Jong Oranje poetst imago enigszins op Basketbalsters weten plaats Schoofs: moeite met handelwijze Bakker Bridgebond schorst Egypte en Suriname Verkiezing h Oranje perrast jos Jonker pski speelbal oor Heerenveen Na acceptabel gelijkspel tegen Duitse leeftijdgenoten Goede start Den Bosch Bondscoach Jos Pelk: 'Westerse situatie biedt voordelen' Belgen langzaam op gang in oefenduel Geharrewar rond vrouwelijk aandeel in tafeltennisteam voor duel tegen Bulgarije Tweede nederlaag Van der Sterren Huub van Boeckel snel uitgeschakeld DONDERDAG 9 OKTOBER 1980 SPORT TROUW/KWARTET HS 19 Jos Jonker "jtENVEEN Het ziet er naar uit leerenveen Flyers probleemloos Fjolgende ronde bereikt van de Jü om de Europese ijshockeybe- De Friese landskampioenen ver wen gisteravond voor eigen pu- Li? «en matlg bezette Thialf-hal ■w Spartak Sofia met 12-1. De destanden waren: 2-1, 8-1 en 2-1. tweede treffen tussen beide- Kvtadt ook in Nederland plaats, Tr j ^dagavond ln Leeuwar- LÜ volgende ronde wacht het werse Arosa waar Jack de Heer uitkomt. door Matty Verkamman MOCHENOLADBACH De naaste toekomst van Jong Oranje ziet er misschien toch Iets beter uit dan enkele weken geleden werd aangenomen. Toen de ploeg voor voetballers tot 21 Jaar vorige maand In Dordrecht tegen de Jeugd van Wales een wanvertoning van Jewelste leverde (0-2, na verschrikkelijk slecht spel) was de verantwoordelijke coach Oer Blok bijna de wanhoop nabij. Gisteravond volgde tegen de Duitse leeftijdgenoten echter een redelijke revanche: 0-0. Van ome sportredactie MSTERDAM Bondscoach Jan partkmls heeft drie nieuwe gezlch- i opgenomen ln zijn selectie voor t Nederlands voetbalelftal, dat za- dag ln Eindhoven een vrlend- lappelljke Interland speelt tegen iropees kampioen West-Duitsland. 5 drie nieuwelingen zijn Jos Jonker Pier Tol van AZ'67 en Keje Mole- ar van Ajax. Uit het elftal, dat op september met 2-1 verloor van rland, zijn vier spelers verdwenea mon Tahamata en Frans Thljssen ïbben geen vrijaf gekregen van hun iltenlandse werkgevers (respectle- Ujk Standard Luik en Ipswich >wn) en Jan van Delnsen (Feye- oord) en Dick Schoenaker (Ajax) jn vanwege vormverlies niet meer ln fte selectie opgenomea Het meest ln het oog springt de verte- l van Jos Jonker, de 2&-Jarige mld- ivelder van AZ'67. Oezlen zijn leef- l mag de selectie van Jonker niet «zien worden als een verjonging, fet de PSV'er Willy van de Kerkhof Jonker de oudste van de zestien lor Zwartkruis opgeroepen spelers, inker Is bezig aan zijn elfde seizoen de eredivisie (acht Jaar bij Telstar, te bij FC Den Haag en nu voor het «te jaar bij AZ) en slechts één keer u hij naar Zeist opgeroepen. Als serve mocht hij de wedstrijd tussen ag Oranje en Jong Hongarije mee- iken. Meer kansen kreeg hij niet. ]I dagen na die wedstrijd was Jon- r le oud om op een nieuwe oproep rekenen. t heelt overigens niet veel ge- iec\d, ol Jonker had dit seizoen speeld voor de amateurvereniging tesse '22. De onderhandelingen tus- «n Den Haag en AZ'67 over de trans fer van Jonker verliepen erg stroef en alles leek erop. dat de middenvelder naar Vitesse '22 zou gaan. Hoe anders ls het gelopen. Den Haag en AZ kwam alsnog tot overeenstemming en nu zit Jonker plots ln de selectie van het Nederlands elftal- Een verrassing, ook voor Jonker zelf. c had gedacht, dat lk met het B- un had mee mogen doen. Vorige éek heeft dokter Kessel gebeld met arts van AZ en gevraagd hoe het ft mijn blessure was. Toen lk niet [het B-team zat hoopte lk een klein ue op het A-team, maar lk was verrast toen de heer Zwartkruis