Elegant de nacht in Radio- en televisieprogramma's Even puzzelen HET WEER Weerrapporten Aanhoudend koud lAANDAG 3 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET PR 15/H 17- Het valt niet te ontkennen maar de ..nachtmode" wordt steeds eleganter. Met een nachtpon kan je tegen woordig best naar een feest je gaan. Zo'n nachtpon is nog stukken goedkoper dan een avondjapon. Ik spreek uit ondervinding. Met va- kantic in Zuid-Frankrijk heb ik het (door gebrek aan beter) gepresteerd met .jnijn nachtpon" uit dine ren te gaan Laat het nog een succes geworden zijn ook. Dus Als je dan eventjes nadenkt wat onze grootouders voor nachtkleding droegen stijve flanelletjes of katoe nen „nachtzakken" Dat spul moest met moeite ge wassen worden en het moest nog eens drogen ook. Het was meestal wit en moest dus ook nog gebleekt worden om wit te blijven. Dan hebben wij het anno 1980 toch wel een stuk be ter. Bijna alle nachtgoed kan in de wasmachine en gestreken hoeft het niet te worden. Net zo is het met ons ondergoed. Maar dat noemen we tegenwoordig „lingerie". Lingerie Nu vooral door de jeugd minder ondergoed wordt gedragen dan ooit moeten de fabrikanten natuurlijk iets verzinnen om dat on dergoed weer aantrekkelijk te maken. Tenslotte moeten de fabrikanten van de op brengst van ondergoed le ven en laten leven. Of wij ondergoed dragen of niet, daar hangen arbeidsplaat sen in de textielsector van af. Deze winter zal de „wat rij pere vrouw" (wie is dat?) meer wit ondergoed gaan dragen. Of dit de eigen keu ze is laten de fabrikanten in het midden. Ze brengen in elk geval veel wit. De laat ste jaren werd steeds meer trieotllngerie gevraagd. Ver der wordt veel geweven ma- terisal gebruikt. Dat is ba tist, bedrukt of met nopjes. Het is een vederlicht mate riaal. Het nachthemd wordt vaak gecombineerd met een negligé. Dat is een ochtend- Jas. Verder blijft de émpire- lijn nog wel een tijdje in de Het nieuwe gesleht van de pyjama mode. De hemdjes hebben een kort bovenlijfje. Onder de buste begint het rokje (als het hemdje kort is) of de lange rok. Ook korte hemd jes blijven in de mode. Daar wordt dan een kort broekje bij gedragen. Een nieuw soort pyjama. Katoen Triumph-Wala komt deze winter en in het komende voorjaar met veel katoen Deze katoen (100 procent) is er in tere uni-kleurnuances. Door smockeffecten heeft deze lingerie een heel jeug dig uiterlijk gekregen. Ver der zijn er bij de nachtpon nen veel aangerimpelde kraagjes. De pyjama's van deze firma hebben vaak een donkere broek en een licht getint jasje. Ook die pyjama's kunnen heel best in huis ge dragen worden zonder dat Je er „bedlegerig" uitziet. De nacht-ensembles, dus nachtjapon met Jas, zijn van matglanzende materia len gemaakt. De kleuren: ton sur ton. Eén kleur dus die met tinten van dezelfde kleur gecombineerd wordt. De afwerking is van Franse kant. Eleganter kan het dus al niet. Wie wat sportiever de nacht in wil kiest „French Knickers" met een kort hemdje. Kort broekje dus. Die combinaties be staan uit 100 procent polya mide. Maar ook dit wat sportievere pyjamaatje kan elegant zijn als het bijvoor beeld een kantmotief op tu le heeft. Kant en tule, daar gokken de fabrikanten deze winter op. De ervaring heeft 'ze geleerd dat de meeste vrouwen daar een voorkeur voor hebben. Als de nachtkleding uit 50 procent synthetische vezels en 50 procent katoen be staat is dat erg gemakkelijk in de was. Deze kwaliteiten maken het mogelijk om van praktische „slaapjurken" te