304 00 213 00 INSDAG 30 SEPTEMBER 1980 BEURS TROUW/KWARTET HS 21 Overzicht effectenbeurs Geid over de grens Scheepsberichten Beurs van New York «STERDAM De Amsterdamse ïectenbeurs begon de nieuwe week 'i dezelfde matte stemming van de itste tijd. Het sombere politieke ■uws uit het Midden-Oosten en de are koersval in Wall Street waren niet bepaald stimulerend om aan- len te kopen en zo viel het aanbod er in een vrijwel lege markt met als volg voortgaande verliezen Zeer ak lagen de hypotheekbanken «stland-Utrecht moest bijna 0 jsgeven op 223,50 en Frlesch Gro- igsche verloor 1,10 op 58,90. Bij handelsbanken moesten ABN en IB terrein prijsgeven, en AMRO nk ging iets terug. »t de internationale aandelen was evenmin florissant gesteld. Ko- iklijke Olie brokkelde na de ope- ig verder af tot 173,30 waarmee it dubbeltjes werden verloren. Uni- ^wakkelend was ook 80 cent lager op 3,70 KLM was onveranderd 8,50, Akzo brokkelde ƒ0,10 af tot |Ó,50. Van de verzekeringsfondsen s Ennia 0,50 lager op 134. Bij de jevers zakte VNU 0,60 tot 80.20. /der was Nedlloyd 1 lager op &6.20 en verloor Pakhoed 0,70 op lokale markt stapelden zich de iezen weer huizenhoog op en over breed front kelderden de noterin- Volgens een tussentijds over- it was 54 procent van de genoteer- aandelen lager In de bouwsector iizaakten de slechte vooruitzich- voor BAM Holding een 5 lagere itprijs van 45. Bredero daalde |,70 tot 145,50. Na een serie laat- koersen werd VanderVliet-Wernink nu eindelijk afgedaan op 13. Uitge vers lagen ook weer flink aangebo den. De Telegraaf moest het aanbod met een verlies van ƒ2,50 bekopen, ICU verloor 3 en Audet 2,50. On verkoopbaar bleef Asselbergs op 145. Verder zag men nog verliezen voor Borsumij, KNSM, KBB. Deli, Van Gelder, Van Ommeren, Van Ber- kel en Nedap. Uitspringend vast was Ballast Ne- dam. In een dunne markt zorgde eni ge vraag voor een 6 hogere biedprijs van 72. MHV Amsterdam werd 2 hoger vergeefs gevraagd op 27. Be ter lagen verder Van Beek, Hollandia Kloos en Unikap. Op de obligatiemarkt gingen veel no teringen flink naar beneden en op de staatsfondsenmarkt heerste zelfs een uitgesproken flauwe stemming. Veel staatsfondsen gingen een halve punt omlaag en sommige zagen zelfs de verliezen tot 0,7 punt oplopen. Amerikaanse dollar 1.92 Engelse pond 4.57 Belgische fr (100) 6.60 Durtsemark (100) 107 00 ttal Ne (10 000) 21.00 Portugese esc. (100) Canadese dollar 360 1 64 Franse fr (100) 45 50 Zwitserse fr (100) 11775 Zweedse kroon (100) 4550 Noorse kroon (100) 38 50 Deense kroon (100) 33 75 Oostenr. sch. (100) 15.23 Spaanse pes. (100) 2.52 Griekse drachme (100) 4.35 Finse mark (100) 52 00 Joegos dinar (100) 580 Iers pond 395 CONTANTE KOERSEN 26/9 Londen 4.7026-7075 New Yort 1.96225-96475 Panp Brussel Frankfort Stockholm 46.835-885 6,7715-7765 108.635-685 47.185-235 119.015-065 22.845-895 35.115-165 40.335-385 15.3530-3630 92.39-49 2.52-82 6,90 11000 24.00 420 1.74 48 50 120 75 48 50 41 50 36 75 1.55 282 5 15 55 00 720 4.25 29/9 4 7015-7065 1 96775-97025 1 67925-68175 46 835-885 6.7725-7775 108 605-655 47.225-275 119 135-185 22.835-88S 35140-190 40 375-425 15.3470-3570 92.51-61 2 52-82 GROTE VAART ALAMAK 27 te Tripoli, ALNATI 27 400 nno St Paulsrock nr Santos. AMERSFOORT 27 vn Va lencia nr Alicante, AMSTELBRINK 29 te Singa pore. AMSTELVEEN 27 vn Napels nr Ravenna. AMSTELWAL 27 vn Yuznhy nr Istanbul. ATLAN TIC STAR 27 135 ozo St Johns nr New York. BEOONIA 28 vn Houston nrTuxpan. CHEVRON KENTUCKY 27 600 no Belem nr Ras Tanura CORAL ISIS 27 120 no Madeira nr Vllasingen CORAL RUBRUM 27 te Houston. DELTA- DRECHT 28 vn Deception Bay nr Nordenham. DOCKEXPRES8-10 27 125 no La Coruna nr Mar seille. DOCKEXPRESS-11 27 45 n Tunis nr Nlgg- bay. DOCK EXPRESS-12 28 te Truck Eiland. DUIVENDRECHT 27 460 zw Fasnet nr Norfolk. FELANIA 27 t a Northforeland. FLAMMULINA 28 te Port au PRINCE, FLEVOLAND 28 vn Porto Alegre nr Rlo Orande. FOSSARINA 28 vn River- head nr Curacao. OARDENIA 27 te Bilbao, HOL LANDIA 27 vn Bremerhaven nr Zeebrugge. KY- L1X 28 te Hoek van Holland. LAROSBAY 28 12 no Pantellerla nr Southampton. MAASBREE 28 vn Atnsukhna nr Perzische Oolf, MEERDRECHT 27 200 w Florida nr Port Arthur. MOORDRECHT 27 vn Tartous nr Port Arthur. NEDLLOYD AM STERDAM 29 190 n Darwin nr Jakarta. NED LLOYD BAHRAIN 27 50 nw Muscat nr Antwer pen. NEDLLOYD BANOKOK 28 te Rotterdam. NEDLLOYD BARCELONA 27 210 nw 8ocatra nr Suez. NEDLLOYD DEJIMA 28 te Hongkong. NEDLLOYD DELFT 27 vn Port Said nr Fos sur Mer. NEDLLOYD FRANKLIN 29 te Lautoka. NEDLLOYD. FREgfip. 27. ^50 gw Reunion nr Marktberichten PURMEREND Aanvoer 29 slachtrunderen Prijzen ln guldens per kg geslacht gewicht' extra kwaliteit 7 05-7.65. Ie kwaliteit 6.45-7.05 en 2e kwaliteit 5 85-6 45. ROTTERDAM Klel-aardappelen binnenland: Bintje 35-50 mm 1350-14.50, Bintje 50 mm opw 13.00-13.50. 35.55 mm 13 50-14 50. eigenheimer 35 mm opw In zakken 19 00-22.00. zandaardappelen binnenland: bintje 50 mm opw 12.00-13 00. 35 50 mm 12 00-13.00. blankschllllge rassen van de klei grond voor overzee. 40 mm opw in zakken 15.00, 45 mm opw In zakken 15 00-16.00. voeraardappe- len 6 50-7.50. LEIDEN Aanvoer: totaal 1330. slachtrunderen 1126. schapen-lammeren 504 Prijzen fin guldens per kg) stieren (le en 2e kwal l 7.20-7 90. 6 70-7 10. 26/9 29'9 357,50 Philips 36,10 35 30 105,UO Rhone P 109 80 106 00 Olie 375.00 Sainl Gob 122.50 123.10 52.30 SheH Tr 41 60 41 60 104 50 Unrtev 269.00 •62 00 D-C.tr 183,00 179 50 Napoleon 790.00 '89 50 worstkoeien 4 80-5.85. dlkblllen extra kwal. 8 25- 13.75. Prijzen: (in guldens per stuk) schapen 135- 180, lammeren 150-175, lammeren le kwal 180-200 UTRECHT Aanvoer 353 dieren Prijzen (gul dens per stuk): luxe paarden 2700-3700. werkpaar den 1375-2425. oude paarden 1300-2300. 