Fm ^lan/é/s 020-5626262 020-5626262 OPRECHTE VEILING t\ rit s.o.s. telefoniste/typiste H EI NE KEN's Holland Festival eerste secretaresse de Volkskrant hoofdagent(e) Depotbeheerder Woerden Oostzaan DEM Meubelfabriek Een unieke kans od VRIJDAG 3 OKTOBER 1980 TROUW/KWARTET Dagelijks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN M1M-AOVERTENT1ES MINI advertenties kunnen van maandag tot en met vrijdag van 06.30 uur tot 21.30 uur worden opgege ven. Teksten die voor 15.45 uur (vrijdag 13.45 uur) in ons bezit zijn kunnen de daarop volgende dag al geplaatst worden. Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven, onder telefoonnumer of schriftelijk geadresseerd aan afdeling MINI-advertentles Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bijkantoren. MtNI-edvertenttoa bereiken ca. IJ! miljoen mensen in Nederland, onder wie bijna de helft van alle mensen in Amsterdam. MINI: gezet over 1 kolom in kleine letters met een enkel woord in hoofdletters 7,04 per regel. Regel MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels. 4.07 per mm-hoogte per kolom. Vignet MINI: Gezet over 1 of 2 kolom breedte met keuze uit één of meer groot gezette woorden of regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet. 4,47 per mm-hoogte per kolom. Bewijsnummers, uitsluitend op verzoek 1 per krant. Toeslag voor een advertentie onder briefnummer 4.50. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, ontstaan door het niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Klach ten over de uitvoering van telefonisch opgegeven advertentieopdrachten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgevers, kun nen door ons niet worden geaccepteerd. Oproepen, verloren voorwerpen/dieren 25-50% korting op sieraden, colliers, mineralen en curiosa. Alleen zat. a.s. van 12-16 u. Mago Misi, Berenstraat 2, bij Shaffy-theater. GESTOLEN uit auto in A dam op 30 sept. omg. Warmoesstr. Dam. 7 mnd. oude, LANGH. TEKKEL. Bruin/rood, reu, roepnaam Joep. Beloning. Tel. 020-188594. BELONING! Wie heeft lapjes poes gevonden in buurt v. Jan Oudegeeststraat 30II, Osd. Betty's Coffeeshop Rijnstr. 75 exposeert aquarel len van MARTIN v.d. LAAN. Nou poep, daar gaat ie dan. Joepie! Eu. GROTE ROMMELMARKT op zaterdag 4 okt. a.s. t.b.v. Vrijwillige Brandweerharmo nie te Bilthoven op het terrein van de „Werkplaats Kinder gemeenschap" aan de Kees Boekelaan te Bilthoven (bij re gen overdekt) met o.m. een grote antiekstand-boeken- meubelen-grabbelton-rad van avontuur enz. enz. Aanvang 10.00 uur, om 16.00 verkoop bij opbod. Grote ge kochte goederen worden evt. gratis bij U thuis bezorgd door Transport bedrijf VOSKUILEN BV. HEEFT U GEESTELIJKE NOOD! De SOS pastorale hulpdienst heeft tijd voor u. Dag en nacht bereikbaar. Tel. 020-761201. Felicitaties Lieve GERT, gefeliciteerd Kusjes, PI A RITA, veel gefeliciteerd, geluk en kusjes, Leendert. Personeel biedt zich aan Werkster biedt zich aan op dinsdag of woensdag. Tel. 020-311172 H.T.S.'er-autotechniek zoekt geschikte werkkring voor zijn vervangende diensttijd. Tel. 085-610182. Kantoorpersoneel gevraagd GEVRAAGD PARTTIME, werktijden 13.00 tot 17.00 uur. Redelijke kantoorervaring en goede typevaardigheid gewenst. Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan ons adres: SchoonmMkbcdnj'. BoHWMn- en Zonwinjwiftóti«k b.» 1e v. d. Helststraat 1D, Amsterdam. Tel. 020-739887. VERENIGDE AUTOMOBIEL BEDRIJVEN OFFICIAL FORD DEALER zoekt voor haar hoofdkantoor op de Weesperzijde 143 een telefoniste die verder kijkt, dan haar snoer lang is. Ja, iemand die het leuk vindt met haar stem de V.A.B. te vertegenwoordigen. Gewoon gezellig centraal zitten bij alle zaken die geregeld moeten worden. Ben jij zo iemand? Prima! Ben je ook bereid in wat rustiger uurtjes wat administratie te regelen, dan zit je helemaal goed. En óver het salaris worden we het wel eens. Bel maandag even op 020-946222, dan