fePARTA ZET STIJGENDE LIJN VOORT feyenoord lijft op oede weg Eindhoven heeft smaak te pakken Duitsers op volle sterkte Spitsen bezorgen Willem II zege loeg van Barry Hughes behaalt tegen Wageningen 'twee gouden punten' 3ï :sïén helft slagvaardig voetbal te veel voor FC Den Haag Vitesse maakt geen indruk Italië moeiteloos ngs Denemarken Geen blessures bij Europa Cup-tegenstanders Groningen weggespeeld in Tilburg: 4-1 NDAG 3 NOVEMBER 1980 SPORT TROUW/KWARTET PR 11/H13 Dick Bosscher 'AOENINOEN „We wor- nog eens een topclub," )"vJCapte Louis van Oaal na de luweüjks lnrukwekkende 1- overwlnnlng op Wagenln- jn. HIJ zal niet de enige partaan zijn die deze kwall- catle voorlopig nog maar als fn utopie beschouwt, maar uldelljk Is wel dat de Rotter- amse club na een bijzonder nelzame start een opleving „eAent, die zich de komende we- 'k* en nog best eens zou kunnen inoortzetten. 3lau( erhand komt er wat meer to het ongeregelde boeltje btj het jte team van Sparta, dat ls samen- ésteld uit Engelsen. Amerika-avon- irlers. nieuwelingen en een handje- )1 oud-gedlenden. Voeg bij deze In grediënten nog eens Barry Hughes als nieuwe trainer en de uitkomst ls een team. waarvan In feite nauwelijks prestaties mogen worden verwacht. Ten minste, ln de aanloop van het seizoen. De resultaten waren er dan ook naar en al na enkele wedstrijden bungelde de Britse trainer weer on deraan de eredivisie, een plaats die hij met zijn vorige club Haarlem re gelmatig bezette. De 4-1 zege op NEC vormde de eerste aanzet tot wat het nieuwe Sparta moet gaan worden, een team dat zich volledig Inzet en waarbij de goede sfeer voorop staat. Vereisten, die Bar ry Hughes graag aan een goed lopend elftal stelt. Dat het met de sfeer wel losloopt, bewees Jan Formannoy de ze week. HIJ werd op uitleenbasis door NEC vrijgegeven, omdat Sparta geen vaste reservedoelman heeft nu Berends geblesseerd is. „Ik ben hier bij Sparta uitstekend opgevangen," zegt de 27-Jarlge doelman die al een Jaar lang niet meer ln actie kwam voor zijn huidige werkgever. „Voorlo pig ben lk tot het einde van dit Jaar aan Sparta uitgeleend, maar lk zie het hier best zitten dus lk wil wel langer blijven." Veel kans maakt hij niet, want NEC heeft duidelijke restricties gesteld. Bovendien geniet de van 03*79 over genomen doelman Berends het ver trouwen van Hughes. Zijn schets van de sfeer zegt echter al veel. zoals ook Barry Hughes graag wil laten weten. „Er zit een stijgende lijn in de stem ming en de discipline," zegt hij. „Als Je ziet hoe het elf weken geleden was en hoe het nu ls. Die ervaring van Suurbler en Advocaat is goud waard voor zo'n ploeg." Een persoonlijke overwining noemde hij het spel van René van der Gijp, de speler met wie hij zo lang ln onmin leefde omdat deze zich niet volledig ln dienst van het elftal stelde. „Het spel van René vind lk tekenend voor de situatie van de ploeg op dit mo ment. De 19-Jarlge Dordrechtenaar vervult nu dan ook een belangrijkere rol, ls niet langer de „balletjeswach ter" van vorig seizoen en maakt zich als middenvelder zowel ln verdedl- Barry Hughes gend als aanvallend opzicht verdien stelijk. Tegen Wageningen bewees hij