3-Jarige paarden 1375-2400. 2-jarlge paarden 1250-2275. hit ten 650-1175, veulens 450-1100 en pony's 250-675 Oude slachtpaarden deden 5.00-6 05 per kg ge slacht gewicht en jonge slachtpaarden 5 20-6.25. BARENDRECHT Aardappelen bintje 12-19, eigenheimer 21-31, vroege aard. doré 0-16. andijvie 26-51. aubergines 150-250, bloemkool 6 st. per bak 182-202. 8 st per bak 152-178. 10 st per bak 122- 144,12 stper bak 89-123. bospeen 83-118. chin kool 37-59. knolselderij 4-41. broccoli 100-190. komkom mers 91 en op 77-79. 76/91 80-87, 81/76 67-71. 51/61 54-84. 41/51 37-46. 36/4 25-31. 31/36 22-27, 26/31 24. komkommers krom 58-66, komkommers stek grof 32-67, koolrapen 4-43. rode kool 22-38. gele kool 31- 73. groene kool 34-76, witte kool 5-38, kroten 11-66, paprika 180-280. petersele 8-42. postelein 101-266. prei 62-96. rabarber 42-45. radijs rood 17-44. selde rij 7-38, pepers 200-210, ramanas 14-39. sla natuur 10-38. snijbonen 160-350, sperziebonen 170-290. spinazie 10-66. spitskool 20-63. spruiten A I 105- 115. A II 89-94. B I 128-131. B II 112-124. C II 51-68. A ni 35-37. kas 210-390. D II 106-117, D III 63-76. tomaten A 910-1020, B 950-970. C 640-780. CC 360- 440. uien bonken 34-66. grof 33-46. middel 17-41. drieling 14-21. plckler 5-19, veldsla 200-440. winter peen 12-40. witlof A I 640, afwijkend 210-310, stek 180, vleestomaten 550-1260. venkel 35-130, A III 400-460. allcanten 440. museaal 450. Frankentha- lers 240-400. pompoenen 40-60, oogmeloen 100-410. netmeloén 50-38. sulkermals 23-28 POELDIJK - Alicante 440-590. Frankethaler 290- 650. golden champ 730-780. gros Maroc 450-470. muscaat 720-780, tomaten 540-1040, vlees 900-1020. komkommers 22-44. krom kg 75-84, grof stek 31. 'pepers groen 200-270. pepers rood 150-180. paprika groen 100-210. paprika rood 150-180. paprika geel 90-235, paprika puntgeel 315-400. brocolll 101-125, spitskool 49. aubergines 175-245. rettlg 39-45. ijs bergsla 29-38. bleekselderij 6069. courgettes 37-77. oogmeloen 230-460. netmeloen 150-330. suikerme loen 250-610. knolselderij 47, selderij 7-16. krulpe- terseiie 8-23. snijbonen 240-310 ■s-ORAVENZANDE Qlassla 10-16. tomaten 520- 1020, vleestomaten 920-1020. snijbonen 290-270. komkommers 25-83. aubergines 170-215. paprika groen 90-225 paprika rood 180-190. spinazie 43-56, postelein 75-107. pepers groen 150-290. pepers rood 110-170. radijs 16-23. Ijsbergsla 26-51. courgettes 34-69. rettlg 12-36. gele paprika 180-225. witte paprika 130-190, broccoli 85-110. natuursla 10-13, prinsessebonen 240. frankethaler 520. peterselie 28. prei 55-70. bleekselderij 80-85, Chinese kool 29- 44. oogmeloen 190-330. netmeloen 140-260. ananas meloen 160-280. muscaat 380-400. DE LIER - Aubergines 160-215. andijvie 28-36. snijbonen 250-300. alicante 540. netmeloenen 80- 260. ananasmeloenen 90-290. ogenmeloenen 100- 320. spruiten 45-149. witte paprika 225-285. rode paprika p. kg 120-185. gr paprika p kg 95-130. gr pepers p. kg 210-290. rode pepers p kg. 100-240, peterselie 53-56. postelein 64-109. courgettes 31-64. ijsbergsla 15-29. sperziebonen 240, gele paprika 165-300. broccoli 100-145, venkel 90-125 DELFT Radijs 16-22. selderij 14-16. spinazie 14- 44. bloemkool 110-220. tomaten 370-1020. vlees 880-1060. uien p. kg. 37-38. spitskool 38-48. Singapore. NEDLLOYD HOBART 28 te Singapo re, NEDLLOYD HONSHU 28 vn Rlo de Janeiro nr Kaapstad. NEDLLOYD KATWIJK 28 te Apapa. NEDLLOYD KIMBERLEY 27 60 no Fortaleza nr La Ouaira. NEDLLOYD KINOSTON 28 vn Port land. NEDLLOYD KOREA 28 vn Hongkong nr Singapore NEDLLOYD LEUVE 27 135 zo Oues sant nr Cristobal NEDLLOYD MADI80N 29 10 zo Kiriwina Eilanden nr Manila NEDLLOYD MAIN 30 te LytUeton verw NEDLLOYD MAR SEILLE 27 vn Singapore nr Keelung. NEDL LOYD MOJI 28 vn Hongkong nr Singapore NEDLLOYD NAOASAKI 29 225 o Makassar nr Singapore. NEDLLOYD NAOOYA 28 te 8antos. 'NEDLLOYD NIGER 29 vn Dar es 8alaam nr Mombasa. NEDLLOYD ROSARIO 27 vn Port Said nr Tilbury. NEDLLOYD RIJN 28 vn Warrl nr Abidjan. NEDLLOYD STEENKERK 29 te Hong kong. NEDLLOYD TASMAN 28 te Fremanlle NEDLLOYD WAALEKERK 29 vn Singapore nr Piraeus. NEDLLOYD WESER 27 vn Matadi nr Kaapstad NEDLLOYD WESTERKERK 27 160 no Tonga nr Lautoka. NEDLLOYD WILLEMS KERK 27 30 o Aden nr Rotterdam. OBEUX 28 te Delaware City. RIJNBORO 28 te Klelerkanaal. SCHELDERIX 28 140 ono Maputo nr Ras Tanura 8CHELDEBORO 29 40 n Rotterdam plaat nr Stockholm. SLIEDRECHT 28 vn Port Alfred nr Barbados. THAME8HAVEN 27 350 zzw Kaap Verde nr Rotterdam. WATERLAND 27 te Bre men. WIN8UM 28 te Acajutla. ZWIJNDRECHT 28 vn Wilmington nr Oent ABIDA 30 te Conakry verw BILDERDIJK 29 340 z Kaap Race Beurs van Tokio ?«/n Banyu 560.00 Caipis 488.00 OaNip 5«9 00 Danwah 371.00 288.00 Fmitau 545.00 Mitach. 32S.OO Hooda 516.OO iiegai 318.00 Kajima 302.00 Kifin 406.00 Komatsu 365,00 Kubota 377.OO Mateush 785.00 Mitsui 523 00 N>PPon 420,00 2919 X'9 584 00 Nissan 662 00 530 00 Nomura 404 00 570.00 P"°neef 2290 00 377 00 R*»b 590 00 29000 Sankyo g^oo 540 00 Ssnya 30600 326 00 Sharp 646.00 51500 Shiaetdo goo oo 323 00 Sony 319000 406 00 Takeda 52400 364 0° TakE. 2000 00 378 00 Tok.o 03500 830 00 Toshiba ?22 M 527 00 Toyota 70, 00 525 00 Yokogaw 4,700 29/9 663 00 390 U0 2260 00 592 00 709.00 41200 64700 699 00 3150.00 209 00 649 00 3000 00 655 00 221 00 752 00 424 00 26/9 29rtr 2fJ9 29/9 26r'1 29-H SU9 /(r/9 ACFInduotr 42V. 42 ConsolEd 23'A 23'A tnfTefT 30V. 31 Quaker 29'A 29'/, Akzona 10'/. ConsNalG «3-V. 42'A JapanF 9V. 9'A RCACorp 27'/. 