fl Overzicht effectenbeurs Geld óver de grens Scheepsberichten Beurs van New York L Yolker Stevin duikt omlaag Marktberichten Beurs van Amsterdam :r s? DONDERDAG 27 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET P ,6 - RH 1 AMSTERDAM Op de Amsterdam se effectenbeurs moesten de aande len yolker Stevin het woensdag ont gelden. In verband met de publicaties van dinsdag mocht niet eerder een notering opgemaakt worden dan om kwart voor twaalf. Bij beurssluiting konden de Verkopers niet meer dan 22,60 voor hun stukken krijgen. Dit betekent een nieuw dieptepunt voor dit fonds. Aan het begin van dit jaar noteerde Volker-Stevin nog 67. On danks de moeilijkheden bij twee bou wers (Volker-Stevin en Ogem) kon den de andere twee bouwers, Boska lis èh HBG "zich nog redelijk handha ven. HBG was iets lager op 73,50 en Boskalis moest ƒ1,50 prijsgeven op 92;50 Op de lokale markt moesten de dag bladuitgevers verder omlaag. Voor De Telegraaf mocht pas in de tweede periode een notering worden opge maakt. Geadviseerd werd 56 laten. 4 lager Wegener verloor ƒ2.50 op 54 en Audet 1 op 89. Ballast- Nedam sloot zich bij de mineurstem ming onder de bouwers aan en zakte 5 op 68. KBB werd 1 goedkoper op 39 en Deli 1 op 65,20. Zwakker waren verder onder meer Kiene, Por- celeyne Fles en de NCB. Duurder werden woensdag CSM, 1 op 56. en Borsumy, 6 op 180. De beurs liep vooruit op de binnenkort te verwach ten uitspraak of RSV aan Taiwan mag leveren. Het fonds werd 2 duur der op 49. Kluwer ging 0.80 naar boven op 86 en Bührmann-Tettero- de noteerde 80 cent hoger op 59.80 Op de incourante markt werd Hol land Sea Search 1 hoger geadvi seerd op ca. 43. Dit fonds is de afgelopen tijd behoorlijk gestegen. Amenkr^nje dollar 2.03 213 Engelse poert 4.79 509 Be g-scha Ir (100) 6.57 687 Durtsemark (100) 106.75 10975 hal fcre (10 000) 21.25 24.25- Portugese esc (100) 3.50 4.10 Canadese dollar 1.71 I.si Franse tr. (100) 45.50 48.50 Zwitserse Ir (100) 119.00 122.00 Zweedse kroon (100) 46.50 49.50 Noorse kroon (100) 39,75 42.75 Doense kroon (100) 33.75 36.75 Oosterv. ach (100) 15.19 15.49 Spaanse pes (100) 2.S3 263 Gnefcse drachme (100) 3.70 4.50 Fmse mark (100) 53.25 56 25 Joegos d.nar (100) 5.70 7.10 Iers pond 3_90 420 CONTANTE KOERSEN 25/11 76/11 4.697S-902S 4.9545-95 2.07625-07675 2.08025-275 1.74475-74725 1.75225-476 46 755-805 6.7445-7495 Oslo Wenen Tokio 106.575-625 48.175-48.225 120.120-170 22.755-805 35.265,315 41 275-325 15.3150-3250 97.16-28 2.52-82 46.690-740 6.7425-75 108.475-525 46.270-320 120.125-75 22.815-65 35.325-75 41,360-410 15^790-690 •6.55-65 2.53-63 GROTE VAART AMERSFOORT 25 te Pert au Prince. ANTILLA BAY 25 300 wnw Manzenlllo nr Balboa. ANTILLA CAPE 25 to Landskrona. BEGONIA 26 te Tuxpan BENATTOW 25 vn 8u« nr Port Keelung. BIL- DERDIJK 25 te Savannah. BRITSUM 25 200 w Scotland nr Philadelphia, CHEVRON EINDHO VEN 25 vn Panamakanaal nr Bajo Orande. CHE VRON MADRID 25 265 w Pulauwen nr Singapore. CORAL ISI8 25 240 nno Madeira nr Madeira. CORAL MAEANDRA 25 vn Thame»haven nr Tee« port.,CORAL RUB RUM 28 te Pascagoula. DELFBORO 25 te Kopmansholme» nr Lubeck DUIVENDRECHT 25 240 zw Ftorea nr Lissabon. EEMSBORO 25 te Zaandam. ESSO SABA 25 150 w Luderltz Baal nr Bahrain, EUROPEAN EX PRESS 26 te Liverpool. FARMSUM 25 130 w Qucsaant nr Le Havre. FICUS 25 t a rede Jakarta. GOOILAND 26 te Porto Alegre. INCOTRANS SPIRIT 25 960 OZO Bermuda nr Cristobal. MAA8BRACHT 25 690 iw Walvis Baal nr Angros- rels. MEERDRECHT 25 50 n Nassau nr New Orleans. NEDLLOYD ALBANY 26 te Bangkok. NEDLLOYD. BAHRAIN 26 te Mina Qaboos. NEOLLOYD DELFT 25 te Singapore. NED LLOYD FRANKUN 26 100 zw Ouadalk nr Lauto- ka. NEDLLOYD HOLLAND 25 480 nnw TrisUn da Cunha nr Durban. NEDLLOYD HONOKONO 25 350 zw Diego Careta nr Singapore. NEDLLOYD HOORN 25 vn Fos sur Mer Port Said. NED LLOYD KINOSTON 25 rn Durban nr Kaapstad. NEDLLOYD KOBE 25 vn Zanzibar nr Dar es 8alaam. NEDLLOYD LEUVB 