iverzicht effectenbeurs Geld over de grens Scheepsberichten Beurs van New York es lager eurs van Parijs Bouwbonden eens met FNV-koers over loonpolitiek Marktberichten Tokio gesloten eurs van Amsterdam ,G 25 NOVEMBER I960 TROUW/KWARTET P17-RHS19 kV 3Ï gRDAM Evenals vrijdag in treet. heeft Kon. Olie maandag Damrak een flinke reactie te egeven. Bij opening was Met al ƒ6 lager en tijdens beurs r nog 4,50 van de koers af Kon. Olie aan het slot een ver- ,a<i geleden van 10,50 op pdere doorlopend genoteerde »n gaven een verdeeld beeld te o was Unilever 1,10 beter op 0, maar KLM zakte ƒ0,80 op Philips klom 0,20 naar 1, maar AKZO kon zich handha- het slotpell van vrijdag. Hoog- ras 0,20 beter op 14,10. 1,50 op 288. Amro >lde 1,10 lager van el- H klom 0.70 naar 57,50. belandde 1,70 boven het Iveau. Van de verzekerings- en werd Ennia ƒ1,50 duurder en ook Nationale Nederlan- ok licht aan. De uitgeverijen bet peil van vrijdag net niet ayen. De bouwaandelen waren icht verdeeld. Olst Brocades zag inst in de vroege ochtenduren dan verloren gaan. Nedlloyd no- onveranderd 97. maar fusie- er KNSM ging 90 cent omhoog /W,00. Van Ommeren deed er bij op 30,90. De staatsfond- irkt gaf nauwelijks wijzigingen ind. lokale markt ging het er rustig e. KNP steeg een gulden naar n Ver. Olas kon nog eens 4,70 r oplopen tot 96. Wegener werd 1,50 duurder op 57,50 en BAM 3,50 op 36. 8mlt Internatio nale. die aanzienlijk betere resultaten heeft gemeld over de tweede heft van het op 30 september geëindigde boek jaar, werd tevergeefs 3,50 hoger ge vraagd op 35. Ook Sanders Behang lag gevraagd in de markt. UTRECHT (ANP) Met veertig stemmen voor en bijna dertig tegen heeft de federatleraad van de bouw bonden FNV zich gisteren in Utrecht uitgesproken voor de door de FNV uitgezette koers op het loonfront. Dat wil zeggen voor een loonmatiging die "wordt gebruikt om de werkgelegen-' held te bevorderen, voor handhaving van de koopkracht van de laagste inkomens en voor een beperking („af topping") van de prijscompensatie en vakantietoeslag voor de mensen met hogere Inkomens POELDIJK - Alicante 710-770 Ooiden champ 750-eio Muecaat 1010-1140. Tomaten 570-1540. TIM* 970-100 Andijvie 255-280 8ptnazie 290-300 Komkommer» 22-187 Ktom kg 120-142 Orof stek 58-83 Peper» groen 540-620 Peper rood 160-250. Ptprlk» groen 80-395 Paprika rood 250-350 Papri ka geel 95 375 Paprika portgeel 750435 Pret 44- 62 Aubergine» 385-500 Raapalelen 23-33 Sla» 3550-8750. RetUg 11-18 Ijsbergsla 165-179. Bleek- aelderlj 100-109 Courgettes 72-126. Selderij 47-56. Krul peter* He 35-51. Radijs 67-82 Ijspegels 24-25. *8 O RA VERZANDE - Olaasla 2987 Tomaten 640-1390. vlees 1020-1250. Komkomroers 81-106. Paprika groen 260-350. Paprika rood 175-345. Spi nazie 220-275. Pepers groen 400-440 Peper» rood 150-200 Radijs 54-93. Usbergsla 188-173 Courget tes 149171. RetUg 15-23. Oele paprika 240-285, Bladsla 124-136 Boerenkool 73 Selderij 43-43.» Raapstelen 32. Bleekselderij 105-113. Ijspegel 26- AmerI kaanee dollar 2.13 W» 2.13 Engeti 5.11 508 Betgw che Ir. (100) 6.87 6.87 Duitse mark (100) 109.75 109.75 Hal lira (10.000) 24.25 24.25 Portugese ree (100) 4.10 4.10 Cartee tere dollar 1.62 1.81 