Jopbelde. Of lk speel weet lk niet, ir zoveel middenvelders voor de [kant zijn er niet. Jan van Deln- jn, die tegen Ierland op die plaats 7e!de. Is er niet meer bij en ook urs Thljssen ls afwezig. Als lk niet pel, ls het voor mij geen teleurstel- 1 Het ls al mooi dat lk erbij zit." b Zwartkruis heeft vier spelers uit ft B-team, dat dinsdag met 2-1 ver- Jr van de Westduitse B-ploeg, naar ëA-selectle overgeheveld. Dit zijn PHlele en Pierre Vermeulen (bel- Peyenoord), Martin V re IJ sen ]AC) en Molenaar (Ajax). Hierdoor e Anderlecht-speler Johnny Dus- a, die zich weer beschikbaar had «ld voor Oranje, uit de boot ge- I zestien door bondscoach Jan pkruls geselecteerd zijn: Hans I Breukelen (FC Utrecht), Joop liele, Pierre Vermeulen, Ben Wijn- tekerj (allen Feyenoord), Ronald Jfelbos, Jos Jonker, Pier Tol, Jan pers, Johnny Metgod (allen AZ'67), Tet Wildschut, Willy van de Kerkhof, Tde Brandts (allen PSV), Tolne van trio (Willem n), Michel van de Kor- 3 (AC Torino), Martin Vreljsen |HC) en Keje Molenaar (Ajax). lelectlegroep van het Nederlands "J komt ln verband met de wed- d van zaterdag tegen West-Dults- I vandaag bijeen voor een trai js kamp ln Zeist. Om vier uur van- [dag wordt er bovendien een oe- Istrijd gespeeld tegen de Til- e eredivisieclub Willem n. ft Allgower ls alsnog door bonds- pch Jupp Derwall toegevoegd aan A-selectle van het Westduitse elf- I De speler van VfB Stuttgart lorde dinsdag ln Kerkrade het eer- |doelpunt van het Westduitse fi ll ln het duel tegen Nederland-B. In het Bökelberg-stadlon van Borus- sla Mönchengladbach waren de Ne derlanders ln de tweede helft dichtbij het winnende doelpunLEnkele opge legde kansen werden evenwel om zeep geholpen, waardoor de Duitsers ln de interland-trilogie met Neder land nog steeds ongeslagen zijn. Za terdagavond volgt ln Eindhoven de afsluitende match tussen de A-ploe gen. Niettemin kan Blok Inmiddels met enig vertrouwen de kwalificatiewed strijden voor het Europees kampi oenschap met Spanje en Luxemburg tegemoet zien. Spectaculair was het werk van de Jeugd gisteren zeker niet Veel tacti sche discipline en langdurige balcir culatie waren de voornaamste ken merken van de partij. Het handjevol toeschouwers vermaakte zich eigen lijk nauwelijks met het schrale voet bal. Nochtans leverde de Oranje- ploeg ln doorsnee een betere presta tie dan het reserve-Nederlands elftal een dag eerder. Bondscoach Ger Blok, had ln verge lijking met het elftal van zijn collega Rob Baan, ook een leuker midden veld bljelkaar gebracht Zo toonden Otto, Koolhof en vooral Adelaar ln elk geval meer gevoel voor de ope- nlngspass dan arbeidzame types als Martjnlssen, Ehlen en Amtz ln Ker krade. Weyster, van AZ'67, beperkte zich tot de dekking van Lothar Matt- hflus, het Duitse talent dat tijdens het Europees kampioenschap ln Ita lië tegen Nederland zijn debuut al in de A-ploeg maakte. Weyster bracht die taak tot een goed einde, maar ging soms te rigorcus te werk. De overigens bijzonder zwak leidende Belg Peeters gaf hem de gele kaart, toen hij éénmaal de bokshouding In de Nederlandse verdediging maak te Jol als laatste man een onwennige Indruk. Nu hij bij FC Twente al weer geruime tijd als vleugelverdediger optreedt, viel het hem moeilijk om zijn verdediging te leiden. In de eer ste helft ging hij lelijk ln de fout bij de buitenspelval. Schreml kwam bij die gelegenheid vrij voor de kee per te staan, maar net als bij een andere kans van Rolff greep Metgod bekwaam ln. In de tweede helft was Nederland de aanzienlijk betere ploeg. Tot onge noegen