28 570 ono Danrtn nr Makassar, NEDLLOYD MADISON 26 te Mani la. NEDLLOYD NASSAU 25 620 no Mauritius n» Singapore. NEDLLOYD ROCKANJE 25 75 w Gi braltar nr New York. NEDLLOYD 8EROOS- KERK 25 vn Bangkok nr Singapore, NEDLLOYD TAURANOA 25 vn Luanda nr Loblto. NED LLOYD WILLEMSKERK 25 te Karachi. OBEL1X 25 635 no Martinique nr Shklrra, ONDINA 25 20 n Soembawa nr Townsvllle. RIJNBORQ 26 te Delf zijl. VIANA 25 vn San Nicolas nr Punta Cardon. WATERLAND 26 te Salvador, ZAFRA 25 vn Auckfleld nr Teesport SLEEPVAART SANDETTIEBANK 25 vn Rotterdam. ACTEON 30 Singapore vew DALUA 26 vn Flotta nr Cory- ton. DIADEMA 27 te Belfast verwLOOS- DRECHT 26 vn Casa Blanca nr Coatzacoalcos. MOORDRECHT 26 32 nnw Malta nr Olbraltar. NEDLLOYD NILE te Bordeaux. NEDLLOYD TASMAN 26 vn Fo» sur Mer nrOcnua. Goud en zilver AMSTERDAM goud onbewerkt 41400-/42100 1 vorige 40400-411001 per kilo Bewerkt ƒ39330 43790 (vorige 38380 42750) per kUo Zilver onbewerkt 1172/ 1275 (vorige ƒ1133- 1236) per kilo: bewerkt: 1110/1330 (vorige 1070-/ 1290) per kilo ACFlndus» 47V, Akrone 11''e AkcenAium 36''» ABaghPow 14 AbChemSy 567. ABuMCoAm 64'/, Amaxlnc AmCanCo 297. AmCytnCo 327, AmElecP 167, AmExpr AmMotorC 47, AmNatGaa 55V. AmStandl 66'/. AmTelTel 48»/. AmpexC 34V. AMFtnc 23 347, 47'/. 41'/. IP/t Bli de Internationals sloeg Kon. Olie weg omhoog weer in. Het fonds steeg 5 30 naar 222.50. Ook Unile-4 ver. bleef onveranderd op 127.50.' KLM won 0.20 op 59,50. De andere internationals bleven wat achter en moesten omlaag. De banken en hypotheekbanken wer- den wat duurder, terwijl ook de verze keraars een ietsje omhoog kropen. De rest van de actieve markt was ver- deeld, waarbij Nedlloyd en KNSM beide terrein moesten prijsgeven. Ook de staatsfondsen waren licht verdeeld. Per saldo was de obligatle- - markt nagenoeg onveranderd. J' Veel fondsen moesten tijdens beur- stijd omlaag. Volker-Stevin zakte I verder in tot 22,50, een daling van maar liefst 5,50 vergeleken met dinsdag. BARENDRECHT - Bintje 25-29. Eigenheimer 12- 23. Andijvie 89 236. Bloemkool 6 st per bsk 120- 190. 8 st.per bak 80-180.10 st per bak 70-130.12 st per bak 50-100. Bleekselderij 33-120. Boerenkool 66-92. Chln. kool 78-137. Knolselderij 8 st per bak 103. 10 st per bak 88-98. 12 st per bak 76-93. 15 st Beurs-van Tokio 25/11 26/11 25/11. 26/11 F-n-Par 252.50 250.60; Pndps 33.6O 33.50 InINick 92.20 92.80, Rhone P 89.10, 86 00 Kon Olie 457.00 472.00 Swnt Gob 142.00 138.90 MachBuV 58 50 58.60 Shell Tr 50.00 52 20 Pechiney 99.50 100.90 Undev 276.00- 285.50 Peug-Gtr 151.00 150 00 Napoleon 822 90 824 80 per bak 26-64. 20 it per bak 4-31. Komkommers 6176 127.51/61 128. 41 51 115-116. 36 41 81.31/36 65. 26/31 46. Komkommers stek grof 59-106. Koolra pen 38-40. Rode kool 13-71, Oroene kool 50-144. Witte kool 23-57, Paprika groen 210-400. rood 200- 310. Peterselie 15-97, Prei 92-120. Radijs rood 28- 50-134. Spruiten AI 100-110. AU 96-105. BI 109-120. Bil 102-105. cn 90-93. AIII 63-72. Bin 42-53. Dl 132-138. DII 91-100. DII1 67 71. NV 46. EH 64. EIII 35-45. Tomaten A 1270-1440. B 1240-1450. C 850 1050. CC 470. Uien bonken 34-59. grof 31-57. middel 25-55, drieling 27-33. pickler 24-29. Veldsla 320-720. Waspeen 35-46, Winterpeen 10-38. Witlof ln eenma lig fust AI kortlof 220-320. langlof 220-280. in meermalig fust AI korUof 250-290. langlof 230-270. AIII kortlof 160-280. langlof 140-240. afwijkend 100-210, Bill 100-230, Stek 40-160. Dl 250-280, DIII 110-250. Ijsbergsla 61-117. AUcanten 660-740. Ker vel 16-23. POtLDIJK - ailcantc 580-720, golden champ 720-730. museaal 1020-1030. tomaten 530-1310. vlees 1130-1390. andijvie 230-250. spinazie 250-290. komkommers 26-179. krom kg. 163-171. grof stek 100-I01. pepers groen 440-570. pepers rood 180-270, paprika groen 130-490. paprika rood 275-365. pa prika geel 270-350. paprika punt 595-740. prei 68- 70. boerenkool 83. raapstelen 15-24. sla 26-4950. rettig 10-15. Ijsbergsla 