Franer b. (100) 40.50 48.50 Zwitre ree h. (100) 122.00 122.00 Zwrec lee Moon (100) 49.50 49 50 Noor* B kroon (100) 42.75 42.75 Deen# Moon (100) 36.75 36.75 Ooete. nr. ach. (100) 15.49 15.40 Spaan m pre (100) 2.65 264 Gnefca e drachme (100) 4.60 4.80 Fnae mark (100) 56.50 56.25 Joega s omar (100) 7.10 7.10 ter# p< ond 420 420 CONTANTE KOERSEN 21/11 lor*» 4.9415-9465 4.8665-8935 New York 2.06475-08725 2 07475-725 Moren Ml 1.75775-76025 1.74775-5025 PwW 46.730-780 46,735-785 Bruesr 6 6.7405-7455 6.7485-535 Frankl Ort 106.405-455 106.520-570 Stook! wkn 46.335-385 48.240-290 Bem 120.305-355 120.475-525 22.795-645 22.725-825 Kopen hagen 35 205-335 36.315-365 Oato 41 430-480 41.355-405 Wener 152630-2730 152950-3050 Totoo 97.63-73 •7 33-97.43 MkhC 1 255-85 2.54-2.64 UKUTE VAART MEERDRECKT 22 900 no Haiti nr New Orleans. MOORDRECHT 23 vn Tartous nr Oibraltar, MY TILU8 22 rede Aruba. NEDDLLOYD AMSTER DAM 22 vn Ljrttelton nr Auckland. NEDLLOYD BAHRAIN 23 te Sue*. NEDIXOYD BALTIMORE 22 vn Koeweit nr Bahrain. NEDLLOYD DEJIMA 22 vn Sueekanaal dr DJeddah. NEDLLOYD DELFT 23 400 no Saigon nr Singapore. NED LLOYD FRANKLIN 23 250 n Port Moresby nr Watertord. NEDLLOYD HOBART 23 600 O Mon tevideo nr Buenoa Alrea. NEDLLOYD HOLLAND 22 400 cao Rlo de Janeiro nr Durban, NEDLLOYD HONSHU 23 te Keelung. NEDLLOYD LEUVE 23 nr Makaaaar. NEDLLOYD NA- NEDLLOYD NAPIER 23 vn Fortaleza nr Ree 11e, NEDLLOYD NA88A 22 535 rw Mauritius nr Sin gapore. NEDLLOYD NIOER 22 te Rouen. NED LLOYD NILE 22 vn Rouen nr Bordeaux. NED LLOYD Roe kan Je 22 vn Tripoli nr New York, NEDLLOYD ROTTERDAM 23 vn Koeweit nr Bahrain. NORBOTTEN 22 vn Rotterdam nr 8Ug- aund, OBELIX 22 240 n Caracas nr La Skhlrra. OND1NA 22 vn Straat Karimau nr Townavllle. ROTTERDAM 22 95 no Cristobal nr Rotterdam. ACILA 23 rede Hamburg. ACMAEA 25 te Douala. ALAMAX 24 4 w Kp DagaU nr AmphllcochU. ALNATI 3 dec te Hamburg verw.. AM8TEL- BRINK 24 70 ao Puaan nr India. AMSTELDREEF 24 the Singapore nr Chlltagong. AMSTELMXER 24 170 so San Miguel nr Tranto. CINULJA 5 dec te Curacao verw.. DALLIA 24 te Flotta, DAPHNE 29 te usxm verw DILOMA 28 te New vork verw DIONE 24 te Sullomvoe. DOCKEXPRESS-IO 24 120 zo Port Moresby nr Mururoa. DOCKEX PRE8S-12 24 185 no DJeddah nr Suez. DOCK LIFT-124 vn Rotterdam nr Duinkerken, KYLIX 24 te Teesport. LLOYD AUCKLAND 24 rede Syd ney. META 3 dec Uiv Fujalrah. MIJDRECHT 24 55 xo Tunis nr Oent. NEDLLOYD UNOE 24 7 Oibraltar nr Port Said, NEDLLOYD MARSEIL LE 24 te Hongkong. NEDLLOYD SCHELDE 24 vn Lagoa nr Douala. NEDLLOYD WILLEMSKERK 24 160 w Bombay nr Karachi, NISO 22 te Ham burg. SALLAND 24 300 no Kp Verd eil nr Bremen. SCHELDERIX 24 vn Kawasaki nr Sakal. SEPIA 21 te Kopenhagen. VIANA 23 te Aruba. ACTEON 23 te Chlttagong. ALHENA 23 20 wzw Calais nr Santos. AMERSFOORT 23 vn Puerto Cortex nr Port au Prince. ANTILLA BAY 22 50 rw San FraneMco nr Bal boa. ATLANTIC CROWN 24 te Le Havre. BEGONIA 23 te Houston. BOTHNIA BORO 23 te Amsterdam. BREDA 22 vn Port Seld nr Constantsa. BROERE EMERALD 23 250 zrw Laa Palm a*. BUENA VISTA 22 160 rw HanstAolm nr Drammen, CHEVRON EINDHOVEN 23 te Pa- namakanaai, CHEVRON KENTUCKY 22 20 o Mozambique nr Freeport. CORAL MEANDRA 22 vn Immlngham nr