26'A AlcanAlum 35V. 34'/, ContCanCo 31'A 30Va JManvile 27 26V. Reliance 78V. 78 AteghPow 14V» 14V. ConrCM 56'A S3V. KansCity 40V. «O-A RopSiee» 23V» 22V. AMChemSy ASuMCoAm 53V. 51V. ComTefC 14'/. KansPow 17'A 17'/. Reynolds 40V. 39V» 72V. 71V. ConfroO 68V. 67 Kennecofl 31V. 307. rioéfrwe» 34'/. 32V, Amanlnc 5IV. 50'/» CPCmr 70'/. 69'/. KLM 30'A 30 RoyatO 88'A 877» AmHesa 34 31V. CrownZei «9 47'A KraBCo SaFemd 717. 69'A AmAtfbnes 8'/. CuKvoC 9V. 9V. KrogerCo 21'A 21'/. Scriaefer 4VW 4'A AmBrandS 82V. 81 *A CurtWrC 28'A 27 LehmanCo 14V. 14'A ScWumb 143V. 140V. ABroadC 34 33'A CurtWrCA 35'/. 33'Ab Lirtonln 67V. 66 SearsR 17 16'A AmCanCo 32 31V. Dart Ind Lockheed 34 33'/. Sneaoa 45 43'/. AmCyanCo 27V. 28V. Digital 89 87V. LTVCorp 12V. 12 RoulfCo 11 IA 1 iVs AmElecP 17 tn OowChem 34'A 34 I J 14'A 14'A SouthPa 39 38 AmEipr Am Home 37V. 3SV«d Dupom Easier nA 45'A 44V. Mart.nM 59 58V. South Ra 79 78'A 29'/. 28V. 8V. S'A MeyOepS 2S1A 25 SperryR SOV. 49V. AmMotorC SVb S'A East Kodak 65V. 65 MCAine 51'/. 51'A StBrandS 29V. 29'/. AmNatGas 42V. 42V. EiPasoG 22V. 22 McOonn 35Vk 35V» SNXCal 75V. 74V, AmStandi 72 «9V. E smart 1 se'A 70'9 S7V. MerckAC 8IV, 79 SiOaind 66'A 64V, AmTefTet 51'A 51V. EiiorrC «S'A MelroGM 8V, 6'/. SlOrugs 24'A 24 AmpenC 25V» 24'A Florida 14 13'A M4J1R0SS 27'A 26'A SurOtC 44'A 43V, AMFmc 19'/. tt FluorC SO'A 49'A Mmnesola 59'A 59 SorOSCp 917. 89 AmpeoP Amstedlnd 30V. 29 V, Fofd*»M 28'/. 27V. MobriO 70V. 69 SynleyC 50'A 507» 44V. 42V. Freuheu; 27'A 26V. Monsanto 517, 50V. TandyC 77'A 77V, ArmcoSieel 33 32 GaliCorp 38»/. 37'/. Motorola 62'/« 60V. Tandycrahs 8'A 8'/. ASAltd 81'A 01V. Ge nC able 43'/, 42V. Nabisco 24V, 23'A Tennecol 43V» 417» Asarcolnc 48'/, 47'A GenEiect S3V» 52'/. NalCanC 22V. 21V. Te.acolnc 367. 35V, AchlandOif 38'/, 38'A GenFoodC 30*A 30 NaiCashR 677. 6SV. Te.aslnslr 12V. 126V. AttamRrch S2V4 SO'A GenMoi 52'A 51V. NatDisr 29'A 26'/, Te*aslltii 17'A 16'A BenduCorp 54'/, 51 'A GenPUi 5Vi S'A NatGyps 23V» 23 ToNdoEd 187. 18V. BeihiehSi 25 2«v. GenTeiT 25'A 84 V. 25V» NaiS'MH 27V. 26V. Trans WA 16 15 BoemgCorp 39 38'/, GertyO Gfet'e 83V. NalTeaC 5'A SV, TwOnlF 35'A 33V. Bufknglln 19'A 1»v, 28'A 277. N-garaM 12 Unaever 63 62'A BurtNInc 44'/. 41V. Goodrich 22'A 22'A NL Indus 61 55 UraonCait) 45'A 45 BurroughsC 62V» 63 Goodyear 16'A 16 NorfWesl 42V, 427, UroonEl 11V. 11V. CanadPac 42'A 40V. GraceAC 47 46 NrdAPIN 34'/. 32'A UnOuCal 367. 35V. CartingoK 9V. 9 Greyhnd 15'/. IS'/s N Illinois 33V» 32'A UmonPac 57 5'A 557» CaterpiiTr 55V» 55 GuilO'iC 23V. 23 OecPefr 28'A 27'A Uniroyal 5'A CeianeseC 51V. 50'A GufO'i 42'A 41'A OfmCorp 20'/, 20 UnBrandS 15V. 15V. ChaseManh 40'A 40 Mei nz Co 4SV* 44 Pac il Gas 21V. 21 <A UnTecftn St'A 50 Chess«Sys 40 39 Henen 21 19V. PacrlLrgh PanAm 19V. 19'/, USSleel 217. 21 ChrysJerC 9Vi 9 42'A 43'/. 47. 5 V'arnerL 20V. 20V. Citicorp 20V. 20 V Honeyw WCem 89'/» 67'A PepSK» 25V. 24'A WesiBanc 29'A 29'A OtiesS 42V» 41V. 29'/. 28 PhefpsO 37'A 36'A 27'A 26V. CocaCCa 32'/. 32 impOa msrico 36'/. 35V» PhMoms 42'A 40V, Weshngh 25'A 24'A Ccügate-P 16 15V. 16'/. 154A Phropa 6 6 b Wheelabr 46'A 45'A CoufourT» 24V« 23'/»b mtBus 64'/. 63V. 46'/. 457. Woohvorth 24V. 24 V. Cohlndlnc 46 45'/» IntFlav 22V. 22 Polaroid 20V» 27'A WrDtey 33V. 33 CohjmGas 35'A 35V. InlHarv 33»/. 33'/. ProciorG 72V. 71V» Xeroi 65 647, CommEd 19'/, 19'/. InfNick 24'A 23V. PubISe 16'/. 17'A CommSal 40V. «0 intPaper 397, 30V. d-e» Ov b« O-eden Goud en zilver AMSTERDAM - Ooud: 42 970 43 670 43 920-/44.620K bewerkt: 40 820 45.420 (/41 720-/46 410) per kilo Zilver onbewerkt 1.290-/1.393 1 330-/ 1433): bewerkt 1.220-/1.450 I 260-/ 1.500) per kilo Beurs van Frankfurt 26/9 29/9 Horten 152.00152 50 KaliCh 250.00250 00 Karst 225.00224 20 Kaufhof 192 00i9i20 Klockn 39 00 38 00 Mannesm 124.70124 40 Neckwm 06.00 85 80 Philips 154.50153.50 R Dutch 600.00 595 00' RWE 184.50183 70 Siemens 27450 274 30 Thiissen I 53.20 52.90 Thyssen H 57.50 57 90 Veba 140 70 139 50 Voikswager 168 50 168 20 BEURS MOMTREAI 25/9 26/9 Alcan 42 00 BelTel 18 88 CanPac S' 38 Dom Uw 26 38 Huskey 17-38 Inco 29,25 26/9 AEG 19.00 Akzo 83.00 83 30 Bast 129.50 129 30 112.00 111 80 BMW 162.bO Commerz 162 00 Coot G 60,50 59 90 Oa-mler 266.50 266 00 Demag 130.00 DeuischB) 288.00 O.Luhhanj 70.00 Oresd Bk 192,00 Feilen 181.50 Hoeehsi 110.20 109 70 Hoesch 23.00 23 40 '4.38 Noranda 3 V00 SheHCan 31,00 Walker 33.00 41.38 18.63 «9.25 26.25 16.63 28.75 39.50 30.00 32.50 «7.63 25.2S 16.50 27.75 14.13 29.63 26.68 31.75 NAGEKOMEN FUNOS CGrowl Oreyfus 1 F *JF 2 FuSefT' 3 Massm 1 SieadA 1 Techno VaLmg 1 29/9 8.49a 17.37a i9.4ia 30.38a 13.55a 13.93a 3.52 10.95a 9.06a DOW JONES INDEX 75/9 Induatneén 95597 Spore. 