133-145. bleekselderij 17- 112, courgettes 140-178, selderij 53-70, krulpeterse- 11e 57-62. radijs 48-60. •a GRAVENZANOE - glassla 17-54. tomaten 530- 1380. vlees 1060-1320. paprika groen 115-450. paprl-1 ka rood 165-345. andijvie 220-250. spinazie 180-250.: pepers groen 500-540. pepers rood 100-160. radijs 37-88. Ijsbergsla 154. courgettes 112-175. rettig 16- 27. broccoli 405-580. bladsla 77-124. boerenkool 78- 110. selderij 50-53. raapstelen 9-19, prei 60-120, bleekselderij 120-135 DE LIER - aardappelen 18-29. andijvie 235-275. spruiten 78-131. witlof 200-250. bospeen 200-205. flakkesepeen 39. rode paprika p kg 225-310. gr paprika p. kg. 140-425, gr pepers p kg. 370-520. rode pepers p kg. 160-260. peterselie 10-39. gele paprika 235 345. brocolll 320-455 DELFT - radijs 52-76. selderij 24-40. spinazie 200- 265. tomaten 360-1320. vlees 1030-1300. uien p kg 41-49. boerenkool 63-66, rode kool 63. witte kool 31 34. knolselderij 44-55, pre! 98-142. peren 22-79. appelen 48-101, komkommers 31-151. glassla 1950- 59. 'HONSELERSDIJK - euphorbia 58-140, snij- groen 18-36. amaryllis 35-63. anjers 37-63. anjers tros 32-73, anthurium 138-400. chrysanten, tros. normaalcultuur 145-320. chrysanten. gepL. nor maalcultuur 49-290. chrysanten, tros. Jaarrondcul- tuur 52-84. chrysanten, gepl. Jaarrondcultuur 63- 127, tresis, enkel 30-85. fresia, dubbel 38-61. irissen 17-54. gypsophlla 40-108. leliekelken 61-145. lelie takken Ti-95. orchideeën 43-61. rozen, groot 53-97. rozen, klein 35-100. tulpen 39-47. strelitzia 223-340. bouvandla 34-66. alstroemeria 61-135. MIDDENMEER - tarwe 4585-4685. gerst 43' «-44'/i. haver 42-44capudjners 70-76. groene erwten 71-78. karwljxaad 17250-197.50. blauw- maanzaad 145 155. withool 270-310. tarwestro 130. voeraardappelen 60-77.60. cons, aardapp. bintje o opw 21-22, idem 35 opw 24 50-25.50, pootaard bintje A 35/45 herfstlevering. 40 .COOP. VELUWSE EIERVEILINO BARNEVELD Aanvoer 2 116.800 stuks Prijzen ln guldens per 100 stuks: eieren van 62-53 gram 14.10. 55-56 gram 15 65. 60-61 gTam 17.25. 65-66 gram 17.80-17 85. WOERDEN KAASMARKT - Aanvoer 19 partij en Prijzen in guldens per kg 7.25-7,84 zware en extra kwal. tot 8 50. VISSERIJNIEUWS IJMUIDEN. 20-11 -*80 - 615 kisten kabeljauw. 601 kisten wijting. 30 kisten schol, 124 kisten schar. 3863 kisten haring, 22 kisten makreel. 67 kisten 28/11 28/11 540.00 552 00 541 00 571.00 Nomura 550 00 542,00 320.00 320.00 254.00 24700 Sankyo 554 00 544 00 Sanya Sharp Hrtactu Honda 520.00 517.00 Shisardo Ikogai 295 00 291.00 Sony Kaïima 292 00 270.00 Km 407.00 410.00 Komatsu 354 0O 354 00 KUX5U 356 00 356.00 Tokio 881.00 883.00 Toshiba Nippon 534.00 574 00 531.00 Toyota Beurs van Frankfurt 25/11 26/1, 713.00 713,00 380.00 380.00 2200.00 2230.00 S78.00. 610.00 675 00 667 00 *15.00 405.00 675.00 669.00 885.00. 870.00 IS 1(1 (V) uinrvi Wijting in 62 35: r 80-60: steenbolk 28-24: 38-25.60. kabeljauw I 224-162. II 194-174. 1 160. IV 160-138. V 130-80; haal per stuk: 412-244. bot 27-24. Besommingen 28-lI-'80 HD 77: 21.500. KW 29 11.300 KW 185 12 800 UK 208: 15 300. UK 141 en UK 271: 42 200. UK 142 en UK 218: 23.000. UK 23 en IJM 9: 5900 UK 24 en UK 129:13.200. UK 135en UK 145: 2200. VD 6 en VD 20: 7000 VD 19 en VD 73 11.600. IJM 1 en IJM 2 800 IJM 3 en IJM 20: 2400. IJM 14 en IJM 27: 1200. IJM 18: 3300, IJM 19 4600 IJM 25 840_ 25/11 26/11 AEG 17,50 17.30 Ahzo 79 50 79 00 041' 122.60 122.10 Bayer 109 80 109 20 BMW 157.50 ,157.50 Comman .129.10 Con, G 55.70 Daimler 265 50 268 50 Demag 137,00 136.00 Deutsche 27780 281.50 D Luhhar a 66.50 64.50 Dreed Bk 168 50 168.00 Feiten 171.00 173.00 11280 112 60 Hoe ach 23.30 23.50 25/11 26/11 146,20: 148,00 285.00'285.00 216 20 215.50 164.00 183.50 44 00 45.00 130.60- 130.80 67,50 67.50 14.701 14.70 197.80204.50 181.00180.00 278,50.277.70 52.60' 52.10 60.601 61.00 131.001132.00 161.30 160.50 BafTal CanPac 46 88 Dom la» 26.38 zo.30 28.25 Huskey '7.63 