horen we méteen hoe je stem klinkt. Vraag naar de heer J. F. Kuijper. FORD V.A.B. Weesperzijde 143 1091 ET AMSTERDAM. vraagt assistent-sekretaresse met steno, kantoorervaring en kennis van de moderne talen. Leeftijd tot 30 jaar. Brieven aan Holland Festival*. Willemspark weg 52, 1071 HJ Amsterdam, Gevraagd op klein, druk advocaten kantoor in Amsterdam-Zuid 23 jaar of ouder. Tel. 020-711993. Winkelpersoneel gevraagd Gevraagd JONGE PARTTI MER voor dinsd.. woensd. of donderd. DIJNS-IJZERHAN- DEL. 1e v. d Helststr 57-61, Amsterdam. Tel. 728557. Fotohandel vraagt LEERLING VERKOPER M/V 17 18 jr. Liefst interesse voor de fotohandel. Tel. 020- 195770 Huishoudelijk personeel gevraagd Gevr. nette WERKSTER voor 2 ocht. p.w in A'dam-Z., 10 p.u. Tel 726290. Prett zetfst. HUISH. HULP gevraagd voor enige uren in de week in klein flatcentrum Amsterdam, telef. na 6 uur: 020-247134, VOOR DIREKT huishoudelij ke/verzorgde hulp bij bejaar de man voor dag én nacht. GOEDE VERDIENSTEN, omg. Randstad. Tel.: 02503- 16107. Gevr. HULP I.D. HUISH. 3 4 u p.w. Tel ,(20-328244 Horeca personeel gevraagd Bent u in het bezit van Café- en Rest.-diploma en bent u woonachtig in Weert of omg.? Vindt u werken in een gezellig horeca-bedrijf belangrijk? SOLLICITEER DANI ADVIESBURO „VELUW" Karolingersweg 138, 3962 AL - Wijk bij Duurstede. Divers personeel gevraagd Aantrekkelijke bijverdienste aangeboden. Landelijk ochtendblad zoekt voor het agentschap MUSEUMPLEIN-MINERVA- PLEIN, een aktieve kracht in de furtktie van De taak bestaat uit: Het leiding geven en begeleiden van 2 uitbeiers en 18 bezorgers. Het instandhouden van dit korps. Het behandelen en verzorgen van de bezorgklachten. De verdiensten zijn ca 1075 per maand. Tel. int. 8.00/16.00 uur. 020-279151. na 19.00 uur 020- 994361. gezocht voor ons depot in Amsterdam, van waaruit verfpro- dukten en schildersbenodigdheden worden geleverd. Kennis van de verfbranche en enige administratieve ervaring zijn vereist. Deze funktie is zeer geschikt voor een iets ouder persoon. Zonder goede referenties onnodig te solliciteren. Spoedige indiensttreding gewenst. Uw schriftelijke reaktie zenden aan: Direktie NELF LAKFABRIEKEN BV, Postbus 302, 9700 AH Groningen. Verruim je zakgeld, neem "s morgens vóór schooltijd een krantenwijk. Landelijk ochtendblad „DE VOLKSKRANT' heeft in diverse agentschappen in AMSTERDAM plaats voor ent housiaste en aktieve bezorgers(sters). Min. leeftijd 15 jaar. Verdiensten v.a. 175 per maand of meerfl Tel. inlichtingen/ aanmelden 8.00-16.00 uur 020-279151-279695 na 19.00 uur 020-994361. Ook voor enkele bezorgwijken in Den Haag kunnen zich bezorgers(sters) melden. U kunt belten met ons kantoor in de Parkstraat. Tel. 070-469303. SECURITAS vraagt wegens uitbreiding BEVEILIGINGSBEAMBTEN Eisen: Nederlandse nationaliteit, onbesproken gedrag, goede gezondheid, in bezit van diploma of bereid hiervoor te studeren. Schrijven: SECURITAS Postbus 1173 2280 CD. RIJSWUK of bellen: 070/993535 Wij zoeken voor onze beur zen standhouders en stand werkers. Diverse soorten stands zijn welkom. Voor ons info-pakket, tel.: 010-777304. Welke handige jongen, ong. 16 j., wil in weekends helpen met onderh. en varen op ZEEUW. ZEILJACHT, zomer '81. buitenl. reis. 5 weken. Tel. 020-156981 na 18 u. Schildersbedrijf HERDERS vraagt ervaren ONDER- HOUDSSCHILDER. Tel. 020- 363509. Gevr. per 1 november halfwas LOODGIETERS Loodgieters- bedrijf D. v. Groningen, Rus- tenburgerstr. 