vooral dit laatste nog eens door meer dere malen tot ln het strafschopge bied op te komen. Geels en Loggie liepen elkaar daar echter regelmatig in de weg, zodat de voorzet van Van der Gijp telkens vergeefs was. Van daar dat hij het maar zelf met af standschoten probeerde. Eén daar van leverde een doelpunt op en vlak voor rust mikte hij op de lat Het houtwerk kreeg overigens nog meer te verduren, want ook Hazel- hekke en Van Vijfeyken knalden op de paal. Naast het doelpunt van Jan van Osenbruggen waren dit echter de enige opzienbarende prestaties van Wageningen. dat het publiek gisteren opnieuw niet met een thuisoverwin ning kon vermaken. Nadat ln eerste Instantie de ijzige kou en de straffe wind de voornaamste tegenstanders waren, had de Wagenlngse club meer moeite met zichzelf en met de soms dubieuze beslissingen van scheids rechter Draalsma dan met Sparta. Trainer Nol de Ruiter meende dat zijn ploeg de beste thuiswedstrijd van dit seizoen had gespeeld. „We hebben even niet opgelet en toen viel dat doelpunt", sprak de coach, die gemakshalve maar even vergat dat Wageningen ook na het doelpunt van Loggie niets meer presteerde. Het kostte Sparta dan ook weinig moeite om de tweede ult-overwlning van dit seizoen binnen te slepen en mede door die matige tegenstand weigerde Hughes om de vlag al ln top te steken „Er ls nog meer uit dit team te halen", zei Hughes gisteren. „Dit zijn twee gouden punten. We zijn er blij mee, ook het bestuur, dat nu Inziet dat de aankopen terecht waren. Met dit te am hebben we geen reden om thuis te verliezen. En „uit" moeten we nu ook wat kunnen presteren. Maar preten ties hebben we nog niet". j 1-2 (1-1). 33. Vin der OIJp 0-1. 32 Van Onenbruggen 1-1. SS. Loggie 1-2. 8cheida- -- - 0000. Nageslagen: Suvee; Braam, Oardien. Van der Ley. Hendriks, Van Oaenbruggen, Leushuls. Tolle naar. Hazelhekke; McDonald, Van Vljfeljken (Wegh). Sparta: rormannoy; Jansen. Van Oaal. Robinson. Tiktak; Advocaat. Van der OIJp. Suurbier; Oeels. Loggie. Holverda (Meijer). Gestaakt DEN HAAO Twee wedstrijden ln de vierde klasse van Zuid II zijn gistermiddag gestaakt. In de vier de klasse A achtte scheidsrechter Verhooren zich bij de wedstrijd MVV'02 tegen Standaard bedreigd door spelers en trainer van Stan daard dat een 2-0-achterstand had. De stemming was geprikkeld en een van de Standaard-spelers had een waarschuwing ontvan gen. In de rust meende de referee dat het niet langer verantwoord was verder te fluiten. De stand was op dat moment nog 2-0 voor MW'02. In de wedstrijd DVO tegen Ste- vensweert in de vierde klasse E werd scheidsrechter Janssen dus danig geblesseerd dat hij niet ver der kon lelden. Aangezien geen vervanger aanwezig was werd het duel gestaakt bij de stand 1-1. Wim Meyers DORDRECHT DS*79 heeft overeenstemming bereikt met Wim Meyers (32) en Roda JC over een contract tot het einde van het seizoen. De middenvelder speelde, voor hij naar Roda JC ging, bij NEC, Wageningen, De Graafschap en Vitesse. Meyers vierde zijn entree bij DS79 met een doelpunt in de uit wedstrijd tegen WV. ar Matty Verkamman OTTERDAM Volgende week tijdens de nu al volledig iltverkochte wedstrijd