Teesport, CORAL RUBRUM 24 vn Coatza Coalcoa nr Paacogoula, DUIVEN- DRECHT 22 750 wrw Floree nr Lissabon. EEVtHA- VEN 22 te Rotterdam. EEMSBORO 24 ln Kieler- kanaal nr Zaandam. EUROPEAN EXPRESS 23 vn VLssingen nr Uvarpool. FARMSUM 22 325 n Azoren nr Le Havre. FOSSARINA 23 vn Douala nr Curacao, O OOI LAND 23 vn San Francisco nr Rlo Orande. HOLLAND IA 22 vn Le Havre nr Liver pool. INOTRANSSPEED 23 160 nw ManranUlo nr AcaJuUa. INCOTRANSSPIRIT 22 pasa. Asoren nr Cristobal. KEKNEMSRLAND 22 te Amsterdam. LANAI 22 vn La Cel ba nr Oalveaton. LATIA 22 te Curacao. LATIRU8 23 La rede Aruba. MAAS- BRACHT 22 45 rw Port El Pa be Ui i 21/11 2«"i 21/n 256 00 254.20 Phapa 33 60 96.60 95 70 Rhone P 91 60 490.00 470.00 Snnt Gob 141.90 60 90 59.10 Shoi Tr 53 00 100.50 99.80 Unéew I 272.00 149 00 152 00 Napoiaon 625 00 24/11 33 60 91.90, 7 1 w. opnuKu irns. dm|rd ivj nuuc y -A 142.901 255-310 Or. paprika p kg 75-360 Or. pepers p. kg. 52.30 450-480. Rode pepers p kg 320-330. Peterselie 26- 276,00 45 Oele paprika 160-350. Brocolll 435-500 628.90 1238; schapen en lammeren 661 Prijaen: sUeren «resp le en 2e kw i 7.40-8.00 835-7J0; vasraen (resp le en 2e kwj 635-7.85 5.85-6.50. koeien (reap le. 2e en 3e kw.) 6.40-7.80 5.796.30 5.40-5,65; worst- koelen 4.65-5.65; dikblllen extra kw 8,0914.00. schapen 169200; lammeren 179200. lammeren le kw 205-250. UTRECHT Op de paardenmarkt ln Utrecht rijn maandag 339 dieren aangevoerd. De prljren waren als volgt: luxe paarden 27093700. werkpaarden 12592325. oude paarden 1225-2275. 3-Jartge paar den 13592350. 2-Jarige paarden 12092225. hitten 625-1125. veulens 4091075. pony's 259600. oude slacbtpaarden per kg geslacht gewicht 4.75-5.85, jonge slacbtpaarden per kg geslacht gewicht 5,19 8.15. .ROTTERDAM Consumptie-aardappelen, los verladen af bedrijf. In guldens per 100 kg excl. btw klei-aardappelen bintje 35-55 mm 23.5924.50. 50 mm opw 24,59 26.50. 35-55 mm 24.0923.00 Eigenheimer 35 mm opw ln zakken 20,0922.00 Zand-aardappelen Bintje 35-50 mm 20.0921.00. 50 mm opw 21.0922.50 EXPORT Blankachllllge ratsen van de kleigrond voor oversee 40 mm opw. ln zakken 20.00-21,uO. Bintje 45 mm opw. ln zak- kep 26,00-26,50. Voeraardappelen 6397.75. BARENDRECHT aardappelen bintje 22-34. et genhelmer 13-24, Irene 2928. andijvie 249316. boe renkool 33-75, chln. kool 52-11. knolselderij 8 at. per bak 23-37,10 at. per bak 5970,12 ft per bak 39 53. 18 SC p bak 927. koolrabi lftop 38-44. rode peterselie 1991. pepers 100-430. prei 5990. radijs rood 69104. selderij 12-88. sla glas 34-56. In meermallg fust 72-88. spinazie 240 260. a pi Uk ooi 54-153. aprulten A I 6994. A II 7984. B I 99100. B II 8904. C UI 71-84, A UI 3938. B 111 35. D I 137141. D n 8977. D m 41-43. E M 46. tomaten A 13891460. B 1380. C 9391150. CC 319 320, uien bonken 6968, grol 3955. middel 5963. drieling 27-32. plckler 21-28. veldsla 679990. win terpeen 1937. witlof eenmalig fust A I kort lot 269 330. lang lof 289300. A n kortlof 269280. A U kort lof 229290. lang lof 189260. B UI 179250. Stek 59 180. D I 249270, D IU 1591260. Ijsbergsla 110-126. DELFT - Radijs 54-84 Selderij 28-41 Spinazie 275 Tomaten 5591150. vlees 10291250 Uien p kg 41-61. Boerenkool 