Rath Doodeheefver 1< 020-5626262 020-5626262 s.o.s. Halve dagen administratief medewerk(st)er Een receptioniste Troost, Herckenrath Ten Kate medewerkster typiste medewerker(ster) Telexoperator (m/f) Total Cleaners b.v. Voor de snelle beslisser Jordaan Te huur Amsterdam Dick Brouwer Unieke kans ÏAC 7 9J DEM Meubelfabriek Antiekmarkt de Loc vijf jaar Vrijmarkt !SS Ceramische plastiek- Antiek en Oude Ku M-0 shop Dijkman Dansschool Wim van Beek DONDERDAG 30 OKTOBER 1980 Het Parool Trouw de Volkskrant OTOEVEN VAN MM-AOVCKTENTKS MINI advertenties kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 21.30 uur worden opgege ven Teksten die voor 15 45 uur (vrijdag 13.45 uur) m ons bezit zijn kunnen de daarop volgende dag al geplaatst Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven, onder telefoonnumer of schhftelijk geadresseerd aan afdeling MINI-advertentles Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren. bereiken ca. 1.2 In Nederland, onder wie bijna de helft in Amsterdam. MINI: gezet over i kolom m kleme letters met een enkel woord in hoofdletters 7,04 per regel. Regel MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit één ol meer groot gezette woorden of regels 4,07 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezet over 1 ol 2 kolom breedte met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet. 4,47 per mm-hoogte per kolom. Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek 1 per krant Toeslag voor een advertentie onder bnetnummer 4.50 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook. ontstaan door het niet niet tijdig ol onjuist plaatsen van advertenties Klach ten over de uitvoering van telefonisch opgegeven advertentieopdrachten ol over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kun- Oproepen, verloren voorwerpen/dieren Linda, adres vergeten, schrijf alsnog o.nr. 1-15241 bur. v.d. blad. MENSEN LET OPf Brigitte Freke rijdt vandaag af U bent gewaarschuwd door Chris Ping. HEEFT GEESTELIJKE NOOO? De SOS. Pastorale Hulpdienst heeft tijd voor u! Dag en nacht bereikbaar Tal. 020-761201 Personeel biedt zich een Voor uitstekend SCHOON MAAKONDERHOUD belt u De Voor B V.. Van Boshui- zenstraat 415 020-421287 Telex-operator (ook week ends) Tel. 020-934508. Erv. ONDERHOUDSSCHIL- DER 34 jr. zkt vast werk in kl. schiidersbedr. te A dam Per jan. 1981. Beslist geen nw. bouw. Salaris n.o.t.k. Br. o.nr. 5-15198 Bur. v.d. Blad. JONGE VROUW (35) zoekt werk als secretaretse/typis- te/adm. kracht op klem kan toor. Tel. 020-761423 Felicitaties FRANS Fijn om voor de 8ste keer je verjaardag mee te vieren Karin Kantoorpersoneel gevraagd Wij vragen voor onze geauto matiseerde boekhouding boekhouder en medewerker(ster) SoMtataties F. VAN BUUREN CO B V. Kerkstraat 247. tel. 020- 232857-236563 vragen naar dhr. Wijnschenk. PLAATST U REGELMATIG MINI-ADVERTENTIES? BEL 020-5.62 62 62 EN INFORMEER NAAR ONZE KONTRAKT- MOQELUKHEDEN. Op ons hoofdkantoor Prinsengracht 730-736 te Amsterdam- Centrum is op onze Debiteurenafdefing plaats voor een De taak bestaat uit het een klein team meewerken aan de administratieve verwerking en bewaking van de debiteurenbe talingen Voor dit zelfstandige administratieve werk is boekhoudkunde ge kennis, liefst verkregen op een debiteurenboekhouding, en vaardigheid in Nederlandse handelscorrespondentie wense lijk De werktijden zijn van 13 tot 17 uur. Als u belangstelling heeft, bel den onze afdeling personeels' zaken, telefoon 239292. toestel 