bij AZ'67. mag Feyenoord aantonen- sterk het momenteel ls. Als de voortekenen niet bedrie- sn, dan wordt het een bijzonder lastige wedstrijd voor de oploper uit Alkmaar. Zonder tot sprankelend voetbal te imen, maakt Feyenoord namelijk weer de Indruk van een lijk en moeilijk te kloppen ploeg; eigenlijk net als na de van trainer Vaclav Jezek, nu twee en een half Jaar den, toen een Imposante serie van 41 nlet-verloren compe- 'edstrijden werd opgebouwd. door Mike Mulder EINDHOVEN Eindhoven heeft de smaak te pakken gekre gen. Het vierde achtereenvolgende slachtoffer was Vitesse en de manier waarop deze ex-«redivisionist met 2-0 naar huis werd gestuurd loog er niet om. De vreugde kon niet meer op na afloop in de Eindhovense kleedkamer en de liederen schalden door de doucheruimte. Den Haag, dat de laatste weken ln „wining mood" was, werd zater- ivond in de tweede helft dol ge- door de Rotterdamse motor, voor rust nog zo lelijk had geprutr 4-1. slagvaardige voetbal van Peye- 1 ln de tweede helft contrasteer- I met het gezemel van het meren- *1 der spelers ln de voorbije weken, ek, de genUeman onder de trai ls, die op verschillende niveaus te ns genoegzaam heeft bewezen een like coach te zijn, kon er in de ogen in de diverse spelers plotseling niet *1 meer van. Van Delnsen, de voor- an van de rebellenclub, maakte de Inzsme Tsjechoslowaak met de ond gelijk. Maar door velen ls In- iddels aangenomen dat de door- ee-voetballer Van Delnsen een rel obeert te forceren teneinde een een ntract ln het buitenland (Amerika) bemachtigen. Vooral intemaUonal ekers heeft zich groen en geel 1 aan de onvolwassen kritiek I trainingen, de trainer laat ons 1 uit gaan na een wedstrijd ln het op Aruba mochten we i eens ln de zon liggen") van zijn Jezek zit al geruime tijd met een voorhoofdholte-ontste- maar hij ls minstens zo ziek van l oeverloze gezeur. De leiding van ord wil hem ook na dit seizoen nog behouden, maar de persoon n ln kwestie ls voorlopig afgeknapt op zijn omgeving. Hij vertrekt het liefst naar een club ln de Bundesliga. Het stelletje „ouwe wijven" leek za terdag zowaar spijt te hebben van het eigen ondermaatse gedrag. Feye noord speelde na een zwakke eerste helft tenminste weer energiek. FC Den Haag, met vijf voormalige Feyenoorders ln de ploeg, had niet terug van de kracht die Feyenoord ontwikkelde. Nielsen behoorde als opgeschoven verdediger weer eens tot de beste spelers. De Deense krachthonk van het type-Pezzey en Buljan Inspireerde zijn ploeg tot een weliswaar simpel maar evenzeer doel treffende speelwijze; Ooede individu ele acties, waarna de ballen spectacu lair ln de doelmond werden geslin gerd. Voetbal op z'n leukst, hoewel het afschuwelijk koud was. Mansveld en Wlckel kregen de zaak niet meer onder controle, terwijl de Nielsen is Den Haag-doelman Havenaar te snel af en scoort voor Feyenoord. goed begonnen, maar steeds nerveu zer wordende doelman Havenaar ook foutjes en fouten ging maken. Heel zwak was zijn optreden bij de laatste goal. Hij ondernam een heilloze reis naar de op geruime afstand doorko mende Bouwens, die het balletje over de keeper heen tilde. Wetzel kopte toen ln paniek ln