spreken. Het onderscheid tussen huisjapon en lingerie is duidelijk weggevallen. „Howewear" noemen de fa brikanten tegenwoordig bij voorkeur het „vroegere" nachtgoed. Die home- wear" moet lekker zitten en er toe bijdragen om „een behaaglijke gezelligheid" in huls te scheppen. Wie echte huiskledlng wil dragen en dus niet met de nachtpon in huls wil rond stappen kan een hulsoverall kiezen. Ook die zijn er spor tief en gekleed van wollige acrylkwallteiten. Maar ook van katoen met polyester of van 100 procent katoenen Jersey. Diverse overalls heb ben een belijning die een zeer slanke Indruk maakt. Heel bijzondere effecten worden ook bereikt door de afwerking met breisel bij uni-materialen. Leek het er eerst op dat de pyjama afgedaan had en de nachtpon het gewonnen heeft, de pyjama is nu weer terug. Zij het dan met een ander „gezicht". Het woord „pyjama" is afgeleid van het Perzische „padjdzama". een lange broek die in Per- zië en in Voor-Indlë door mannen en vrouwen gedra gen werd. FERD'NAND KARAVAAN IN AFGHANISTAN door James A. Michener Copyright 1966 A J G Str#nghol1 N V AmitinlMi 111 Zulflqar had haar zo verschrikkelijk afgeranseld, dat ze van de karavaan weggelopen was en een schuilplaats )lj haar minnaar gezocht had. Maar Maftoon was haar gevolgd en had de man in de bazaar met een mes ver noord. Rustig zei Mira: „Het is die trouw daarginds!" Ik keek naar een van de vier vrouwen, die bezig waren amelenultwerpselen te verzamelen een vrouw, vermoedelijk iets ouder ian Racha. lachend en knap. met een [ouden ring door de rechterzijde van laar neus ZIJ vermoedde blijkbaar lat Mira over haar sprak en kwam net grote stappen naar ons toe. 5ij vroeg me: „Wat zei ze u?" Dat Maftoon een man doodde. 'oor u!" Uj lachte en antwoordde. „Dat is vaar! Ik ben nooit gelukkig in de stad (eweest." Toen knipoogde ze naar me in waarschuwde: „Als u van Mira veggaat. zal ze u ook doden!" Toen zij naar de kamelen terugkeer- le, lachte Mira en verzekerde me: „Ik ben niet zo gek! Als de tijd er voor ';omen is. ga Je En als de tijd er tr gekomen is. ea ik lurende twee dagen nam ik Stig- ttz en Ellen zo nauwkeurig mogelijk ir en ik moest erkennen, dat Mira het bij het rechte einde gehad had. Zij waren verliefd op elkaar en Zulfi- qar wist het. Hij had de Duitser uit zijn tent weggehouden en Ellen kon natuurlijk niet, zoals Mira het deed. des nachts haar bed verlaten. Ik zocht naar een gelegenheid om haar te waarschuwen. Weliswaar bleek Zulfiqar in de toestand te berusten, maar ik was er van overtuigd, dat hij Stiglitz vermoorden zou, als zijn eer hem dat gebood. Ik had Ellen nog nooit zo stralend gezien. Wij bevon den ons thans in een koud gebied, duizend meter hoog, met sneeuw bo ven ons. Ellen droeg een grijze bur- noes van ruwe wol. Het kledingstuk reikte haar tot de enkels. In de kap had Racha gouden en zilveren draden geweven. Daardoor zag men het lief lijke, blonde hoofd van Ellen op zijn voordeligst. Als ze op mijn witte paard reed wat zij soms deed als ik met Mira wilde lopen deed ze den ken aan een jonge godin, die haar mannen naar een of andere burcht in de bergen voerde. Ik kon mij inden ken. dat Stiglitz verliefd op haar ge worden was. Voor zonsopgang van de negende dag, dat we Kaboel verlieten, was ik bezig mijn spullen naar de kamelen te brengen, om opgeladen te worden; ik zag toen. dat Ellen in de duisternis stond. Ik liep naar haar toe en vroeg: „Heb Je hulp nodig?" Zij antwoordde: „Niet met de bagage. Maar kunnen we samen een