247, of stuur een brief aan de chef personeelszaken van Rath Doodeheefver Verkoop B V Postbus 375, 1000 AJ Amsterdam BEHANG MWANDBEKLEDIMG voor onze tv-verhuurwinkel in Amsterdam Skata is 'n snelgroeiende organisatie voor de verhuur van televisietoestelten in zwart/wit en vooral kleur. In Nederiand hebben we nu 25 vestigingen. Waar het steeds drukker wordt met mensen die voor slechts 9.98 in de week best zo'n supermoderne witte, zwarte of notenhouten kleuren- ontvanger thuis willen hebben zonder problemen en met de beste service plus gratis chroomstalen tafel erbij. Vandaar dus de drukte en vandaar onze vraag naar een receptioniste voor onze winkel in Amsterdam. We verwachten van je: Mavo-diploma, niet jonger dan 21 jaar. je moet goed met mensen kunnen omgaan en geen bezwaar hebben tegen werktijden die anders liggen dan elders bijvoorbeeld dagen van negen tot zes uur. of van één uur tot negen uur en af en toe ook zondags Dat betaalt natuurlijk wel extra. En je hebt vnj wanneer een ander werkt Alle Skala receptionistes dragen leuke werkkleding jij dus ook. Wie d'r meer van wil welen schrijft of belt even met Skala Televisie b.v Kinkerstraat 261, Amsterdam De heer R. Htddtng. Tel. 020-183311. TROUW/KWARTET P 16 - RS 1IE Herengracht 226 Amsterdam. Bemiddelaars bij onderhandse leningen. Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een met MAVO-HAvO-opieidiag. leeftijd 16-21 jaar. Wij steken het op prijs, dat u goed kunt typen (iBM-schrijfmachine) in het Nederlands) accuraat bent en een zonnig humeur heeft. Wij bieden A. een plezierige werkkring: B. goede salariëring C. 1 maand vakantiegeld; D. 13e maand gratificatie; E. reiskosten voor forensen. Voor een afspraak kunt u beken naar 020-264143 of acf lijven naar ons kantoor. Herengracht 226. 1016 BT Amsterdam. Heerkens Thijssen Co b.v. Makelaars m assurantiën. Keizersgracht 224, Amsterdam Telefoon (020) 229EM51 die onze correspondentie gaat verzorgen en daame* M na tuurlijk ook enig „f ----- Een goede type-ervaring >s een eerste vereiste. Zij dient In het bezit te zijn van MAVO- of HAVO-diptoma. Sollicitaties te richten aan bovenstaand adree Oesgew kunt u ook telefonisch een afspraak maken met de In Lokkerbof. telefoonnummer (020) 229261 Verzekerings Maatschappij. Kleme-Gartmanplantsoen 21 1017 RP AMSTERDAM Wij kunnen op de afdeling waar de Schadepoéseen weiden gemaakt een Leeftijd: 18-25 jaar Militaire dienstplicht reeds vervuld hebbende Opleiding LEAO-MAVO (Typediploma) Heeft u interesse maak dan een afspraak met Hr Vrij 020-230285 Ons kantoor ligt vlakbij het Leidsepiem BROERSMA MAKELAARDIJ B.V TE AMSTELVEEN vr aagt voor ca. 30 uur per week vrouwelijke administratieve kriicht. Goede contactuele eigenschappen en gedegen kennis Me- dertandse taal alsmede typevaardigheid vereist Telefonisch te reflecteren onder nr. 020-450911 of 4113*13. American firm has an opening in their Amsterdam offioe» for Good knowledge of the engtish language is essential We invite you to send your application to the office of newspaper reference nbr. 8-15193.1 Winkelpersoneel gevraagd Voor dagmarkt in A'dam-Z. vragen w<| A VAKBEKWAME SLAGER, die op bekwame wijze leiding kan geven, voor de juiste man zeer goed salens. B DAMES VOOR DE VER KOOP. vest of part-time. er varing is niet noodzakelijk C EEN GEROUTINEERDE SLAGER, voor uitbeen en af- iwerk. evt. part-time D. EEN FLINKE JONGEN OF MEISJE, voor de zaterdag, hard wil werken en daar ook naar beloond wordt. Naast een prettige werksfeer bieden wij een zeer goed sa laris. 