63-77 Prei 4979 Komkommers 31-150. Olaaala 396750 HON8ELERSDIJK - Euphorbia 89160. SnlJ- groen 20-43 Amaryllis 3964 Anjers 44-71 Anjers tros 3997 AntFürium 153"3è5 Chrysanten; trüa. norm aalcultuur 169330. Chrysanten. gepL. nor maalcultuur 53-120 Chrysanten, tros. jaarrond- cultuur 6993. Chrysanten, gepl.. Jaarrondcultuur 79108. Fresia, enkel 37-88 Fresia, dubbel 42-80 Oerbera 89185. Irissen 1950. Lellekelken 66 245 Oypeophlla 3994. Lelletakken 89470. Orchldeeèn 59530. Rooen. groot 59107 Rozen, klein 37-79. Tulpen 4947. Streützla 239310 Bouvandia 4974. Alatroemeria 89139 AM8TERDAM De beurs van Tokio bleef gisteren gesloten. Beurs van Frankfurt ACFlnduek *7V. 47 ConreCd 22'h 22", MtTefT 317, 24/11 3i Quaker 21/11 27 24/IJ 26%. Ateone ll'A 36V» 11'/» 307. ConeNetG 53V. 52% JeponF 9»/. 24% 9'/. RCACorp 32 31 Vw 70'/rt AlcanAlum ConrCanCO 33*. 33% 247. 14 ContOd 70'/» 697, KaneCdy KanePow 40 46*. RepSteel 26V«d 25'/»" AKhemSy 60V. 55V. ContTetC 14% 16%d 17Va Reynold» 45'/. 45%*- ASuMCoAm 66'/» 65V. Cor* 0© 73W, 72»/. Kermreoe 307, 29'/. nocfcwe» 407, 40%" Amaxinc 45'/» 44V. CPCW 64*. 65 KLM 29% 26% RoyaO 108*. 104%- AmHere 51'/» 47 CroemZea 53*. S2V. SaFemd 99*. 1017," AmAMnre 9V. 97. CUbroC 9 9% KrogerCo 22 21% Scheeier 3'/. 37* Amerarete 767. 75V. CurtWrC 377. 35% LchmenCe 15'/. 15'/. Schkjrrt» 126»/. 126»/» ABroedC 29 V» 297. 297z CurtWrCA 46 44% üdonln 79% 79»/. 34'/. SearsR 15*41 60% 15'/* 6CPU AmConCo Oertind 4t 'h 41% AmCyarCo HM 31'A Ogrtel 96'/» 91% LTVCorp 197. 18»/. SouVrCo 11*. 117w AmEMcP 16'A 16 7. DowChem 35*. 35 1SV. 14% SouthPa 43»/. 43'/?- AmExpr 34V» 34 Ouponl EaatemA 427. 42% MerUnM 71% 70 SorehRe 83'/. 83 - AmHome 27 Vj 26'/» 9 9 WMyOBoS MCA Ine 247» 24 0 SperryR 59% 59".* AmMcrtorC 47» 4 <h EaalKocMt 73 51% 52 StSranda 25% 26'/-* AmNalGre AmStancfl 53V, 66Vf 54 66Vtd ElPaeoG Eamerkl 247. 56 247. 55'/» McOonn MertkAC 44'/)d 80*. 447. 80 StOtCai StOrtlnd 1047. 90 104 69% AmTefTei 47 48 'h ExaonC 87*. 80*. MeOoGM 8'/. 7% SOugs 22% 22 AmpecC 32V« 33'/. 14*. 14V. 247. 247. SunOVC 53*. 54'/» AMFmc 21V. 22'/. FMorC 69*. 69*. Mkineeee# 597» 58 SunOiCp 110'/) 110 AmpcoP 34V, 34 V, FordM.N 22'h 22*. MobüOrt 80'/. 82 SynWyC 61% 617» Ameaeöknd 45»/. 467, Freuhau." 25 24*. 667. 65 TandyC 96 97'/. ArmcoSteei 39»/. 407» Gat* Corp 40*. 40 Mokprote 797. 797» TandyeraSi 1 9 87» ASALtd 78 77*. GenCabta 45% Netréco 24*. 24% Tennecol 52 53»/r 48»/. 47i GenElect 62'/. 627. NatCanC 23% 23% Tsnacoinc 487. 47 vr AchtendO# 43V. 44*. GanfoodC 29% 29'/. NatCrehR 72% 71% Texaelne» 141 Vf ABere«ch 70'/» 69'/. GenMot 45% 45'/. NOtOiSt 28»/. 287. Texaaih.i 17 167f BendutCorp 55V. 56*. 27V. GanPUt GenTatT 4*. 4'/. NaiGype 23% 23% TotedoEd 15% 15VT 27V. 26*. 26'/. 27*. 27-/. 20% 207» BorengCorp 38'/» 39'/z GertyOd 1017:0 99 NetTeoC 4% 4% TwCereF 45'/. 487». Burtngtm 20»/« 20'/. G'terte 287) 28 N-gersM Undever 59'/* 61 *A BurlNInc 68 Goo*leh 25 25 NUndue 43'/. 35'/. 41*. UnionCatb 517. 51%. BurTougheC CanadPac SOVs 397» 52'/. 39 Goodyear GraoeAC 17V» 80*. 16*. 607. NrdtAPIS 42*. 357. UreonEJ UnOaCM lOVxJ 54 IC/» 53 - Corfngo'K Ca*erp4Tr 7*. 7V» Groynnd 14»/, 14'/) NMrw* 40*. 