eindje wandelen?" Ik gooide mijn deken en andere din gen naar Maftoon en zei hem: „Je kunt op het witte paard rijden!" Daarna begonnen Ellen en lk het pad af te lopen Het was een ongeëvenaarde tijd om over ideële dingen te spreken. Wij stonden op het punt een van de prachtigste gedeelten van Azië te be treden. het grote Bamlandal. Daar wij het van het westen in de duister nis naderden, liepen wij de zonsop gang tegemoet. Het dal was van een historische rijkdom. Van daar uit had zich het boeddhisme over China en Japan verspreid. Het dal was vol bo men. koele beekjes en graslanden. Het werd begrensd door populieren, als een Italiaanse tuin. Elke stap ont hulde nieuwe schoonheden een on vergetelijke ervaring! In de duisternis riep Ellen: ..Miller, ik ben verliefd!" De smart, die in deze woorden doorklonk, dwong eerbied af. „Mira vertelde het meeen poosje geleden." „Wij hebben geprobeerd het geheim te houden ook voor onszelf." Ik waarschuwde haar: „Mira zei, dat Je je in groot gevaar begeven kon „Gevaar interesseert me niet. Ik ver liet Bryn Mawr om iets als dit te zoeken. Om dezelfde reden ging ik uit Qala Bist. Nu lk het gevonden heb Af en toe viel een straal zon door de wolken. „Miller, wat moet lk doen?" Ik kreeg sympathie voor haar en trachtte haar zoveel als in mijn ver mogen lag te helpen. Ik zei: „Laten we je vraag anders stellen Wat doe Je reeds Waarom ga Je om half vijf in de ochtend met een karavaan door Centraal-Aziër Wat ben Je eigenlijk bezig te doen, Ellen?" Zij nam een verdedigende houding aan en zei: „Ik zou jou hetzelfde kun nen vragen." „Met mij is het heel eenvoudig. Ik ben hierheen gezonden. Door de regering. Om jou te zoeken!" Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 m) 7.03 (S) Een goede morgen met Piet Jardoes (8.03 Akta) 9 03 (S) Continu muziek. 10.30 (S) Te gast bij John Woodhouse en Herman Emmink. 11.02 (S) Tunes van toen. 12.03 (S) De Heer en Mevrouw de Bok met Nederlands fabri kaat. 13.03 (S) Aktua. 13 20 (S) Raad een lied of niet 14.02 (S) Gerard de Vries draait op verzoek. 16 02 (S) De tien om kindershow. 16.30 <S) Café-Chantant. 17.02 (S) Toerja-toernee. 18.11 (S) Aktua 18.25 (S) De verhalen van Virgilius van Tuil. hoorspelserie. 18.30 (S) De kinderplaten- bak. 18.45 (S) Het zesde continent, hoor spelserie. 19.02 (S) TROS-country 20.02 (S) Voorzichtig breekbaar 20.30 (S) Peekei: ongezouten. 21.02 (S) - Lands wijs, - lands eer 22.02 (S) Aktua-Sportcafé. NOS: 22.45 Koninklijk bezoek aan de Ne derlandse Antillen. 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. AVRO: 00.02 (S) Pirn Ja cob's platenscala. 1.02 (S) In the still of the night. 2 02 (S) AVRO's Service Station. HILVERSUM II (402 m) NCRV: 07 00 Nieuws. 07.10 Ochtendgymnastiek. 07.20 Het levende Woord. 07.30 Nieuws. 07.36 Hier en nu. 08.00 Nieuws. 08.11 Te Deum Laudamus 08.30 Nieuws. 08.36 Hier en nu. 09.00 Gymnastiek voor de vrouw 09.10 Waterstanden. 09.15 NCRV's Scheepsra- dio. 09.20 Journaal voor de scholen met kinderpanel (9). 09.30 Plein Publiek 11.00 Horen, zien en doen. 11.10 De wereld zingt Gods lof. 12.00 Boer en tuinder Overheids voorlichting: 12.16 Bizascoop. NCRV: 12 26 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 1230 Nieuws. 12.36 Hier en nu. 13.00 Nieuws. 13.11 Kerk vandaag. 13.30 In be weging. 13.45 Onder schooltijd. NOS: 14.30 Open School. NCRV 15.15 Woord in de middag. 15.30 Theetijd voor 't Zilver-team in Arnhem. 16.30 Focus. 17.00 (S) Tempo giusto. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Hier en nu. 18 00 (S) Muziek in vrije tijd. P.P.: 18.50 Uitzending van D.S "70. NCRV: 19.00 (S) Steen in de vijver. (19.00 NCRV-Leerhuis. 19 15 Psalm van de week 19.40 Rondom het Woord.) 20.00 (S) Muziek in NCRV Studio 2: klassieke muziek. 21 00 (S) Klassieke muziek. 21.30 (S) Literama- maandag. 22.25 BOND ZONDER NAAM NOS: 22 30 Nieuws. 2240 Open School NCRV. 23.25 (S) Muziek van eigentijd 23.55-24.00 Nieuws HILVERSUM III (444 m) AVRO: 7 02 (S) Vol gas. (7.30 AVRO s Radiojournaal). 8.30 Radiojournaal. 8.35 (S) Bingo. 10.03 (S) Arbeidsvitaminen. 11.03 (S) Hollands glo- rie. 12.03 (S) 'n Rondje voor Nederland <12.30 Radiojournaal). 13.57 Beursplein i 14.03 (S) Showparade 15.03 (S) Ha. die Hoiting. 16.03 (S) Toppop disco (17.30 Ra diojournaal). NOS: 18 03 (S) De Avond, spits met de Nationale Hitparade. AVRO 19 02 (S) Praatpaal 15. 20.02 (S) Het steenef» tijdperk 21.02 (S) Blues, ballads bea< 22.02 (S) AVRO's swingtime. 23.02-24.00 (S) Candlelight. HILVERSUM IV (FM-Kanalenj KRO: 7 0© Nieuws. 7.02 (S) Aubade. 9.00 Nieuws. 9 0 j (S) Aan woorden voorbij 9.10 (S) Lata- date. 10.00 (S) KRO Studioconcert: Kla* sieke pianomuziek. 11.30 (S) Schilderijerf- tentoonstelling (Modeste Moessorgskj 18 39-1881). 12 00 Nieuws. 12.02 (S) Interval 14.00 Nieuws 14.02 (S) Spektakel magazi ne. 14.30 (S) Collage van alledaags en zeld zaam. 15.30-17.00 (S) Van hoog naar laag eo omgekeerd. TV vandaag NEOERLANOI 10.00 NOS/NOT: Schooi-lv 13.00 NOS: en 18 25 Nieuws voor doven en 18.30 Sesamstraat 18.46 Klem 18.89 Journaal 18.58 KRO: Speedy Gonzales 19.06 Voor een brietkaart op de eerste rang 20.00 The Apnl Foots, speelfilm 21.37 NOS: Journaal 21.88 KRO: De Waddenzee zonder zeehonden' 22.40 Zolang het maar met dichtertX] komt, cabaretprogramma 23.39 NOS: Journaal 23.40 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLANON 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 18.25 TELEAC: Sooale verzekering. 1e cyclus (4) 18.59 NOS: Journaal 18.90 TROS: De TROS Top Vijftig 19.25 Angie 20.00 NOS: Journaal 20.27 TROS: Potasch en Pertemoer 22 30 Aktua TV 23.10 NOS: Journaal 23.15 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND I 10.00 Journaal. 10.05 Actu aliteiten. 10.40 Parlementair nieuws 11.00 Vier gegen die Bank. tv-film. 12.35 Perso verzicht. 12.40-13.20 Buitenlandse reporta ges. 16.10 Journaal. 16.15 Programma voor ouderen 17.00 Kinderprogramma. 17.50- 18.00 Journaal. (Regionaal programma: NDR: 9 30-10.00 Kleuterprogramma. 18.00 Sport. 18 30 Actualiteiten. 18.45 Kleuterse rie 18.55 Achtung Zoll, tv-serie. 19.25 Cul tuurspiegel. 19.59 Programmaoverzicht. WDR: 8.10 Vm 11.55 Schooltelevisie. (9.30- 10.00 Kleuterprogramma). 18 00 St. Pauli Landungsbrucken. tv-serie. 18.30 Was sich Heckt. das liebt sich, tv-serie. 18.40 Ach tung Zoll, tv-sene. 19.15 Actualiteiten 19.45 Korte film.). 20.00 Journaal. 20 15 Liebe ist doof. tv-serie. 20.45 Documentai re serie. 21.30 Berlin Alexanderplatz. tv- serie. 22.30 Actualiteiten. 23.00 Eine Frau zwischen Hund und Wolf (Een vrouw tus sen hond en wolD. speelfilm. 0 50-0.55 Journaal. DUITSLAND II 16.30 Informatieve serie. 17.00 Journaal. 17.10 (ZW) Jeugdserie 17.40 Gevarieerd programma. 18.20 SOKO 5113, tv-sene. 19 00 Journaal. 19.30 Amuse mentsmuziek. 20 15 Informatief program ma 21.00 Actualiteiten. 21.20 Aus dem Leben der Marionetten, tv-film. 23.00 Jour naal. DUITLAND NDR 7 55-8.05 Gymnastiek 8.35 tm 13 05 en 16.30 t/m 17.30 Schooltele visie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 R^ pgrtage 19.00 Informatieve serie. 