbiter Renggli helpt formatie van Kessler een handje tegen Radnicki (2-2) egering subsidieert stadions Fransen zorgen voor sensatie: 0-5 Oranje tegen 'Nederlandse Amerikanen' op losse schroeven Stöve niet verder in Australië NOERDAG 27 NOVEMBER 1980 TROUWKWARTET P 19 - RH 21 - S 23 ADVERTENTIE lettei 3 Voor AZ'67 staat het licht op groen. Over twee weken kan op eigen grond de artfinales van het toernooi om de UEFA-Cup worden binnengestapt. Want het op de fcer" in NiS bereikte gelijkspel (2-2) tegen Radnicki biedt een fraai uitgangspunt. Immers twee doelpunten, die AZ in de fabrieksstad pakte de eerste van Tol en de tweede van Kist Staan garant voor die kwartfinales. Geen zinnig mens zal de kansen van de Joegoslaven nog Jog aanslaan. Daarvoor waren hun verrichtingen te pover. Oeorg Kessler. die na afloop van nogal tumultueus verlopen duel fschonden de veilig ruimte van de dkamer bereikte, meende dat dit Itaat een prima uitgangspunt la. jel financieel als sportief vind ik •en resultaat waar ik blij mee mag Maar het was hier compleet oor- Rinus Michels heeft eens gezegd wolbal is oorlog: dat heb ik hier voor «erste keer in mijn carrière meege- ikt Als zo'n trainer gaat afgeven de scheidsrechter, vraag je om »lemen in het veld Daarom durf nijn bewondering uit te spreken de scheidsrechter Die Zwitser de moed om zelfs voor de thuis- inpopulaire beslissingen te ne- vino ®- Dan moet Je van goede huize P lap" heeft op basis van zijn pure klasse wel de gehele wedstrijd kunnen A« aineren. De Joegoslaven. met na- 9 a in de tweede helft, opgezweept 1 P" r een bijzonder enthousiast pu- voleden reeds in de eerste mi- ii dat ze nauwelijks greep kon- leggen op het vertragende spel deze sluwe tegenstander. Hoewel niet fraai was wat AZ. dat ook in 9 tfgoslaviè al bekendheid geniet. i voorzette, bleek de ingeprente 24 tiek dodelijk Dat was Kessler al lelijk toen hij Radnicki zag ope- :ovic. de trainer van deze arbei- sclub uit NiS. had na het zien van wedstrijd tegen Willem II gekozen eenzelfde speelwijze als AZ. „En dat is een slag die mentaal bij een ploeg doorwerktdurfde Kessler na de wedstrijd te opperen. „Toen ik vlak voor de wedstrijd vernam, dat hij aanvaller Avramovtc had laten vallen, wist ik dat hij ook met een viermans-middenveld zou spelen. Mooier kon het niet. we konden nu ons eigen spelletje zij het in een vertragende vorm hanteren." Dit zwaktebod van Nenkovic werkte averechts op zijn spelers. Krampach tig en veel te gehaast trachtte Rad nicki een bres te slaan in de compacte verdediging van Az. Veel succes had den de Joegoslaven niet. In de afweer sloten de Alkmaarse gelederen zich goed en de technische bagage van spits Mitosevic was zo gering dat Spelbos deze man met één oog in de gaten kon houden. Alleen Stojiljko- vic en goochelaar MarUnovic. die her haaldelijk mee naar voren kwam. ble ken van gelijk kaliber. En naarmate de eerste helft wegtikte, werd het op de tribunes steeds stiller. Na ruim een half uur vruchteloos geploeter sprong AZ plotseling weg De Deen Nygaard nam een vrije trap zo effectvol, dat de volledige defensie van Radnicki verrast was. Via Jon ker. die attent op links was vrijgeko men. belandde de bal bij Tol. die van zeer korte afstand doelman Pantelic kon passeren: 0-1. De wedstrijd leek beslist, zeker ge zien het spelbeeld in die eerste helft. >er 1 PARIJS De Franse voetbal- bond zal zich kandidaat stellen voor de organisatie van de ein- i dronde om het Europese kampi oenschap in 1984 en om het we reldkampioenschap in 1990 Dit wielaarde de voorzitter van de rY]|Franse voetbalbond. Fernand 8a- tre. op een persconferentie in Pa- Ijs. Sastre had kort daarvoor van de Franse regering de verzekering gekregen over financiële bijstand