88, Adam. Tel. 020-713573. Personeel In de kledingindustrie gevraagd Damesmodehuis zoekt naaister ook geschikt voor de verkoop op zaterdag 1 dag volgens keuze. Aanm. tel. v. 9-18 uur: 020-722655 ot na 18 u.: 020- 761237. Technisch personeel gevraagd ELECTROMONTEURS Eylerts electrotechniek, 020- 827215. Onroerend goed te koop aangeboden Centrale ligging in het hart van de Randstad, fantasievolle Splitlevelwoningen tegen uiterst scherpe prijzen, reeds v.a. 289 000 V.O.N. U bent welkom in de modelwoning aan DE ZOOM, woensdag, zaterdag en zondag van 12 tot 15 uur. (Vanaf station de borden votgen „Bouwverkeer Plan Molenvliet"). Voor alle andere afspraken en inlichtingen: Balkema Imova, 010- 144966, Both Partners 01726-11100, Vierhout Makelaardij 03480-16845, Modelwoning 03480-10994. te koop goed gebouwde 5 kam. eengezinswoning voorzien gas-c.v., voor- en achtertuin, rustige ligging: Voor inlichtingen Makelaarskantoor T. J. Hoekstra. Tel. 02995-4051 OPENBARE VERKOPING (ex. artikel 1223, lid 2 B W. Op maandag 6 oktober 1980. des avonds na 6.30 uur in de KOEPELZAAL van het SONESTA HOTEL, Kattengat 2 te Amsterdam, t.o.v. de Notarissen J. P. Noordijk en T. G. J. Jansen, van: Het APPARTEMENTSRECHT, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de VIERKAMERFLATWONING (type „Jgelegen op de zesde verdieping van na te melden flatgebouw, alsmede van de zich in de onderbouw van dat gebouw bevindende berging, plaatselijk gelegen te Amstel veen, aan de MEANDER 829. HET APPARTEMENT IS IN GEBRUIK BIJ DE EIGENAAR. Onr.goedbel. en overige vaste lasten Pro Memorie. Alles volgens ingewonnen informaties. Té bezichtigen dinsdags en donderdags, alsmede op de verkoopdag des namiddags van 2 tot 4 uur. Nad.inl. directie- makelaars o.g. poelwijck adviesgroep Jan van Eyckstraat 7-9, 1077 LD Amsterdam Tel. 020-769841. WORMER Goed onderh. drive-in woning met c.v., therm, beglazing, open haard, open haard, open keuken, badk. ligb. en dubb. wastafelcomb., geïsol. houten plafond in slp.kmr., goed aangel. tuin met steiger en polyester zeilb., div. extra's betr. stoffering. Vr. pr. f 189.000. Int. 02982-3363. A'dam-C aan brede gracht een vrij op te leveren BE DRIJFSRUIMTE (hor. ei- gend.) 100 mJ gesch. voor kantoor, bedrijf, galerie, etc., te zamen met het 2-k.app. op 2e etage. Koopsom voor bei de f 185.000 k.k. In». 020- 641326. Comfortabel en CENTRAAL wonen voor 176.000 kk. Inl. 08880-2888. Geen mak. Brouwersgracht Binnen enkele maanden is de ingrijpende renovatie van 12 LUXE GRACHTEN-APPAR TEMENTEN aan de Brou wersgracht voltooid. Prijzen v.a. 198.000 v.o.n. U kunt uw keus maken uit 2, 3, 4 kamers, «Ik voorz. v. een ei gen c.v.-inst. Zat. 4 okt. a.s. zijn wij op nr 211 aanwezig van 14.00 tot 16.00 uur om u te ontvangen. Voor verdere inl. kunt u bellen: makelaardij Hu makelaars taxateurs o.g otanie nassaulaan 55. 1075 ak amslerdam telefoon 020 76 87 33* VOORDELIG WONEN KANAALSTRAAT Geheel huis met vrije 3-kamerwoning met balkon, c.v., badcel. mod. keuken, parketvloer. Gereno veerd. Huur overige etages f 6500 p.j. Van eigenaar bew. dus vrije vest. voor econ. geb. Adam. Geheel in pr.st. op eigen grond. Vraagprijs 98.000 k.k. Wie wil voor een zeer lage prijs een etgen 2- of 4/5- kamerflat. GOUDEN LEEUW Op 1e verd. 2-kamerflat met balkon. Prijsidee 75.000 k.k. en een 4/5-kamerflat met 2 balkons. Pnjsidee ƒ115.000 k.k. Uiteraard modem met c.v. enz. Deze flats liggen aangren zend, dus vele mogelijkhe den. U moet ze zien om over tuigd te zijn dat u waar voor uw geld krijgt. Ook afzonder lijk te koop. Beide van eig- bewoners. App. te koop aan de ADE- LAARSWEG, A'dam-N. Beg. gr. zeer ruime living, keuken, badk. souter., 3 kamers, kit chenette. Hete lucht c.v., dub bele begl. (thermopane) in alum, ramen, tuin. van eig.- bew Vraagprijs 132.500. BEDRUFSPAND N. Prinsen gracht bij de Amstel. Beg. gr.: kantine, wasr., toilet, kluis en werkplaats. Totaal 300 m*. 1e verd.: kant. 20x4,80 m, privé- kantoor, kitchenette, tolexk toilet en douche. 2e verd. 5-6 k.. toilet enz. Voor vele doel einden geschikt, ook voor ge deeltelijke bewoning en zaak. Vraagprijs 475.000 k.k. WOUBRUGGESTRAAT A dam. Op 1e verdieping 3- kamerappartementen met be woonbare zolderkamer met C.v., douche, toilet, enz. Blank houten vloer. Eigen grond. v. eig.