16.40 19.00 meo 25.50 24.60 24 88 Inland '3.38 18.70 13.83 Noranda 30.38 30.60 31.13 SheiCan 26.63 26.30 26,75 Wafcar 33.25 33.10 33 00 21/11 25/11 26/11 CGrourt 9 54a 9.42a 9 53* Draylus '8.78a 18.88a 18 66a Of»"0 2'.65a 21.30a 2148a FrdefT' 34,53a 33.90a 34.33a Mawn 16.23a 16,00a 16,12a StaadA 15.30a 14.84a 14 93a Techno 4.07 3.96 4.04 VaUng 12.81a '12.44a 12.57a Vanee 9.78a 9.67a 9.74a Beurs van Londen En» 11.25 11.38 '99.00 202 00 69.00 66.00 R-o Tmio ase >U 25/11 28/11 76.50 75.50 Brtw. 253.00 251.00 Burmah 456 00 462.00 Cona G 62 38 62 63 Courtac 25/11 26/11 31.63 31.M 197.00 200.00 I 550.00 556 00 1 64.00 63 00 Gan. El. 566.00 590.00 Gen Min. 24.50 24.75 G<eal Un 485.00 485.0 Imp Cham 33a 00 334 00 Imp G» 77.00; 77.00 Kon O# 44.75 45.13 a 1 Noteringen van woensdag 26 november 1980 AANDELEN 'Binnenland hoofdfond »»n vk op ho i« «k vk op ho la sk kkn 58» 59 M MM 5910 59» «20 U» 69» 66 50 6930 I kon oke 21720 2'9M 224 M 21820 222 50 19» 18» 1810- 1870 1910-1 nat nedert 118» 116» 116» 116» new 284 50 284» 284» 283 M 283 M nedlloyd 98» 9650 96 M 94» 94 70 94 70 - 94 70 202 M+ 202 50 202»- 201» 202» 59 50- 59» 59 M SC» 58 70 egm 6» 700- 7»- 6 6N- 94» 92» «20 92» 92 M pakhoed *20 *20 38 33 36 20- 36» 262 268» 273» 268» 273» pakhoed c 33.70 33» 33» 32® 32» 26120 268» 270» 268» 270» philips 16» 16.M+ 16 W+ 15 70+ 15» 152» 152.® 153® 152» 153.» 208» 209» 210.® 209» 209» 144» 144 70 145® 144.70 145». rodamco 108 70 I» 70 109 10 108 70 109W 59» 611» 61® MM OT rolinco 208.» 20990 209» 209® 209® «8 40 49» 49» 48» 49» rorento 116 40+ 116 40 V.6 40 116 40 H6 40 51» 51» 52.20 5090 S2M. umlener 127» 127 70 128» 127» 127 M «7» 47® 47 M 47» 47» *nu 72 80 72 73» 72» 73» 74.» 73 70 74» 73» 73 M «ok sae* 28» 23® 23M 22® 22» 14® 1420 18» 13» 14 10 •uh c 215.70 216» 216» 213® 213» bedrijfsleven vk op sk •ri 67.» 67.10 67 10 165.00 163 164.» •dm c pr 17500 11* 1135 •miss 111» 112» 112» a rubb 2» 2» 159» 158» -I ant brtjuw 1N00L anruNf 176» 178® esseibe-g 93 M 94» assetold 75® 74 10 audel 69» iir 922» 90S» tir C 81® 82® ball nedam 73» 66» bam 37» 37.M+ 37 MB baienburg 4»» toooo 3MML beek 42 20 41» beers 91® 91® 91» 7950 78» 78» beiiado 279» 279» be-g oss 2700+ VOO 27» berkef 58 M 5850 58» Myden 1» 23® 1700 Myden 10» 210 ML 185 00 bobel 38® 39® boer druk. 104 M 103 80 bols c 56.» 56» 56» borsumij 173.W+ 175®+ 1)0 00+ braai bouw 140.70 140» 140» brakke gr 4M® 4MM bredero *g 173» 173» 171» brea *g e 173» 173» Med bouw 198» 198® 1«» Mee bouw c 198 M 198» 197® buehrmiel 59® 59» 59» burg heybr caiand hold 840 00 L 840 WL 28» 28» 2810 calve 176» 178» 176® caivé c 176» 178» 178» caive pr 1297» 13»®+ calve pr e 1297» 12»» CSM 54 M 56» csm c 55» 56® eeteco 119» 119» 119» ceteco c 120 20 120M+ 120W+ chamone 1020 1020 chamone pr 3»»a Cityju key datrmndo 1610 1610 1620 273» 273» de(.m.|.c 67 00 MM 6520 delseaur 44 M+ 44» dikkers 17® 1690 dorp 114» 113.» 114» dyiker 93» 93.» «eónosio 24» 24» elmy arub» 210® 212® emba 121» 122 MB •riks 74» 7JM tfc >4 ■S3". geWlram 3250 228 50 25 60 2670 1390 xsoo 990 1020 00 2550 162 50 47.00 «1508 72.10 30 30 32 80 215001. 25.70 26 80 2700 16250 48 60 hoktoh 18500 - 51 80 51 00 271 00 271 00 4J10 4800 k)8S0 108 00 12500 126 00 J vnauto* ibb-kondor myapium kempen beg i - heul key novt p» 90 fcr.1 m li fr* m St., ncredielb nel.» i ne« pr 90 10 90 50 18 20 1810 «00008 800008 33 50 33 50 2788 00 - *217 00 1 2'5 001 ei 26 8650 «0 00 39 00 40 00 39 00 10 50 10 40 10.50 - 2120 2100 93 30 93 S0 7100 70 50 840 $40 137 00 137 00 125 00 124 00 28O0B 2400 248,00 25000 1200 06 - 29 00 28 50 1430 00 1410 00 26.50 2* 50 418 00 4S3 50 54100 00 55550 00 5365.00 5510.00 5740 00 591000 113000 118000 659 00 63900 «15 00 415 00 15 20 15204 93 00 2210 2200 500 00 510 00 12 20 12 00 11000 11000 52.00 5100 1080 00 1080 00 740 00 8 186 50 188 00 4420 00 4440 00 760 OO 760 00 6310 63 20 5120 271.00 4510 9050 1810 810008 wegener 29.10 2910 