1 345 59 Open» NufStl 109 86 Ohhgahes 67 34 Goed (term) 479,90 Goed (loco) Moodysind 1312.1 Z STANDARD AND POORS 14651 128 72 iransp20 85 i f Beurs van Londen 26/9 29/9 Aiuedbf 81.00 79.50 Bntam 260.00 276 00 Bntpetr 384.00 382 00 62.50 62 25 Brit w. 32,63 32.50 Burmah 106.00 '88 0C Cons Gold 640.00 633 0C 58.00 57 Of De Beers 12000 112 oc Legal Gaas 240.00 234 00 Oisatds 225,00 224 «Marvs 10100 101 00 Dunlop 80.00 770> O-o Tmto 468.00 46000 En* She# 424/0 414 00 Gen. El. S13.00 515 0C Tanganyika 338 00 333 00 Gen M.n 242.00 241 75T»-belmr 220.00 222 00 Groat Un 465.00 468 00 ""'"«v 503.00 498 00 Imp Chem 350 00 346 00 U"»" - Imp Gr 78.50 77 00 Vckers 130.00 127 00 Kon Ohe 37 50 37 38 Wor*»' S3 50 Beurs van Amsterdam Noteringen van maandan 29 september 1980 (INDELEN Binnenland hoottffondMn 67 00 2060* 313 50 69 00 65 70 68 60 21980 21600 160 00 134 50 60 00* 3190 5010 46 80 64 30 1360 58 50 66 60 20 30 3'2 50 88 50 6520* 66 50* 219 70 215 70 17900 134 00 60 10 32 00 50 30 46 90 61 50 1350 58 20 6700 20 50 31250 66 50 65 90 66 50 219.70 215 70 160 00 134 00 60 10 32 00 50 30 46 90 64 50 13 50 58 60 31100 68 50 65 20* 88 00 21900 214 80 178.20 13300 56 50 3130 50 00 46 50 31)00 88 50 65 50 68 00 219 50 21500 17820 134 00 56 90- 3160 rtdsen vk OP ho la ak kon ohe 17410 174 20 174 20 1/3. ID* 1/JJU nat neder) 11710 116 70* 116»- 11620* 116»- nedlloyd 97 20 *70 «70 80 *20 231» 231» 231» 2X30 2»» ogem 710* 710 710 700 7» pakhoed 41.70 11 70 11 70 11.» «1.M pakhoed c 37» 37» 37.» 36» 36» philips 16» 16» 16 50 16» 16» robeco 189» 187 70 188W 187» 187 40 rodemco 106» 106 20 106 20 106» 10600 rolinco 183» 162 20 162» IWM 1»» roremo 114» HI 20 114 20 113» 114» unrfever 124» 124» 124 20 123»* 123 70 rtu MN MM WW 6020 20 volk stev 33» 33» 33» 33» 33» 7». 10- 23000 2MM pyii- drijfsleven vk op ak 68» 67 20 67» 195» 1*» 197» [cpf 205 Ml 640 6» 101 '0 101 M* Nbb 341 341 1 1»» 155» 183 Ml 175» 175» 1»» 145 ML 69 80 69» 69» 107» 105 M 105.00* 970» 9»Ml Md«m 97» 66» 72 MB MMl 45 Ml 372 MB 375» 8 «5» 48» 1» IWM 1»» «7ML 45WI 276 50 275» 37 ML 66» 65» 6510 »n 1» »M *n 10» 285» 28000 38» 38» d'uk 103» 103» 102 20 57» 56 20 55» 235» 231» 1 bouw 152 ML 145» Ee gr 53S» 535» fc'O vg 175» 175» 175» 176» 176» 176» 172» 172» [bouw c 176 50 173» 173» [rmlel 65» 65» 6520 heybr 10» 00 10»» M hold 25» 25 M* 2520* 167» 166» je 167» 166 »pr 1282» 12$i M *P'C 1282 00 1281 00 52 50 53 50 119 50 12100 1000 36000 18 30 27000 74 00 43 00 53 00 S4S0 120 00 12100 10 10 1830 27300 7200 4300 18 20 16 20 1S4-00 15500 112 00* 113 00 26 20 8 26 00 13S00B 135006 11700 11700 76 20 76 00 28 70 2900 265 00 265 00 29 20 28 90 26 60 26 50 14 50 14 40 310 00 L 308 00- 12000 12100 1010 1830 72.20 26 00 11800 960 1160 00 39 10 14800 3180 5200 68 00 34 80 95 00* 185 00* 43 00 287 00 54 00 105 00 126 50 12 80 3150 >8 50 920 39 80 145 00 3150 50 10 67 00 34 50 4310 285 00 54 00 105 00 13000 12 50- 3100 65 50 4320 285 00 54 00 230 00 87 00 88 30 2030 20 30 735 00 B 720 00 L I 5300 S3 00 2870 00 2850 00- 1250 001 240 00 89 00 47 00 47 00 1060 1090 26 00 59 00 66 50 935 146 00 135 20 26 20 198 00 1220 00 33 20 235 001 88 00 I5 50L 4550 26 00 57 00 66 50 9 30- 145 00 135 00 25 00 19820 33 00 1700 00 L 1700 00L 25 00 27 00 8 353 60 35300 45800 00 45500 00 4560 00 4530 00 71500 525 00 15 50 90 50 32 40 540 00 1530 170 00 l'«b 57 «o 70500 15 70 1510 164 00 57 30 1095 00 1095 00 760 00 B X 20500 20300 4600 00 4650 00» 720 00 720 00 6350 6350* nulricia gb nulr.vb c nyv cate oct grint 23 90 24 20 22 50 philips gl poni houl proost br. rademakers 16200 16100 6800 6700 7300 - 113 00 113 00 20 50 28 50 20.00 X X 9100 9000 243 00 242.00 L 9200 B 91.00 255 00 8 16 80 16 80 201 00 203.00 6S00 270 00 248 00 23 10 2400 23 00 108 50 25 50 1.21 rommenhöl 27200 sanders sarakreak schev -ems schiumb schokbeton schokbei c schuitema «huppen «huilers» 44 50 274 00 48 40 11600 59 00 1.21 tiibhyp. Iransatl. twen' kabel twi|nstra ubTOnk unikap urolerer until pr 7 pre unil 6 pr uniia pr v d «liet w 1449 00 1430 00 «3000 40000 36 00 36 00 92 00 9100 100 00 102 00 5900 59 00 1960 00 1960 00 199 50 196 50 35 00 34 20 194 00 194 00 63 50 61 00 4200 8 4250 8 212.00* 35 00 103 00 12«00 122 40 760 00 8 7900 70 00 56 00 13001 82 00 31 20 1500 44000 16 30 3120 34 30 160 00B 63 00 63 00 4320 275000» 4600 25.10 21200 35 00 101 00 126 50 79 00 70 00 56 00 1200 82 50 31 10 15 00 8 1680 32 20 34 60 63 00 63 50 43 20 lesietsgik wye rs wyer- c wyk haring zeeland beleg, fondsen alg.fondsb 100 50 'a 99 60 i'l 13100 amenca ld 142 50 i bel. 137 00 bmnvast 165 20 140 00 ir.s 1/5 9920 TO 1 496 00 eng/ 11 «25 00 engh.12 400 00 eur com if 7i 00 eup-c <54 20 901 dm 1/5 24800 gnldm i 1240 00 hrtl'uTd 11200 'ka 139 50 merbonds 48500 'tvetaged 185 00 twyO'k ind 186000 ibam 80 60 •Okncopr 5800» sumabef 42 60 lokyoseabd 127 00 lokyopac. 175 00 vest 107 00 «iking 127 00 wereidha» 100.00 Buitenland europa 100 00 99 50 131 00 14100 136 40 165.00 140.50 99 20 496 00 7200 154 00 254 00 1270 00 11100 139 00 48300 185.00 184000 80 00 58 20 «2 40 127 00 17500 107 20 12100 100 50 100 00 99 50 13100 14100 136 80 254 00 127000 11100 4500 belspoor d 'IkrjM bril pelr 45 00 «000 363 50 92 00 92 00 «700 13800 14000 540 00 12300 12300 123 00 12300 2500 X 20 00 8 X 11500C 370 00 71500 176 00 11500 165 00 31400 208 00 39000 81000 380 00 82 00 360 00 110008 - 10000B - 460 00 450 00 1181» 11900 70000 176 00 11400 165 00 31400 208 00 36000 810 00 370 00 82 00 350 00 119.00 25 00 64 00 370000 - 50 00 - 332 00 333 00 332 00 333 00 332 00 333 00 700.00 X - 3800 - vraghlspr 6300 8 zvr lucifer 35 00 amerika (ortg. occidental polaroid scruumberg 39 00 20 40 6530 70 00 52 80 65 00 28 40 28 20 144 00 16 80 I (cert, etc.) 63 80X 62 50 aitegh sieel ailegh power allied chem am stand all ned alt hope 95 50 98 00 75 00 10300 95 20 74 50 10120 comoi ed cons nat gai conigroup crown i CurliSS curtrss a flaw chem duponi 1 dupont 10 el paso 4 el paso 10 esmark 101 00 101 50 4800 4700 8300 81 30 1760 1830 3870 3930 255 00 X - 256 00 8 245 00 52 00 52 00 11600 37 70 4630 6100 111.00 26 40 132 50 96 00 51 00 «350 67 80 8700 88 10 1550 127 00* 28 40 132 50 