Zeg maar hoe u wilt wassen en drogen. Rrus*Primeur! Uitslag trekking loterij voor aankrekemnghouder s 'I I INSTITUUT PRAEHEP 3 Meer dan 3 glaasjes per dag? 030-331335 TROUW AEG laat je niet in de steek. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN c U bereikt méér met een MINI. ADVERTEERT IN ALN Loterij Nederland rr~ MINI'advertenties: Dagelijks bij1.200.000 lezers. MAANDAG 3 NOVEMBER 1980 TROUW/KWARTET P 14 HT AEG heeft voorladers, bovenladers, volautomaten, was- combinaties, wasdroog- combinaties en drogers. Grote, kleine, smalle, hoge, scherp geprijsde en volledig electronisch gestuurde. Allemaal van de AEG degelijkheid. Wat u wilt en hoe uw wensen ook liggen AEG heeft de juiste machine voor u. Wassen en drogen? Uw AEG zaak kan u daar uitstekend in adviseren. Of bel AEG zelftel.no.: 020-5116333. Lavathcrm Droger. Degelijk en betrouwbaar. 3 programma's. Uitgerust met tijdsbesturing. Lavamat Bella wasautomaat en Lavathcrm DELUXE droger. Als ruimte-besparende waszuil. Droger- deur opent naar opzij, handig. Door revolutionaire droogtechniek, geen dampvorming in huis. Lavamat 1085 RS.Een smalle boven- lader, slechts 45 cm breed, 4 kg inhoud, met 1000 toeren centrifuge. Lavamat 802 TS. Een komplete volautomaat met spaarknop voor kleine wasjes, regelbare thermostaat en 800 toeren centrifuge. Lavamat Princess 1003.Een degelijke volautomaat, 5 kg inhoud met 1000 toeren centrifuge. AEG-TELEFUNKEN Nederland N.V, A.Jacobslaan 7,1066 BP Amsterdam. f 100.000,- op bankrekeningnummer 54.41 10.456 f 50.000,- op bankrekeningnummer 32.44.27.018 f 25.000,- op bankrekeningnummer 33.23.16.343 f 10.000,- op bankrekeningnummer 31.80.59.827 f 5.000,- op bankrekeningnummer 56.06.23.170 f 2.500,- op bankrekeningnummer 34.29.20.367 f 2.500,- op bankrekeningnummer 37.51.61 961 f 2.500,- op bankrekeningnummer 50.33.19.155 f 2.500,- op bankrekeningnummer 50.85.31.217 f 2.500,- op bankrekeningnummer 54.47.10.223 f 1.000,- op bankrekeningnummers f 60,- op bankrekeningnummers eindigend op: 0.326 eindigend op: 52 f 200,-op bankrekeningnummers f 10,-op bankrekeningnummers eindigend op: 874 eindigend op: 2 f 100,- op bankrekeningnummers eindigend op: 497 6XTRA AQ*fZ6AS 125.000,- op bankrekeningnummer 31.57.32.814 25.000,- op bankrekeningnummer 55.92.37.847 Prijzen van f 1.000,- op bankrekeningnummers eindigend op: 7.844 Aan dit kansspel hebben deelgenomen: 441.104 abonnees. Prijzen hoger dan f 1.000,- zijn belast met 25% kansspelbelasting. Hebt u een rekening bij een bank of spaarbank (een gewone rekening I ofwel betaalrekening, niet een spaarrekening)? Ga dan meespelen in de I loterij voor bankrekeninghouders en u speelt zolang u dat wilt, iedere 1 twee maanden mee met uw bankrekeningnummer als lotnummer. Er is 1 een aantrekkelijk prijzenpakket. En wat belangrijk is: als notaris 1 mr. M.J. Meijer te Amsterdam uw bankrekeningnummer trekt, dan wordt uw 1 I prijs binnen één week na de bekendmaking overgemaakt. Automatisch. Op 1 1 uw bankrekening. Als winnaar hoeft u zich niet te melden, 't Spreekt vanzelf 1 dat alleen deelnemers meeloten. Wat 't kost? Slechts één tientje. 