van het publiek werden de allesbehalve Imponerende Duitsers veelal op hun eigen helft gehouden. De eigenzinnige Koolhof raakte de paal, zag een hakbaUetJe net niet ln het doel belanden en rondde een op zichzelf fraaie solo niet naar behoren af. Uitblinker Adelaar nam doelman Greiner met een ferm schot op de korrel en Invaller Janssen verprutste de beste kans van de wedstrijd. De leuke momenten waren echter te spaarzaam ln aantal om van een boel ende wedstrijd te spreken. Van een echte wedstrijd was na rust trouwens amper nog sprake, want de Duitsers lieten ln het tweede speldeel vrijwel niets meer zien. Jong Wwt-Dultaland: Oretnar. KroUi (0*yer>. Schram. Oorski. RoUf; Matthaeus, Dit lui. Dienen (Buchwald); LlUbaraki. Draher. Wuttke (Duseod). Jong Oranje: Metgod; Troost, Van der Zwan. Jol. Van der Meer. Weyster, Koolhof. Adelaar; Otto. Carbo (Janssen) en Koleer. Uj:. 1 T v- De Westduitser Schreml bestookt Jong Oranje-doelman Metgod. De bal zal echter naast gaan. NORRKOPING - Den Bosch heeft ln het Zweedse Norrköplng de eerste wedstrijd voor de voorronde van het toernooi om de Europese basketbal - beker voor landskampioenen (Groep E) tegen Hageby met 86-65 gewonnen. Uitblinkers waren Akerboom hij scoorde 27 punten en Barker. De overige topscorers: Cramer (24), Bar ker (10) en Kirkland (8). Den Bosch speelt volgende week woensdag de tweede wedstrijd tegen Murray uit Edinburgh ln eigen huls. door Erik Oudshoom AMSTELVEEN In tegenstelling tot andere laren ls het Nederlands vrouwen basketbalteam eind vorige maand nu eens niet met lege handen teruggekeerd van de Europese titelstrijd voor landenteams. In Joegoslavië, waar het gebeu- Bondscoftch Joa Pelk. die de basket, bolsters nu drie Jaar onder zijn hoede heeft, meent evenwel dat het nog geen tijd ls voor verstrekkende con clusies. „Laten we dit voorlopig be schouwen als een Incidenteel succes je", stelt hij..Het zou me niets verba zen als een Nederlands team pas over vijftien Jaar weer zo hoog eindigt, Aan de andere kant ls het zelfvertrou wen onder de basketbalsters aanzien lijk gegroeid. Iedereen weet nu dat er ln de toekomst gewonnen kan wor den van landen als Hongarije en Bul garije. Vroeger werd daar hulzehoogt tegen opgekeken." Jos Pelk ls ln de basketbalwereld geen onbekende. In het verleden was hij actief als speler, tegenwoordig traint hij het eerste team van AS VU, dat momenteel de lijst aanvoert van de eerste divisie. Overigens een man- nenformatle. Is het niet een groot Verschil of Je een mannenteam bege leidt, dan wel een vrouwenteam? Jos Pelk: „Ik vind dat een trainer zich hetzelfde moet opstellen. Ooed, man nen zeggen sneller wat ze van Je den ken, maar dat ls dan misschien ook het enige nlet-fysleke verschil waar mee Je te maken hebt. Het werken met de vrouwen basketbalploeg ls voor mij Iedere keer weer een plezieri ge ervaring. Het valt me op dat dit team een geweldige Inzet kan tonen en op cruciale ogenblikken het hoofd koel houdt. Het merendeel van de meisjes ls mentaal erg evenwichtig. Dat komt mijns Inziens door hun maatschappelijke positie. Ze hebben allemaal een goede baan of een zware studie. Er wordt ln Nederland wel Jos Pelk eens gemopperd over het eeuwige di lemma topsport-maatschappij. Ieder een komt met zijn baan ln de knel als hij of zij topsport wil bedrijven. Ach ter het IJzeren gordijn zou dat alle maal veel beter zijn geregeld. Ik ge loof daar niet zo ln. Of liever gezegd: volgens mij biedt de Westerse situa tie Juist voordelen. De topsporter wordt hier gedwongen om te Improvi seren