-bew. Vr.pr 96.000 k.k. MARQUETTE A'dam-B'veldert, drive-in wo ning 6-7 krsbadk., keuken, garage en tuin, c.v., lage erf pacht. vrij uitzicht. Van eig.- bew. Vr.pr. 295.000 k.k. Te bevr. Makelaarskantoor „NOORDSTAD B V." Victoriaplein 45-2 A dam Tet. 020-713413 T. k. A'DAM-OOST, modem geren. 2-kam.app. met vele extra's. Eig/bew. Vr.pr. 35.000 k.k. Tel: 020- 824735. T.k.a. van eig.-bew. 2 KMR- APPARTEMENT Gerard Doustraat, Adam, alleen 40.000 k.k. Brieven ond.nr. 21-14494, bur. v.d. Wad. T.k. of t.h.: in Blokker groot WOON/ZAKENPAND. 8 krs.. op 1340 m2 gr. veel privacy, parkeerplaats. Prijs rvo.t.k. Tot.: 02292-1884. T.k. HOEK-WINKEL/WOON- HUIS aan kade te A'dam op 70 m2 eig. gr. Prijs: n.o.t.k. Tel.: 02292-1884. Met ca. 4.000 eigen geld per direct leeg te aanvaarden een tweede eta ge aan de Van Ostadestraat (Adam Z.). Ind.: 2 kamers, keuken, douche, toilet, balkon op het zuiden. Koopsom 42 500 k.k. METROPOOL DOERGA BV. Tel. 02159-10151 Vrijgel. boerderijtje te GRO- TEGAST op 5000 m* met schuur, grasland, moestuin, vruchtstnjiken -bomen, om geven door houtwal. Tel. 05946-3325 en 020-190013. JAVASTRAAT-A DAM Geh pand m. vrije oplev. v.e. 2 kmr-woning op de 2e et., ove rige huren: 5800 per jaar. Prijs 50.000 k.k. Peter v/ der Vtoodl, tel. 020-934637. Na kantoortijd: 020-727129. CENTRUM-A'OAM vrijgezel- lenfalt 2 kmrs, keuken, dou che, toilet op de 1e et., pr. 60.000 k.k. Peters v/d Vloodt: tel 020-934637 na kantoortijd 020-727129. Openbare bezichtiging op zaterdag 4 oktober van 13.30-14.30 uur van een 3/4- kamerappartement. Gelegen aan de Fideliolaan 66 AMSTELVEEN vrije vestiging Het betreft een goed onderh. app. gelegen op de 3e en bovenste etage met blijv. vrij uitz. Ind.: ruime woonk. (32 m»), met deur naar balkon, gr. keuken, 2 slp.k., royale badk. en berging in onderbouw. Koops.. 139.000 k.k. Inlbij mak. o.g. A. J. Undenhoff. Tel. 020-459446/471857 MUIDERBERG, modern ver bouwde woning met 5 slaap kamers. zonnige tuin. 225.000 k.k. Inl. Vlaanderen B.V., Muiderberg. 02942- 1997. AMSTERDAM Veiling, wegens sterfgeval, op 6 oktober 1980 in de koepel zaal van het Sonestahotel aan het Kattengat 2 te Am sterdam des avonds na 18.30 uur van het 3/4 kamerappar tement 2e Oosterparkstr. 4 1 - hoog te Amsterdam. De vesti ging is vrij mits economisch gebonden aan Amsterdam. Inlichtingen bij de direktiema- keiaar o.g. P. J. TIMMER, tel. 020-445544. TELEFOON- BEANTWOORDERS Koop v.a. 575. Huur v.a. 20 p.m. Natebo B.V.: 020- 456456. T.k. Amsterdam CHUR- CHILLLAAN. luxe 3-k.app.. 3 jaar oud, alle comfort, 169.000 k.k. Tel. 020- 415672. Makelaardij T. v.d. STEEGE te Monnickendam en T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02995-4451 Of 02991-1888. GOEDKOOP wonen? In het noorden van FRIESLAND vrij gelegen boerderijtje met stal op ca. 500 m1 grond. 42.500, vrijstaand boeren huisje met o.a. nw. douche en toilet, 53.500. Hyp. mog. Inl. Bureau voor landelijk wonen. Tel. 05100-37771 na 18.00 uur 05172-2100. Div. GOEDKOPE landelijk gelegen WOONHUISJES en BOERDERIJTJES rondom het Lauwersmeer en bij de Waddenzee, zowel voor per manente als weekend-bewo- ning. Prijzen v.a. 44.500, hoge hyp. mogelijk. Inl. na 18.00 uur 05193-1519. Willen de getuigen van een aanrijding op 2-10-"80 te 11.45 uur hoek Keizersgracht Amstel zich ALSTUBLIEFT alsnog bekend maken. Tel. 020-317381. Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden T.h. halve woning, Kinker- buurt 325 p.m. Hr. 1 jr. voor uit te betalen. Gebruik, gas. elek., water voor eigen rek. Brieven onder nr. 24-14488 bur. v.d. blad. VRUE KAMER. sik. m. gebr v. keuken en douche te Oud Vossemeer (Zld). Tel. 01667- 777. Leeg t. h. Alb. Cuypbuurt, gro te woning voor 2 pers. m. urg. verkl. Overname. Brieven: Postbus 7845, A'dam. Aang. gezellig KOSTHUIS voor jongeman bij jong gezin te Adam. Tel. 020-935887. PARKTUK/STUDIORUIMTE te huur in A'dam-z. Tel.: 020- 764811 T.h. kamer/keuken voor nette heer 500 p.m. A'dam-C Tel. 020-229775. Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd 1 Nov. op straat: woon/werk ruimte. Gevr. evt. winkel o.i.d. huur tot ƒ650. Tel. 020- 837016. VLIEGER (KLM) zoekl woon ruimte voor 2 pers. in UTRECHT of omg. Reacties graag o.nr. 25-14482 bur. v.d. blad of tel. na 18 u.: 020- 163524. SPOED!: 2 zussen, stud, psych, en recht. zkn. etage in A dam. Tel. 035-40276. Wie helpt EEN GEZIN aan een vrije 4-kmr-woning of is van plan v.e. gem.-woning el ders te verhuizen. Enige overn. tot 3000 geen bezw. Lfst in Den Haag. Tel. 070- 466020. Jonge vrouw met baby 7 mnd. zoekt kamers m.g.v. keuken, douche-toil. Max. 400, in A'dam-omg. 030-711724. (Chr.)studente zkt. kamer/evt. etage in A'dam. Tel. 020- 140224. Woonboten Om rustig te kunnen stude ren, zoek ik, 2e jrs student medicijnen VU, een KAMER met vrije opgang in A'dam Zuid. Opknappen geen be zwaar, Wim Schuitemaker 072-330501. Wie helpt ons aan ligpl. voor woonark 24 m. tang, in ruil voor bijv. grote 1-k.woning keuk. zolder in centrum Adam. Tel. 020-263584 öf 222990. Woningruil Gevr. 4-k.won. 2 verdiep. Huur tot 650; bereid tot overn. A'dam-C, oud-Z., Oost of Oud-W. Aangeb. mog. tot koop van woonark Centrum A'dam, fraaige leg. Tel. 020-236462. Riante, prachtig en rustig ge legen 4-kamerflat aangeb. a.d. Sloterplas (bovenste et.) met gr. balkon en geweldig uitz. aan 2 zijden, c.v. en ligb. Hr. 785. Gevr.: rustige, gro tere woning in of rondom A'dam, gesch. v. dubbele be woning. Tel. 020-136967 (of 994442). Wij hebben een heerlijk benedenhuis in A'dam-Z. Helaas wordt dit huis door de komst van ons 3e kind te klein. Wij zoeken een groot huis met tuin in A'dam of omg. (straal 50 km) en denken daarbij aan mensen die uit de kinderen zijn en kleiner willen wonen. Als uzelf en ons gelukkig denkt te kunnen maken, bet dan 020-720703. Verhuizingen Lechner VERHUIZINGEN spec, voor woningruil. Vrijb». offerte aan huis. Opslag in boedels. Tel. 020-231084. WEST B V. Verhuizingen, pianovervoer en meubelop slag ond. gar., door geheel Nederland. Tel. 020-844951. Verhuisbedr DE WACHTER. verhuizingen-pianovervoer. Tel.: 020-258326 na 18 u. 926442 ZOEKT U EEN HUIS' LEES ELKE ZATERDAG DE HUIZEN-MINI S Winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte te huur aangeb./gevraagd T.h.a. Conta magazijnen-ops lagruimten. 18 nv\ 72 rri', 50 m' Goed bereikbaar, Amster dam Tel. 020-312758. Te "huur Amsterdam-Centrum 116 m2 kantoorruimte Huur 1.000 p.m. Oplevering spoedig. Poelwijck Adviesgroep Jan v. Eyckstr. 7-9 1077 LD Amsterdam Tel. 020-769841. Zaken en transacties Groot BOUWBEDRIJF biedt aan wegens wanbetaling een onzer debiteuren tegen be spottelijke prijzen: 60.000 mangaanstenen, 30.000 rode handvormers 8000 m* kinderkoppen, evt. ook per ton te koop. waaron der Zweeds en Portugees graniet, 200 m* steenstrips Tevens 400 Europallets, plastic 15 ton Trivera Nylon korrels 3 ton Polystireen korrels 3 ton Potyprop. korrels 12 ton poëtileen korrels Bij deze partij zijn enige moe der-matrijzen inclusief Reacties naar CORONA B.V., Postbus 61078, Rotterdam. Telefoonbeantwoorders v.a. 350. Ook huurkoop en lea sing. Fa. Erb. 023-337418. T.k weg omst. BOEKEN EN TUDSCHRIFTENZAAK. in A'dam-O., zeer goed lopend en veel meer uit te breiden (hoekwinkel), pr. n.o.t.k. Tel. 020-657943. BOLKOP schrijfmach. div. merken, togen scherpe prij zen. Ook serv. rep. Tevens andere interess. aanbied. Fa. Lettera R. Hartptein 17, A'dam Tel. 020-762180 EEN DRUK OP DE KNOP EN UW TELEFOONNUMMERS WORDEN AUTOMATISCH GEDRAAID! Spaar tijd en moeite. Vanaf 995 (excl. BTW) bent u in het bezit van een Isocall, met variabele geheugens, num merkiezer, druktoetstetefoon, herhaaltoets en versterker. PTT goedgekeurd. Bel 010- 229000, tst. 149, Isolectra b.v., Rotterdam. T.o.a. MUZIEKZAAK met inv. en goodw. en woning. Prijs 15.000. Tel. 020-795910 Verzekeringen, hypotheken, geldzaken 1 Ste, 2e en tophypotheken lot 100% van de koopsom plus kosten, woonarkfin. tot 80%. UNIVERSEEL/HYPOTHE KEN, Heuvellaan 12, Hilver sum. Tel. 035-47974. VERZEKEREN wordt steeds DUURDER. Informeer eens bij: Firma A. Windig voor al uw verzekeringen. Speciale autopremies voor ambte naren en admin. beroepen. De Lairessestr. 