19.15 We tenschappelijk programma. 20.00 Joun- naal. 20 15 Cultureel magazine 21 00 Boe- 'kentips. 21.15 Direktion City tv-serie. 22.00 Reportage 22.45-23.00 Gesprek. DUITSLAND WDR 8.00 Gymnastiek. 8.19 t/m 11.55 Schooltelevisie (9 30 Kleuterprd- gramma). 17.00 t/m 17.30 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Cursus Duits. 19.00 Kultur in der Provinz. tv-serie. 19.45 Journal 3. 20.00 Journaal. 20.15 Infor matief programma. 21 45 (ZW) So ist das Leben (Takovy je zivot). speelfilm. 22.45 Journaal. BELGIË NEDERLANDS 18.00 Poppei\- filmserie. 18.05 Tekenfilmserie. 18.30 Open School. 19.00 Informatief programma. 19.30 Verkeerstips. 19.35 Liefdadigheids- programma. 19 40 Mededelingen en Mor" gen 19.45 Journaal. 20.10 Weerbericht door Hans de Jong ïorizontaal. 1. zangspel. 5. bloeiwljze, wijnsoort. 9. zigeuner. 10. stoomt schip (afk.). 12. huisdier,. 13. gelaats- 32 [leur. 14. arrondissement (afk.), 15. Ibedrog (barg.), 16. en anderen (afk J fJ7 Eerwaarde heer (afk. lat.), 18. hou- vat, 19. HoU. gravin. 20 elk. 21. kniek. 22. reeds, 23. telwoord, 25. chlldhouder, 27. roofvogel, 28. kleur, [erticaal 1. koning van Basan, 2. furkse titel, 3. angst. 4. meisjesnaam, vs bende, 6. rondhout, 8. veredelen, 9. Pem- 10. gevat. 11. voortdurend. 12. gutgestotene. 15. soort schaatsen, 18. Innig, 19. meisjesnaam. 21. vulkaan, *"•124 vlug, 25. voorzetsel, 26. spil van een wiel. Oplossing Horizontaal T pipet-akal 2 lee-les-ale 3 apls-eel-Ag nol-ork-Mei 5 oker-Eem-To 8 rap-Ada-ast 7 geel-een-re 8 enter-riet 9 lenig-eens vorige puzzel Verticaal 1. plan-orgel 2. iep-Oka-ene 3. peil-Epe-tn 4. els-ora-lei 5. teer-Ede-rg 6. Ase-kea-ere 7. kalm-manle 8. ala-ets-ren 9. legio-tets Het hogedrukgebied boven Scandi navië heeft er een veel grotere show van gemaakt dan eerst werd gedacht. Het maximum bouwde zich boven Zweden op tot bijna 1047 mb en dat is een stand die imponeert Gedurende de wintermaanden kan dat uitlopen op een toestand met matige tot stren ge vorst. Ook nu laat november al iets van dien aard zien, al is het natuurlijk niet zo fel vergeleken met het grote Januari- en februariwerk. De nachtelijke minima zijn van zater dag op zondag in Brabant het laagst geweest. Gilze Rijen meldde een mi nimum van -5 graden in de hut op anderhalve meter hoogte en -6 graden bij de grond. In Vlissingen werd het - 0,5 graad en dat was toch maar even de laagste temperatuur zo vroeg in de tijd sedert november 1966. De krachtige en af en toe nog harde oostelijke wind maakte dat de kou zeer doordringend was. Deze wind wordt mee aangetrokken door een depressie ten westen van Portugal. Verder fungeert ook nog een diepe IJslanddepressle als trekker. Van daar dat er gistermorgen op het westelijk deel van de Noordzee nog windkracht 9 tot 10 uit zuidelijke richting is voorgekomen. Met de barometer in een hoge stand kan ons de eerste helft van de week weinig gebeuren. Het blijft waar schijnlijk droog, of overwegend droog, koud en eerst nog zonnig. De middagtempera tuur komt niet veel hoger dan waarden tussen 1 en 3 graden boven nul. Telkens is er lichte en plaatselijk misschien matige vorst in de nacht, toter wolkenvelden overkomen. Dan zal het 's nachts minder koud worden, maar blijft de temperatuur overdag sterk onder de maat. In de tweede helft van de week zal het waarschijnlijk ook nog bepaald geen lente worden. Aanvankelijk vertoont de luchtdrukverdeling nog winterse kenmerken met