en staat vaak onder spanning. Als je die problemen leert opvangen sta Je tijdens de wedstrijd ook beter Je mannetje." ren zich afspeelde, werden enkele opmerkelijke succesjes geboekt De Oranje-equipe van Jos Pelk bleef ln de poule het sterke Bulgarije de baas (85-81) en ln de eindrangschikking werd een zesde plaats verworven. Nederland schaarde zich daardoor als enige Westeuropese natie te midden van enkele gerenommeerde Oostbloklanden. De annalen van de Neder landse Basketbal Bond leren dat een dergelijk hoopvol resul taat de laatste zestien jaar niet meer was voorgekomen. de honger naar de bal, die zal snel zijn gestild. Staats amateurs missen de extra dimensie van een maatschap pelijke carrière." Wie de prestatie van de basketbal sters wil kleineren hoeft niet lang naar argumenten te zoeken. Het vrouwenteam van Jos Pelk vertoefde tijdens het Europees kampioenschap ln Olympisch gezelschap. De meeste opponenten hadden dus al een paar intensieve maanden achter de rug. Pelk: „Zo mag Je niet redeneren. De Oostbloklanden hebben dit toernooi wel degelijk serieus genomen. Om maar het rijtje van de top van het klassement af te gaan: Sowjet-Unie, Polen en Joegoslavië bezetten de eer ste drie plaatsen. Dat zijn toch lan den die in Moskou ook de dienst hebben uitgemaakt. Ik denk dat Ne derland nu op de wereldranglijst er gens zweeft tussen de tiende en vijf tiende positie." De kern van Pelks ellteclubje bestaat uit speelsters van BOB (4), Landlust (3), RZ (3), Voorburg (1) en Fortuna Flash (1). Ervaren krachten die het team dragen zijn aanvoerdster Carla de Liefde, Gerda de Ridder, Elles Bos en Anlta Blangé. Jos Pelk: „Er ls dit Jaar veel medewerking van de clubs geweest. We hebben een groot aantal oefenwedstrijden kunnen afwerken en dat werkte het zelfvertrouwen ln de hand. Gelukkig is de sponsorin vloed niet zo groot. De clubs staan sneller hun speelsters af dan bij het mannen-basketbal. Bij de vrouwen speelt geld eigenlijk een onderge schikte rol." VALKENBURG De wereldbridgebond (WBF) heeft gisteravond besloten dat Egypte en Suriname voor de duur van drie Jaar niet meer mogen deelnemen aan wedstrijden, die onder auspiciën staan van de Internationale bond. Bovendien moeten belde landen hun activiteiten op de zesde schaako lympiade ln Valkenburg staken. De sancties volgden nadat Egypte en Suriname weigerden om tegen Zuld-Afrika te spelen. Dit geheel conform de VN-resolutle die alle sportieve betrekkingen met dit land uitsluit. Niettemin besloot de bridgebond gisteren om de „dissidente" landen Egypte en Surina me hard aan te pakken. Zuld-Afrika werd twaalf punten toegekend. Overi gens besloten Egypte en Suriname Zuld-Afrika te boycotten nadat hun regeringen dat hadden verzocht. Tijdens een eerder gehouden vergadering van de Wereld Bridge Federatie werd de volksrepubliek China als lid toegelaten. Taiwan (nationalistisch China) zal onder verschillende voorwaarden lid kunnen blijven van de WBF. De nationale bond van Taiwan zal ln het vervolg onder de naam „Chinese bridgebond van Taipeh" dienen deel te nemen aan alle door de WBF georganiseerde toernooien en kampioenschappen. De vlag van Taiwan mag niet meer worden gebruikt, ook ls het volkslied in de toekomst taboe. Het Nederlands team stuitte ln Joe goslavië voornamelijk op professio nele tegenstanders. Volgens Pelk was Oranje de enige amateurformatie, die deelnam. De Oostbloklanden rekent hij daarbij voor het gemak ook even onder de noemer „professioneel". De bondscoach: .Achter het IJzeren Gordijn zijn de basketbalsters