62. A'dam; 020- 762955, na kantoortijd: 02153-10701; 03200-40271. Spaarbrief-kollektief verzilvert al jaren tussentijds spaarbrieven tegen de hoogste waarde contant. Eindhoven, tel. 040-437124; Apeldoorn, tel. 055-667906; Rijswijk, tel 070-907871; Adam, tel. 020- 265749; Leeuwarden, tel. 05100-53153 Woninginrichting MEUBELHUIS V.D. BUL V WOUSTRAAT 4-6 Barok bankstellen lederen bankstellen eiken bankstellen kleinmeubelen Voor prijzen die u niet voor mogelijk houdt Kom, ziet en overtuig u Dinsdag t/m zaterdag van 08.30 tot 17.30 uur MEUBELHUIS V.D. BIJL is 'n begrip in 'Amsterdam Kamerbreed tapijt 400 cm breed 59. Dessotapijt in 3 mooie kleuren 75. Gratis gelegd binnen 24 uur na aan koop. TAPIJTHUIS RENÉ, Mauritskade 100A, A'dam. Tel 940080. MAANDAGS GESLOTEN. Koopavond tot 21 uur. Belangrijk Parketvoordeel Lamel- en massief Parket vanaf 19.50 per m* Europese en tropische hout soorten, alle legpatronen. Uniska Parket door grote omzet en selectie steeds B-keus aanbiedingen. Voor de doe-het-zelver die de vloer van z'n leven legt, met 25-60% voordeel! Uniskè B-keus Parket Deventer Rostockstr 7. 05700-28163 Mijdrecht: Energieweg 46, 02979-3661 Klassieke en mod. meubelen ruime sort. TV-kasten VAN DER WOUDE Brouwersgracht 246-248 Adam. Tel. 020-225000. Slaapkamer parket Orig. ROWI zwevend parket te koop v.a. 44.90 per m*. Gemakkelijk zelf te leggen en met water te reinigen. Parketmarkt, Constructteweg 5. Nieuwegein-Zuid. Tel. 03402-39944 Alleen zater dags tussen 10.00 en 16.00 uur. Informatie: Chr. Huygensplein 18 (bij Middenweg). Amster dam. Tel. 020-936640/ 654573. 16 Filialen.' Zie Gou den Gids. Rechtstr. v. import, echte Eng. led CHESTERFIELDS, m. on-reflect. als 3-, 2- en 1 - zits 5500. Ook andere zr. bekende merken uit voorr. le- verb. barok bankstell. v.a. 1595. Klass. bankstell. v.a. 1650. eik. bankstell. v.a. 1295, hoekbankstell. v.a. 1650. Verder gr. sort. eik. wandkst, eethoek, sk.k. en led. bankstell. Bakkers meu belimport, Singelstraat 29 Muiden. 02942-4313. Dag. geop. Vrijdag koopavond. Tapijtcoupons met hoge KORTINGEN, zwaar Berber tapijt 78, 400 breed en gra tis leggen. Wollen axminster bloemtapijt met ondervloer en gratis leggen 194 per meter. Pracht katoen tapijt 159. 400 breed en gratis leggen. Tapijtcentrum „Overtoom", Overtoom 423-425, Amster dam. Tel. 020-836275. Op een belastingveiling kocht een onzer relaties gr. partijen PARKET, welke thans wor den aangeb. voor 19 p. m.*, v.a. 30 m*. Voor doe-het-zet- vers een buitenkans. Voor fi nanciering kan worden be middeld. Bel voor inl. 020- 923524 of b.g.g. 02995-1196 ook in het weekend. levert rechtstreeks bankstellen. Daarom tot 40% voordeliger. B.v. klassiek bankstel, normaal 2780, voor 1695. Grote keuze in modellen en stoffen. 5 jaar garantie op constructie en binnenwerk. Inl. telef. 03450-7484. TOONZALEN: CULEM- BORG, fabriek Houtweg 8. AMSTERDAM-N., Zonneplein (Tuindorp-Oostzaan). AMSTERDAM-W., Overtoom 371. NW.LOOSDRECHT. Oude Molenmeent 4 (achter Knorr- fabriek). LUNTEREN. Dorpsstraat 143. SLIEDRECHT, Rivier dijk 432. VOORHOUT, Loosterweg 5. Di t/m vrij tot 18 uur. Zat. tot 17 uur. Koopav. tot 21 uur. voor degenen die met de inrichting van zijn woning bezig is. DIVERSE NAGENOEG NIEUWE MEUBELEN en ENKELE MOOIE ANTIEKE ZAKEN o.a. fraai wandmeobel, antieke dekenkist, mooie eethoek en vele andere kleine goederen waaronder hifi-apparatuur en kleuren tv. Tel. 020-430699. TAPIJTCOUPONS van 3-9 m. Uitsl. bekende merken. 40- 60% korting. Zwaar naturel Berber-tapijt. 