lagedrukgebieden boven de Middellandse Zee, maar op den duur, zo tegen vrijdag en vervol gens zaterdag zal een geleidelijke stij ging van temperatuur bij een naar zuidoostelijke en zuidelijke richtin gen draaien van de wind het meest voor de hand liggen. En door aanvoer van warmere lucht in de hogere ni veaus kruipen dan de middagtempe- raturen weer op naar een niveau van 5 tot 7 graden. Als. ik herhaalals. er over 35 of 40 dagen een tweede sterke hogedruk- impuls vanuit Scandinavië volgt, staan wij vanaf half december op schaatsen. Alsen die kans lijkt ook niet gering, het de komende nachten door blijft vriezen en er van de dooi overdag weinig terecht komt, zal het ijs op kleine sloten over een paar dagen kunnen houden en kan er geschaatst worden en dan denk ik speciaal aan de oostelijke helft van het land. De laagste temperatuur voor de eer ste decade (10 dagen) van november in Utrecht-De Bilt over de laatste 130 Jaar s -7,9 graad op 8 november 1888. In november 1925 viel de winter ook vroeg in. Hij duurde toen van de 11de tot de 21ste. Nog vroeger begon het winterse avontuur in 1920, namelijk al in de laatste dagen van oktober. In die bewuste maand begon het weerty pe op de 27ste oktober ook met een venijnige droge en koude oosten wind. Een bejaarde medewerker in Fries land kan zich de gebeurtenissen nog best voor de geest halen. „Wij hadden enkele cichorel-hopen op het land, welke op 29 oktober naar de fabriek moesten worden vervoerd. De cicho- rei-wortelen werden anders eerst ge wassen, maar het water was nu bevro ren, en de wortelen ook. Die zijn toen maar droog verwerkt. Op 31 oktober gingen we naar een eendenkooi en die lag midden in het veld. Wij behoefden niet de gewone weg te volgen maar konden recht op de kooi af gaan over sloten en opvaarten. Er werd druk geschaatst We troffen een Jager aan die geen polsstok behoefde te gebrui ken. Hij had al een groot veld afge werkt en kon over alle sloten en op- vaarten lopen. Dat wintertje duurde toen tot 6 november." Van het oorlogsjaar 1941 herinner ik mijzelf nog dat het op de 5de novem ber al 5 graden vroor en na een onder breking omstreeks het midden van de maand opnieuw 5 tot 6 graden. Op 15 en 16 november kon er toen op 1 andijs geschaatst worden. De medewerker in Oude Tonge herinnert zich van de 2de november een laag sneeuw van maar liefst 30 centimeter dikte. Natuurlijk ben ik de vroege en hevige kou-inval van 10 tot 20 november 1965 niet vergeten, toen Eelde op -13 graden kwam, maar daar is al zoveel overgeschreven dat ik het deze keer maar eens niet doe. De BUI Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Vlissingea Zd.-Limburg oa bewolkt •■bewolkt ••bewolkt •n bewolkt •■bewolkt •■bewolkt •■bewolkt •■bewolkt «waar bew. Uebt bew ■waar bew. •■bewolkt Mijnheer Sluimer, vraagt naar titels van populaire weerboeken. Hier vol gen er vier. Ds. J. Buisman „Weer of geen weer", uitgave Bosch en Keu- ning, „Het weer" van Francis Wilson, vertaald door Chriet Titulaer. uitgave Zuidgroep, Den Haag, „Weerspreu ken" door Johan Verschuuren, uitga ve Corrie Zelen, en de Vlaamsche natuurkalender, uitgave Vlaamse Toeristenbond, St. Jacobsmarkt 45- 47, Antwerpen. Spilt Wenen Zurich Casa Blanea Las Palmas Beiroet ■waar bew. licht bew. onbewolkt HOOOWATER, 4 noremoer. Vlissingen 11.55—, Haringvlielslulzen 12.13—. Rotterdam 1.30-13.57 Scheveningen 0 32-13.04. IJmulden 5.10-17.55 HarUngen 7.09-19.52. Delfzijl 9.22-22.202.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17