34*. UmonPac 88'/) 88'/» 64 63V, GuifOiC 18»/. Wh OocPear 36 UnkoyN 5*. W*. CateneeeC 53'/» 5i*»d GutrOi AVI. 477. OfciCorp PaoüGaa 20% 20% UnBrand# 15*. \A'V ChéreManh 42'/. 43 V. MwruCo 437. 43'/. 19*. 207. 20*. llnTeehn 597. 59-/F ChaaaHOy» HeAert 20 Preiftj^i 20'/, 20»/. USSteet 24 237.- Chr,-s»rC 6*. r**onM 46 43% PanAm 5% 247. 5 247) Wamert. 19 19*t Crbccrp 21*» 22V. ttonoyw 99%d 102% 29% 30Vz CjkesS 567, 57 «Cent 33 35% PhekwO 38'/. WrelUrvon 25*. 27'lK CocaCcda 317» 30*éd ImpOM 30*. 30*. PhMorha 44 43»/. 31*. 31 Vw Coigate-P 14 19'/. 20*. PhSpa 7V«b VItb Wheetabr 50% 58*. CouèourTSe 27V«b 27'Ub IntBua 707) 707. WMPet 577a 54»/, 29% 71% 23»/. 23'/. Corttnölnc CotumGre 50 38*. 49*. 387. IntFlav ireHarv 20»/. 28*. 20*. 287) ProctorG 28*. 727/. XewT" 31V» 66*. 32 65»/? CommEd 18 'h 187» 217. 21 PutaSe 17*. 17% CommSol 46»/* 487. IniPape» 41% 40% d-re «v b- Heden 21/11 24/11 AEG 17.50 17.50 63 00 77.10 122.70 122.50 11040 11020 158.50 157.20 131.10 130 30 Core G 56.10 55,50 265.00 266.00 137.50 137.50 Demachfil 278.20 276.50 67.00 65,50 169.10 167.00 170.50 170.00 113.SO 113.00 Horech 22.30 23.00 33.50 33J5 Oreyfua 18.71a 21.45a F-defT» 34.17a Uasan 16,04a SteadA 15.25# Techno 4,05 VaUng 12.45a Vance 9.72a 20/11 21/11 9.46a 9.54# 16.66# '8 78# 21.37# 21.65a 34.07# 34.53# 15,99# 16.23# 15,14# 15,30# 4,06 4.07 12,49a 12.81a* 9.70a 9.76a 117.34 *116,98 63.99 54.41 0 darm) 494.31 495.61 d (loco) 466.73 466.04 158.84 159.13 138.70 139.06 25.82 25.51 Beurs van Londen 21/11 24/ii Adedbr. 81.00 60.50 Brew 21/11 32.13 210.00 8 77-88 90 40 »40 pandbrieven 7*. 71-98 85 70 85 70 Igh 12 102.70 192 70 VI. 73-98 >3 90 83» igh 11 74-83 99 AO 99.® 7*. 77-97 86 00 88.00 igh 10% 97 50 97.40 VI. 77-92 88 70 86.70 Igh 10 78 96® 96.10 7V) 69-94 86 90 86.» Igh 10 79 94 70 94» 7% 71-96 85 40 85 40 Igh 9Vi 74 99.05 9905 4610 124 20 7V» 72-9? 83 70 83» Igh 9% 79 93 70 93» 7% 7693 8810 8610 igh 9 75 91.10 91» 7V» 7S-88 8880 08» 86 90 Igh 9 76 91.90+ 92» Vh 7811-88 18.30 88.» Igh 8*. 75 91» 91» 7V» 71-81 98 90 Igh 8*« 79 91® WW 114 50 73 72-97 83.10 8310 82» Igh VI, 75 90.40 W 40 7 86-91 86 70 86 70 Igh 8% V 9250 9240 7 86-92 87 30 87» Igh Vh 78 8670 «70 7 6994 85 80 65.» igh BV. 75 89.» 6»/. 78-96 8210 6210 82 00 igh VI. Tl 88.» W.» 6V» 681-93 84.50 84.50 Igh 8'/. 71 9910 89.10 6V) 68U-93 83 50 83 50 Igh 8 76 8625 «25 6V) eaa-93 8300 8300 Igh 7% 77 91» 91.40 10000 292 50 Vh 68-94 63 90 83.» Igh VI, 77 «90 87» VU 88-91 85 80 85 70 Igh VI. 78 85 40 86 40 VU 67-92 82 90 82» Igh 4*. 81.70 82» 6 67-92 8300 81» Igh 4% dv 85» 65». 39-70 5»/. 851-90 64 50 84.» n ach hyp 11 99» 99» 5*. 6511-90 85 20 8520 n ach hyp 9% «40 5*. 641-89 86.20 88 50 n ach hyp 9 94.® 5V. 6411-89 8610 8620 n ach hyp 8% 89» 89.» 5 64-94 81.00 81.» n ach hyp 7*. rabo 12 91.» B 196 00 4V, 58-83 94 50 94.20 102» 10210 4% 59-89 88 00 88 50 88» rabo 11V4 1«.70 100.70 4V) 80-85 9210 92.10 rtbo 11 99» 99» VI: 80-90 84 50 84.» .rabo 10 79 •rabo 9% 79 95» 95» 3650 4V) 63-93 80 00 »20 94.» 94» VU 59-84 9180 91 90 92» rabo 9V. 79 92.» 92.70 4V« 80-90 86 30 8550 8510 rabo 9 76 93.10 92.» VI, 61-91 82 90 82» rabo 8*. 77 92.» 92.40 49 40 VI. 63-93 80 50 8120 rabo 8*. 