3 weken aaneengeslo ten vakantie en 20% korting op uw vlees aankopen. Bel voor een afspraak 023- 270383 na 20 00 uur. Gevr netto WINKELJUF FROUW in brood- on bankist- bakkerij Van Doktor Giu- zenstr 59. Adam. Val. I80286. Kappers person* el gevraagd Claas van Baar vraagt v zijn nieuw te openen dames- kapsalon 1# of 2e KAPPEIR/ STER. Bel tussen 18-20 020-128327 Musici en artiesten Tel. 030-732626 936176. 030- -< Huishoudelijk personeel gevraagd j Gevr. zeifst hutsh.hutp, mm. of vrl. v. 2 halve d.p.w. te A'dam-Slotermeer Loon 75 Tel. 1144QS Klein bedrijf in Amsterdam- Centrum (bij de Munt) vraagt voor 3 ochtenden m de week (van 9.30 tot 12.30 uur) een DAME voor schoonmaak- werkzaamheden Tel. 18.00 uur 02990-35074 Gevr. ervaren part-time SCHOONMAKERS/STERS ook voor invatwerk Fa. Voor. Tel. 020-448584 Nette zetfst hulp i.d. huish gevr. voor enige uren p.w. in kleine flat. centrum A dam Tel na 18.00 u. 020-247134 Welke degelijke huisvrouw» heeft interesse om 2 3 maa* per week huishoudelijk weriq te verrichten bij echtpaar. Wij hebben n klein en zeer ge rieflijk huis in Buitenvektort. Tel uitsluitend na 19.00 uur 422373 (Para-Jmediseh personeel gevraagd «*- Flink meisje gevraagd DOKTERSASSISTENTE ploma niet vereist) In huisartsenpraktijk te UfceohL Br. o. nr. 13-15231 bur. v.tf. Divers personeel gevraagd SCHOONMAAKBEDRIJF vraagt per 3 november a s. voor een project te A'dam-Nrd mannelijk schoonmaakpersoneel voor de dagdienst (7.45-16 15 u Mann. en vrouwe! SCHOONMAAKPERSONEEL voor de avonddienst (17.30-20.00 u Goede verdiensten! Aanmelden: Total Cleaners b.v.. Warmondstr. 200a. Amster dam Tal. 020-170291. Zoek je een baantje of heb je geen werk? Wij hebben plaats voor een ouvreur of ouvreuse melden bij de bedrijfsleider. Rialto-Rivok. Ceintuurbaan 338 A dam. Tet. 020-716949 Uitzendbureau Kontakt A dam vraagt met spoed KANTINE- PERSONEEL en MAGAZIJN MEDEWERKERS. im. Wil lemsparkweg 28. A dam. Tal. 020-7281707/721851. Gevr. per direkt VROUW voor schoonmaakwerkzaamheden voor ons kleine kantoor voor 2 ochtenden p.w. In», lel 020- 49. vragen naar de hr. Werkhoven. Ivosia BV. Leme- lerbergweg 31. Adam Z-O. Goed le bereiken met open- Personeel in de kledingindustrie gevraagd GEROUTINEERDE MEDE WERKSTER gevr. vow klein «tie Atelier. Werkt. n.o.t.k. Tel. 020-249818. Gevr. vakbekwame ONDER HOUDSCHILDERS Boogert BV den Briefstr. 8 Adam Tel. 020-848585. Parttime functies aangeb./gevraagd Op de redactie van het Nieuw Israeüetische Weekblad komt de plaats vrij voor een MEDE WERKEREER) in het bij zonder belast met het bijhou den van het foto-archief en documentatie. De werkzaam heden vergen 25 uur per week Hij/zij zal tevens be trokken worden bij de dage lijkse redactionele werkzaam- en. Tel. 020-235584 en 237763. Keizersgracht 117. 1015 CJ Amsterdam Verhuizingen Voor al uw verhuizingen. Tel. 020-763419/980547. WEST B.V. Verhuizingen, pianovervoer en meubelop slag ond. gar., door geheel Nederland. Tel. 020-844951. Onroerend goed te koop aangeboden A*OAM-CENTRUM In een gezellige straal, in de Laurierstraat, leuk 3-kamer- appartement, best. uit. huiskamer. 2 sik., douche en toilet, jerenov. keuken, balkon zolderkamer Koopprijs slechts f 54.500 k.k. Benodigd eigen geld ca. 10 000 Econ. binding if urg.