eigen doel. maar dat viel hem nauwelijks kwalijk te ne men, omdat hij de chaos tenslotte niet had veroorzaakt Tevoren had het enigszins Engels aandoende pressievoetbal van Feyenoord ln een mum van tijd drie doelpunten opgeleverd. Peters zorg de met gewaagde sprongen voor pa niek. Vermeulen draalde er af en toe een aardig kunstje uit hetgeen de handige De Leeuw hem wel eens na deed. De gelijkmaker van Peters en de daarop volgende treffers van Niel sen en Bouwens waren het gevolg van min of meer klassieke voorzetten vanaf de vleugel* PprQnprtipf NAf FC Den Haag beperkte zich veelal tot vC llCl II de tegenaanval. De ploeg heeft daar TAnnpr lllt7lf*nt met de sneUe en produktieve Melis, £lUllucI UIL£iIdH# plus redelijk balvaardlge jongens als Van Leeuwen en Trellng, ook wel de spelers voor. Toen Nells na een voor zet van Wetzel en dank zij zwak ver dedigen van Brard met een kopbal voor 0-1 had gezorgd, leek die speel wijze waarempel goed voor enig suc ces. In de tweedehelft volgde de ontnuchtering. Feyenoord-FC Den Hu| 4-1 (ft-1). 38. Melis 0-1, 38 Peter» 1-1, 68. NleUen 2-1. 70 Bouwen» 3-1, 71 Wettel 4-1 (Eigen doel). Scheidsrechter Oeurds Toeschouwer»; 21.337. Oele Kaart voor Albertsen en Wettel (Den Haas) Hlele (Van Houten); Wijnstekers. Niel sen. Stafleu. Brard; Balkesteln (Trooat). Nollen, Bouwens, De Leeuw. Peters. Vermeulen. PC Den Haaf: Havenaar; Van der Zwan, Mans veld, Wlckel, Wettel; Jansen. Schoenmaker (Pen), Albertsen. Melis, Van Leeuwen. Treling (Kore- vaar). 'ME Het Italiaanse voetbalelftal zich ln Rome voor de „tlfosl" ancheerd voor de magere pres- (2-0) ln de eerste kwalificatle- aijd voor het toernooi om het tldkamploenschap tegen het 'akke Luxemburg. Italië versloeg •or 75.000 toeschouwers Denemar- met 2-0. Voorlopig kunnen de tematlonals en vooral bondscoach I bo Bearzot weer wat ruimer adem Jen. .Azzurt" begonnen erg goed. eeds na zes minuten stond de ploeg een voorsprong van 1-0. Francesco razlanl was de maker van het doel- int na schitterend voorbereidend rrk van Conti en GentUe. Na rust tos O razlanl nogmaals succesvol. In s 50e minuut kopte hij de bal achter 5 Deense doelverdedlger: 2-0. J de Italianen speelden GentUe, •nti (als vervanger van de geschor- s Causlo) en Bettega (nu opererend spelverdeler door de schorsing Antognoni) een goede wedstrijd. J de Denen konden de vier Ajacle- n. 8ten Zlegler, Henning Jensen, ken Lerby en Frank Amesen, niet •Poneren ls door het resultaat op gelijke l°fcte gekomen met de leider in ^ep 5, Joegoslavië. Over twee we ll ontmoeten beide ploegen elkaar Italië. roep 5: «goslavlë me fiekenland inemarken ucemburg 2 2 0 0 4 7-1 2 2 0 0 4 4-0 1 1 0 0 2 1-0 3 0 0 3 0 1-5 2 0 0 2 0 0-7 MUQ3NCHEN Bayem München zal woensdag met zijn sterspelers Rummenlgge en Breltner aantreden tegen AJax. Rummenlgge en Brelt ner raakten vrijdag ln de bun- desllgawedstrljd tegen FC Nürenberg geblesseerd. Bel den achten zich ln staat woensdag te spelen. BIJ Elntracht Frankfurt, dat ln eigen stadion tegen FC Utrecht aantreedt keren Pahl en Nickel terug ln de basis. HSV ontmoet P8V ln de sterk ste opstelling. Elntracht Frankfurt, heeft overigens wel zaterdag