96 00 13800 13700 fluor lord 1 lord 10 Irueflaul gal> co gen cgar gen electric gen loods gen motors n pubi ut 55 00 52 00 75 00 1800 104 70 59 20 103 30 10 00 50 50 104 70 5920 103 30 Cons Industrie Sch on Luchtv Banken I 89 40 78 00 61.70 112.30 27280 180.00 83 10 83 30 88 70 77 50 61.30 109 70 271 50 17910 81 90 VERKLARING OER TEKENS 'X ««duidend VK - vorige koers OP openingskoers HO hoogste koers laagste koers SK NO - noten ng opgeschort o"? neoes X bwden c - F - X gedae en roeden P - X gedser en Men g* 8410 83 70 goodnch 44» 14» goodyear 70 grace 91» »«0 greyhound 29» 26» gull cans 245» 240» guti 83» 62» hehef 11» >0» hilton 63» 65» Honeywell 161» 176» husky oil 202» 1*» iac 17» 16» ic ind 59» 58» imper oil 74 50 8 74» mco 49» 46» mgersoil 110» 110» inland gas 23.20 2320 uiailco 34» 33.» ■bm 1»» 12910 ml flavor 14» 12» ml hinres 64» 64» mi paper 79» 77 MX km lei lei 6120 59» mpr pipe 27» 27» iu mi co 40 MX kansas pow 3230 32 30 kennecoll 6360 63 80 kratlco 90 30 X kroger 40 60 39 MX leiugh 1» Wlon 134» 131 70 lock heed 67» 66» lone star 71» 70» Itv 2 22»* Rv 10 24» 2SMB mcmiibfoe 57» 57» martin m 115» 114» massey f 10.»- 10» may dept 49» 46 70 mee mc 101 ML 98» mcdonneld 70» 69» merck 156» 8 160.00- mm m&m 116» 115» mob'i 141» 142» monsanlo 99» nabiKo 45» «7» nat can 43» «240 nat distil 57» 55 10 X nal lu gas 59» 59» nal gypsum 46» 15» nal steel 55» 54 00 nal lea 9» 9» ncr co 135» 131» niamohawk 25» 25 nicor inc 63» 63» nl md 117» 119» norlolk w 87» 83» nam philips 66W occKJenlal 57» 55 70 pac gas 43» 11» pac hghl 40» 40» people gas 102.» 103» pepsico MM 50.20 pheips d 76 80 73» prill morris 82» 83» phi» petr 93» 89» polaroid 51 70 46» proctor g 144» 140 26 puW sent 37» 36» quaker 59» 59» rca CO 52 40 52» reliance 152» 153» 45 40 «4» 36» 36» reynolds 61.» 60» rockwell 64» 6500 santa 137» 135.» 8» 8 50 seers 1 32» 32» shell can 2 53 20 52» shell o4 176» 174 40 south cy 22 40 22 40 south pacil 77» 76» south rwy 157» sperry rand 101» 102» stan brands 57 40 57» stoil calif 152» 147 »X sianwood 11 60 11 BO sleri drug 47» 4610 sun oil 94 70 90» sun oil pr 169» IWM landy 154» 149 20 l.nttycr 114» 111» leiaco 73» 73» lei mslru 2»» 2»» lei utilities 32 40 32 20 loiedo 37» 34» 37 10 3S60 ual me 36» 37» un carbide 92 20 66 60 X 22 20 22»- 115» 111» 9» 910 un brands 29» 29» us steel 10 42» 4120 10140 99 41 10 «0 20 wesibanco 59» 56» wesi union 52» 52 20 wesimghousr 60 M00* woolworth M» 47» »ero« 127 20 123.» dar nippen goidhe 2 goidfie 10 hiiachi kanegafu komalsu makita marubem malsushila mitsubisfli m.isui eng mppon e* nippyus en pioneer 10 pioneer 100 ncoh sanyo 10 sanyo 20 sanyo 100 scny turbrouw dk elect osfliba 355 00 360 00 49000 51000 1100* 1220 61 00 61 00* 1500 00 B 1540 00 23 00 X 22 00 31.00 3200 45500 45000 100 00X X 700 00 700 00 1000 00 1000 00 35000 36000 155 00 15500 78500 - 580 00 X - 350 00 X 201 00 202 00 20400 20200 201 00 202.00 510 008 176 00 180 00 176 00 180 00 176 00 180 00 "335 00 335 00 54 0 00 530 00 19000 19500 180 001 X 200000 200000 785 00 X beleggingsfondsen 29 londak londd londra gi invest ld old court unifonds 5 unilonds 20 col growlfl Jreylus 1 Creyfus 10 fid cap fd lid trend invest mul ispan ld ehman madison fd ■nan hal 'd massachu 30 00 150 00 300 00 19000 88 50 - 33500 - I712SO XWB 30 00 8 18900 iigma mv echnol td rahre spec -snee 10900 8 10900 8 9V00 90 50 363 00 362 00 85 00 85.00 850 00 850 00 8 50 8 50 1810 17 70 13 20 13 00 28 00 - 28 00 1700 X 48 00 - 1450 1810 1600 2800 2800 43508 500 22 00 22 20 16 50 16 70 16 50 23 90 23 40 16 00 1700 8 1750 19 00 19 00 168.00 L 162 00 overige angioamsa 3600 00 3400 00 360 00 330 00 700 00 695 00 18000 18000 OBLIGATIES Doorlopend Binnenland staatsleningen HAM'» 106 20 OVi 74-86 101 70 0)/} 80-2000 101 00 0V. 80-90 100 20 0 80-90 iV< 74-99 n/i 76 86 IVJ 76-91 n/j 80-95 IVj 80-90 life 79-89 1 75-2000 l 79-94 W* 751-90 P/< 7511-90 IV. 76-96 79-94 IV. 79-89 Bi/z 75-90 SVa 75-91 t'h 78-93 8'/» 78-89 8i/i 79-89 6V. 76-97 8'/« 77-92 8V« 1 •93 79-89 8 69-94 8 70 85 8 71-96 8 701-85 8 70H-85 8 70I4-8S 8 76-91 8 77-97 8 77-87 8 77-88 7V. 71-96 7»/. 73-96 7V« 77-97 73/. 77-92 7 V» 69-94 7i/» 71-96 7V» 72-97 71/j 78-93 7V» 781-88 7'h 7811-88 7 Va 71-81 7 2 72-97 7 66-91 7 66-92 7 69-94 63/. 78-98 6V» 681-93 61'» 6811-93 6V» 68111-93 6t/» 68-94 6'/. 66-91 6'r. 67-92 6 67-92 53/. 651-90 SV. 6511-90 S'A 641-89 SV. 6411-89 5 64-94 58-83 Vli 59-89 «V» 60-85 «i/» 60-90 4 V» 63-93 VU 59 84 «V. 60-90 61-91 47. 63-93 VI. 6311-93 4 61-86 37» «7-87 3'/» 53-83 3V» 56-86 3V. «8 98 3V. beiert VU 50-90 99 30 97 80 9910 9700 95 40 96 60 95 80 92 60 92 80 94 60 94 60 92 50 9280 93 10 93 10 9310 89 80 9510 94 60 87 00 96 20 97 50 95 90 91 X 8»'0 94 00 9100 86 00 84 60 87 20 89 30 87 10 85 60 84 10 8810 89 20 88 20 96 40 83 20 86 60 87 10 85 60 8160 84 20 83 SO 83 90 83 60 85 00 83 60 82 70 84 40 85 40 85 80 8700 78 70 95 00 87 00 92 X 83 80 6150 9310 65 90 84 40 81 10 80 90 89 90 82 40 80 40 106 20 101 70 100 80 100 00 99 10 9760 98 80 96 80 95 00 96 30 95 60 92 30 92 50 94 40 94 40 9210 9250 92 90 92 90 92 90 69 30 94 90 94 40 8900 90 90 90 80 91 20 88 90 96 00 97 30 95 70 9100 87 60 9380 90 70 8550 84 00 86 70 88 80 86 70 85 00 83 50 87 70 100 50 99 80 98 90 83 00 86» 86 60 85» 81 40 83 90 83 20 83 60 83 30 84 80 83 50 82 50 8«00 8500 85 50 86 70 78 80 9500 86 50 92» 63 80 81» 93 10 85 70 84 40 6100 80 90 89 901 82 20 60 40 44 00 77 70 94 30 9010 72» 74 00 82 70 3'/. 54-94 79 00 3i'. 