voor de renovatie en nieuwbouw van zes stadions: in Nantes. Lyon. •«J^fiaint-Etienne. Lens. Straatsburg «n Marseille De kandidatuur voor de eindron de van het Europese kampioen Khap zal het volgefid jaar door het bestuur van de UEFA op zijn merites worden getoetst. Naast Frankrijk hebben ook West-Duits- en land en Engeland te kennen gege ven het evenement binnen de landsgrenzen te willen halen. Aan Franse zijde wordt echter ver vacht dat het de voorkeur zal krij gen. omdat Duitsland en Enge land eerder al eens het wereld- ipioenschap hebben mogen or ganiseren. Wanneer Frankrijk de organisatie zal worden toegewezen, wordt het de tweede keer (na 1960) dat de Fransen het EK-eindtoernool voor hun rekening nemen. Didier Six BRUGGE - De FranSe interna tional Didier Six vertrekt na een verblijf van nauwelijks drie maan den bij Cercle Brugge alweer uit België De kleine vleugelaanval Ier. die furore maakte tijdens het wereldkampioenschap in Argenti nië. kwam gisteren tot overeen stemming met Racing Strass- bourg. dat vorig jaar nog Frans kampioen was. Naar men zei ..om humane redenen", gaf Cercle Brugge toestemming voor deze opmerkelijke transfer MSV Moers MOERS De Westduitse voet balclub MSV Moers. dat uitkomt in de afdeling Nederrijn en de laat ste plaats bezet, heeft zijn comple te eerste elftal verloren Omdat de spelers sinds het begin van het seizoen nog geen geld hebben ont vangen. bedankten zij en masse als lid van de club. Zondag wordt in de competitiewedstrijd tegen VFB Remscheid het tweede team ingezet Argentinië BUENOS AIRES De Argentijn se bondscoach Cesar Luis Mcnotti heeft in zijn voorlopige selectie voor het toernooi van Montevideo (minl-W.K.) nog zeven spelers over, die in de finale van het toer nooi om het wereldkampioen schap 1978 Nederland versloegen. Tot dat zevental behoort de com plete verdediging, namelijk doel man Ubaldo Flllol en de laatste vier Jorge Olguin, Luis Galvan. Daniel Passarella en Alberto Ta- rantinl. Verder zijn er nog bij de middenvelder Americo Gallego en aanvaller Leopoldo Luque. In de selectiegroep zijn ook nog twee man die in 1978 tot de reserves behoorden, namelijk tweede doel man Hector Baley en middenvel der Daniel Valencia. De zestien spelers die Menotti heeft aangewezen zijn: Fillol, Bai ley. Olguin, Galvan. Passarella. Tarantini, Barbas. Gallego. Mara- dona. Santamaria. Luque, Valen cia. Van Tuyne, Ocano. Tapla en Ramon Diaz. Uit deze spelers zal het elftal worden samengesteld dat woensdag een oefenduel zal spelen tegen een regionale selectie uit West-Argentinië in Mendoza Daarna zal de hele groep zich naar een trainingskamp begeven in Mar del Plata De voorbereiding van het Argen tijnse elftal op het toernooi om de mini-wereldbeker grijpt diep in op de nationale competitie, waarvan de eindronde begint op 21 decem ber. De clubs die spelers in de selectie van Menotti hebben, zul len niet over hen kunnen beschik ken. Vier verenigingen zijn daar door getroffen. River Plate het zwaarst. Fillol. Passarella. Taran tini. Luque. Ramon Diaz en jeugd speler Carlos Tapia komen name lijk uit River Plate iegen vrouwen en mannen van Roemenië VALETTA Gisterochtend zijn La Valetta. op het eiland Malta. '"•Ie afgebroken partijen voor de akolympiade uitgespeeld. De tijen uit de vijfde ronde van zowel (tegen de Roemeen 8uba) als rat?''3 Bruinenber8 (tegen de Roe- y eense Muresan» gingen verloren, 'aardoor wonnen de Nederlandse annen uiteindelijk met 2,5-1.5 van (C oemenië en verloor de nationale rouwenploeg van ons land met 0-3. mannen hebben nu dertien pun- verzameld, de vrouwen zijn op m totaal van 8.5 punten blijven taan «n het eerste bord speelde Timman let zwart tegen de Roemeen Gheog- h De Nederlandse schaakgroot meester