79 92,60 92 40 VI. 6311-93 79 70 79 70 78.» rabo 8'/) 92.50 92.40 4 61-68 90 00 «50 rabo 8% 9950 «40 4 62-92 80 90 00 50 80 rabo 8 90 80 90.50 3". 53-93 8110 »50 rabo 7% 90.40 9030 3*) groolb 3V. 47-67 43 60 43» rabo 7V) 89.40 78.00 78»- tlib 11 96 WL 3% 53-83 94 20 9420 Tilb IV) «Ib 9 76 92® 91.® 3'/) 56-86 9100 60 50 91» 3*. 48-98 72 20 8 72» 72 70 urne 77 69 90 NW 37. botert 72 00 72» 1Kb 7% 78 35® 3*. 60-90 82.10 82» 8210 wuh 12 1®.40 1W.10 3'/. 54-94 78.40 B 79.00 79» wuh 11 100.45 1»40 3V. 55-95 79 20 77.70 wuh 11 90» W.» 3V. 55-86 9130 91.» •uh 10% 98.40 96.10 3 groolb 3 37-61 3600 36» wuh 10 97.» 97.70 9650 96» wuh 10 7*87 93.70 93» 3 gr 4682 95.70 96.» wuh 10 80-88 94® 93.» - wuh 9% 1 86 wuh 979 93.» 92» 93» 92.10 BNG-lenlngen iwuh 91/4 W( 9 73 9370 93» 11 74-81 10120 101.20 9610 96.10 11 74-84 10180 101.70 wuh 9 76 9300 92.» 10% 74-82 100 30 in» wuh 9 79 90.40 90» 98 20 9610 96» wuh 8*4 121 90.10 W.» 9% 74-82 99 30 99» 99» wuh 8*4 78 8V1 74-99 94.60 94 60 94» wuh 6*4 79 88.70 «70 9% 75-85 97 90 97» 98» >»nA VI, 1 88 86 40 9V) 76-2001 93 40 93» wuh 8% 77 91.40 90*0- 9 75-2000 92 00 92» wuh BV» 78 «10 6». 70-90 9400 94» 9410 wuh 8% 75 8»/. 70-95 91.70 91» 81.20 wuh 8V» 78 92.70 92.» 6*. 75-83 9670 98» wuh VI. 77 88» «10 8»'. 75-2000 90 80 40 KM wuh 8V. 78 87.» 87 40 6*. 77-2002 89 90 89» wuh 8 71 89» «M 6»/« 79-2004 86 90 86»- Wuh 8 76 91.» 9V» 8V> 70*5 9540 9640 96» ■wuh 8 77 89 20 17. W 8% 70-96 91.00 91» wuh878 86» 85 40 8V) 73-98 SS wuh VU 71 89.10 MM 6'/. 70-65 94(0 wuh 7*4 76 WW 67. 70-56 86 80 86» wuh VU 78 W» 86 10 VI. 71-96 88 20 8820 wuh 7V, 1 93® 87. 76-2001 84 90 81» 8610 wuh Vh 77 86» VU 77-87 94 60 94» wuh TV. 78 83» 83» VI. 78-2003 8690 86» wuh n 75 «70 «70 8% 79-86 95 00 95» wuh ip tOVt 106» 105.» 6 69-94 8 69-95 88 20 88 20 86® 68» 86» 88» 8 71-96 87.00 86» 87® bedrijf all «ZO 11% 101» 101® 8 72-98 66 60 66.60 97» 88» 8 73-83 97 00 «zo 9V> 91» l 8 75-2000 83 70 90 80 83» 83 70 iekxo 9% 95» 95» 8 77-87 9670 «70 8200 32800 8 77-2001 7*. 71-96 82 20 86» 12® 86» 82» 86 40 abn 11Va 104» M0 40 104» M0 VU 72-81 99 tO 9200 ab# 10% «70 W 70 7*. 78-86 91.» 9S» ebn 10V. 98» 96» 7 6 73-98 83» 83.10 83» abn 9% 94» 94» 77, 66 kN 86» 86» wön 9V» abn 9 92» 92.» 7% 8511-94 86«0 86 40 MM 97.» 7'/, 21-96 64» 84» ebn 9 76 95» 95.» 7% 72-97 83 40 83.40 83 40 abn 6»/. 77 69» 7'/, 77-87 8160 91.» abn 6*4 79 91» 91® VI, 72-97 82.80 82 10 62 40 ebn 8% 75 95» 91.® 95 W 77. 73F98 81 90 81.40 WW 81» abn 6% 78 91» VI. 738-98 8110 81» abn 8% 78 87.70 87.® 77. 75-98 8100 80» 'ebn 8V» 29 92.» B MM 86 70 86.» 66 abn 6 71 92MB 7 8W-9I 7 WU-91 86» 86» ebn 6 73 91» 91®- 88 00 86» abn 8 78 MM »M 7 687-92 7 69-94 86» 85» abn 7V) 91» 91» 14 70 84 70 64» abn sp 10% 103 40 1(0 40 7 72-97 6180 81.70 amro 11 too.® WW 7 73-83 95» 96» rewo 10V» 101.10 10V® 6*. 67-92 BS» 85 70 100.10 1®» 6*. 68-93 63.60 83» amro 10 amro 9*. 97» 97» 6*. 72-82 9700 97.00 94» «90 94» amro 9»/. 67a 671-92 64 40 84» z amro 9 96» 90» 6'/) 67*-92 83 40 83» amro 9 79 95.® 95» 95» 99 50 95 67) 6711-93 Vh 681-93 67) 688-93 83 50 «360 82.70 63 50 83 40 amro 8*4 73 amro 6*. 75 amro 8*4 76 9510 95» W» 6'/) 6814-93 83 00 83 <0 amro 8*4 79 90.» W 70 67. 66-91 85 50 85» 85» amro 8V» 73 92» 92.70 6'/. «7-92 13 00 83» 83.» amro 8% 77 67.» 