raakt in t nauw Libië levert ran wapens Kiesuwkado Groot aantal arrestaties in Amsterdam bij metrorellen Inflatie houdt de pas in iIJfli V Samendelen? profoto foto/film speciaalzaken CDA-eisen probleem Albeda botst met Van der Stee Zelf Gebreid Neveda Kwaliteit ...en nog voordelig ook! Trouw Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Veranderlijk HET WEER TAXATIE - INRUIL - INKOOP In deze krant Vandaag in Trouw: zeven pagina's over het- CDA Voorzitter Bukman: CDA moet nog politiek gezicht krijgen De CDA'ers in het Europees parlement CDA geen kind van de Raad van Kerken CDA vindt zijn basis in de nieuwbouwwijken ICDA heeft moeite met het cultuurbeleid Test: bent u wel ieen echte CDA'er? Trouw-lezers door de jaren heen over het CDA Naar de knoppen merikanen |5 ng in bad Aardbeving in Algerije eist veel levens i. Bezorgütxnv een nieuwe abonnee Lees een krant met overtnigiiig: TrOUW; I I I I I I I Trouw H 38STE JAARGANG NR 11067 ZATERDAG 11 OKTOBER 1980 met Veranderlijk bewolkt en enkele buien. Middagtemperatuur ongeveer 12 graden. Matige tot vrij krachtige aan de kust en op het IJsselmeer krachtige oostenwind (windkracht 4 tot 6). in de loop van de dag draaiend naar noord. Morgen en overmorgen. Enkele buien maar vooral op zondag flinke* opklaringen. Weinig verandering in temperatuur. verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag: Vlierboomstraat 461, Loosduinse- weg 687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 13: PAGINA 15: PAGINA 17:- PAGINA 19: PAGINA 23: PAGINA 25: PAGINA 4 Onder deze titel zal redacteur Ruud Verdonck voortaan twee maal per week kanttekeningen plaatsen bij radio en televisie/ or James Dorsey HERAN Volgens kringen bij de Libische ambassade in heran is Libië inderdaad begonnen met het op grote schaal brengen van wapens van Russische en Oosteuropese «lij naar Iran. De vliegtuigen naar Iran zouden vanaf ta vertrekken. Dit is een bevestiging van eerdere berich- i hierover in de Arabische pers en van de Israëlische radio. 11 wilde gisteren niet reageren op berichten over de militaire leve- ties door Libië. Een woordvoerder president Bani Sadr wilde geen unentaar geven. Syrische woord- rders in Teheran, die overigens ontkenden dat ook Damascus Iran met militair materieel zou steunen, wilden gisteren wel kwijt dat de Libi sche ambassadeur in Teheran begin Vervolg op pagina 7 ALGIERS (AFP, Reuter. AP) De Algerijnse stad El Asnam is voor tachtig procent verwoest door een zware aardbeving. Volgens de Alge rijnse radio zijn een groot aantal in woners om het leven gekomen. De aardschok die ook in Nederland werd geregistreerd had een kracht van 7,5 op de schaal van Richter en werd gevoeld tot in Spanje. Op de eerste schok volgde enkele uren later, om en nabij half vijf gistermiddag, een tweede met iets mindere kracht. Dezelfde Algerijnse stad werd 26 jaar eveneens door een aardbeving getrof fen. Toen kwamen 1.657 mensen om het leven. De stad El Asnam telt ongeveer een kwart miljoen inwo ners. Schattingen over het aantal slachtoffers waren gisteren nog niet bekend. De Algerijnse regering begon een grootscheepse reddingsactie, waarbij het leger, de luchtmacht, de politie en burgereenheden werden in geschakeld. Van onze sociaal- economische redactie DEN HAAG Het kabi- net-Van Agt is gisteren in het Kamerdebat over het beleid voor volgend jaar toch in het nauw ge raakt. Op verzoek van premier Van Agt wordt het Kamerdebat pas dinsdag afgemaakt. Maandag overdag verga deren de ministers die nauw betrokken zijn bij het economisch beleid, en maandagavond het hele kabinet. Problemen heeft het kabinet met de CDA-eisen om enerzijds een super- BTW-tarief in te voeren en de loonbe lasting te verlagen, en anderzijds de extra opbrengst van het aardgas niet geheel te besteden aan alleen globale lastenverlichting voor bedrijven. Een ander probleem voor het kabinet is dat minister Albeda (sociale zaken) het oneens blijkt met de positieve reactie van minister Van der Stee (financiën» op de VVD-voorstellen 1.3 