zeven tig procent van de dag bezig met hun sport. In conditioneel opzicht biedt dat wellicht voordelen, maar lk zie ook negatieve kanten. Bij voorbeeld, BRUSSEL Het Belgische nationa le elftal heeft een oefenwedstrijd te gen het Westduitse Eintracht Frank furt met 4-2 gewonnen. Het treffen vond plaats in het Heizei stadion ln Brussel, dat slechts werd bevolkt door tweeduizend toeschouwers. De Belgen, die binnenkort voor de kwali ficatieronde van het WK-elndtoer- nool moeten aantreden tegen Ierland, stonden ln de rust nog op gelijke hoogte (1-1). In de eerste 45 minuten manoeuvreer den de gastheren zich meerdere ma len ln riante scorings posities, maar het vizier van met name Eddy Voor- deckers (8tandard Luik) stond ln die periode niet scherp afgesteld. Pas ln de 38e minuut opende Erwin van den Bergh de score. Nachweih nivelleerde de stand kort voor rust. In de tweede helft maakten de Belgen beter ge bruik van de kansen. Middenvelder Mommens en opnieuw Van den Bergh vergrootten de marge tot twee treffers: 3-1. Eintracht-speler Lotter- mann bracht 18 minuten voor tijd met een tegendoelpunt de spanning weer terug tot het moment dat Jan Ceulemans de eindstand op 4-2 be paalde. Eintracht Frankfurt ls Utrechts tegenstander ln de tweede ronde van het UEFA bekertoernooi. Op de tribune bevond zich Utrecht- trainer Han Berger als spion. LONDEN De ulUlagen Tan de gisteren roer de eerste divisie van de Engelse league gespeelde voetbalwedstrijden rijn: Leeds United-Manchester City 1-0, Sunderland- Nottingham Forest 2-2. West Bromwich Alblon- Coventry City 1-0. Leicester City-Stoke City 1-1. Manchester Unl ted-As ton VUla S-3. Ipswich Town won de replay voor de derde ronde van de League CUp uit tegen Norwich Clry met 3-1 enkomt nu ln de vierde ronde uit tegen het thuis spelende Birmingham. MQhren scoorde een keer voor Ipawlch. VOETBAL Oostenrijk heeft een vriendscha- pelijke Interland gewonnen van Hongarije. In Wenen scoorden Wetzl en Keglevlts <2x) voor Oostenrijk en Bodony voor Hongarije. Er wer den 10.000 toeschouwers op de tribunes geteld. WIELRENNEN - Henk de Jonge heeft ln Hulst de laatste wegwedstrijd voor amateurs van het seizoen gewonnen. De renner uit Goes legde de 100 kilometer al ln 2 uur 21 minuten en 19 seconden. PAARDESPORT De Nederlandse springrui ter Johan Helns heeft met het paard Larramy het hoofdnummer van het Internationale con cours hlpplque van Londen gewonnen. HIJ legde een barrage foutloos al ln 27 seconden. BOKSEN Rudl Koopmans zal na zijn ge vecht tegen de regerende wereldkampioen ln bet halfrwaargewicht, Eddie Mustafa Moham med, kunnen revalideren aan het stqmd van AtlanUc City. Het knokpartljtje tussen de Ame rikaan en de Nederlander zal namelijk op 22 november as. (23.00 uur Nederlandse tijd) ln deze badplaats worden gehouden. Ideaal, want een grote zonnebril valt daar niet op. VOETBAL De Italiaanse voetbalbond heeft de levenslange schorsing van Oluseppe WUson van Lazlo teruggebracht tot een uitsluiting van drie Jaar. WUson, bijna 35 nu. was net als Paolo Rossi (twee Jaar geschorst) en Bruno Olordano (drie Jaar) betrokken bij het ItaUaanse omkoop schandaal. Zijn club Lazlo werd met AC Milaan teruggeplaatst naar de tweede klasse. GEWELD Een rechtbank In Darmstadt heeft zeven Jonge voetbalsupporters wegens het toe brengen van lichamelijk letsel veroordeeld tot aanzienlijke vrijheidsstraffen. Twee 25-jarig* mannen kregen zes maanden gevangenisstraf opgelegd, vijf anderen hoorden straffen tegen zich eisen variërend tussen acht en achttien maanden