introduceerde na de opening De wederopstanding van de thuis club kwam in de derde minuut na rust. AZ. blijkbaar nog niet volledig wakker, verkeek zich op de vleugel- verdediger Obradovic. In laatste in stantie kon Van der Meer hem nog stuiten. De beslissing van Renggli was juist. Onverbiddelijk wees hij naar de elfmeterstip. Doelman Pante lie. die op de nominatie staat zijn talenten in klinkklare marken om te zetten Schalke '04 heeft voor drie miljoen gulden belangstelling voor de international passeerde zijn colle ga Treytel op een wijz? zoals alleen Neeskens dat kon: 1-1 „De paniek in onze gelederen duurde niet te lang", sprak Kessler ..Binnen een vijftal minuten haddewn we de ^mW^ron^iCTtiU-o'^End.t Uc 12 De ster van Radnickl ver. wm moeilijk omdatdit veld mseiyk bleekt<, Jul!t hlJ dle 20veel 2""'"5ïj_2L. d~ herlt bij zijn trainer en zijn suppor- motion-achtige bewegingen weer de lfA__ j jj overhand trTgen Uitermate gelukkig tórs' voor "e tweede keer in de Pier Tol stuit op de hautaine Radnicki-doelman Pantelic. fout. AZ was er blij mee en liet dat numhtAZ zijn over de waarneming merken ook Hovenkamp en Kist van Renggli bu een zeer traai doel- ,achu.n de d0elman van Radniekl uit punt van Mitosevic. De verder on- en aan hun gebaren kon het publiek zichtbare spits verlengde een voomet merken. dat hun idool voor gek ^Lrïjf, «r. °v,?P weer" stond. Een houding die niet proles- galoze wijzeMetem prachUge om- slooetl overkwam en die bij de tegen- Maar de stander werkte a[s de bekende lap op Zwitser keurde dit doelpunt van het dc stier Hoewel het niet verdiend was de 'an«e spltó zijn ook de verdediging van AZ ging h 7 f °°8 °,?gi,hevea h'« "ij-uit - kon Panajotovic (via ,v°lled;e de borst van Hovenkamp) acht mlnu- j"*" )e voor het slotsignaal de bal weer moet er wel moed voor hebben langs xn-ytel drukken 2-2 AZ vond het wel genoeg en probeerde met vertragend spel de Joegoslaven te tarten. Steeds heviger werd de aan valsdrift van Radnicki. In slagorde ging het op Treytel af. Die tactiek werd ze fataal. Één tegenstoot van AZ leverde opnieuw een treffer op Peters was de inleider en Kist. die verder weinig in het spel was voorge komen. drukte de bal bekeken langs de te ver uit zijn doel gekomen Pante- Radnicki Nis tJoeVAZW (Ned) 2-2 (O-I) 31 Tol <M. 47 Pantelic (strafschop) 1-1. 75 Kist 1-2. 80 Pana Jotovlc 2-2 Scheidsrechter Renggli (Zwii Toe- ■chouwer* 27.000 Orel Vojinovir Radnicki Nis: Pantelic. Oravilovic. Panajotovic. Simonovic. Obradovic. Antic (Vojlnovic). Bojovic Halilovic iRlncle», Martlnivlc. Mitosevic. Stoji) kovic AZ'67 Treytel, Van der Meer. Metgod, Spelbos. Hovenkamp. Amtx. Peters, Nygaard. Jonker: Kist. Tol HAMBURG De „dagprijs" In de derde ronde van de strijd om de UEFA-beker ging gisteren met algemene stemmen naar het onberekenbare Saint Etienne dat Hamburger SV op eigen grondgebied een genadeloze slag toebracht: 0-5. De Fransen stonden in de rust reeds op een comfortabele 0-3 voorsprong. De 37.000 zagen Hart wig reeds na acht minuten in eigen doel knallen Platini voerde vervolgens de score op tot 0-3. Ook in het tweede bedrijf beheerste Saint Etienne de strijd. La- rios en Zimako maakte met ieder één treffer de afgang voor HSV compleet Door dit resultaat zal de invloed van Duitse clubs in het UEFA-Cup-toer- nooi aanzienlijk worden ingedamd. Aangenomen mag worden dat HSV over twee weken de definitieve nek slag wordt toegediend, maar afgezien daarvan zal een ander duel ook in elk geval ook een Duits slachtoffer ople veren. Namelijk het onderonsje tus sen VFB Stuttgart en de club van Rinus Michels. Stuttgart forceerde gisteren een redelijk goed uitgangs punt door de formatie uit het ruhrge- bied met 3-1 te kloppen Köln kwam aanvankelijk