400 cm breed, gratis gelegd, 79 p. str.m. Haartapijttegels v.d. bekende fabriek, 50 x 50, alle kleuren 5,95 p. st NED. TAPIJTHAL EDISON B.V., Elandsgracht 92-94, tel. 020-240780. Alle dagen, behal ve maandag, open van 10-18 uur en donderdag koopavond. Onderhoud en reparatie VERBOUWEN. RENOVATIE. ONDERHOUDSWERK. SCHILDERWERK Bel dan AANM. BEDR. VERHAGEN, tel. 020-719736 voor vak- TIMMERMAN vraagt weer opdrachten. 020-443842. SCHILDERSBEDRIJF Lan- gereis voor al uw schilder werk. Tel. 020-169589 (na 16.00 u.) Ervaren timmerlieden hebben weer tijd voor al uw timmer werk. Tel. 020-328130 Be- sselink öf 020-713996 De Bruyn. TEGEL- en/of zachtb. PLA FONDS vanaf ƒ4 p, mJ. Schild., witten, behang., tim merwerk. Fa. Zwan, tel. 02O- 964434, ot189220. Kunst en antiek P 16 - R 20 - HS II HAARLEM Th. Brinkman-W. Burger Bilderdijkstraat 1A Tel. 023-316486 Veiling van echte inboedels met KUNST en ANTIEK t.o.v. De Weledelgestrenge Heer Notaris J. M. J. Baltussen uit Overveen. KIJKDAGEN: vrijdag 3 okto ber. zaterdag 4 en zondag 5 oktober, telkens van 10 tot 16 uur en maandag 6 oktober 1980 van 9 tot 12 uur. VEILINGDAGEN: dinsdag 7 oktober e.v.d. telkens om 10 uur beginnende, echter VRIJ DAG 10 OKTOBER 1980 OM 9 UUR. Catalogus aan de zaal ver krijgbaar T.k. gevr. oude speeldozen. Defect geen bezwaar Tel. 035-44423. SCHAVOT SFEERMEUBt LEN: 3 etages betaalbao meubelen; eigen import restauratie; N. Z. Voorburg*» j 146, 10 min. lopen vanaf h< - f Centr. Station. 020-254520. 020-254520. Ie Molensteer 11. Hoon i Kunsthandel de I Nieuwstraat 02290-19657 heeft werk i stock van o.a. Toon Koster-P Motz-A. Buikema-W. J. Al berts-H. de Korte-R. Meilof-f J Goosen-H. J. Veger-L. 6 Jong-Th. Reymers. SCHILDERIJEN. 51x41 Buitenl. coll. 35 p.: St. 02208-4950 1x41 dock .st. Min. 'V VRIJ MARKT A in Antiekmarkt De Looier ét ,h Looiersgracht 38. en Looit «n twee, Elandsgr. 109, A'dan Stands op Looier twee vt 15. Melden zat tuss» V* 8.00-9.00 u. 3e Looietr dwarsstraat 6. Geloogd grenen, mah. en e yj ken meubelen, kom vrijbl. fc g„ ken. 't Schinkeitje. Antiek int lever, handel en part., Slote kade 175. Adam 02 170534/727522. Lessen en Klubs zi Tennisd. Gold Star overd. open banen v. begin en gev. Tel.: 020-445483. NED. VER VAN HUIS VROUWEN bowling en bridge, inl. Burg. Cramergracht 132, 1064 AK. Amsterdam. De cursus v.d. werkgroep NIEUW GRIEKS begint half okt. Inl. Kostas Hensen, Post bus 5664, 1007 AR Am sterdam. TALENKURSUSSEN (voor dames): Engels (ook Cam bridge opt.); Spaans; Frans; Italiaans; Portugees; Duits; Dutch. Intern. Studiecentrum J. W. Brouwerspl. 17, A'dam. 020-761437. DANSLESSEN vangen aan bij Dansschool Wim van Beek nog plaats op vrijd. (heren) - zond. (heren) - maand, (da mes en heren) tot 25 j. Op donderd. heren tot 50 j. ge vraagd. Inschrijven Stadh.ka- de 160: 799076-798943. "35 Slagwerk- en orgelles, privé, mod. meth. voor bej ge en gev Tel. 020-128369. kli Conversatielessen door Franstalige, Tel 020-866435 DWARSFLUIT en Tel. 020-252032. n FRAliE pij tn gitaariet Ni NEDERLANDS, voor alle O 15.- p.u. 020-236949 Kursus POTTENBAKKEI „n Inl. pottenbakkerij „de Zuid* vrl kerk" 020-249800.ml SCHOLIEREN DANSCUj*0' 12-17 jr. op woensd.av. 64 re u. bij Wim van Beek. de d school met reputatie. Sta 160, tel. 799076-798943. Doe-het-zelf RADIATOREN-KETELS Alle C.V. art. uit voorr. prijsblad. Ook zaterdags 9-12 uur. Kastol. 39, Zevenhoven. Tel. 01 8444 b.g.g. 01722-2182. Danslessen Dansen in A'dar en Purmerend 1e en 2e week oktober AANVANG nieuwe clubs voor beginners indeling naar leeftijd DANSSCHOLEN HEDEN INSCHRIJVING Adm. de Ruyterweg 110 Dirk Sonoystraal 155 Tel. 020-184044 of 113260 oer gezellig met eindeloos fijne mensen Buikdansen, jazzballet. tap. yoga en volksdansen start nieuwe cursussen oktober. KADI danscentrum Utrecht- sestr. 331. Tel. 020-258762. U kunt u nog opgeven voor J AZZ-SOUL-T AP-lessen voor 'amateurs en beroeps dansers. Bel voor informatie: dansstudio HELEN LE CLERQ. Keizersgr. 