Jeugdgevangenis. WIELRENNEN Jae van Meer. dit seizoen amateurkampioen op de weg, heeft een profcon tract getekend voor een Nederlandse «rlelerstaL VOETBAL De groei zit ln de Westduitse voetbalbond. De DFB heeft het afgelopen Jaar 85.232 nieuwe leden aangesloten. Het aantal clubs steeg met 178 en kwam op 18.813. TENNIS Toen Okker heeft sinds mensenheu genis weer een partij gewonnen. In het Grand Prfx-toemool van Tel Avlv overleefde hij de eerste ronde door de ongetwijfeld uiterst zwak ke Zweed Stefansson te veralaan: 8-1, 8-1. GEVLUCHT Het Britse ministerie van bui tenlandse zaken heeft het Tsjechoslowaakse kunstrijdduo Anna Plsanka/Jiri Musil een ver blijfsvergunning voor zes maanden gegeven. Het visum kan na het veratrijken van deze termijn verlengd worden. VOETBAL Het Engels nationale elftal zal het op 15 oktober tegen Roemenie zonder vijf vaste spelers moeten stellen. Trevor Francis. Vlv Anderson. Trevor Broeking, Ray Wllklns en Kevin Keegan zullen ln Boekarest niet van de partij kunnen zijn door blessures. door Fred Buddenberg AMSTERDAM Het Neder lands tafeltennisteam speelt vanavond in Sofia tegen Bul garije de tweede wedstrijd ln de Europese eerste divisie. De eerste ontmoeting, thuis te gen Polen, ging met 3-4 verlo ren en ook voor het duel tegen Bulgarije zijn de vooruitzich ten op een winnend resultaat niet al te rooskleurig. Coach Bert Schoofs heeft niet met zijn sterkst mogelijke formatie naar Sofia kunnen afreizen. Vooral de aan stelling van de vrouw in de ploeg heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Pas dinsdagavond Iaat hoorde Schoofs dat uiteindelijk Brigitte Kooter de ploeg zou completeren. Re- né HIJne en Jaap van 8panje vormen het mannelijke deel van het team. Vrouwencoach Bakker ls ver antwoordelijk voor het vrouwelijk deel van de nationale ploeg. Door gaans heeft Bakker hiervoor de keus uit Bettlne Vrlesekoop, Jolanda Noordam, Sandra de Kruljff en Mir jam Kloppenburg. Deze vier meisjes maken deel uit van de door Bakker gevormde A-groep. Dit viertal ls der halve volgens Bakker het meest ge schikt voor het spelen van internatio nale wedstrijden. Het „toeval" wil nu dat alle vier de speelsters niet be schikbaar zijn voor het duel tegen Bulgarije. 8andra de Kruljff, die te gen Polen ln actie kwam en goed voldeed, heeft moeten afhaken van wege studieredenen en Mirjam Klop penburg moest op het laatste mo ment door ziekte afzeggen. Het niet beschikbaar zijn van Vrlese koop en Noordam is een ander ver haal. Beide meisjes hebben een lang durige en zware trip door China ach ter de rug. Bakker heeft nu Bert Schoofs laten weten dat beide meisjes „tafeltennlsmoe" zijn en om die reden niet t^gen Bulgarije kun nen aantreden. Het ls geen toeval dat zowel Vrlesekoop, Noordam als Bak ker verbonden zijn aan de ereklasse vereniging Avanti uit Hazerswoude. Vrlesekoop komt uit in de mannen- ploeg van deze club, Noordam speelt bij de vrouwen en Bakker is coach. Het ligt voor de hand dat Bakker Vrlesekoop en Noordam heeft willen sparen en het clubbelang van Avanti heeft laten prevaleren boven de na tionale ploeg. Bert Schoofs ls niet gelukkig met deze handelwijze van Bakker. De mannencoach: „Belde meisjes zijn al weer een hele week thuis. Ik had Bettlne of Jolanda er tegen Bulgarije graag bij gehad. Ook voor de spelers ln de ploeg is het belangrijk dat er een sterke speelster meegaat. Ik pro beer de spelers steeds te wijzen op het belang van het spelen ln de Europese eerste divisie. Ik heb de Indruk dat dit bij de meisjes anders ligt. Het ls voor hen