W00 92 50 30 30 152 00 60 00 58 00 11400 24 00 20 00X S3 00 185 00 L 93 50 175 00 L 1520 185 00 7000 270 50 25050 40 001 27100 133000 37700 33 50 89 00 107.00 53 50 2000 00 193 40 34 90 191 501 «0 00 34 10 119 00 35 50 204 00 33 00 9510 10800 122.10 X 760 00 8 83 50 75 00 57 50 98 60 32 70 14 00 460 00 18 50 ,26 50 3200 980 57.50 56 50 ■■■iliSl •assem 2710 00 «redenufk 4900 8 «yert 2300 •yer» e 24 80 •ykhenng 145 50 zeeland 470 00 beleg, fondsen slgtondsb 10650 alrenti 100 60 tlvami| 12850 -j= 15150 149 80 Dinrivasl 158 50 bog. 138 00 - 1/S 101.00 1 505 00 29 60 29 60 16.00 92 30 29 90 150 00 59 00 9300* 170 00 L 1520 168.00 27200 49 00* 11950 6280 116 1320.00 1 37000- 34 00 88 70 110.00 53 00 2020 00 194 00 3150 191 ML 58 001 36 50 11890 202 00 34 10 101 50 106 00 83 50 75 00 57 50 98 60 32 50 14 00 45000 1860 26 00 3100 9501 54 00 54 00 4350 4900 8 23 00 25 00- 144 00 470® 30.10- 30 10+ 1600 92 00 29 90- 107DO 100.60 129 OO 15450 15030 ii tpe 132 00 132 00 300 - 1000 360000 352500 4530 45.30 350 00 352 00 350 00 352 00 1300X 36 00 37500 «e 189001 rto tinto 23000 rothmtns 205 00 X st gobam 66 00 sears n 275 00 Siemens ri 300 00 162 00 lingsnytfca 155 00 thom 1010 00 un min ld 47 00 un mm gr «70 00 MinUO 60 50 8 6600 275.00 300 00 16200 15500 X «700 470.00 174.00 amerika (asas) mi IN lel kenneeott imon rca co rep steel schlumberg 48 70 47 70 70 75 2750 39 50 5270 2180 56 90 14 20 7325 35 00 42 30 7190 88 75 69 40 22 50 62 60 4510 96 60 28 00 «7 30 70 40 20 20 40 50 31.00 29 60X 79 40 3500 1870 82 30 35 40 35 00 24 40 43.30 55 00 2950 27 90 3140 2510 126 50 15 70 60 50 59 50 104 50 98 50 «7 60 140 75 5140 88 30 23 10 1900 3150 23.50 65.60 48 60 48 50 70 20 27 80 39 20 52 60 22 00 59 30 73 50 34 50 «2 40 71 10 8610 6990 22 70 62«0 «5 50 10030 27 70 «900 70 00 89 70 20 20 20 30 «230 42.30 30 80 30 80 28 80 28.80 7900 7930 34 50 18.50 18.50 84 30 84 65 35 90 35 80 SX 1540 00 25 00 42 00 42D0 5510 - 29 30 28 90 30 90 2480 129 40 1560 6130 6000 104 60 9780 49 3S 14660 51 70 66 60X 23 20 1950 - 31 40 2390 65 80 30 90 24 80 130 50 1520 6V30 59 90 9800 «9 55 145 80 5160 (cert, etc.) 98 60 98 00 2230 22 10 75 00 77 40 90 00 91.00 28 10 28 20 118 00 120 00 96 50 96 50 15850 15900 63 00 B 63.00 B 61 00 63 00 66 00 69 00 70 00 X 70.50 54 50 55 00 130 8 30 13900 10140 10300 -101 40 103 00 6710 70 00 93 50 98 00 arkiougcs •rmco IIS/CO 1 asarco 10 ashland 2-40 240 86.00 65 10 82 001' 85.00 99 50 100 00 99 60 93 90 1 90 50 146.20 149 90 32 00 32 00 11700 117.50 56 60 58 00 82 50 82 50 11250 11300 80.50 80.90 45 30 48 10 14.10 14.50 106 00 105 00 107 00 108 50 49 00 49 00 93 60 93 80 16 30 1650 4420 «460+ 353 50 365. 90 50 148 50 32 00 25/11 26/11 Toual 235 234. Hoger 64 94 Lager 110 66 Onvarandv rd 61 54 ANP-CBS-gamkJdeè (1170-100) dm Algwiwen 87.90 68.50 AJgemeen 69 30 89.00 Int. Cona 86,40 86.00 Indutme 63.70 63.70 Sch an Luc «v 126.20 124.80 Banfcan 248.50 245.30 Verzekering 185.90 186.30 Handel eru 77.60 77.» VERKl B ARIMO btden CR TEKE -MS L - laten gedaan an «d"de" lawn X - VK - vorrge koe r» OF operungsk pars HO hoogste W1 LA - laagste ko iii SK - dolkoers NO isolering pgeschort Combi 0 natwe X bwdr C - F - x gedaa an bade f - X gedaa ar, laten cty mveet 51» 52® coijtte 28 20 27» co* 103® 104» eolum gis 78» 79 20 79 20 cominco 126» 126» commw «d 37.20 37» conto! ed 48» 45» cons ntl gas 109® 112» conigroup 68» 70» com oJ 144.» 146» 146» cont M 2910 29» 29» contr d«U 145» 147® 147® c*own z 106» US® B eurtis» 72 MX 75» curtiw 55» X X dart krafl 85 70 87» domttr 47.20 48» dow ehem 72.® 71 50 71» dupont 1 MM 8600 duponi 10 89.» 9000 east »ir- 16» 16» ea kodak 149*0 149® 149® ei paso 4 42 X ei paso 10 49 20 52® evrerk 111» 114» erron 1 173» exxon 10 W0» 1»M 181» non po* 57 MB 27 70 X huor 288 287® lord 1 54» f0rd 10 «7» 47 M 47» Iruehiuf SIM 5150 79® 79® 79® gen c.gsr 18 10 1820 gen deelde 128 70 X 132 20 132 20 gen loodt MM M 10 M10 gen mol O's 9320 9380* 93 80- gen pub! u! 9® 900 gen teleph «40 58 70 56 70 gelïy 1 196» gelly 10 205® 207» giieti* 57.» 