op een voorsprong door een doelpunt van Konopka. Müller van Stuttgart boog de achterstand van zijn ploeg om in een 2-1 voor sprong. Förster bepaalde in de twee de helft de eindstand op 3-1 Naast Stuttgart heeft ook Eintracht Frankfurt een riant uitzicht op de volgende ronde. De voormalige te genstander van FC Utrecht won in eigen stadion van het Franse FC So- chaux met 4-2. In de tweede helft werd een 4-0 voorsprong (doelpunten makers Neuberger, Borchers. Hölzen- Kees Kist in de slag met Gravrllovic. DERDE RONDE Radnicki NIS (Joe)—AZ'67 (Ned) Hamburger SV (W-Dld)Saint Etienne (Era) Ipswich Town (Eng)—Widzew Lodz (Pol) Grasshoppers (Zwi)—AC Torino (Ita) Standaard Luik (Bel)—Dynamo Dresden (DDR) Eintracht Frankfurt (W-Dld)—FC Sochaux (Fra) Lokeren (Bel)Real Sociadad San Sebastian (Spa) VFB Stuttgart (W-Dld)—1. FC Köln (W-Dld i 2—2 0—5 5-0 2—1 1—1 4—2 1—0 3—1 een Nlmzolndier. Dit Is een tamelijk nieuwe zet, die wel eerder la gebruikt maar nog weinig algemene bekend heid geniet. Oheorghiu kwam onmid dellijk heel moeilijk te staan en ver loor tenslotte het eindspel. De afgebroken partij In de derde ron de van de vrouwen Vreeken en Mar- kovic is door Vreeken gewonnen waardoor de eindstand Nederland- Joegoslaviè 2-1 Is geworden. Onder tussen heeft koploper Hongarije bij de mannen zijn voorsprong op Hon garije vergroot Hongarije zal tijdens de afgebroken partijen met 3-1 van de Verenigde Staten winnen, terwijl de Sowjet Unie tegen Bulgarije genoe gen moest nemen met een 2-2 gelijk spel- door Matty Verkamman AMSTERDAM - Het be stuur „betaald voetbal" blijkt zich zes weken geleden al te hebben gekeerd tegen het voorstel van een reclamebu reau om het Nederlands elftal een oefenwedstrijd te laten spelen tegen een team, dat wordt gevormd door Neder landers die in het Noordame- rikaanse voetbal spelen of hebben gespeeld. Die wed strijd zou op 4 of 11 februari 1981 moeten plaatsvinden en bij voorkeur in het Amster damse Olympisch stadion. Voormalige coryfeeën als Jo- han Cruijff, Rob Rensenbrink en Wim Jansen zijn genoemd om het de Oranje-formatie van Jan Zwartkruis bij de die gelegenheid moeilijk te maken. Gelet op de bestuurlijke bezwaren tegen een dergelijke partij, lag het meteen al voor de hand om te conclu deren, dat het commerciële bureau Inter Football het initiatief voor dit duel heeft genomen. Sinds hij het profvoetbal leidt, heeft sectievoorzit ter mr. Eric Vilé zich altijd sterk gemaakt en dat onder meer tot genoegen van de spelersvakbond VVCS voor het terugdringen van Inter Football's invloed binnen de voetbalgemeenschap. In dat streven heeft #de Utrechtse Jurist weliswaar niet altijd de onvoorwaardelijke steun gekregen van al zijn medebe stuursleden. maar niettemin is de speelruimte voor Inter Football klei ner dan ten tijde van het sectiebe stuurder Hogewoning^Zwlkstra Het staat inmiddels vast dat Inter Football daadwerkelijk een rol speelt bij de voorgestelde match van de ..Nederlandse Amerikanen" tegen Oranje. Een hier niet met name te noemen speler heeft toegegeven, dat hij onlangs door het bureau is bena derd voor deelname aan de bedoelde wedstrijd. Bovendien is het nogal doorzichtig dat IF-directeur Maarten de Vos in beeld is en met hem George Taylor vap IF's Amerikaanse filiaal Inter Soccer wanneer de eerste „selefctie" onder de loep wordt genomen. Terwijl betrekkelijk onbekende spe lers als Ten Cate en Endeman van Go Ahead in de publiciteit als kandida ten zijn genoemd, ontbreekt bijvoor beeld de naam van Wim van Hane- gem. De ex-international die enige tijd voor Chicago Sting uitkwam, is gebrouilleerd met IF. sinds Maarten de Vos hem bij zijn gedwongen ver trek bij AZ'67 in het clubblad van de Alkmaarse vereniging een ordinaire trap