-bewijs vera»st. Tel, tol. 020-769445 2- 3- en 4-kamerappartementen nabij het centrum van Huurprijzen vanaf 950 p.m. exclusief de servicekosten Makelaars/Adviseurs o.g. Mr. TreuNaan 7. Amsterdam Tel. 020-945335. b g.g. 02159-11683 Gerenommeerd makelaarskantoor m AMSTERDAM heeft nog tijd vrij om uw huizenbezit accuraat te beheren. Deskundig personeel neemt uw zorgen uit han den. Voor ml. 020-267041. lepenhof Amsterdam-Oost Ooor bijz omst. een nieuwbouw 2 k. app Voorz. van mod. keuken en compl. appluxe badkamer, vtoerbed in modern flatgeb. op eerste etage, liften. 150 000 v.o.n. Fmane. 100% mogelijk I bez. en fold.: tel 020-643151. BVELOERT. Wedderborg 28 3/4-kam 129 000 k.k. 020- 446814/461333. Aang 4 KMR-APP. v.v C.V lift boven hotel Skxania 135 000 k.k. 4 kmr.-app. Boe en Lemmer 85 000 k.k. Taf. inf.. 020-727352. A'OAM-ZUID totaal luxe geren apparte ment best. uit: gr. huiskamer mat open haard. 2 sik., keu met alle apparatuur badk., douche an apart toilet, balkon. Deze flat moet u van binnen zien. Urg. bewijs niet vereist Koopsom 159.000 k.k. Bij voldoende inkomen 100% fin. mog. Tel. M.: 020- 769444. Te koop Heef pand in de Brede rode straat waarvan het dubbele mhuis (7 kamers, Am. epen keuken etc.) leeg wordt opgelevord. Huurop brengsten overige etages ca. 6000 per jaar. Koopsom 157.500 k.k. METROPOOL-DOE RGA Brediusweg 37. Busaum. Tel.: 02159-10151. Goedkoop keurig huisje langs Friese Wadden- kust Direct bewoonbaar. Prija slechts 46.500. 90% hyp mog. tol tol 05100-30870. Hoog en droog wonen? Op terp gelegen geheel vrijst. ca. 10 jr. oud landhuis, mat tuin rondom en weilandje. V.v.: nk.. eetk.. woonkeuk., kelder, hal. toilet, bijkeuk douche, 3 sip. en gr. zoktor Vr.pr. slechts 92.500. Moge hyp.mog Inl. Bureau v. lande lijk wonen. Tel 05100-37771 na 16.00 u.: 05172-2100 Amstardam-Oost Javastraat. geheet pand m. vrije oplevering v. een 2-kam won. op da 2e ataga. Overige huren 5800 p jr. Prijs 50.000 k.k. Peters v.d. Vloodt. tol. 020-934637. na kant tijd 020-727129. T.k. te NIEUWKOOP rustig g. eengez woning, mal tuin, 3 staapk.. douche woon keuken. Vr.pr. 165.000 k.k. Inl. op werkd Mak. J. Heule, Mak. B.V. Tal. 020-766633 T.k. gahaal pand te A'DAM- WESt, nabii park met leeg te aanv. 1e verd. best. uit: hal. 3 kam., keuken, toilet, waranda. Huuropbr. overige etages ƒ6551.40. Prijs ind. ƒ89 500 k.k. Eig. grond. Geen missi ven. Inl. Mak. J. Hauls, mak. B V. Taf. 020-768633. Benedenhuis in Utrecht Ind hal. siaapkvoor en achter kamer. keuken, toilet, douche, 2 schuren, tuin. Vr.pr. 65.000 k k.Com. Rooboistr. 56. 030-435657 Amsterdam-Centrum Wrijgezekenftat, 2 kamers, 'leuken, douche en toilet op •Ito 1e etage. Prijs 60.000 l|.k. Peters v.d. Vloodt. tel *20-934637 na kant.tijd i!20!727129. /Imaterdam-Watergraafs- nseer mooie 3-kam flat v.v. c m op de 1e verd. Uitst st. v. oimJerh 120.000 k.k. Peters éi. v.d. Vloodt. tet. 020- 9^4 637 Anmsterdam-Watergraafs- muur. Gefteel pand. Ind.: 1a verd. we enk., keuken, toilet. 2e vei «d.. badk en twee slpk. v.v c.v.1 Parterre gesloten, onbe- wait We fietsenstalling. Opbr 1 ft 500 netto p. jr Kan ook leegt geleverd worden. Prijs 1816 000 k.k. Peters v.d Vlecslt. tal. 020-934637. Etagpis in schitterend monu ment te A'dam. bedrijfspand, met luitz. op DE WAAG. Alle etag es zijn volledig gestoff. en toeg trust, bemeten 75 m*. kunr an zonodig met elkaar word ton gecombineerd en zijn voor yele doeleinden geschikt zoels j. studio, bureau. I.a.t. en/ofwoning. Het geheel is var. ittw. elektra, c.a., c.v en w.w.i nstaUatie en verkeerd in 11 staat v. onderhoud. Ook als totaal ta koop. Vr.pr. 120.000 tot 145.000 k.k. fel. 020-247832 tussen IB.tX K19.00 uur MUIDERBERG. Luxe hoek huis met open keuken, i siaapk.. zonnige tuin. Ev. ga rage beschikbaar 225.000 k.k. Inl. VLAANDEREN B.V. Muiderberg. 