55-95 77 10 3V. 55-85 92 00 3 grootb 39 70 3 37-81 98 70 3 gr 46-82 95 50 2V» grootb 37 80 3 ar ms 46 93008 BNG-leningen 11 74-81 101 00 11 74-84 10190 lOi/i 74-82 1» 80 10 80-88 9900 9'/» 74-82 99 45 9V» 74-99 95 70 9'/» 75-85 98 «5 9V» 76-2001 93 90 9 75-2000 91 50 8V, 70-90 93 70 8>/. 70-95 91 «0 8V. 75-83 98» 81/. 75-20» 90 «0 BV. 77-2»2 90 20 B>U 79-2004 66 90 •V, 70-85 95» 670-95 90 50 6'/» 73-98 87 80 870-85 94 10 8V. 70-96 86» 8'/. 71-96 87 90 8'/. 76-2001 85 8V. 77-87 94.20 8V« 78-2003 87 S0 8i/. 79-86 94 90 8 69-94 09» 8 69-95 69 20 8 71-96 66 70 8 72 96 86 8 73-83 96 00 8 75-20» 83» 8 77-87 91 «0 8 77-2M2 82 50 TV. 71-96 86» 71/. 72-81 99 30 7V. 78-86 92 W 7.6 73-88 83 M 7V» 691*11 87» 7i/, 6911-94 86 90 7V» 71-96 84 90 7", 72-97 83 80 7V» 77-67 91 50 Th 72-97 83 7V« 731-96 81 50 7i/. 7311-98 81 7V. 78-98 61 7 661-91 86 50 7 6611-91 86 40 7 68IH-9I 86 10 7 66IV-92 86 7 69-94 84 80 7 72-97 81 7 73 83 96» 6V. 67-92 85 6i/. 68 93 84 6V. 72-82 96» 6i/» 86-91 85» 6V» 671-92 84 6ih 6711-92 83 70 6'/» 67111-93 64 6'/i 681-93 83 70 *6'/» 6811-93 83 70 6ih 66HI-93 83 6V« 66-91 64 ÖV. 67-92 82 70 6 57-82 94 6 651» 84 40 b 6511-90 85» Si/. 58-83 96 5V. 64-89 85» 5i/. 651-90 85 20 5V. 6511-90 84 5i', 65-» 84 90 5 V. 58-83 94 «0 S'h 64-89 86» SV. 65-» 83» 5 58-88 86 M 5 641-89 65 M 5 6411-89 85 «V. 58-88 87 W «V, 58 591 88» «V» 5911-89 84 «ih 59-84 92 W «V» 601*11 92 70 60III-V 91» 4V» 62-92 80 «0 4ih 62-93 79 80 4V. 52-92 84 20 4". 52-82 95 70 8 «V. 56-» 91 VI. 60 70 «V. 61» 89» 4'/. 631-93 79 70 4'/. 6311.Hl 79» 4 61-91 82 70 3V, 541-93 80» 3'/» 5411 551 78 M 3'/» 5511-96 77» 3i/» 56 69 M 3541-94 81 3V. S4II - Ml 79» 3V. S4IV-95 81 «0 3'/. SS-85 92» pandbrieven fgn 12 )0' 801 Igh 11 74-83 99» tgh 101/» 96 igh 10 76 98 M Igh 10 79 96 10 igh 9'/» 74 99» Igh 9'/, 79 93 M igh 9 75 92 Igfl 9 78 91 80 igh 8V. 75 91 igh $1'. 79 »»l Igh 8'/» 75 Igh 8i/» 77 92 »l igh 8'/» 78 88 301 tgh 8'/. 75 89 70 igh 8'/. 77 89 igh 8V. 78 MM Igh 8 76 89» Igh 71/. 77 91 M »9h 77, 77 K» Igh 7'U 78 85 M igh «V. ei «5 tgh dv eaoc n «h hyp 11 10000 n «h hyp 9'/» 89 40 n«hhyp 9 99» nuhhypB'/» 93» n sch hyp 7V. 88 M rabo 12 101 70 rabO 11V. 100 30 rabo 11 1M» 'abo 107» 98» rabo 10 79 96 rabo 9V» 79 9a rabo 9>'. 79 92 rabo 9 78 92 rabo 81/. 77 92» rabo 8V. 78 92 rabo 8'/» 92 30 rabo 8'/. 89 10 rabo 8 M rabo 7V« 89 rabo 7'/, 68» li» 11 I»» tl» 97» 91 MB 9 78 9Ï»8 39 70 96 70 95» 37» 96.70 99 40 95» 98 20 93» 91 30 93 70 91» 97» M 20 MM MM 95 20 87 M 94 70 M40 87 70 84» 93» 87» 94 70 88» 69 10 KM 86 96 70 83» 9120 82 10 85» 99 20 91» 82 70 K60 »«0 84 70 83» 9120 12» 81» 81» 81» 86» 85» 85 75 K60 84 M K.70 96 60 65» 83 70 96» 84 60 84» 83 40 81M 83 20 8305 82 70 84 M 62 20 8540 85 40 84» 84 70 94 40 K» 83 70 «60 85 60 «20 87 M 87» 83» 91 70 92 40 91 30 79» 79 40 84 10 «708 91» M 69 M 79M 78» 1» 70 98» «70 96» 98 M 93» 9i» 91 10 89 M 91 M 88» 68 M 70 89 M 89» »$0 86» 85» 8140 87 M 101» 99» 1MM «40 «M 94» 92 10 92» 9260 92 60 91» MM 20 89 M M» wuh 107» wuh 10 wuh 10 79-87 wuh 10M-M wuh VU wuh 9 73 wuh 9 76 wuh 9 79 wuh 8V« 12 j wuh M'. 78 wuh 8V. 79 wuh B'U I 88 wuh 8V, 77 wuh 81/» 78 wuh BV. 75 wuh 81'. 76 wuh BV. 77 wuh 8''. 78 wuh 8 71 wuh 8 76 wuh 8 77 wuh 8 78 wuh 7V. 71 wuh Ti/. 76 wuh 7V. 78 wuh 7i/, I wuh 7'/» 77 wuh 778 M MB 101» 1M» 1»» 97 40 96 20 94» 92» 9SM 97 20 93» 60 91 W 69 ML 69» 89 ML 92 30 88» 89» 94 40 89 ML 68» 91 10 93 20 MX 85» 89» 89» BS M 89» 84» 92» 1» 20 bedrijfsleven akiolli/. 99» akzo 9V» 94 akzo 9i/. 00 akzopha 4V» 97 abn 12 104 30 abn 11V. 101» abc 101/» 1» 30 abn 10V. 1» 10 abn 91/. 95 M abn 9 V» 10 abn 9 97 M abn 9 76 95 00 abn 8i'. 77 M abn8V. 79 92» abn 0'/, 75 «70 abn SVa 76 91 M abn 878 87 80 abn BV» 79 93 20 abn 8 71 92M abnS 73 9000 abn 8 78 81 abn 7V» 92 abn sp 10'/» 101 W amro 11 1» 75 amro 10". 101 60 amro 10V, 1» «0 amro 10 98 amro 9V« 99 30 amro 9i/« 80 94 10 amro 9 89 70 amro 9 79 95 70 amro 6V. 73 94 M amro »>h 75 97 amro SV. 76 amro t»h 79 91 90 amro BV» 73 92 amro «i/» 77 88 20 amro 8 77 93» amro 8 78-88 92 40 amro 8 78-98 83 amro 7i/. 95 M amro 7V. 77 91 80 amro 7*/z amrosp 10V, 102» bmh 12 1» Dmh 9V. 9600 bmh 91/» 94 50 0«h 9'/. 93» bmh 8i'. 91 Ml bmh SV» 70 bmh 8'/, 77 94 Ml bmh SV. 93» bmh 8 91 M Omh 7V» 72 bp 8 92 70 op 7V« 95 M bp 7i/. 72 ■abo 10'/. 98 40 rabo 9i/» 95 60 •abo SV, 79 92 20 rabo 71/, M60 -abo 7'/. ennia 10'/. 1»» ennia 9V. «60 ennia 91/. 60 98 60 ennia 9V< 96 60 enma 8'/. 91 50 ennia 7V. 91 M ennia Tl. 89 M eslel 9 es-ei 8'/» 76 92 esiei SV, 77 87ML e« porti 11 99» eiportt 9 «20 ei porti 8i/. 97 M ei porti 7V« 80 heineken 7 97 hoogov8 7l 89» hoogov 8 72 87 20 hoogov 6V, 92 M «lm 7 87 M rtrb 11V, 1» 20 mb11 1»M mb9V. «70 mb 9 95 70 rt* BV. 95 00 mb S'/» 751 n.b 875U «40 nib 8v, 79 92 80 rob 8V« 94 M rob 8i/. 78 93 M rob 7V« 91 nib Th 78 20 rob 7 V. 88 «O n4» 41/. 91 natned 10V, 1»» named 8 82 M named 7 V» 92 70 neb 12 107» neb 9V« 94 M neb 8i/. 75 93 M ncbBV. 76 neb 8i/. 79 94 00 neb 87. 89 neb 71/. 81 neb sp 12 109» neb 10''» l» ngu 10 1» 20 ngu 9'/» 70 ngu SV. 97 20 ngu Si'. 79 94 10 ngu SV, 15 ngu 876 92 60 ngu 8V. 70 M ngu 8'/. 77 93 80 ngu 8 71 93» ngu 8 72 93 «0 ngu 7V. 72 92» ngu 71/. 77 9? 30 ngu 7V» 89 70 ngu 7'/. 