na gaf: (Van Hanegem heeft bij elke club een slinger van ellende ach tergelaten", meende De Vos toenter tijd over zijn voormalige huisvriend) Berichten over een mogelijk optre den van de „goudzoekers tegen de nationale KNVB-ploeg zijn in krin gen van de WCS niet met applaus begroet. Men wijst erop dat Ger La gendijk (bestuurslid van de WCS) onmogelijk zal kunnen accepteren dat onbevoegden mede de organisa tie van een dergelijke wedstrijd op zich nemen Gedoeld wordt op de UEFA-licentie die Lagendijk in bezit heeft en die hem als enige in Neder land in staat stelt om als wedstrijd- makelaar op te treden Jo Witteveen. die namens de trainersorganisatie WON deel uitmaakt van het sectie- bestuur. zegt: „Wanneer derden zo'n wedstrijd organiseren, dan wordt het reglement van de UEFA (Europese Voetbal Unie) overtreden. Zo eenvou dig ligt dat." Nu heeft Inter Football dat probleem kennelijk willen omzeilen via een of ferte van een reclamebureau, dat de KNVB namens een groot concern (dat doe-het-zelf-artikelen vervaar digt) een stevige garantiesom in het vooruitzicht stelde. Volgens Eric Vilé is de kans overigens klein, dat het sectiebestuur alsnog op het voorstel zal ingaan. „Er zijn genoeg politieke redenen om het niet door te laten gaan. We hebben er in ons bestuur tenslotte altijd consequent naar ge streefd om de invloed van Inter Foot ball zoveel mogelijk in te dammen Nochtans is het opmerkelijk dat Jan Huijbregts. de secretaris van het sec tiebestuur. maandag een bericht naar bein en Nachweih) gehalveerd. Genghini en Ruty scoorden voor de Franse ploeg. Nottingham Forest heeft in de strijd om de zogenaamde Supercup in eigen stadion ternauwernood kunnen win nen van Valencia. Tegen de Spaanse club werd in de voorlaatste minuut van de wedstrijd de zege (2-1) pas veilig gesteld door een doelpunt van Ian Bowyers. Nottingham, dat dit seizoen een ver jongingskuur ondergaat en het dien tengevolge in de Engelse competitie erg moeilijk heeft, keek kort na de hervatting tegen een achterstand aan. Daniel Felman had de Spanjaar den aan de leiding gebracht. Elf mi nuten later egaliseerde Bowyer de stand. Bij Valencia ontbrak superster Mario Kempes. voor wie het in nood verke rende Nottingham belangstelling zou hebben, vanwege een schouderbles sure De Engelsen bouwden in de eerste speelperiode een veldover- wicht op. maar aanvallers als Ian Wallace en Peter Ward, die tezamen een bedrag van zeven miljoen gulden hebben gekost, sprongen te slordig met de kansen om. De strijd om de Supercup wordt ieder jaar uitgevochten tussen de Europese kampioen van landskampioenen en de Europese titelhouder van beker winnaars Blended Scotch Whisky. MELBOURNE Betty Stöve is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van de Open Australische tenniskampioenschappen De Neder landse ging tegen de jonge Ameri kaanse Pam Shriver ten onder met 3- 6 en 1-6. De verrassing betrof Evonny Cawley. Op haar eigen grondgebied verloor de Australische in drie sets van Mima Jausovec uit Joegoslavië 2- 6, 6-4 en 4-6. Martina Navratilova deed het beter tegen de Amerikaanse Renee Blount: 6-3. 6-7 en 6-1. het ANP verzond, waarin werd ge meld. dat het bewuste voorstel nog werd overwogen binnen het sectiebe stuur. Dat bericht gaf voeding aan het gerucht, dat ..de Haagse club" binnen het sectiebestuur (Herman Choufoer. Leo van der Kroft. en ook Jan Huijbregtsi eigenlijk niet zoveel bezwaar heeft tegen Inter Football. Vilé: „De kwestie is. dat het voltallige bestuur zes weken geleden nee heeft gezegd tegen die oefenwedstrijd Eind vorige week hebben we echter definitief afgezien van een oefenwed strijd in Portugal voor februari. Dat is dat reclamebureau kennelijk ter ore gekomen, waarna ons hetzelfde