02942-1997. T.k. semi-bungalow met tuin. Ind. kam., keuken, douche, w.c.. 4 sl.k., veel berging, gro te garage. 13.00 m. mat ther mopane en c v., 2 km van HARLINGEN. Spoedige aan vaarding. 142.000. Tel. 05178-5150 AMSTERDAM Z-O Te koop 3/5 kam.flat aan Groenhoven (2e woonl.) ruime woonkern moderne open keuken met div., plavuizenvloer. badkam. met ligbad, ind. div. Vr.pr. 108.000 k.k. ld. C. G Kas kans. mak. o/g B V Hart- vetdseweg 37. 1111 BH Die- man Tel. 020-903717. T.k. in aanbouw zijnd huis mooi gelegen kavel 450 m2, L kamer, open haard. 1e verd 3 k badk.. ligbad 2e verd. 2 siaapk gar. met grote berg zolder Pr 330 000 k.k. Tel. 06365-10511 Veenendaal. Makelaardij T v.d. STEEGE te Monnickendam an T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN m Noord-Holland Belt u 02995-4451 o» 02991-1888 Technisch personeel gevraagd MANPOWER VRAAGT servicemonteur met ruime ervaring in CV In stallaties. tevens in het bezit van eigen auto. Werk: rayon Beverwijk. Taf.: 020-241114 Kooprull onroerend goed Uw woning moeilijk te verko pen, bel CENTRAAL KOOP- RUILKONTAKT. Tel 02206-. 1023. Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd 2 Nette kostgangers ge vraagd. Jacob v. Lennepkade 157 1 Tef 020-168403 's avonds na 18 uur. Liefst 2 mannen op leeftijd T.h.a. etage hr. 585 ind. vrije vestiging, overn. 8500 Br o. nr. 24-30161 bur. v.d. blad. Ruime 3-kamerwoning met tuin gelegen aan de Hoofd weg, huur 285 per maand. Medisch urgentiebewijs of bo ven de 65 jaar vereist. METROPOOL DOERGA B V Brediusweg 37. Bussum Tel. 02159-10151 T.h. kamer in A'dam voor net te heer 325 p.m. Tel. 020- 229775. Ruil per 1 dec. aang: ETAGE in A'dam 600. Gevr. kamer in A'dam. Tel. 020-844369. 2 stud, zoeken kam. of et in A'dam. m.g.v. keukan. d/t. tel. 023-257868 Woningrull Aangeb 3 kam.won met dou che en veranda. Bos en Lom- merbuurt huur 207 p. mnd. Gevr. 3 of 4 kam. won. met ruime keuken en douche omg. Dmvendrecht of Amstel- station. huur tot 300 p. mnd. Br. o nr. 27-15235 bur. vd. blad. Kampeer- en sportartikelen CONNECTED ARTS Jap«n- se prenten en schilderingen: Art Nouveau en Art déco, do. 10-21 uur, vrij. 10-16 uur, zat. 10-17 uur. Looiersgracht 38 (Looier 1). A'dam Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd Het SIKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren Bel 020-231390 Ingenieur werkz. in Adam zoekt kamer in A DAM v 3 nachten p.w. Tel. 073-139672 (na 19 00 u.) Pedag zkt etage m kookgel lol 400 p.m. in A dam Vol doet aan gem. normen. Tel. na 18.00: 020-832929 Kleuterleidster 22 jr. zoekt ka mer of etage in Den Haag Tef. na 18 uur 01891-3037 2 jong werk. en stud, zoek woonr b.v. gr.zolder of ka- mer(s) in A DAM. Tot 500 i.b.v Urg.Bew. Tel. 020- 995460. Maatseh. werkster 47 jr i b.v urg.bewijs z.m.s. woonruimte/ kamer(s) in Buitenvektort of Amstelveen. Evt. tijdelijk Tel 020-411048 Sur j.man werk/studie A'dam zoekt kamer (vr opg.] met kookgelegenh douche. Liefst in oud-zuid of oud-west Tel 020-824605 tst 117 van di tot vrij. Rust jong stel zkt. WOONR m. kook- en douchegel A'dam Tef tus. 16*19 u 020- 718756 Programmeur zoekt kamer ol flat in de Randstad. B Seiis. Witbreuksweg 361-103. 