zijn eerste punt op eigen terrein verspeeld ln dit seizoen. Eln tracht scheen tegen Karlsruher SC zelfs zijn eerste nederlaag ln deze competitie ln het Waldstadion tege moet te gaan. De ploeg uit Frankfort, die ln deze ontmoeting steeds heeft achtergestaan, scoorde ln de 90e mi nuut de gelijkmaker; 3-3. Elntracht speelde ln dezelfde opstel ling als tien dagen eerder ln de eerste ontmoeting met FC Utrecht, die ln de Domstad met 1-2 werd verloren. Elntracht rrankfurt Ksrlsruhe 3-3. Borussla Dortmund-Duisburg 5-1. Bayem Leverkussen- Stuttgsrt 1-1. Schalke TM-M0nchen 1060 l-O, Ar- mlnla Bielefeld-Hamburger 8V 0 2 Bayem MQn- chen-PC N Urn berg 4-2, Bayem Uerdingen-Kal- aeralautem 1-0, Borussla Mdnchen Oladbach-Co- logne 2-0. Portuna DUsseldort-Bochum 1-1. STand 1. Bayem München 12-23. 2. Hamburger 8V 12-20, 3 Borussla Dortmund 1-16, 4. PC Kal- aeralautem 12-16; 3. Elntracht Frankfurt 11-14. DYNAMO DRESDEN OOST-BERLIJN Vier dagen voor de return tegen FC Twente ln de tweede ronde van het UEFA-Cup- toernooi heeft Dynamo Dresden een overwinning geboekt in het toernooi om de Oostduitse Voetbalbeker Dresden versloeg ln de derde ronde in Stralsund Vorwarts met 3-1. De eer ste wedstrijd te Enschede tussen FC KERKRADE NAC blijft in de hoek waar de klappen vallen. De veelge plaagde Brabantse ploeg lijkt maar niet uit de problemen te geraken. Mogelijkheden om van de onderste plaats weg te komen heeft de forma tie van Jo Jansen wel. Op cruciale momenten laten de Bredanaars het echter afweten. Gisteren verspeelde NAC in de uitwedstrijd tegen Roda JC (3-2) geheel onnodig een voor sprong. Nadat Vre IJ sen uit een pass van Waslander NAC naar een voor sprong had getild (2-1), sloeg Roda in amper twee minuten genadeloos toe. Terwijl NAC de zege binnen handbe reik had Roda kon ln Kerkrade niet Imponeren maakten twee rou tiniers (De Jong en Nanninga) ln de 55e en de 56e minuut van de wed strijd aan alle Brabantse Illusies een eind. De Jong rondde een door hem zelf ingezette combinatie met René Hofman doeltreffend af. Zestig secon den later maakte Nanninga zijn faam als kopbalspecialist opnieuw waar. Rods JC-NAC 3-2 (1-1) 25. Hofmann 1-0. 28. Joore 1-1. 50. Vreljsen 1-2. 55. De Jong 2-2. 56 Nanninga 3-2 Scheidsrechter Keizer Toeschouwera; 6.000. Oele kaarten: Neeskens en 8mlts (belden NAC). RODA JC: Jongbloed. Degens. Marijt, Tslnos. llanssen. Ehlen. De Jong. Marljnlasen. Hofman (Hendriks). Nanninga, Erlksen. NAC: Van Eennennaam; Krijnen, Joon, Quastrs. Xker; Neeskens. Lokhoff. De Schepper (Van v Smits. Waslander. Vreljsen. „Dit was het beste wat ik van Eindho ven heb gezien in die anderhalf Jaar dat lk hier aan het roer sta," was het veelzeggende commentaar van trai ner De Wit na de Inderdaad opmerke lijke prestatie van zijn elftal. En om aan te tonen hoe zeer hij tevreden was met hetgeen zijn elftal zondag middag had laten zien, deed hij er zelfs nog een schepje bovenop; „Zoals we nu spelen zijn we een van de beste ploegen uit de eerste divisie." Vorig seizoen kon men van Jacques de Wit op leder moment maar vooral na weer een wanvertoning van zijn elftal te horen krijgen dat er zo nodig nieuwe spelers