302-304. 020-236767 Dansschool Bonel, A'dam/ P'end, inschr. geopend. Ro- zengr. 231, 265700/274400 IS DANSEN BIJ Wim Bonel Wij hebben nog plaats op i dagen v.d. week op bec ners- en gevorderdencli van 7-12 jr.. 12-15.15-18. 25 en verloofden en gehi den paren, ook oudere par Nu inschrijven, binnen! aanvang. Tel. 020-2657) 274400 l Va Jazz- en beatballtl WLADIMIH STUDIO'S Li' Jazz-ballet 020-274215 vs Sport, spel en ontspanning Het Amsterdams Volksdans m centrum organiseert zaterda J 4 okt. een groot volksdanst»; f- in twee zalen v. Artis. Pianti ge Middenin. 43 m.m.v. 5c-' kesten. Vanaf 20.00 u tot 2K_ u Toegang 5. r Het Amsterdams Volks centrum organiseert dagmiddag 4 okt. volksdansbal voor ouder* de Koningszaal. Planta®? Middenlaan 43. Vanaf 13.3 tot 17.00 u. Toegang 3,5 Tennislessen v.a. okt. voor jeugd. Tel. 020-9993fyn Huwelijk en kennismaking HEER. 55 jr. Ier. wisk. zkt. vrouw 40-55 jr.. wed. z.k. geen bezw. Liefst ruimden kend, huw. onder huw.voorw. Moet lief en degelijk karakter hebben. Hij beschikt over be scheiden kap. en auto. Hobby reizen en Engels. Br. met foto op erew. ret. Br. o. nr. 56- 14438 bur. v.d. blad. EEN GOED CONTACT vin den alleenst. v. uitsl. goed niveau bij de EGC in 1e klas hotel in Hilversum. Elke zat.- av. m. live music. Inl. vrij.av. en op zat. 02159-33881035- 858244 Jongeman, 25 jr. met goede opl. 1.85 m.. donkerbl. zoekt langs deze weg jongedame voor oprechte vriendschap en gezelligh. omg. Leiden. Br. ond. nr. 56-14431 bur. v.d. blad. Zoek kennismaking liefst met kleurlinge tot max. 32 jaar voor samenw. en evt. huwe lijk. Ben modern, jongvoelend zacht karakter, geen drinker, goed voorkomen, 40 j. Belg. Schrijven PB 323 B 9000 GENT. Eigen zaak, wett. gesch. Het lijkt mij (meisje. 25 jr., Geref.) leuk om een vriend te hebben. Ik ben werkzaam in het onderwijs, hou van spor ten en allerlei andere leuke dingen. Wie durft? Br. met toto ond. nr. 56-14455 bur. v.d. blad. 39 J. MAN; jeugdig, rustig, ondernemend, zoekt lieve, aantrekkelijke vriendin om van zijn huis, boot, Amster dam en elkaar te genieten. Br. ond. nr. 56-14432 bur v.d. blad WEDUWE. 59 jr, met huur- won. en telef. z.k.m. nette ge- zell. ongeb. man, liefst i.b.v. auto. om nog wat v/h leven te maken, omg. Utrecht. Br. o.nr. 56-14498, bur. v.d. blad. Linda, als je het meent, schrijf mij dan spoedig opnieuw aan zelfde adres. Henk. Br. o.nr. 56-14499, bur. v.d. blad Amsterdam en Aardige gevoelige jongenv 36 jaar. 1.90 m. zoekt e< lieve jonge VRIENDIN om een romantische sfeer mete i kaar te praten en te vrijen. 8 o.nr. 56-14500. Bur. v.d. btedT laa nai [00 Zat. 4 okt. nog een gez< openhuisfeest bij Peter A'dam-Z. v.a. 21.30 uur. ?dat mensen welkom. Bel genfZlcl Philip of Adrienne 729384, Peter 718985, 154836. Gepens. KLM'er 75 jr. vrouw tussen 60-70 jr. vriendschap en gezelligh. I o. nr. 56-14481 bur. v.d. b' Nette heer. 50 jr., eigen v ning midden des land, t v. klassieke muziek, z.k.i NETTE VROUW. 45 j zonder kinderen Br. o.nr. 14480 bur. v.d. blad. J.man 30j. z.s.k.m. doch sportieve jonge vrot event, kind geen bezwaï Reacties liefst met tel.nr. f foto o e r. Br. o.nr. 56-141 Bur v.d. Blad. erl Nette j. man, 38 jr., met WA( uitker., 2 kind., z.k.m. nette vrouw 28-40 jr., Ifst. met w ning. Br. m.foto o.e.r. o.nr. 5feld 14377. Bur, v.d. blad. Ser. alg. ontw. j.man (3^J| zoekt dito meisje tot 30 jr. lief karakter en een eigen Heb je kinderen! Prima! ond. nr. 56-14469 bur. blad. Heer, 40 jr.. Frans sprek., een vriendin 30-35 jr., g. bezw. Doel samenw huwelijk. Br. m. f. c 14382 bur. v.d. bl. De LVVA (Kon. org. zat. 4 okt. een kontaktavond voor ALLEEIj STAANDEN in het Bolst* Rozengr. 105 A'dam. Le> de muziek, aanv. 20.00 Colbert en stropdas verpl. 1 inl. 023-251141. 343708 f het secretariaat, 023-3! tevens voor danslessen winterreizen in vereni verband. MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 18