7522 ZA Enschede J dame 24 jr. zkt. WOON RUIMTE in A'dam i.b.v. urg bew Tel. 020-279977. Jong echtpaar zoekt een gro te KAMER in A dam. Huur t/m ƒ400. Tel 020-907189 BELONING, voor diegene die een jong werkend en stude rend stel aan geschikte woon ruimte in A dam helpt (tot ƒ600). Tef. na 18.00 uur 020 223906. Winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte te huur aangeb./gevraagd Amsterdam. Vateriusstraat. Hoekwinkel. Ook geschikt voor kantoor, ca. 45 m' met kelder, stahoogte. Hr. 1000 p.rn Peters 6 v.d Vloodi. tel 020-934637. na kanttijd: 020-727129. T.h. winkelpand wonmg ge legen op zeer goede stand omg. Concertgebouw Over name 11 500. Tel. 020- 792474 Praktijkruimte t.h. in A'dam- Zuid. Tel. 020-764811 Zaken en transacties TELEFOON BEANTWOOR- DERS. Verkoop, huurkoop, leasing. Fa. van Hu>s. tel. 020-934208 an 03420-16060 BLOEMBOLLEN Nodig? Speciale Soorten? Bel 023 - 32.11.08. BEUNDER - Haarlem. T.k. partij eerste en tweede keus MARKIES/ROIGOR' DUNDOEK. Goedkoop 074- 914849. Te koop gevraagd: FAILLIS SEMENTSPARTIJEN. rest partijen. fabriekspanden, win kelvoorraden, elke branche Betaling content Aanb In- tersticht 030-317841. telex 47998 (aogmy NL) DRAAGTASSEN, van plastic en katoen, tegen de laagste prijzen en de grootste sorte ring. vindt u bij Leen Verpak kingen te Eemnes (bij Laren N.H.). Tel. 02153-11506 T.k 1000 NIEUWE BINNEN DEUREN met kleine foutjes. Spotprijs 074-914649 T.k nieuwe radiatoren afge lakt en plastic verpakt 25.- de m' v.o., olieketels bran der warmwater boiler 1 000.- olietanken 1200 liter 325 gasketeis. bekend merk 20.000 cal. 650 en 24 000 m cal. 695. gasboiiers 250, thermostaatkranen 30 Alles excl. btw Alle c.v. artikelen voorradig, zaterdags ook open Firma Koek. He renweg 100, Wilnis 02979- 1586 SCHOONMAAKBEDRIJF Het schoonmaken van: FLATS - KANTOREN - ETC- ie Jan Steenstraat 109 Tel. 020-724001 T.k.a goedlopende STOME RIJ m Noord-Limburg. Diplo ma's en eigen kapitaal ver eist. Br o. nr 31-15069 bur v.d. blad Verzekeringen, hypotheken, geldzaken Snel en gemakkelijk GELD LENEN. Binnen 1 dag gere geld. Bemiddetingskantoor A J. Gemtse. Tussen Meer 92. Adam. tetel 020-196526 ook s avonds tussen 7 en 8 Spaarbrief-kollektief verzilvert al jaren tussentijds spaarpneven tegen de hoogste waarde contant. Eindhoven, tel 040-437124; Apeldoorn, tel. 055-667906; Rijswijk, tel. 070-907871; Adam. tel 020- 265749; Leeuwarden, tol. 05100-53153 Woninginrichting Coupons tapijt van 2*10 m met hoge kortingen Zuiver wollen Axminster bloemtapijt 194 p.rn met gratis onder- vloer en gratis leggen Zwaar berbertapijt 79 400 breed, gratis gelegd Katoenen tapijt van bekende fabriek 139 p.m. Tapijtcentrum „Over toom". Overtoom 423-425 Amsterdam. Tef. 020-836275 PLAVUIZEN v a. 26 p m' WANOTEGELS v a. 15 p m* MOZAÏEK v a. 35 p m' Totaal 400 soorten tegels Aanbouwkeukens. sanitair. K.T.S. Bos en Lommerweg 367 Tel. 020-848129 Wegens OPHEFFING enkele sluks Wank essen tienerka mers best. uit: ledikant en bo- nachtkastje. bureau. 2drs-kast van 1895 voor 595 De Stam. Ferd Bolstr 38. A'dam Klassieke en mod meubelen Salonkasten VAN DER WOUDE Brouwersgracht 246-248 A dam - Tel 020-225000 Aangeboden: Op tentoonstel- hng gebruikte HEUGAFELT en ESCOUTA TEGELS v a 4.50 per stuk. Alle kleuren Afm 50 x 50 cm. Decorum b.v Jarmuiden 21. Amsterdam Tel.' 020- 117905. (Ook Zaterdag's ge opend. van 9 00 tot 16.00 uur). SPIEGELS, geslepen glas inzetten van alle soorten glas. isolatieglas. Kortijn. Tel. 020- 924438 KATOENTAPIJT nu recht streeks van fabriek 139 p m (ind. leggen) Tel. 02946- 4012 b.g g. 020-640375. levert rechtstreeks bankstellen Daarom tot 40% voordeliger B.v. klassiek bankstel, normaal 2780. voor 1695 Grote keuze in modellen en stoften. 