87» 6 57-82 85.70 95» amro 6 77 91.40 91» 6 651-90 8500 8510 amro 1 73-» amro 8 78-96 91 WTO 6 65H-90 84 40 84» 84» 81» 81» 5»'. 58-83 95 00 amro VU 91.» 92» 99 60 5*« 64-09 5*4 651-90 5*4 658-90 05 60 85 60 84» 86 00 65» 85» 84» 65 60 amro 7*4 77 amro Vh amro«p10Vi 91» 89 50 103» 91» 103» 5'h 65-90 86» bmh 12 105» 105» 5V« 58-83 95.70 95 70 bmh 9*. 97 ®L 97 »L 96 00 5'/. 64-89 SV4 65-90 5 58-88 5 641-89 86 00 86» 8T70 6720 86» 86.» 87.» 87» 86» bmh 9V« bmh 8*4 bmh 8V. 96. Ml 94» 91» 95 40 96 Ml 93» 91 95.40 5 6411-89 86 50 66» bmh 8% 77 95.00 94» 4*4 58-88 8740 87.» 87.» bmh 8V< 92» 92» 92.» 92 30 92» 92® - 4% 58.56 47> 561-89 IS 50 9610 85» 86» 85» bmh 7V» 72 Vh 59-84 92.40 92 40 82» bmh tp Vh 92.» 92» 47) 801.11 92.60 «2» bmh »p 9V» 96.» 96.30 4% 80III-V 4V) 62-92 92 50 8150 92 50 SI.» bp 8 bp VI. 94 60 96» 94» 96® 4% 62-93 80 20 K.K bp 7*» 72 91.40 91 M 4Vé 52-92 4*4 52-82 4</4 56-86 85 00 97.00 »50 85» 97® 9090 9050 rabo lOVt rabo 10*4 rabo 9% 9670 96» 95.» 9650 96 20 95» 4'/4 60-86 91.70 91.® rabo 8% 79 9200 92 70 41/4 61-86 90» W» rabo 7*4 rabo VI. 91.00 91 AO 'VI. 631-93 80» 81.» ».40 89.» 96.50 «.30 4-/4 6311.01 80.40 ennia 10*) 98.» 4 61-91 81.70 81» ennia 10V. tnma 94/. 96® 97® 3 V) 54J-93 8010 00 50 98.50 96.30 98.» 3V) 5411 551 76» 76» onnin 9*. 9650 3'/) 5511-96 78.00 78.» ennia 9*. 96.50 Vh 56-86 9050 91 ennia SV. 92.» 91.W 374 541-94 80S0 80» ennia VI. 91.» 91» 3'/. 5411+111 80 00. 90 50 ennia 7V« 87.» 88.30 3'/. 54IV-95 79 50 ealtl 9 «tal VI, 76 «90 W® - 3*. 55-85 91 000 - 91.» 91® Bntam 256.00 255.00 Burmah Brepetr 502.00 «86.0C Cona GoM 558.00 555.00 big) Gr Bnttr 64.38 64.25 Courtautos 68.00 65 00 Kon Oka Oe Brers 11.50 11.38 logal Gare 227 00 121.00 466.00 514.00 326.00 226.00 500.00 Ore. El. 610.00 600.00 T Gon. Min 25,38 25.13 Tubelnv Grrel Un 498.00 498.00 Imp Cham 354 00 346 00 Union 225.00. 119.00. 466.00 494.00 328.00. 224.09 493,09 151.00 58.50" converteerbaar êkzo 4*4 75.10 abn 8*4 75 100.70 amro 6*4 90.80 amro 5Vj 243.00 hoogo»- 5»/« 77.25 nmb 6Vi 490.00 philips 4*4 8525 sMrenb 7 83 50 vml 9 6140 Suitenland Intern, instellingen •gki 8i/i 92.60 92.20 egks VU 82.20 8200 egta6% 68.00 8 - egks 5*. 64 09 70 89.70 egka 5>/» 65 89.70 89 70 egks 5*. 66 118.00 B 94 00 egks4V; sib 10*4 «ib 10Va ».b 9 «6 9 79 -eib8% eibT*. 71 •ib 71/4 72 wb 7Vz e.b VU mb 4Vz int M rat int bk ree 8 intMrec6>/4 imbkrsc4Vz intbkrac4</i 94 00 96.00 9600 100.20 100 80 98.10 99.10 93.00 9300 9030 90.30 92.60 92.60 93.00 9300 91.00 9100 6720 67 20 8180 8180 87.50 8750 91.80 91 80 83.00 0 8300 0 94 60 94 80 96 00 96 00 8*. 94 50 94 00 92 80 92 50 86.10 88 00 9600 9600 97.00 97 00 europa denm 10% 97.80- - aenm 9 75 91000 - «Mi 9 79 91 00 - aenmBVz 9000 danm VI, 83 60 - denm3%kê7 20.10 - denm 3% g 67 20 10 - asnm3V>k09 20.00B i3%g09 20.006 m 3k n3g 17.50 96 70 17 50 lOi/z 97.10 norg ko 8V» 8700 norgko7i/« 84 00 norg ko 5V» 11&00B - raad in/, 98.500 98.S0B §Niet doorlopend 71-96 vk ah 83 40 «40 '7 2 72-97 7 96-91 8110 54 90 «70 7 66-92 8530 8630 6''4 67-92 «70 90 5*4 65 I-® 82» 82» 5*4 64 ll« 84» 84.» 