57 20 9* 94» 70MB goodrich 49 M 50» goodyesr 35» 35» grace greyhound 123» 122» 28» 28M 28M gull cant 199» 205 M gull 98 M 101» 101® heler 3990 39 70 hillon 63 00 90® 211.00 218» husky od 20600 215® IK 1700 17» ic md 7 tOO 73» imper oil 64» 65» MM ineo 42» 41» mgerioll 160 W 158» inland gts 22» 22.70 msileo 40» Ibm 146® 144 M ml flavor 4120 «20 •nt rwrves S7M 59 20 mi paptr 87» 89» i« id Id 66» 64® 64® mpr p.pe 26 50 27» tu It* co 44 M kantat pow 32» 32 50 kennecott 6120 59® kroger 43 20 43.00 lehigh 1.20 120 "non 163 00 162.20 lockhaed 70.» 70® lone star 72.40 72» 72 80 Itv 2 28» M Itv 10 37» 37» 37® 6850 69» marlm m 147» 148 M massey t 9» 9 70 may dap) «7» 48® met me 104» 106» mcdonneid 92 20 92® 168® 167» mm m»m 119.» 120® 120.» mobil 171® 176® monsanio 134» 134® nabisco 48 M 49» nat can 48 10 49» nat distil 57» 58 40 nit lu gas MM 56» nat gypsum 47» 47» nat siael 54» 54» nat laa 910 910 ncr co 146.» 149® mamohawk 24» 24» nicor inc 81.» MM nl md 165» 163» 89.» 87 80 namphllips 71.20 72» 72» occidental 71.70 72» 73® pac gas 44» 44» pac light 41 10 42® people gas 120» 123® peptico 51.20 MM pheips d 81» 81® ph.l morns MM 85® MM pn.il petr 112» 114» polaroid S3» S3M 54® proctor g 146M 147» publ ierv 35 M 35 M quakar 58 M 54» rca co 63.» X 62.70 62 70 reliance 144® 151® rap steel 51.» 51® 51® revere 34» 34» reynoloa 98® 97» rockweH 85 M 85® sanla It 206® 208» achaefer 7» 7.» - 3750 00 3800 00 60000 85000 850 00 850 00 18500 1SSOO 375 00 375 00 S1SOO 51500 goMf* 2 i«00 14 00 gotdlie 10 59 00 Mich. 1700 00 1730 00 kanegafu 2700+ 7700+ komstsu 31 50 31 50 makita 480008 480 00 8 msrubeni 400 00 X X matsushrta 890 00 880 00 mitsubtsh. 1300 00 1300 00 (Msuico 350 00 350 00 m.lsu. eng 170 00 mppen el 1100» mppyvsan 580 MX nomum 350» pmnae» 5 207» pmnea» 10 207» pioneer 1» 207 M neon 550 MB ssnyo 10 195 M ssnyo 20 195» ssnyo 1» 195.» sekisui 330» sony 630» Sumitomo 185» Surbroua 175WO tak elect 30»» 30»» lOSh'D» 785 M X beleggingsfondsen 150» 300 00 184 50 68 50 335» 171250 29MB 22 MB 63MB 27 MB 122 50 82» 327 M 91.MB universal 10 910 MB 170» 210» 210» 210» 330» 640» 165» 185» OBLIGATIES Doorlopend Binnenland staatsleningen Wh 80/» 105.70 10V+ 80-95 10190 10'/» 74-86 101.30 10'/J 80-20» 1» 70 10'/. 80-90 1» 70 10 V. 80/87 10000 9V« 74-99 9'h 76-86 9V» 76-91 9'/j 60-95 9V> 80-» 9'/« 79-89 9 75-20» 9 79-94 8V+ 754-90 8>/. 7511-90 «V» 76-96 8>/+ 79-94 8V+ 79-86 l'h 75 êV» 75-91 8'/» 76-93 •V» 76-89 79-89 8V« 76-97 77-92 6'/+ 77-93 8'/. 79-89 6 69-94 8 70-65 8 71-» 8 701-85 8 7011-65 8 70111-85 8 78-91 8 77-97 8 77-87 8 77-68 7V4 71-» T'h 73-» TV. 77-97 71/. 77-92 7'/J 61 7'/» 71-88 tV, 72-97 7'/j 78-93 7'/, 781-68 *80+ 9850 94 80 - 95 50 94 70 92.70 92 20 94 20 93» 91» 92» 92 50 93 20 93» 90.10 94» 9410 89 60 91.70 9150 W.80 8870 89 60 87.70 »10 95» 95» 91» 88.20 93» 9090 86® 84 20 86 40 88.» 86» 85 40 83» 105.» 101» 101 30 100)0 100 60 WOW 98 40 »M *70 «50 94» 95» 94» 92.70 92» 94 20 93 90 91» 97» 92 50 93 20 93» »20 94» 94 20 89» 91 70 91» M» 88» 89» 67.70 95® 91 10 88» 93.» «10 84» 88» 86» 85» 84» 88 30 8910 MM 105.59 101 70 10120 1»» 100 «O 99» M10 94.40 95» 94 40 92.» 92® 94» 93 70 92 70 62» 92» 9320 8Vr 681-93 6'/i 6811-93 »'/i 68111-93 «-94 «V. 66-91 6'/. 67-92 6 67-92 3Vy 47-87 3'/» 53-83 3VS56-» 3 groorb I 37-81 3 gr 46-82 2V» groctb 3 gr .ns 46 BNG-lenlngen 1174-81 10120 II 74-84 10'/» 74-82 •2 70 «70 «7 20 85» 82 00 84 70 83» 83» 84» 85 70 83.10 83» 8tS0 «20 81» 93.70 L UW 92» «4 70 79 70 92» «40 «2» 6120 79» woo 6920 90*0 *300 79 00 94 20 89» 72» 72» 8220 7910 77 70 91» 36» 37 20 3770 92 70 «70 8720 85» 82® 84 70 83» 83» 84» «40 «310 83» 84» «20 N» «20 81® 93701 M 20 92.» 84 70 79 70 92» «20 82» 81» 79» M» 80 20 79» rh 74-82 9V» 74-99 9'h 75-» 9V» 76-2001 9 75-20» 6V. 70-» VU 70-95 8V. 75-83 81/. 