miljard gulden extra te bezuinigen in de sociale uitkeringen. Het CDA heeft zijn plannen voor wij zigingen in het economisch beleid neergelegd in twee voorzichtig gefor muleerde moties. Het CDA ziet graag verlaging van loonbelasting om de prijscompensatie van januari te ver vangen De verhoging van de lage btw van vier naar 4.5 procent zou achterwege moeten blijven. Invoe-- ring van een luxe bta en accijnsver hoging zouden het grootste deel van het gat moeten vullen. Het kabinet zal snel moeten beslissen of het deze belastingwensen aan vaardt of verwerpt, anders is het te laat om ze op 1 januari te laten in gaan. Bovendien is het al te laat om een super-btw tijdig in werking te krijgen, zodat er bij inwilliging van de Van onze verslaggevers SeD£ro"ng!ruXr gat in AMSTERDAM DB politie heeft gisteren m Amsterdam in één klap 154 mensen gear- Leden van de mobiele eenheid wachten een jongeman op, die door in het water te springen aan een arrestatie trachtte te ontkomen. Van onze soc. econ. redactie DEN HAAG De inflatie houdt de pas in. Voor de tweede achtereenvol gende maand is in september de prijsstijging niet tegengevallen. Die stijging bedroeg 0,8 procent, tegen 0,9 in september vorig jaar. Overi gens was de septemberstijging in 1978 en 1977 nog gunstiger, met 0,7 cn 0,6 procent. Vergeleken met september vorig jaar ligt het gemiddelde niveau van de prijzen nu 6,9 procent hoger. Het was vorig jaar september dat na een laagterecord sinds tien jaren de inflatie begon aan te trekken. Toen was de prijsstijging over twaalf maanden slechts 3,8 procent (niveau augustus 1979 vergeleken met angustus 1978). Nadien is dat cijfer gaan stijgen tot in juli het prijsniveau 7,1 procent hoger lag dan in juli vorig jaar. Maar in augustus zakte dat cijfer naar 7,0 en nu dus in september verder naar 6,9 procent. Deze adempauze in het inflatietem po steekt sterk af bij de maandelijk se cijfers van de werkloosheid, die sinds het voorjaar in een ongekend snel tempo blijven oplopen. Prijsstijgingen waren er in septem ber vooral voor kleding, cn minder ook voor schoeisel en groenten. Prijsdalingen waren er voor koffie en benzine. HOLWERDA Erkend verhuizer NIET duurder. WEL beter Almero: 03240-11522 Lelystad: 0320Q-21600 Kampen: 05202-16652 Vervolg op pagina 9 resteerd, onderwie demon- AD\£RTENTIES stranten die eerder hadden geprobeerd de opening van de metro in de binnenstad te ver storen. Zij gooiden rookbom men en richtten vernielingen aan, maar ernstige ongere geldheden bleven uit. Tweehonderd leden van de Mobiele Eenheid hadden de groep, die na om zwervingen door de stad het hoofdbu reau van politie had bereikt, 'bij de Marnixstraat omsingeld. Recher cheurs in burger, van wie sommigen Vervolg op pagina 3 Neveda Farm. Zuiver scheerwol. Een modem jasje voor nog geen f 90.-. Snel gebreid op dikke naalden. WERELDMISSIDAG 19 OKTOBER 1980 Op weg naar groter zelfstandigheid proberen de kerken in de Derde Wereld hun maatschappelijk en pastoraal werk zelf te financieren. Dat lukt nog niet. Willen zij in 1981 scholen, klinieken en parochiecentra aan het werk houden dan is de hulp van vrienden in Nederland en elders nog nodig. GIRO 1566 WERELDMISSIEDAG DEN HAAG Publicatie Nationaal Missiebureau PMW Postbus 93140 - Den Haag verzekeringen..'. ZEKER WETEN! Tel. 030 - 334145 Kaartenmap Europa (A) Twte Dick Braaa poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes in een handig formaat boekje. Origineel Dick Bruna Donkerbruine kunstlederen omslag- ontwerp. 4 Houten eierdopje» (Dj op sierlijk blank houten hang plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Authentiek Slavüch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier I CM VOOR LETTERS«HB^^ Zelfklevend of kunststof Tel. 331150 m ■bosman lettersmb^F Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee.- Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro:. Postcode en plaats:Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een velkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1