aangetrokken moes ten worden. Realist als hij is voegde hij daar uiteraard altijd aan toe dat hij wel begreep dat daar geen geld voor was en dat hij dus met hetzelfde spelersmateriaal maar verder moest klungelen. Twee spelers, Wouters en Methorst, zijn erbij gekomen. Helemaal geen voetballers die met kop en schouders boven de rest uitsteken. En hoewel zij dus waarschijnlijk niet tot het type speler behoren dat De Wit ln z'n hoofd had om Eindhoven er weer bovenop te brengen, draait het nu ineens wel. Zo goed zelfs dat een perlodetltel tot de reële mogelijkhe den gaat behoren, en dat een top- ploeg als Vitesse eenvoudigweg naar de achtergrond gewerkt wordt. Vitesse-trainer Henk Wuilems sprak ten aanzien van zijn eigen team over een diep dal waar het ln verkeerde. Relatief gezien was dat dal echter niet zo diep, maar bevond Eindhoven zich zondagmiddag op een grote hoogte. Geen moment in de wedstrijd heeft Vitesse indruk kunnen maken. Eindhoven ging gewoon z'n eigen gang en door het grove overwicht moest Vitesse dat toelaten. Door mid del van vloeiende combinaties en met mate toegepaste Individuele acties werd de verdediging van Vitesse op de proef gesteld. Veel fouten waren daarvan het gevolg, waarvan met na me ex-AZ-speler Van Dongen en de jonge Rudie Das een groot deel opeisten. Na drie kwartier voetballen was de stand 2-0, maar de kansen die onder tussen door Eindhoven gemist wer den, waren minstens even groot als die waar de doelpunten uit voort kwamen. Voor open doel had Van De Pas zich bij voorbeeld niet onder con trole en knalde van dichtbU hard naast Elndhoven-VIU-we 2-0 (2*). 4. Thaeter l-O. 43. Jonker 2-0. Scheidsrechter: Thomas. Toeschou wers: 3.000. Oele kaart voor Van de Pas. Eindhoven: Van Berendonk; Jonkers. Van Blij- derveen, Bloemers, Bruinen, Ven de Pas (AafUnk), Reynlerae. Wouters; Methorst (Van RU tingen), Thaeter, Van de Vleut. Vitesse: NIJhul»; Zaayer, Van de Berg (Van der Vall), Van Dongen, R. Das; Vee na tra. Van Ooste- rom, H. Das; Koolhof (Sound), Bleljenberg. Deij- kers. PC Den Bosch-Telstar 2-0 (1-0). 43 Van der Horst 1-0. 62. Wessel van de Bosch 2-0. Scheidsrechter: Boss. Toeschouwera; 2.000. Volendam-Heracles 2-2 (2-2). 5 Van Dijk 0-J. 8. Poel) 0-2 (strafschop). 29 en 43. Tuyp 1-2 en 2-2. Scheidsrechter: Van 8wleten. Toeschouwera: 4100. Helmond Sport-SC Amersfoort l-l (0-1). 31. Bur- herme 1-0. 71. Van Dorssen Scheidsrechter: De Schepper Toeschouwers: 3000. Oele kaarten voor Van Pelt en Vlugt van 8C Amersfoort en Cox van Helmond 8port. PC VVV-DS'79 2-3 (6-1). 35. Meyers 0-1. 57. Kurcl- nac 1-1. 70. en 76. Witbaart 1-2 en 1-3 (strafschop) 86 Verlijsdonk 2-3. Scheidsrechter Mittelmeijer. Toeschouwers: 2500. Oele kaarten voor Bothmer en Mostert van WV Hrerenveen-VImardingen 0-1 (0-4). 62. MIJnhardt van Schoor 0-1 Scheidsrechter: Folmer. Toe schouwera: 3000 Oele kaarten voor Den Arend. Stans en Mitrovlc van Vlaardingen. De Oraafschap-FC Amsterdam 2-1 (1-4). 37 Wan ders l-O (strafschop). 57 Swenssen 1-1, 61 Huls hof! 2-1 Scheldsrecher: Severeln. Toeschouwers 2700 Oele kaart voor Roosblad. twee maal een gele kaart (dus rood) voor Olllessen (A'dam). SC Veeadam-Fortnna S 1-1 (0-U 26. Zuldersma 0- 1. 