5 jaar garantie op constructie en binnenwerk Inl. lelef 03450-7484 TOONZALEN: CULEM- BORG, fabriek Houtweg 8. AMSTERDAM-N Zonneplein (Tumdorp-Oostzaan) AMSTERDAM-W. Overtoom 371. NW.LOOSORECHT, Oude Molenmeent 4 (achter Knort- fabriek) LUNTEREN. Dorpsstraat 143 SLIEDRECHT. Rivier dijk 432 VOORHOUT, Looslerweg 5. Di t/m vrij tot 18 uur Zat. tot 17 uur. Koopav tot 21 uur. TAPUTCOUPONS van 3-9 m. Uitsl bekende merken. 40- 60% korting. Zwaar naturel Berber-tapijt. 400 cm breed, gratis gelegd, 79 p. str.m. Haartapijttegels v.d bekende fabriek, 50 x 50. alle kleuren 5.95 p. st NED. TAPIJTHAL EDISON B.V.. Elandsgracht 92-94. tel. 020-240780 Alle dagen, behal ve maandag, open van 10-18 uu^en^onderdagjioopavond^ Onderhoud en reparatie TEGEL- en/of zachtb. PLA FONDS vanaf 4 p m'. Schild., witten, behang., tim merwerk. Fa. Zwan. tel 020- 964434, of 189220. Inzetten en leveren van alle soorten GLAS. isolatieglas, gelaagd glas. spiegels, gesle pen glas. winkelruiten. Dag en nacht en weekendservice. Kortijn. Tel 020-92443B GEBR. TOLSMA voor al uw verbouw, timm mets. tegel, loodg.. schild., stucwerk, red prijs. Tel. 020-322585 of 860498. LOODGIETER - Tegel Timmerwerk Install, aan- bouwkeuken, badkamer, wc enz Onderhoudswerk 020- 310137. Erkend ELECTRICIEN door GEB en P E N vraagt op drachten (ook kleinere), vrij blijvend prijsopgave, zeer red prijzen Tel 020-310807 of 02995-1027. TIMMERMAN vraagt weer opdrachten. 020-443842. PLAFONDS. Uw plafond ver nieuwen, in 1 dag klaar, zon der rommef, 30 verschillende uitvoeringen. Brandwerend en geluidisolerend Balken- plafonds in verschillende uit voeringen. Inl Amstel Pla fonds Na 18.00 uur 023- 371551. Voor al uw sanitair- en lood- gieterswerk. ook evt kleine verbouwingen tel. 020- 904094. b.g g 020-768981 Kunst en antiek SPIEGELS, ook facet gesle- bijwerken van kristal glaswerk Kortijn. Tel. 020- 924438 HH Handelaren, import van SPAANS antiek C. Dudink. 023-323566/340003/313165 Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van De l( elke bezoeker van Looier één Looiersgracht 38 in, week een lot. Hiermee zijn prachtige prijzen te een pop gemerkt BRU, een SCHIP in lies uit Bettie. CRISTALLEN SCHAAL, een kleme buste LEON enz zowel op Looier één als op Looier 2 is nog plaatsi standhouders voor de VRIJMARKT van zaterdag i stand op Looier 2 15 op Looier één 30. Te Elke bezoeker van de Looier krijgt een proefexe LOOIERNIEUWS, waarin o d. een artikel van drs V pendules en een artikel b«j de tentoonstelling vai Johai welke tentoonstelling ook op Looier één Loo«e« Adam te zien is. Kasteel Keukenhof In Liss jj""' ap Van 25 oktober t/m 2 november dagelijks geopeni tot 22 00 uur Weekends van 12 00 tot 18 00 uur a vi een Muziekinstrumenten in ge eersti MUZIEKINSTRUMENTEN OCCASIONS inkoop - verkoop - verhuur van gebruikte muziekinstrumenten tevens stereoinstailaties. Rozengracht 40-42. A'dam Tel 020-277255 PIANOTRANSPORT Tel. 020-362458. bgg 020-238140 voor al uw muziekmstru- Piano's-orgels 25% beurskorting Op instrumenten die alleen lakschade hebben, met volle dige garantie Rozengracht 115, 139, 146-148 Amsterdam, 265611 300 mtr. van parkeergarage T.k draagb eiectr ORGEL 12 regist. 12 ritmes koptel en ped ƒ1150 Tel 020- 315854 T.k. kleine VLEUGEL merk Fórster i z.g st. Pnja n.o l.k. Tef 020-377963 STEINWAY SONS vleugel aang. in geheel nieuwe staal. 