BU ZUN FPUS INBfGRfPBL Auto Service Centraal Auto Bedrijf FO R FORD1 BUJI PO R AIR A f CAPELLE A/D IJSSEL f HOOGVLIET b isso] Esso, sterk in vooruitgang. zuuaaaomsM I ROTTERDAM-CENTRUM k ROTTERDAM-ZUID STADHOUDERSPLEIN 135.TEL. 010-673066 LAAGJES 4. .TEL. 010-199635 k ROTTERDAM-WEST" MARCOMPLEIN. fEL. .010-7i A HOTTERDAM-LOMBARDUE?., RIDDERKERK STRAAT 6R-74. TEL. 010-1! f SPIJKEXISSE TRUCK VESTIGINGPUNTWEO 4. TEL. 018» SCHERMERHOEK 523. TEL. 010-513833 BAARSWEG 124. TEL. 010-162588 Dat een klein land ook groot kan zijn, heeft Nederland al vaak bewezen. We hoeven alleen maar te kijken naar de Deltawerken. Een project dat model staat voor nationaal vakmanschap. Nederland is in staat om de schou: ders te zetten onder nieuwe projecten. Dat is een van de redenen waarom Esso juist in Nederland een aantal baanbre kende energieprojecten gaat opzetten. Zo staat een proeflabriek in Euro poort op stapel, die moet bewijzen dat het vergassen van steenkool een veelbe lovende methode van energievoorziening voor de toekomst is. Nederland wordt met dit project pioniersland, want het gaat om een geheel nieuwe technologie voor Europa. Een ander project is de bouw van een „flexicoker", die zware stookolie kan omzetten in benzine en andere hoog waardige olieprodukten. Hiermee zal de Esso-raffinaderij in Rotterdam tot één der modernste van de wereld gaan behoren. In totaal investeert Esso in de komende jaren zes miljard gulden in ons land. Omdat we weten op Nederland te kunnen bouwen. Niet alleen vanwege de vakmensen waarover ons land be schikt, maar ook door het relatief gunstige klimaat tot ondernemen. Dit houdt in dat we straks aan ten minste 500 nieuwe mensen een goede, zekere betrekking kunnen bieden.' terwijl we op een nog groter aantal men sen in toeleveringsbedrijven een beroep zullen doen. De huidige medewerkers van Esso staan al klaar. Voorbereidingen zijn in gang gezet. Esso bouwt weer. Dat is zeker

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10