4'/) 59-69 86» 4% 60® 83 30 82» 3Va g-b 1» 41» «1® 3% grb 5® 3'/t 47 1® 41» 41» 76® 76® 3% 47 5® 76» 76® 3'/4 1® 81.70 ».10 3 grb 1» 34» 34 30 3 0-6 5® 3 37 1® 34» 3*30 98» 98 -3 37 5» 96» 96» 3 grb 46 1» 93.70 94» 2'/) grb 1» 35» 35» 2*) grb 5» 35» 35.» BNG (SP 62-04 np 62-89 lagere overheid 8000 84.00 8150 84 00 7700 87 30 76000 76 00 8800 8150 86 00 88 00 85 50 82 50 86.00 86.00 6V50B 76.50 bedrijfsleven age 6 92.00 aoo 5 81.00 «bntp 78-81 137.50 sbn»p 77-82 129.40 abmp 77-83 116.20 «bnsp 78-83 110.80 Ibn tp 91/4 105.10 smis» 9V4 95.10 amla» 8*4 92.40 haag VU 56 haag 3Vi 52 haag VU 54 haar 474 561 rot 3Vi IV rot 3% VI til 4-/4 80 I ■SAO 79.00 84 00 K3.S0 84 00 77 00 87.20 7600 B 76.00 67 50 81.50 85 500 68 001 85 50+ 82 50 86.00 86.00 62.50 78 50 109 00 95 90 101.50 90 80 9020 7600 92 50 90.50 92 00 84.00 0 81.80 84.00 77 J0 97.500 97 50 0 Zülrt 8% 77501 zi#k1 8 72 76 20 zakl 8 73 75.50 zjafct TV» 7550 pandbrieven Igh 11 74-84 98 40 95.80 96 70 96.10 rail 11 rail 10 rail 9'/j rail 9 rail 8 ra» 7Vi ro sch 6 3% (I 6180 89.80 99 20 9540 90 50 97.30 91.70 90 90 9525 9210 8500 8660 99 50 146 00 103.70 10190 138.80 10630 14620 129 00 150.20 136.00 115.00 106.90 104 50 boa kal 8V» buhrm. 6'/4 bOhrm. 7'/» gift br. kappa 7' man 7 8420 8500 W. 92.10 J100 'gezondheidszorg -mVh 77.500 79 50 crughv» 570.00 L d>ac map 9'fa 81.50 C-ac map 9 78 00 disc mep 8»/. 7600 doe mepS'/j 78.00 d<ac mep VU 7620 dJC m»p 8 75.90 diac mep Vh 74.50 dik 11'4 99 00 8 •ugena 7 ga» ti Vh gas li 8V4 gar maj #16 god aor 9V4 hrerl 7> h her»l 00 9V« hwsl 00 Vh hofprt 7V4 77.00 7750 71 80 8019 78 00 74001 76 00 74 001 7650 8100 8100 7500 7500 7300 7300 7760 7550 68 50 68.00 L 84.00 L 82001 pez de Vh pez do 8 pez do Vh pr z dra 9Va pr z har 8V4 p» z bo S'.'j pr z bo 8 pr z bo Pm rie hoog rie hoog SVz zak en» 7V« ntkzorg 8 zonregl 8V» 71.60 7180 77 50 78.50 101.70 80 00 7500 72.10 72.00 Buitenland Intem. Instellingen mi am 9«/4 95 00 84.90 int am 8 9310 93 00 IM ara 7 88 00 87 90" all braw 7 85.10 86» entwerp 3*4 92.» 92» banq.lr. C.E. «MB B9 00B betgM 4*4 «10 96. VJ b«lg VI. 5* 91» 91 .Off belg 3*. 55 91» 91.00" 96». «»B cocker 4 73» 73» •ngl 3% k 31® X8CT engl 3V) g 31 JO 30 90' ♦ngl 3*> c 2610 27.70. aurolmi 8% 94.» link 3% 9120 9126 nel wat 4*4 94» 94» nor hyd VU M» 89» nor hyd 8V> 90 50 91 ma 17» •7 36 95® 95» port af rent 110 3 10 rekro BW. 91.» 8170 amerika can pae 4 n 31® 31 00- can pec 4 c 30» S 31JQ 178.00 178 00 9600 96 OQ 9210 9210 DIVERSEN 655 00 647 00 "wuhwarb 84» 83» INCOURANTE FONOSEN Opgave D W Brand MC8-lndei 138 7 138-2 gevr aang Boach Keun 440 460 Bnnk Moi 146 "50 Douwe Egberts 520 11 525 Elocn 1130 Enraf Non 150 ito Groot 110 IJS Gron*nè| ƒ40 42 MES Bert 111 133 HOM SS 41 42 Hoi SS (war) 129 141 ƒ30 1 HC. Inter 142 Maas Zink 175 185 Meao ƒ32 ƒ33 Meutameaster 475 500 Ned Eleva 690 700 Niigh Oürn. 320 330 P C groep 400 410 Prine 1 19 CO Samaa 205 210 Zenen PC 600 650 Zuid Pac Kop. 325 ƒ335 Afglfieprijren ABN-bei 73 07 73.02 ABN-rend 51.77 51 60 Amro-obi 147 40 147.68 Amro-obl.eo 128.56 128 70 Amro-aandco 157 04 156 31 Amro-Pierson 21.52 21.67 Bol vd 7 10 05 10.02 Esmeralda 61.39 61 40 Unico 57 90 58 20 Amvabet 128.65 129 62 Unifonóa 1610 16.10 UnUrlo 17.65 17.73

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 19