1 Dat bedrag wordt zo'n vijf weken voor iedere trekking automatisch van uw bankrekening afgeschreven. Kan 't makkelijker? Hak de knoop maar door en geef u op als deelnemer. Vul de machtiging in en stuur 'm op. 1 Gewoon in een envelop zonder postzegel aan: SUFA, Antwoordnummer 4, 13000 VB Rotterdam. Deze loterij werd goedgekeurd door de Minister I van Justitie onder nummer: L.O. 700/088/207 d.d. 9-11-1971. De baten 1 zijn bestemd voor de I Stichting Algemene VTWVTT1 AlnPmPnP 1 Loterij Nederland te R k. I I 's-Gravenhage ten 1 behoeve van maat- 1 schappelijk werk, volks- 1 gezondheid en cultuur. giy 1 Uw bankrekeningnummer is uw lotnummer Machtiging bankgiro-Incasso (in te vullen in blokletters) Ondergetekende 1 Adres Postcode/Plaats bankrekeningnummer verleent hierbij tot weder opzegging machtiging aan stichting uitvoeringsorgaan financiële akties zomerhofstraat 64/68, rotterdam om van zijn/haar bovengenoemde bankrekening het abonnementsgeld te doen afschrijven, voor de loterij 'uw bankrekeningnummer is uw lotnummer', maximaal 6 x per jaar. handtekening BENT U REEDS ABONNEE. DAN DEZE BON NIET INZENDEN Dat is toch niet veel, zult u misschien zeggen. Maar heeft u wel eens echt goed geteld? Zjjn het er niet langzamerhand 5 of 6 per dag? En zjjn het er niet wat meer dan vorigjaar? Want zo is het met alcohoL Makkelijk teveel maar moeilijk terug. Als u zich daar zorgen over maakt ga dan eens met uw huisarts praten. Of vraag de onderstaande brochure aan. Vindt u dat u meteen advies kunt gebruiken, bel dan met de Stichting Korre latie: Drank. Makkelyk te veel. Moeilijk terug. "Teveel" is een vaag begrip wellicht. Maar wanneer u houvast wilt: voor de gemiddelde mens zijn 4 glazen drank per daghet maximum Dat dan wel onder "normale" omstandigheden Dus zeker niet bij medi cijngebruik.autorijden of binnen een korte tijd. Zelfs een glas sherry of pils (10 gram pure alcohol) heeft ongeveer 1uur nodig om door het lichaam weggewerkt te wordenl m Naam. Plaats: Invullen, uitknippen en I ineen gesloten envelop I mei fOSO postzegel opsturen naar Stichting I Korrelaue.lUbebunUS. I 3581 Cd Utrecht I De brochure wordt u ineen blanco wikkel toegestuurd SIRE ftibliCDüc aangebodendoackfcfad in vimenwerlnrv} met de Snchi.ng Ideele Reclame k Deze maand beginnen opleidende voor het associatie-examen juni 1981 kursussen voor Aanvraag uil Amsterdam tel.:839839-186964 aanv 13 nov. voerige studiegids van Rotterdam/Dordt tel.: 257639-770235 aanv.: 10.11.13 nov. 9.30-16.00 uur. Den Haag tel.: 469722° aanv 13 nov. Haarlem tel.: 261236 aanv 12 nov. Groningen tel: 131971 aanv.: 13 nov Enschede tel.: 316607 aanv.: 12 nov. Utrecht tel.:513010-513013 (na 18.30 u: 782482) aanv.: 11 nov. Alg. secr.: Sweelinck Leeuwarden tel.: 26212 (b g g 05116-1956) aanv.: 12 nov. plein 46. Postbus 6347 Hilversum tel.:(030)513010 (na 18 30 030-782482) aanv.: 13 nov. 3. 