75-20» BV. 77-2002 VU 79-2004 B'/J 70-85 B'h 70-95 8 'h 73-» 8'/. 70-85 8V. 70-» t'U 71-» 8V. 76-2W1 8'/. 77-87 «V. 78-20» 8'/. 79-86 8 69-94 8 69-» 8 71» 8 72-M 8 73-83 8 75-20» 8 77-87 8 77-2002 TV. 71-96 TV. 72-81 7V. 78-86 7 73-» 7Vs 71-» 7'/j 72-97 7Vi 77-87 7'/. 72-97 7 66IV-92 7 69-94 7 72-97 7 73-83 «V. 67-92 6V. 68-93 6V. 72-82 6'/i M-91 6Va 671-32 6'/j 6711-92 •V, 67W-93 6'/j 681-93 6Vj 6811-93 6'/r 68111-93 «V. 66-91 6'/. 67-92 6 57-82 6 65I-» 6 65II-» 5a/. 58-63 SV. 64-89 5'/. 65I-» 5V. 6511-» 5«-» SV. 58-83 5'/. 64-89 5'/. 65-» 5 6411-89 4V« 58-88 4>h 58+591 4V» 5911-89 4'h 59-84 *V, 601+8 t'h 601U-V 4'/i 62-92 t'h 62-93 4V. 52-92 t'U 52-82 VI. 61-86 631-93 4V« 6311-III 4 81-91 3'/J 541-93 3'/j 5411 551 3Vs 55"-» 3'h S6-« 3v. 541-94 VU 5411-18 3V. 54IV-» 3'/. 55 101.» 1® 70 99 40 «20 96 20 93» 9210 94 20 9210 •0.70 ».Ö0 87.10 50 CS «10 65» 94» 87 10 95» «70 «20 87 70 70 97® 83 70 9140 82» «50 «9» 92» 83 40 86» MM 85® 83 70 91» 82» 81 70 81 '0 80» 85» 85» 81» «10 85 40 83.» 9710 85» 84» 8320 8270 83» 83 40 83 10 85 70 83 05 «80 85 70 84 20 95 M 85» «SM 84» 86» «20 «70 86» 87» K» 86 50 87.20 86» •210 92» 91» 81 70 MM 84» 97» 9050 91» 90.00 M» M20 01» MM 76 M 78 M »1 M- »M 82 00 •1MB W 20 79 70 43» 77.90 94® 8910 72» 72» 82 20 79» 77» 91» *70 «50 «00 37» 99» «40 98 20 93» 92 00 94.20 92'0 MU 90.70 90.20 87.10 va 70 9120 «70 «10 89«0 85» 94» 87» 95» 88 80 M«0 87» «70 9720 «70 9140 82 40 «50 99» 92» 83 40 86» 86» MM 6500 87 40 S3» 9170 pandbrieven Igh 12 Igh 11 74-83 Igh IO'/j Igh 10 76 Igh 10 79 Igh 9V» 74 Igh 9'h 79 Igh 9 75 Igh 9 78 102» 99» 97.50 70 94» 9910 93» 9V» 9210 13 70 91 70 82 70 81» 81» 81» S3» MM 97 10 97 20 84 70 84.69 S3» «2» 83 70 MM 8360 83» - 95 70 6330 6330 9590 - 85» 85.70 84 30 84 20 88.00 «70 85» 84» 84» «20 «20 85» «10 W» 8739 92» 9110 91.80 81» 81» «10 MM 84® - 97.» - 91 W - »W - 80 80 M 90 60 20 79.80 81» 76 M 78» - 91® 82 50 82»- 99» 97 40 98» 94 70 99.05 93» 9'40 92 2C ighSV. 75 Igh 8i/. 79 Igh 8'/i 75 Igh 6'h 77 IghBV, 78 Igh 75 Igh 8'/. 77 Igh 8'/. 78 Igh 8 76 Igh 7»/« 77 (gh TV» 77 'Igh 7'U 78 igh*». n sen hyp 10 nsehhyp9'/i n sch hyp 9 nsch hyp8'/> 'tbc 10 79 rtbo 9", 79 (ibo 9'/. 79 rtbo 9 78 mbo 6*. 78 rtbo 6'h rtbo IV. rtbo 6 rsbo 7V< rsbo 7'h i"lb 11 i"b 9'h 186 9 78 t.K> 8 77 Nb 7V» 78 »uh 12 89 65 89» 89 10 MM 91.50 87 10 MM 82 20 85 10 99 50 91 506 «40 94» 89 50+ 7V» 91MB 102 20 1®» 99» 97 70 94 40 93» •3» 93» •300 N» 91 »eo 89 20 97.» L 91» 89» «ML 1® 50 WO» 99 50 ih 11 80 h IO'/j h 10 97 70 h 10 79-87 93 70 93» 93»+ 92 40 93» «X r.l2| wuh 9Vt t 66 eruh 9'/j 79 •uh 9'/. -uh 9 73 •uh 9 75 93» 9060 9010 9600 •uh 8*. 79 •uh 69 20 B •uh BVj 77 •uh 6'h 7$ •uh 8V. 75 wuh 8'/. 76 •uh 8'/. 77 •uh 6'/. 78 wuh 8 71 •uh 6 78 •uh 8 77 h8 78 •uh TV. 71 •uh 7,1. 76 •uh TV. 78 •uh 7'h 1 M •uh 7V, 77 •uh 7'U 76 91» 87» «10 92» M» 87 40 89» 91» M® «40 «70 «10 19 70 M» «70 •uh n 75 89» •uh tp 10'A 106 20+ bedrijfsleven •krolt'/. 101» skro 9''j stjo 9'/. tv, ibn 9Vs obn 9 ibn 9 76 abn VU 77 sbn 8V. 79 abn 6'h 75 abn 87j 76 sbn t'h 76 abn IVj 79 •60 8 71 •bn 8 73 «70 104» 1MM 99 70 MM 94.» 92» 97 30 95 M 89 20 91® MM 91® MM 91» ibn sp 10 'h 103 40 •nvo 11 99» tmro 10»/. 1® •mro lO'/a 1® 10 •mro 10 97 M •mro9V. 9920 tmro 9»/. 80 94 M •mro 9 90» «9 78 •mro 6V. 73 •mro 6>U 75 «mro VU 79 •mro BVj 73 •mro 8'/i 77 •mro 8 77 •mro 8 78-M •mro 8 76-98 •mro 7'U •mro TV. 71 94M 95 00 9000 91 92» 88.00 91» 91» 81» 92» 91» Mtro7>£ 89» •m-osplOVr 1» 90 h 12 bmh 8»/. bmh 8'/r bmh 8'/j 77 bmh 8V+ bmh 8 bmh 7V, 72 bmh sp Vh bmh tp 9'/i bp 6 bp 7V.(6 bp 7'U 72 rtbo 10V, rtbo 18'/. rtbo 9'l, rtbo 8'/» 79 rgbo 7V« r»bo 7'U enmt W'/i enm» 10Va •nn>« 9»/. 98.» •nn^ 9V. M ennia 9'/. 96 30 9220 90 40 M» 91» 83 M 99 70 98.50 95 20 20 «.10 «20 «20 83.80 86.60 10500 97 ML «ML «20 91 «40 94.» 92» 92» 92» 92® 96» 94.70 9800 »S0 MM 98 20 M» 92 80 91® 89 30 98 M 97» a 8V« enn« 7V. M1«'9 etlel 6'h 76 eslel 8'/j 77 espoH 1) «porti 9 exponl BV. export! 