77 8wart )-t. Scheidsrechter Van de Laar. Toeschouwers. 3000. Oele kaart voor Pfennings van Portuna 8. Amateurvoetbal HOOFDKLASSE A Elinkwijk-Neptunus 1-0, RVC-DWV 1-1, UVS-Zeeburgla 1-2, EDO-Hilver- sum 2-5, DHC-AFC 6-1, Xerxes-VUC 1-1, CVV-Unitas 2-2. DHC Hilversum Unitas Xerxes Elinkwijk vuc EDO Zeeburgia AFC Neptunus cvv RVC DWV UVS 1 12 20-10 2 11 15- 9 1 II 17-13 1 10 14-10 1 10 13-11 2 9 13-10 9 20-19 9 17-16 7 13-15 7 9-11 7 15-21 6 12-15 2 8-17 2 7-16 EllnkwlJk-CW, Neptunus-RVC. DWV- UVS. Zeeburgla-EDO, Hllveraum-DHC. AFC-Xer- xes, VUC-UniUs. HOOFDKLASSE B De Bataven-Hattem 4-1, Germani- cus-Zwolsche Boys 1-1, AchilIes^O- Rohda 0-1, Achilles'12-De Treffers 1- 1, Steenwljk-Sneek 3-3, Hoogeveen- Emmeo 1-1. Rheden-Quick '20 4-1. Rummenlgge opent de score voor Bayern München tegen FC Nürnberg. Twente en Dynamo Dresden eindigde in een gelijkspel van 1-1. LEVSKISPARTAK SOFIA Levski Spartak, opnieuw tegenstander van AZ'67 in het toer nooi om de UEFA-beker, heeft dit weekeinde in de uitwedstrijd voor de Bulgaarse competitie tegen Tsjerno More gelijkgespeeld. In Varna werd een eindstand van 1-1 bereikt. Na elf wedstrijdronden is Levski vijfde met 12 punten. De ranglijst wordt aange voerd door CSKA uit Sofia met 16 punten. BELGIS Tweede ronde bekercompetitie Beringen-Kort- rijk 2-1. Lokeren-KV Mee helen 3-0, Standard Luik- Berchem 3-0, Charlerol-Wlnterslag 1 -0, Llerae-W Overspell 3-1. Dlest-Hasselt 1-2. Racing Mchelen- 8Int Niklaas 2-0. Beveren AA Oent 2-1. Harelbeke- Beerachot 0-1. Racing Jet -RWDM 3-4 (n.v). Ton- geren-FC Luik 1-2. Eendracht Aalst-Menen 2-0. Waregem-FC Brugge 1-2, Antwerp-FC Brugge 1-2, Antwerp-Hannull 5-0, Boom-Cercle Brugge 2-1 (n.v.1. Waterschei-Anderlecht 1-0. ENGELAND Arsenal-Brighton 2-0. Aston Vtlla-Lelcester City 2- 0. Coventry City-Leeds United 1-0. Crystal Palace- Manchester United 1-0, Everton-Tottenham Hot-I spur 2-2, Ipswich Town-West Bromwich Albion 0- 0. Manchester City-Norwich 1-0, Middlesbrough- Birmingham City 1-2. Nottingham Forest Sout hampton 2-1. 8toke City-Liverpool 2-2, Wolver hampton-Sunderland 2-1. 8tand I. Aston Villa 15-24. 2 Ipswich 13-21. 3. Nottingham Forest 15-20. 4 Liverpool 14-19. 5. Arsenal 15-19. SPANJE Hercules-Barcelona 0-1. Read Be Us-Salamanca 5- 0. Real 8ociedad-Real Zaragaza 1-0. Las Palmas- Real Madrid 1-0, Osasuna-Real VaUadoUd 2-0. Valencla-Almeria 3-1. Sportlng-AUeUco Bilbao 1- 1. Espanol-8evlUa 2-2, AtleUco Madrid-Real Mur- cla 2-1. Stand: 1. AUeUco Madrid. 9-16 punten, 2. Valencia 9-13; 3. Real Socledad; 9-12 4. Sporting. Real Betls en Ossuruna 9-11 Frankrijk Sochaux-Mett 3-0, Nlmes-Monaco 1-3. Tours-Va lenciennes 2-3. ZBordeaux-Aucerre 2 0. Nice-An gers 2-2, Nancy 8tras»bourg 2-0. Lyon-Lllle 2-2. BssUa-Parls 80 2-0, Nantes-Laval 4-1, Lcns-St Etlenne 1-1 Stand I St Etlenne en Nantes 16-24 3 Lyon en Bordeaux 16-2), 5. Monaco en Paria 30 16-20. 