2502 JL Den Haag In het studiejaar '79/80 slaagden bij ons 1292 kursisten voor dit examen. IJ*ebt u een auto te koop. een aquarium, een boot, een bankstel of een huis? Zoekt u personeel of zelf een baan? Plaats een MINI-advertentie. Dat kost weinig en u bereikt er meer mee dan u denkt. Want uw MINI-advertentie staat tegelijk in Het Parool, de Volkskrant en Trouw. Drie landelijke dagbladen met samen \,2 miljoen lezers die precies willen weten wat er in de wereld zoal te koop is. Bel 020-5626262 HETPABGDL TrOUW J.V.IU»., Een pracht vai een kolpullovi om leaker mei te kombinerei 100% Acryl 10 Fraaie mod kleuren, waar onder marine en bordeaux/ Normale pnjs 15.- per stuk. t/m a.s. zaterdal •':V' P3 O m S W ffj i W A KAMER PLINTEN m vurenhout, in moo< hardhout ot In super luxe uitvoering VENSTERBANKEN van Nederlands labnkaat ot Duit se inkort lot 427 cm lang Uit voorraad leverbaar WESTER HOUTHANDEL. Cath Beers- mansstraat Tel 258888-764046 Goed idee voor bont eerst kijken bij De Bontkoning1" Enorme sortering korte en lange BONT MANTELS. lage prijzen' Mei ga rantie Desgew zeer soepele kre- dietserwce De Bontkoning. Hoog straat 97. Rotterdam-C tal 010- 117117 Bij koop reisgeld binnen geh Ned v 2 pers terug Koop avond tot 21 uur geopend UNIEKE BONTAANBIEDINGEN" Het Bontpaleis gaat door mei prij zen waarvan u zuil zeggen: 20% ?5% beneden de normale waar de" Volle garantie. Credietservice mogelijk Het Bontpaleis. Hoog straat 153 (voetgangersgebied! Rotterdam-C lei 010-143337 Reisgeld v. 2 pers vanuit geh Ned b*t koop terug Koopavond tot 21 uur geopend Speciale aanbieding VLOER HOUT 2x10 cm. Een Bouwmarkt kwaliteit en een karwei prijs van 1.59 per meter Uit voorraad leverbaar WESTERHOUTHAN DEL Cath. Beersmansstraat. Tel 258888-764046 BONTADVIES! Bij La Reme nog voordebge prijzen en zeer grote keuze. Schrift garantie. De boni specialisten La Reine. Jonker Fransstraat 75 (vijf en zeventig). RoOerdam-C let. 010-110756 Reisgeld v 2 personen worden bij koop vergoed Koopavond geo pend s Maandags AUTO GEZOCHT? KUK IN DE MINI-ADVERTENTIES AUTO TE KOOP? PLAATS EEN MINI-ADVERTENTIE. Management opleiding voor non-profit organisaties Dc cursus Management voor non-profit organi saties is bedoeld vóórhel hoger- en middenkader cn maakt duidelijk, waarom het geven van lei ding aan dienstverlenende cn non-profit organi saties zoals ziekenhuizen, scholengemeen schappen. verenigingen, charitatieve instellin gen. verpleegtehuizen, kruisorganisaties, reli gieuze instellingen, sekretariaten van instellin gen en organisaties in dc overheidssfeer een professionele aangelegenheid is geworden. Aan dc hand van cases worden de diverse pro bleemstellingen cn technieken, die liggen op het gebied van communicatie, management en or ganisatie aan dc praktijk getoetst. Duur van de cursus: I jaar. Uitvoerige documentatie ligt bij ons klaar. Bel voor inlichtingen (070) 26 40 81 of /end deze bon naar het ISW, Antwoordnummer 40. 2500 XP Den Haag. Postzegel hoeft niet. Invullen met blokletters s.v.p. Naam: Adres: Postcode plaats: Opleidingen jjjj Bedrijfstnuningen Instituut voor Sociale Wetenschappen. Wasscnaarscweg 19-41. Den Haag. Tel. (070) 264081. In 24

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16