66 91» ngu 7V« 73 89» 1M30 1MM 1»» MM 99 20 97» 95» 94» 92 40 9S» «M 93» M10 91 M 68 10 89» 88 80 92 30 88 80 MM 94 20 88 60 88 00 91» 93» U10 85» 89» 88» 85» 89» «10 83 20 91» 106.20 99» 94» 10 97» 104» 102» 1»» 99 40 95 20 «70 94» 89» 92» MM 87» 93» 93» »60 Si» 91» 101» 1»W 101» 1»» 98» 99 20 93» 89 40 94 70 93» 97 IC M8C 92 2C 92 88 01 9224 «Of 89 SC «10 «20 92» »40 M» 99 98» 98 00 94» 91 80 91» 89» 89 Ml 9120 «Ml 9960 «20 97» 89» 85» 92 20 87 50 102» 1»» *70 «M «10 94» 92» 94» 92» 91» 20 68 00 91» I» 10 62 70 92 70 1»» 93» 92» 94» 93» MM M 60 109» 101 «0 1W20 *70 97» 94» *60 92» 93 60 92 70 93 lf 92» 91» 89 TC 916( 89 ?f ngu 6i9 66 90 20 WrtJ annas Sir. 92 20 KM tans we 10'A 93» WW ngu 6'', 68 6660 68 50 •mat 7»'« 92» 91» lans «e 9 8' 30 62» nob lOiA 1 98 20 amrosp 75 1 139 70 139 70 ,oan 117. 99» robo 10V, R «W «50 im'osp 75 II 134» 134» loan 7'A 66 74 70 75» nob 10 *00 »mrosp8'/«77 125» 124 70 totsar 8'A niDo 9V. 75 *70 *70 imrosp 6 77 115 40 114» losser 8 60 00 60 00 nibo 9i/* 80 «M *o"o imrosp8iA64 104» 104» losser 7'h 77» 77» nibo 9'/, 93» 93 Or) imrosp 78 105» 104» MML 62 501 91 20 «50 into ip 79 102» 102 50 mar sh 9 85» M» robo 9 79 91» «50 imrosp 9 79 97» *M iron val 9'/» M» MM nibo 8i/. 70 MM WHO SP 80 107» 107» ONr 8*. 75 82 10 61» mbo 6V. 75 «SS C r« 9 92» 92» oog gast 6>u 63» 13» mbo SV. 76 94 60 94» iss e rotd S'A MM 90 00 ankh 9 62 70 83» robo 8'A 89» 69» sabo9v. 97» 97» ankh 7'h 72 77 70 76» niDo 6'A 78 M 20 M0C if bouw 8'A 87». 17». ankh 77, 79 76» 78» nibo 8'/. 76 89 70 89» win sp 9V« 1MM 1»» ankh Th 76» 76» nibo 8'/. 77 H» «30 paribas $i/. WW MM parth 97. MW M «0 niDo 7V. 73 83» 82» panbas 7v. 92» parhh 8'A 62 20 62» mbo 71/. 77 «60 «40 bouwl limb 79» 79» PCI do 9V. 90 00 8 91» Hbo 7V. 6000 79» so, 8V, 91 70 91.70 pc, do 9'/. MOO 85 00 n,Do 7 85 40 05» boz 8'/. W 70 90 70 pc, do 6'h 82» 8200 11D06 83 20 83» brevg 8 69 «Ml 84 ML pcz do 8 M» 6000 ■mb 11 1» 10 1» brevg 6 b'ebouw 81/. 91 Ml 91.» pcz do 77» 78» 7600 vnb 10V. 99» 99W MMl M»l pr 2 dra 9'A 87» 67 SO imb 9*1. *70 biebouw 7'A «Ml «ML pr Z dra 8V. 83» 63» imb 8V« 92 40 9320 ceehom 9 102» 102» pr 1 dra 0'A WW 6' imb 81/. 79 MM 91 ceehom 6'A 99 20 99 20 pr z d-a 7V« 77» 77» imb 8'/» 91» 91» erne 9 cmc 7'l* 87» MM pr z har It'A 102» 102» imb 6'/. 75 69 20 «60 83» 63» pr Z har 9V, M W M» imb 8V. 77 93 40 93» cme 6V« pr z hai 8'/. 79» 79» imb 8 71 92» 92» coop 7 72». 72» pr a bo 8V» 81» 81» imb 7V» 91» 91 10 nbboer 5 91» 91» pr bo 8 77» 77» nmb 7*1» 78 88 50 87 10 deiup aigs 59» 56» pr Z bo 7V« 78» 78» imb 6V. 89» 69» eisevier 8 20 W20 riC hoog 6*U M» M M nmb SP<0'A 101» 101 M ineshb 3'/a 83» 83» "C hoog 6'A 82» 82» ns 8'/» *M 94» gvd»i 9 51 70 51» san ze st I'A 20 20 ns 7<U 83» •3» gik 3'/. 92MB 92MB slolpe MM «M ns «V. «M g< 7 v, MM M» sirz ede 8'A KM M» nsm 6'A 67 SO 87 ic gx S*U 6400 M» st'z ede 7v, 75 20 75 20 nwalb 11 101 10 101 ic gx 5'/. 58 6600 M» <k ha 6'h 79» 79» nwalb 9V. 97 60 97 6C g< 564 92 00 92» ziek he 8 7920 79» nwalb 9 9660 *4C gic 5 99 91» 91» homoeopB'/. •1» 79» nwalb 8'A 70 94 90 94 6< gic 4*u 84» MM homoeop 77» 78» 78» nwalb 6'h 77 9000 89 5( gic 3V. M» M» homoeop 7'/. 75 70 76» nwalb 6'/. «10 89 81 haba 4'A 56 *M «M zonnegl 7'h 79» 79» nwalb 6 67 10 67 01 hagem 7V. MX Hooe M 30 zomteh 12 104» 104» nwalb 7*1,77 9110 M8I hoiec 6 MM ,onneh 8V. 13» 63» nwalb 7V. 78 91» 91 X hunldoug 10 zonneh 8'A 77» 76 I nwalb 7 81» 61 (X na wmsl 97» 97» on neb 8 79W* 7920 neditoyd 6'h kon,out 6 lease pi ION. «20 84» 99» «20 M W «80 ipnnah 7»A 76» 76» pakhoed 9'/. pakhoed 9 pakhoed 7*u 92 70 62» 6«0l 92 5< 82 01 pandbrieven pakhoed 7» «40 84 (X hrons 7 89» MM a'g tr 3 63» 63» pakhoed 7 72 MM 79 8b maesohe 11 99 70 99.70 beiuw h 3 02 20 82 20 pakhoed 7V. 90» 8910 maasoiie 9'A 94» 94» igh 11 74-M 30 1W» 1»» pakhoed 6' 83 00 83» maasoiie 9 94 60 94.60 igh 11 M-M 1MM pakhoed 5'/. 90» 90» madoera 4 k 1»» 9600 igh 10 7a 1» 10 1»» pakhoed *'l. «MB *»8 madoera 4 g 240» 23700 igh 9V, 76 95M 94» philips 9V« phtLps 8 «W meneba 6V. 93 70 93 70 igh 9 73 K 20 92 20 «90 92 80 modio a 18» 18» •gh 6v, 71 9' 91» pie-son 10V. person 9'A 98 00 naarden IV, MM 66» 'gn 8 71-K 91» 94 70 94» nederh 5 1310 1320 igh 7v, 71 20 MM 91» 91 nob sp 0V» 104 40 104 10 igh 7'A 71 89» MM person 7'A neb sp 7'A 105» 105 ML igh 7V, d M 70 M 70 shell 8V? 93» 93 70 neb Sp 9v. «10 igh Tl. M M 13» shell 8'/. 94 70 95» nmbspl1/, 77 116W H6» Igh 7 72 85» 85» shell 7V. «70 96 00 nmbsp 8V. 78 105 70 105 igh 7 a 80» 79» slavbk 11 97 30 nmbsp 71/, 70 105» 105.00 igh 6V, b slavbk 9 93» 93» nmbsp 8V. 79 99 70 99 70 igh 6 dw 1 95». «50 slavbk 6 71 89» 89 00 nmb sp 9 *70 «70 igh 6 dw 2 78» 77» slavbk 1 77 69» 89» n sch 9 89» 89» igh 6 s igh 5v, 81 00 81 W- slarbk 7'U «20 85 M mdsp 3'A 02 1020 10 25 77» 77» thyssen 9'/» 1» 70 1* 7C mdsp 371 1020 10 25 rgh S'A 77» 77 50 u iv ie» 61/. 97» W2C mdsp 37 U 1020 10 75 igh 5 dv 92 10 92 10 urolev 6 63 70 83 X oosttev 3'/, 6» 5» igh 5 1 79 60 »ml 7i(, 53 70 53 7( oosiyav at 22» 22 10 Igh «7» i 11» 81» vml 6V» 90»B olra 7v. 64 70 64» 'gh VI, 62 10 82 10 vmt 5 62 «80 peek 8'A 81» Bi» igh a «M peek 8 72 83 M 83» 'gh 3i/« 99» peek 8 71 igh 3'/, db 65MB 65»- converteerbaar peek 77, 89» 69» 'gh 3 dc 79 25 8 79 25 8 akzo 4i/. 77 10 77 11 pechm 7J/. 65» 85» hw h 37. n 72 70 72 70 ïbn 8v. 75 104 20 104 2C P'oboi 5 10» 9» hol h 3 km 76». 78 40 «2 in •set proboi a-A 660 620 h ned 37.v 66 10 M 20 pegem 6 6600 M» h ned 3 r 76 10 76 10 europa pegem 5'A 6620 M 20 h erd 3V» 72 40 72 40 oenm 10'A 9690 pegem 5 87» 87» h crd 3 en 68 Ml MOO denm 9 75 92» 92» pgem e 57 nw h 3V. 68» 68» derm 9 79 92 10 92 '0 pgem 6 64 84» M» nal ned 3'/. 75» 75» denm 6'li 90 89 40 pgem 4'A pgem 4 91» 91» nal ned 3 77» 76 70 denm 7*1. 6360 83» 87» 87» ned h 3'A 73» 73» denm 3'Ak 87 20» rr pi|pl 6'A 67» 87 60 ned h 3k 83». 83». denm 3'/, g 87 20» PMPl «V. 92» 91» northw 6'/. 