7 Valenciennes 16-17 TILBURG WUlem n dat tot nu toe ln zijn thuiswedstrijden niet erg succesvol was. heeft het zijn aanhang in (e elfde competitiewedstrijd dui delijk naar de zin gemaakt. Dat ge beurde in de ontmoeting met FC Gro ningen (4-1). Hoewel WUlem II be paald geen oogstrelend voetbal speel de werd dat ruimschoots gecompen seerd met de vier doelpunten die de thuisclub maakte. Dat Groningen via Houtman op 4-1 kwam, deerde nie mand van de 6.000 toeschouwers. Ook voor trainer Bert Jacobs was dit succes zeer opmerkelijk. Immers, hij mist nog steeds de geschorste Caider- wood en ook de geblesseerde midden veldspeler Bastiaansen. Gezien de absentie van dit duo had Jacobs ge kozen voor een viermansmiddenveld. Zonder deze twee spelbepalers moest WUlem n meestal het Initiatief aan de gasten laten. Het gemis van dit duo werd ruimschoots gecompenseerd door een steeds beter spelende Van Mlerlo en een zeer attente Raven. Deze twee „eenzame" spitsen stich ten zoveel gevaar, dat Groningen- trainer Theo Verlangen somber stel de: „We waren niet opgewassen tegen de snelheid van deze twee. Als er dan ook nog persoonlijke fouten worden Je om een afstraf- gemaakt vraag fing." Die afstraffing was een feit na vijf minuten spelen ln de tweede helft Nadat Huybregts en Van M lerlo voor de pauze Groningen al op een nauwe lijks te overbruggen achterstand had den gezet, gelukte het Raeven om kort na het beglnslgnaal van de twee de helft de derde treffer te maken. Met een prachtige voUey passeerde hij doelman Tukker: 3-0. Toen Peter Houtman, die in de eerste helft geen meter speelruimte kreeg van Huy bregts, Groningen zeer verrassend aan een doelpunt had geholpen werd het noordelijke vuurtje enigszins op gepord. Dat duurde slechts een kwar tier. Opnieuw was een actie van Van Mlerlo de Groninger defensie teveel. Van Mlerlo Uet het scoren over aan invaUer De Brouwer: 4-1. Wlltera II-FC Gronlnycn 6-1 (3-6). 19. Huytxcgta 1- 0. 43. Van Mlerlo 2-0. 50. Raeven 3-0. 67 Houtman 3-1. 81 De Brouwer 4-1. Scheidsrechter: Oetel- mana. Toeschouwera 6000 Oele kaarten voor Boer en Van Dijk ibelden FC Oromngeni Willem II: Adjanski, Brocks. Koomgens. Huy bregts, Havermaiy-, Van de Ven. BVJstcrv>!d (De Brouwer). Van Gertel; Broeken, Raeven. Van Mlerlo, FC Groningen: Tukker; Van Loon. Waalderboa. Hlddink, Boer; Van Dijk. Veldmate (Koeman). Keukens; Bakker, Houtman. Swanenburg Germanicus 8 4 4 0 12 10- 4 Steenwijk 8 4 3 1 11 19-12 Emmen 8 4 3 1 11 14- 8 Sneek 8 3 3 2 9 15-11 Zwolsche B. 8 4 1 3 9 12- 9 Treffers 8 3 2 3 8 14-14 Hattem 8 2 4 2 8 11-12 Quick '20 8 4 0 4 8 13-17 De Bataven 8 3 1 4 7 15-18 Rheden 8 1 4 3 6 12-12 Hoogeveen 8 1 4 3 6 13-17 ROHDA 8 1 4 3 6 12-16 Achilles'12 8 2 2 4 6 10-17 Achilles'29 8 2 1 5 5 8-11 Zondag: De Bataven-Rheden. Hattem-Oermani- cus. Zwolsche Boys-Achilles 12. De Treffer»- Steenwijk, Sneek-Hoogeveen. Emmen-Qulck "20. HOOFDKLASSE C RKC-Panningen 2-1, Geldrop-Voe- rendaal 2-1, RBC-SVN 1-0, Limbur- gia-Roermond 1-2, EHC-TOP 1-0, Caesar-Hapert 3-2, Longa-DESK 0-1. RKC RBC Limburgia Roermond TOP EHC Longa Hapert Panningen Voerendaal Geldrop Caesar DESK SVN 1 13 21- 8 1 13 20-10 2 10 11- 5 2 10 11- 9 2 10 7-5 2 9 10- 6 9 7-8 7 14-15 6 6- 8 8-10 8-15 7-13 5-11 2-14- Zondag RKC-Longa, Panningen-Oeldrop. Voe- rendaal-RBC. SVN-Limburgia. Roermond-ElIC. TOP-Caesar, Hapert-DESK.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13