2.11 m lang. zwarte uitvoe ring. 3 pedalen. Tel 020- 180614. BECHSTEIN vleugel aang zwarte uitvoering. 1 60m lang in perfecta staat, tal 020- 180614 ig" Zoekt u een vertr BRUIKT ORGEL? oest geen risico Doonoj en demonstr mstn enbrc alle prijsklassen tferd SCHMEDING AMSTERDAM, straat 46-50, tel HAARLEM. Grote U 023-324880 DEN Spoorstraat 52. tj 18767 HILVERSUI centrum Hilvertsho 13250. PURMERI lem Eggertstraat 02990-34949 Hi-fi-stereo TV. DEFEKT? 991818/044848 Z< halen, 3 mnd gar. vonds. Kleding en Aanbiedingen spijker/werkbr f 1 timmerman-spijkert) d.k) 29 95. spijl wijd met risten) 3 tania-spijkerbr kertuinbr 49 95: se merken, mooie 39.95; r.bbr (CU wollen tweedbr iO|J re blouses uitzoeken ters 15; sport-col kraagtrui 12.50; truien 29 95. wol ker warm) 39.95; DEREN, spijkerbr /I 25. 27.50. over extra dikke joggingsweaters 19.95. Kom even sjeNig. Abeko. 1e denstraat 105. 852087 rflan) jheel dat j ïüloo sont aan it idiv ht E »inR( 5 iwol iior r «ad KW-I W»| rc ot r> Fietsen en bromfietsen Gebruikte bromfietsen nu honderden guldens goedko per Captain de Luxe 125, Batavus 250, Vespa Ciao 275. Tomos 4 L 425. Peu geot 103 395. Kreidler 595. Puch Maxi 595. Zün- dapp 795. Honda 895. Kreidler type RMC 1795 El- mar. Govert Flmckstraat 145, Amsterdam-Zuid 020- 795407 T.k SPORTFIETS. 200 Tel 020-7612 T.k PUCH MAXI S del Prijs 550 T« 427910 PIETS GEZOCH KIJK IN DE MINI-ADVERTEN1 FIETS TE KOOI PLAATS EEN MINI-ADVERTEN1 Vraag en aanbod Henk koopt ALLES, inboe dels. antiek, kleingoed en Winkelrest BEL 020-237805 Wij kopen en halen BOEKEN, stripverhalen en gramm.p. Tel 010-256668. Te koop aangeb een donker groen bankstel klassiek (3- zits 2x1-ztts). salontafel 50x150 en een grote skaistoel op chroomdraaipoot en een vloerkleed. Tel. 020-327939 VAN BOEYEH Rozengracht 212 koopt al uw zilveren en andere munten T 251482-368110-1237 Aang. SCHAAKCOM Challanger 10. 4 mi (nw.pr. 600). 49 02968-6380 mooi antiek BI Tel. 020-413548 Munten, postzegels e.a. verzamelingen T.k. gevr. gouden en zilveren munten en penningen en an dere voorwerpen tegen dag- koers. H. J. Visser. Haaghuis- hof 19. Leiderdorp Tel. 071- 891271/412025 Inkoop oud GOUD prijs, contante betaling van Zaane. Horlogiers tiers Javastraat Adam. Tel. 020-9455S Heeft u goud of ziive Dan naar Peters toegi Nieuwe Zijds Voort 270. Amsterdam Tel 222530. Lessen en Klubs Privé lerares FRANS MO heeft 's morgens nog enkele uren beschikbaar voor les in conversatie, bedrijfscorr. enz. Tel 020-760665 SCHILDEREN9 Een therapie Amateu „Francis" 7 p.u. 734341 DWARSFLUIT en Tel 020-252032 Danslessen de dansschool met reputatie Schrijft nu In voor nov. kl. Scholieren/Jongeren tot 25- Alleenst tot 50 j./Gehuwde paren. Stadhouderskade 160 020-799076/798943 DANSEN in A'dam en Purme- rend is dansen bij WIM BO- NEL. Wij hebben nog plaats op alle dagen v.d. week op beginners- en gevorderden- clubs van 7-12 jr. 12-15. IS IS. 18-25 en verloofden en gehuwden paren, ook oudere paren. Nu inschrijven, binnen kort aanvang. Tel. 020- 265700/274400. Vakantie In Noord-Holland CALLANTSOOG heeft duinen, strand, zee (nu op z'n mooist) Wij hebben huisjes v. 2/8 pers. m. aard gas verw. Ook weekenden ~el. 02248-1288 Sport, spel ontspanning Tenniscl. Gold Star ove open banen v begin e Tel. 020-445483 Vakantie in Overijssel T.h Balkbrug, recrJ Reél. prijs 02158-3! Vakantie in| Drenthe T.h. riante recr bung, en heide, vrij voor 20 na 27-12 Tel 052804 MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 20