voorstel opnieuw bereikte Donder dag (vandaag) of volgende week zal dit punt andermaal in een bestuurs- vergdering aan de orde komen. Het is duidelijk dat ik zelf weinig van die hele wedstrijd verwacht, maar de he le gang van zaken plus de publiciteit er omheen, heeft ertoe geleid, dat Huijbregts dat bericht aan het ANP heeft gegeven Intussen zit Ajax op het vinkentouw om de wedstrijd van Oranje over te nemen. Bestuurslid Arie van Eijden voert de onderhandelingen namens de Amsterdamse club. Het van ouds her Inter Football-gezinde Ajax zal door Lagendijk en de zijnen echter met Argusogen worden bekeken, daar het ook in dit geval onmogelijk blijft, dat „derden" een vriendschap pelijke wedstrijd organiseren OLVMPISCHE SPELEN Sao Paulo h«(t zich officieel kandidaat gesteld voor de organi satie van de Olympische Zomerspelen 1988 Dit heeft de voorctlter van het Braziliaans Olym pisch comité meegedeeld Sao Paulo beschikt over tal van accommodaties, ondermeer een stadion voor 150 000 toeschouwers iMorumbu. verder een voor 60 000 toeschouwers iPacaem bui en enkele die hier en daar verspreid staan met een capaciteit van 40 000 toeschouwers IJSHOCKEY Voor de internationale beker zijn drie wedstrijden gespeeld Amsterdam zorgde voor een fraai resultaat door het ongesla gen Dusseldorf in eigen huis een nederlaag toe te dienen (5-8l Heerenveen Flyers versloeg de tot nog toe weinig succesvolle bondsploeg i4-7» en Duisburg klopte Essen met 6-3 Duisburg gaat m de stand op kop <S10>. gevolgd door Essen Dusseldorf <5-41. Heerenveen Flyers <5-41. Amsterdam '5-4» en het Bonds team i5-0i WATERPOLO AZC Alphen heeft de vooruit gespeelde wedstrijd tegen 't Y met 12-2 gewon nen Het duel was vier dagen vervroegd omdat AZC het komend? weekeinde aantreedt inliet Joegoslavische Rijeka voor de finale van het toernooi om de Europese beker voor bekerhpu ders HOCKEY Wouier Leefers heelt in Wassenaar met HGC zijn serie afscheidswedsinjden alge sloten met een nederlaag «3-4» tegen een expen menteel samengesteld Nederlands elftal Het nationale team trad aan met vijl invallers Voor HOC scoorden Bouwman i2> en Fontein Voor het Oranje-team waren Den Hartog. Diepe veen en Van Grimbergen succesvol Leefers heeft 148 keer het Oranje shirt gedragen VOETBAL Voor de Engelse eerste divisie werden twee inhaalwedstrijden gespeeld West Bromwich Albion Stoke City 0-0. Wolverhamp ton Wanderers-Liverpool 4 1 In West-Duiisland werd ook ingehaald MSV-Duisburg-Fortuna Dusseldorf 2-1 HANDBAL De Nederlandse zaalhandbal ploeg vertrekt vandaag voor dne interlandwed strijden naar Israël. De ontmoetingen vormen het begin van de voorbereiding op het toemoooi om het wereldkampioenschap 'B-groepi. dat van 20 februari tot en met 1 maart in Frankrijk wordt gehouden Na de in Tel Aviv te spelen wedstrijden tegen Israel volgt een vier-landen <19 tol en met 21 december) m Frank van 1981 doet het Nederlands team mee aan een toernooi in Bulgarije De voorbereidingsperiode wordt begin februari afgesloten met een trai- mngsweek in Tsjechoslowakije Bondacoacn Jan Kecskemethy heeft in de groep van vijftien handballers die naar Israël reizen twee debutanten opgenomen Het zijn Jan Jan sen (Swift Roermond) en Jacques Josten iSit- tardia» De voor de duels met Israël gekozen spelers zijn doel: Ron de Jonge (Hermes). Jacques Josten (SitUrdia). veld: Han Busio (V en Li. Joop Eilers (De Gazellen). Jan Willem Hamers «V en Li. Wil Jacobs (V en Ll. W. fred Jansen (Stratum Mete oor). Jan Jansen (Swift Roermond'. Kees Kooij (Hermesi. Cees Meeuwisse (Hermes). Nanne Pre vo (Hermesi. Peters Verjans (Blauw Will. Martin Vlijm (V eh Li. Frans Zwinkels «Quintusi en Fred Berendsen (Hellas)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 21