82 MB 82 00 E denm 3'A k 09 19 40 19 40 rlram 5 78 B M» northw 5-1 82» 82»e denm3'Ag09 2010 20'C njoldbk 9V, MM MM northw 5-2 82MB 82 ME 16» ninldbk 8'A 9000 9000 'abo 10 cenm 3 g 16» 16 90 ripildkb 8V. 6200 81» -abo 9iA 79 «30 «00 mortgage iO'A *M *7' ri|nldbk 5 62 70 62 70 rabo 9>A 97 05 97» norg ko 6'/z MM 87 70 •S7V# 59» rabo 9'A 77 «40 «M norg ko 7*1. 64» 63» Sioana 4'A 6» 7» 'abo 9 *05 norg ko 5'/e reed li'A 117208 118». sioana 4 770 770 rabo 6*1. 75 *40 99 40 9940 sep 8 M» M» -abo 87, 76 9360 93» §Niet doorlopend scrophol 6 semcher 15 5 30 79» 5» rail 11 rait 10 1M» 98 40 1M» Binnenland staatsl. ie metier 18 wmcher 26 5» 5» 5» 5» rail 9'A rail 9 «90 «10 «80 95» vx SK lemcher «V, 4» 5» 'ail 8 96 50 6 71-* 85» 64» iemcher 4 4» «60 -a/ 7'h «70 66-91 64» 84» «rai s 5» 5» '0 seh 3'A 73 40 72 90 7 69-94 83» 13» rerai «'A 540 5«0 scheep 9 73 «MB 6'A 68 1-93 8210 11» *f4) 4 520 5» scheep 4 72 20 71 70 67-92 80 70 BOX Wv SO 72 93 70 93 7C sch» 37, aa 7120 7120 5''. 64 1-89 W» 83» ■hv so 73 92 20 93* Mb ii'A 102» 101» 5'.'. 6« n-69 84 W 64 70 ihv 81'. 99» «IX 14b 57. «60 94 60 5 64-94 76 40 76» wai 77. 89» 89* ulr 6'A 7700 76 70 4'A 58-83 93» 93» 94» 94» W 6V. »»l 4'/, 59-89 85»* 84» rnu BV. 92» 92» ulr 5'A 75 70 76» VI. 59-84 91 10 91 10 wessanen 8'A 64» M0( ut' 5 78» 78» 60-» 83» 83 70 wuh 8V. 77 83» 82» 82» 82» 61-91 82 40 82 «C wuh 8'A 78 78» 77» W' 3'/, op 67» 67 0 3'A grt> 1» 42» 42 0C •yets 67. 9020 gtr 3'/. k l 77 20 74» 3'A g-b 5» 42» 42 OC ek' IO'A KM «70 •eenk 6 76«0 75MI 3'A «7 1» 75» 75 7C rek) 9V, 89» »W •es: 7'A 83 62 40 3'A «7 5» 75» 75 7( éi' MM M60 ■est 7 az 78» 76 70 3 gb 1» 37 70 37 7C •ekl 9 64» M» •esi 7 r 79 L 76 90 3 g.O 5» 37 7C 37 71 xkl 8'/. 81 20 '20 -est 6'A 77 »B 77» L 3 37 1» *40 98 AC ■ekl 8 72 75 70 75» wen 6 N» MOO 3 37 5» «40 98 41 .ekl 8 73 79» 79» west 57, 76 40 75» 3 grb 46 1» 93.» 93 3C ■ekl TV. 74» 74» west S'/« 82» 76»- 3 g'b 46 5» «MB 93 3C wesi 5 u 9000 69» 2v, grb 1M 35» 35» west H/< 82 40 6'» 2'/, grb 5» 35» 35» gezondheidszorg wesi a 99ML aenees 7'A 78» 78» wesi I'A 1 M» BNG an oost TV. 74» 73 70 wesi 4 w 62 8 62» rsp 62-64 rsp 62-69 183» 169» 183» 169» am ut' 6*U 81» 79» wesi 3'A no 73» 73» bartrm 9v. bart.m 6*h Mao 63 20 M «0 83 20 west 3 ee* west runo WOO 89» W» 89» bartrm 8v, 62» 82» wuh 97,1 81 «40 9900 lagere overheid bei kaiw 7'h 78 10 7810 wuh 9'A 76 97» amst 4 9S» 94» Drooovo 77. 77» 76» wuh 9 75 MMl »W breda 6 64 Ml 82 001 bronovo 6''. 75» 74 I wuh MA 7 97» 97 40 deli! «r/. 86 20 85» chr noog 7'h 78» 78» wuh 8'A 1 92» 9'M do-d VI, 60 72 WL 71 ML data 4 17 20 87 10 wuh 8'A 73 9120 91 20 haag 56 M» 87» Cornell 7V, 79» 78» wuh 87, 1 63 «10 'M 4 V. 521 94» coudew 9'A M» 85» wuh 6'A 70 94» 94» rei 3iA IV 85» 84 10 d>acmep9'/« MM MMl wuh 7 rw 3'A VI 64» 64 10 o-ae mep 9 M 20 M20 wuh n 70 91» 90» IM «•-. 59 86» 84» drac mep 8V. 6300 62» wuh sp 11 1»» i»M Irl 4 52 92 MB 9200 0-ac mepS'A 81» 81» wuh spa '0 '44 20 '44 00 zhc 51A MM- NW diac mop 0"'. »20 wuh sp 10 107» 107» o we mep 8 78» 76» wuh spa 9", •05» '05 40 bedrijfsleven drac mep 77, 77» 10000 77» 1»» wuh spa 9 wuhsp 9 78 130 70 *07» 138/0 107 20 92» 93 MB Otak ned 9V. 91» 91» •uh 67, 75 143» 143 40 ago 5 81» 81» 0'4k ned 9 M M M» wuh s 6'A 77 128» 127» abnso 76-81 134» 134» oak ned 87, 81 70 81» wuh spa 87. 147» 147 70 atmsp 77-62 126 40 126 40 dorp her 7 79» wuhsp 6 76 1)4» '34» abnsp 77-83 113» 113» rudokia 5 78W6 76M0 wuhsp 8 77 115» I15«0 abnsp 78-63 100 40 1»» ruger>a 7 77MB 77 MB wuh 8 70 106» 106» atm so 9''. 103» 102» god so. 9V. wuh sp 77, 105» 105» anias 9V. *20 hoort 7'ti 76» 75» rind*. 3 k-l 60 10 M'O converteerbaar bergoss6i/. 90 001 'bos kal 6V» 99 60 buhrm 6'/. 94 W puhrm 7V« 93 20 eiaion a 92 10 eisnduSV. 88»- fumess 7>U 81 M grsi b- 5V. 83 20 kappa 7U. 82» knsmSV. M Ml kt» 8". 89 l knp 7V. 84 K ■naom 7'h 76 neneba 9 WW 85 COB 7V. lutnoa 9'h ■Ulrica 7V« rijn. caie 8 /ce grim 6'/» MM -WOOL 75» 66 20 83 ML n 7 V, n SV. lyeo 5 vihami| 8V. volk $1 B'h wereidh mi wessanen 7 wuh 6V« amst 59 breda dordrechi 83» 63». 65»' 93» 92» 65» 79WL 67» 87» 66» 94» 84» 94» 1W«0 94» 93» 92 10 87» 82» 83» 62» 66 Ml 84» 76» 76» 68» 82 Ml 93 70 85» 94» d haag 52 1 d haag 52 2 rode krui. 56» 54 56» 63 40 62» 55» 57» 53 05 61»- 60» 7105 7005 63» 70» 7015 62 M- 72» 70 05 64» 64» 5310 5510 56» 55» 62 IC 62 10 55 60 56»- 53 05 60» 57» 7180 71» 65» 71» 72 70 62 25 7205 73» 6310 62» Buitenland intern, instellingen 95» 92» 67» europa an Drew 7 antweip 3V« banQti C E. bekg* «v. beig 31/. 54 be*g 3v. 55 cmei 9 «openh 5 ink 31/. <41 wal 4V. orhydSV, 89» rostent 71/. »k>8Vj 92» osio 5 95 «0 POefcneS 950O 9SX 92» 87 10 68» 9030 87 20 95» 91» 94» 74» 31» 32 40 X40 94» 94» 89 10 94» 9550 89» 06 92» «70 DIVERSEN claims etc. INCOURANTE FONDSEN Opgave O w Brand MCB-ndw. 1454 <44 ft gevr aang Borch a Kesri 1 450 470 Brink Mc* 1 150 '55 Dousve Egberts 1 481 490 Ebuon ƒ9 75 <0 25 Enral Non 145 150 Groot 1 '35 ƒ145 Grontrrui 1 «8 5? HES Beh 1 116 117 Hou SS 12329 73 75 Hol SS (vaar) '330 14 50 IHC ene» i?3 '25 Maas Zmh 220 230 Mehe 1 31 ƒ33 Mesjieineealei 500 530 Ned Eieva 650 675 N.tfi (Mm ?80 285 P C groep 430 440 Prins ?0 25 Sam as ?10 215 Ve* kade 370 330 Zanen PC 600 650 Zend Pac Kop 1 340 3SO Algrtlepriyzwrt *BN TM' 65 11 64 66 ABN -end 41 36 51 32 Amro nor 145 ft-S <45 83 Amro -h' -- 174 10 <23 88 4mrr--.-i.irvi co 147 34 14761 Amro-Pier SOK '9 93 *9 67 Ber „1 9 3' A 27 Esmwrakt-, 59 30 59 00 Uews «100 Amvnbw» 1155? 114 3D '800 1790 '6 6' 16 SP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 21