minder aantrekkelijk. Zij spelen een enkel- en een mixpartij, maar dat zijn vaak wel de sleutelpar tijen." Bert Schoofs hoorde pas maandag morgen dat Bakker Mirjam Kloppen burg had aangewezen voor de ont moeting tegen Bulgarije. Dit 14-Jari- ge meisje uit Zutphen meldde zich dinsdag ziek en in de avonduren werd besloten om Brigitte Kooter, die deel uitmaakt van de B-groep, mee te ne men. Bert Schoofs: „Mirjam Klop penburg was mijn keuze niet. Deze Jeugdspeelster heeft weinig of geen internationale ervaring bij de senio ren. Met alle respect voor het meisje, maar lk heb nog nooit een woord met haar gewisseld. Nu ls dat niet zo be langrijk, want er moet gepingpongd worden en niet gepraat. Ik weet ech ter bijna niets van haar spel en haar voorbereiding op een wedstrijd. Het klinkt gek, maar ik heb de Bulgaarse speelster vaker zien spelen dan Mir jam Kloppenburg. Ik denk dat ln de B-groep speelsters zitten met meer Bert Schoofs ervaring. Bakker roept dan dat er voor die speelsters geen toekomst is, maar ik denk dat de tafeltennlsbond voldoende andere mogelijkheden heeft om jonge, onervaren meisjes voor de leeuwen te gooien. Bakker wilde tegen Bulgarije een risico ne men, dat ik niet verantwoord achtte." Naast het geharrewar rond het vrou welijke aandeel in de ploeg, heeft Schoofs ook nog te maken met de huidige vormcrisis van René HIJne en Jaap van Spanje en het feit dat er niet meer geld voorhanden is om met een grotere afvaardiging naar Sofia te gaan. De reis kost 1800 gulden per persoon, waardoor een ploegje van vier het maximum is. „Ik had graag één of twee mensen meer meegeno men," bekent Schoofs. „Vooral om de mogelijkheden ln de dubbels te ver groten. We nemen echter nooit reser ves mee naar het buitenland en dat is nog altijd goed gegaan. Ik vind het deze keer dan ook niet verontrus tend." Ook maakt Schoofs zich niet veel zorgen om het slechte spel, dat Van Spanje en HIJne ln de nationale com petitie hebben laten zien. Beide spe lers hebben al menige nederlaag moe ten incasseren. Schoofs: „Het pro bleem met Van Spanje en Hijne is dat zij zich erg moeilijk op een aantal dingen gelijk kunnen concentreren. Vooral René Hijne heeft dat sterk. Voor het duel tegen Polen had hij in de competitie ook wat steekjes laten vallen. In die interland voldeed hij uitstekend. Ik hoop dat dit ook tegen Bulgarije het geval zal zijn. Wat de ooreaken zijn van zijn mindere optre den in de competitie weet lk niet. Misschien is er wat tussen Hijne en zijn vereniging." GRONINGEN Paul van der Ster ren heeft gisteren opnieuw een neder laag geleden in de schaakdrlekamp om een plaats in het nationale team voor de olympiade op het eiland Mal ta. In het denksportcentrum te Gro ningen verloor Van der Sterren nu van Ligterink, nadat hij al eerder verlies had geleden tegen Donner. De partij werd eerst afgebroken. In de tweede zitting ging Van der Sterren door zijn vlag op de 53e zet. Donner en Ligterink hebben nu de leiding met ieder anderhalf punt uit twee partijen. Van der Sterren is praktisch uitgeschakeld met nul pun ten uit twee duels. Vandaag gaat de driekamp verder ln Amsterdam. BERGEN OP ZOOM In de eerste ronde van het Satellite tenniscircuit is de Nederlandse indoorkampioen Huub van Boeckel in twee sets uitge schakeld door de Engelsman Pau) Batten: ^4, 7-8. Ook Frits Don, Wou ter Fok, Michiel Schapers, Rob Hak en Theo Gorter haalden de volgende ronde niet. Wel plaatsten zich: Mare Albert, Rolf Thung, Martin Koek en Eric Wilborts.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 19