7'U hemeken 7 hoogov 6 71 hoogov 8 72 noogo» t'h 90» 92 70 8910 89 80 89» 8910 91 70 87» «70 82» 99» 92MB UM 89MB 91» 102 25 1®» 99» 97 70 96» 94 40 «10 92» 91» 9310 91.00 89 70 91.10 90.55 89» 97.® L 9120 83 00 101 10 1®» 99» 97 20 8 98 20 94 20 94» 93» 92 70 94® 96» 93M 91 M 66.70 9090 90 20 9200 66 70 8890 93 10 89» 87.40 9040 92» «70 90 50 «70 WW «70 84 20 »20 106 70 8 101» 93 20 «20 97» 10450+ 101» 99» M» 93» 92 20 97.» «M 89 50 8750 92 50 93 10 40 81.» MM 103 40 l»M 1» 70 100.10 97» 99® 93 70 9000 85» 94» «70 »W 9120 93 20 07 40 91» 91® 81.10 9240 92» 89» 103» 105» 97 ML «ML 93» 91® «.40 94» 91.» 92» 91 70 92» 91.10 8930 98.50 97.» 98 80 96» 96 30 92» 70 MM «M 99.M 98.20 MM 9060 «.10 88 20 h4> llift nmb 8V. 79 nmb 8Vj nmb 8'/. 75 nmb 0V. 77 nmb 8 71 nmb TV. nmb 7V. 78 91» 87 70 92 M 92» M» 87 70 N® splO'/j 103 M nwelb 9 rwrilb8'/j 70 nwelb 8Va 77 nwilb 8'/. nwilb 8 nwilb 7»/. 77 nwilb 7V« 78 nwelb 7 nedlloyd 8V» pakhoed 6'h pakhoed 5V. pakhoed VU slavbk 9 slevbk 8 71 slivbk 8 77 «nl 5 62 92 70 converteerbaar ekro 4i/. 76 25 ton 8*. 75 hoogov 5'/. nmb 8Vs philips VU 1»M 91 M- 91® 239 234» 77.M+ 7710 494 494 86 7S 87 00 84 M 64 M 61.» 61 Buitenland Intern, inatelllngen •gksl'* 92» 9210 egks Tl. W «10 igui't M»B egks 5V. 64 8990 89 70 egks SV. 65 69 80 89.70 egks SV. 68 118.® B - egks 49494 SQka4'/j «M 96® 100» 101» 99 20 99 20 mb 10V. eib lOVa •b 9 f.0 9 79 eib VU eib tv, 71 e«b TV. 72 eib 7va eb VU eib 6V. eb SV. 64 eib SV. eb UZ. «b tv, int bk ree 8'/. ml bk ree 8 mi bk ree VU 93 50 92» 93 10 91» 87» 82.® 87» 91» »W 94» 92» 8600 mtbkreetr/, 97» 97® oenm W'/r 97» 97 80 d+nm 9 75 «MB 93MB dtnm 9 79 9'» 9' M denm 8'/| «20 denm 7V« MM MM Cenm3'/jk87 2010 denm3'/jg87 20.10 denm 3'//k 09 20MB denm3'/.-g09 70MB denm 3 k 17» drnm 3 g 17» moeigegeWV, 97» 97 20 no'g ko 6v, 67» 87» "Org ko TV, MM 84 00 no'g ko SVj itBMB reed live NMB NMB SNiet doorlopend Binnenland staatal. vk 6k VI. 74-N «40 MM «V. 75 I-» 93» 92» 6 71-96 «10 «70 8 70 1-M 94 10 94 10 7 66-91 ■4 70 «70 7 69-94 «70 M 60 6'ZiM 1-63 •4 50 62 70 6V. 88-91 WW «W+ 5V. 65 F» 82» 6280 SV. 65 n-» «20 S'/e 84 11-69 84 20 «20 t'h 58-M 92 M 93 70 t'h 59-89 MM M» t'l, 60-90 82» 82 70 3<h grb 1» 43» 41» 3Vj grt> 5® 43» 41® 3'h 47 1® 76» 75 90 3Vj 47 5» 78» 75» 3 grb 1» 34» 34 70 3 grb 5® 3 37 1» 34» NW 34.70 MM 3 37 5® «50 NM 3 grb 46 1» 94» MM 3 grb 48 5® «10 96» 7'h grb 1® *20 2'/i grb 5» 35» *20 BNG rap 62-64 INTO 116® r*l 62-89 178» 11900 56 u» •mei 4 v. 53 m breda 4'/. 59 84 emd tv. 59 6160 httg t'U 56 6 7 J0 ha»g 3Vj 52 76® heng 4'/. 56 65 MB nhol 3Vj M+ n.|m 4V. 52 I 92 M rol 5V« rol 4'/. 52 i 94 W ro»4'/. 59 rol 3'^ iv M 00 rNJVtVI N 4'/. i 62 M bedrijfsleven •go 6 •goS ebnsp 76-81 abntp 77-82 ebrsp 77-83 •bmp 78» •bn sp 9'/. 82» 81» 137 70 129 40 11820 110 40 105 M 95» 92» 91 70 144» 139» 128» 113® 105» 107.» 102» 1M» 109 M 9990 91® 911MB 101 70 hagem 7V« hegrem 5 holee 6 rmbsp7'/j78 nmbsp 8V.79 nmb sp 9 n sch 9 78» «de«3v» 1W»B rn, SV. 91 20 «MlrwtS «W •etaanenS'/i 84» •uh 8V. 77 10®+ •uh Vh 79 •uh 7V. 72 •yers zeu iovj rekt 9'h rekl 9V« gezondheidszorg eugena 7 74 «L gts tl 8'/« 72» gr mtj 8Vt 76 M god »r «1 M herl 7'h 71 hrsi oo VU 81 ML holprt 7V. 72» i»nnoBv. 70 M»L (•nho 8V. 71 7870 (Who 8 72 20 Itnho 7Vs 72» •nkh 9 •nkh 7Vj 12 •nkh Tl, 79 •nkh TV. ptrkh VU parkh VI, pci do 9'/. pet do 8'/j pr j be 6'h pr l bo 8 pr J bo TV. vreu 7V» 66 xw.1 trol 6 nek ha 8V« :*k he 8 82» 75 M 71® 78» 71.® L 74» 73» homoeopS'/. 76» homoeop 7'h 7300 homoeop VU 1i 30 üek zw 9'/. 84 jiek zw 8'/a 75 20 zonnegi 8Vj Jonnegl 7'h zonneh 12 zonnehS 72 50 zonneh tv. 72» pandbrieven ■lg Ir 3 62 W amsl h 3V. 76» •rnh h 3 el 58 M •mh h 3 hk 6000 H S*/« Igh 11 74-84 Nf 4V. utr 3'/. h ulr 3V. k-l •aden 3'h 83'1 •Wl'l 74 8 •esl 5 s 74» S •est 4 83.1 J •uh IVj I 81 wuh«'/t 78 •uh 9 75 *7| h l

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 18