DOENÜ DEKIEBENJACHT INNEMEE BV g Bin hupinw bio-tbxj Wie een huis zoekt, vindt 't in de Huizen-mmi's. (én Israël beleven fn al rti aspecten) 1175; ZIN IN EEN WEEKBLAD? DE KRANT HELPT U BIJ UW KEUS. H f daGEN g 20 december 1980 t/m 3 januari 1981 VXpj PER 'ERSOONy Géén totale kerstreis. Toch complete kerst sfeer op de "oorspronkelijke lokatie"! tot een vernieuwde óntmoeting. Géén "Modern-Israel'' toer. Toch vele Een unieke rondreis in een airconditioned aspecten van eigentijdse bouwkunst. touringcar, met Nederlands sprekende Kortom een reis die een oriëntatie van het gidsea Voor een prijsen wat inclusief is, land inhoudt, maaf tevens een mogelijkheid is teveel om op te noemea Boek bij uw ANVR reisburo of ^vraag de speciale folder.. invullen, uitknippen en opsturen in ongefrankeerde envelop NET Antwoordnummer9.1000RA Amsterdam) Stuur mij de speciale Kerstreisfolder. code plaats: Q 'n Israël-reis. 0 op maat gesneden 0 voor ieder budget! ^Rokin<M5 1012KK Amsterdam 020 - 24 33 50 Ca op de kierenjacht Ellen tocfitpro- fieien heeft een - handig boekje A samengesteld waarin' u leest hoe u de kierenjacht kunt doen En een besparing krijgt die de moeite waard is MU GRATIS BIJ Gratis bij u# KIERENSPECIAUST KENNISGEVING Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend, dat zij onder gelijktijdige goedkeu ring van het desbetreffende besluit van de raad van Utrecht hebben verklaard, dat de instandhouding van de openbare lagere Regentesse- school aan de Hamburger straat 22 te Utrecht niet inge volge artikel 19 van de Lager- onderwijswet 1920 wordt ge vorderd. BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERZORGING Waarom zou u de nabestaanden belasten met hetgeen u zelf kunt doen? Wij stellen u in de gelegenheid u in te schrijven in ons unieke archief-systeem waarbij rekening gehouden wordt met uw specifieke en persoonlijke wensen. Financiële regelingen en overname bestaande polissen mogelijk. De inschrijving is geheel gratis. Wij zijn dag en nacht bereikbaar. y Bij beschikking der Arr. Rechtbank te Zwolle d.d. 21 oktober 1980 is MARIA HOP. weduwe van Jacob de Ruiter, wonende te Hierden, gem. Harderwijk aan de Over- kampsweg nr. 8 op grond van een geestelijke stoornis onder curatele gesteld, met benoe ming van Wilhelmus Marinus van Maanen. wonende te Soest, Johannes Poststraat 9 tot curator en van Evert de Ruiter, wonende te Nunspeet, Seringweg 29. tot toeziend cu rator Harderwijk 27 oktober 1980. Procureur, MrM. A Roozenbroek Stationslaan 73. Harder wijk. Biefstukvlefk?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14