PLAYERS r? ADVERTENTIES r© DUEIE UMEGDIL randstad 020-5.62.62.62 020-5.62.62.62 international secretary services Jonge man of vrouw met P.D. J—J PERSCOM BI NATIE N.V koerier(ster) PERSCOMBINATIE N.V bezorgers Ubel B.V. Appendages medewerkers magazijn meewerkende voormannen een controleur uitgaande goederen Femina in Rotterdam Opzij Veilinggebouw Amstelveen Aanvang dinsdag 19.30 uur Ger de Jong Ponne Driest Stibeda "i: r Ö1NSDAG 30,SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET Oagelqks in Het Parool Trouw de Volkskrant OPGEVEN VAN MINI-ADVERTENTIES MINI advertenties kunnen van maandag tot en met vnidag van-08 30 uur tot 21.30 uur worden opgegeven Teksten die voor 15 45 uur (vrijdag 13.45 uür) in ons bezit zijn kunnende daarop'volgende dag al geplaatst worden. Opdrachten kunnen telefonisch worden opgegeven onder telefoonnummer of schrifteli|k geadresseerd aan afdeling MINI-advertenties Postbus 1518 1000 BM Amsterdam en aan alle bi|kantoren MINI-advertenties bereiken ca. 1.2 miljoen mensen in Nederland! onder wie bijna de helft van alle mensen in Amsterdam MINI: gezet over 1 kolom m kieme letters met een enkel woord m hoofdletters 6.58 per regel Regel MINI: Gezel over 1 of 2 kolom breedte, met keuze uit een of meer groot gezette woorden of regels 3.00 per mm-hoogte per kolom Vignet MINI: Gezet over 1' of 2 kolom breedte met keuze uit éen o» meer groot gezette woorden ot regels en gebruik van eigen (firma) naamvignet. 4.18 per mm- hoogte per kolom Bewi|snummers. uitsluitend op verzoek 1 per krant. Toeslag voor een advertentie'onder briefnummer ƒ3.- Alle pri|zen zijn exclusief BTW Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha de van welke aard ook. ontstaan door het met. met tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Klachten over de uit voering van tëletomsch opgegeven advertentieopdrach ten of over touten ontstaan door ortduideli|k handschrift van de opdrachtgevers, kunnen door ons met worden geaccepteerd Oproepen, verloren voorwerpen/dieren ^WEGGELOPEN grote cyper- **se Kater. 9 jr. oud. heeft wit bandje om. mist klein hoekje van linkeroor. Terug te bezor gen tegen beloning. J. Hesse- img, Ötympiaweg 92' Adam «Tel. 020-718874 VERLOREN FOTOROLL. II- ford 27 sept abort.manif Adam. Vrolijkstr. 230'l. Adam. HORECA WERKERS? U ont vangt toch ook uw kledingloe- slag? Voor informatie: Voe- 1 Hoop doet varen P 61, Amsterdam. Tel. 020- 160239 Personeel biedt zich aan BESCHAAFDE DAME. 60 jr zkt lichte verpleging en huish werk bij oude dame/heer •Goed kunnende koken en van goedé referenties voorzien Tel 020-764129 Biedt zich aan. huishoudster 51 jaar Geretormeerde gods dienst synodaal, vrijgezel, bij alleenstaande heer. evt gere formeerd synodaal, leeftijd tot 60 jaar. in het noorden van het land. Br. hr. 5-14409 Bur. v ,d bi Voor uitstekend SCHOON MAAKONDERHOUD belt u De Voor B.VVan BÓshui- ./enstraal 415, 020-421,287 Klusjésman biedt zich aan 12 50 p.u. tel. 020-864978 Kantoorpersoneel gevraagd direct werk op kantoor voor: adm. medew. m/v met MÉAÖ-opleiding voor de personeels- ën salarisadmi nistratie Het werk bestaat o.a. uit informatie verzamelen van salaris-. verlof- en ziekte dagen Ben ie 6 uur per dag beschikbaar, bel dan voor •verdere inlichtingen RAADHUISSTRAAT 52 020-262666 boekhouder m/v op PD-ntveau voor de credi teurenadministratie - bij een modern bednjt in A'dam- *.WesL Heb je interesse, bel dan voor verdere inlichtingen of kom even langs AMSTELVEENSEWEG 101 r 020-766661 uitzendbureau Gevraagd parttime MEDE- WERKER(STER) om ons 2 a 3 middagen per week te hel pen bij diverse werkzaamhe den zoals documentatie, sa menstellen. kopiëren enz Kiekeus BV. lucht- en milieu techniek, Kadoeterrweg 360. A'dam-N Tel 020-312821 voor inl. pers. zaken, dhr Van Draanen. /tXo of over 10 minuten Amsterdam. Spuistraat 326 Tel 020-220644* Kantoren te Amsterdam Rotterdam Den Haag UW MINI-ADVERTENTIE OP DEZE PAGINA HEEFT EEN MOOIE KANS DOOR 1.2 MILJOEN MENSEN GELEZEN TE WORDEN WANT ZOVEEL MENSEN WORDEN ER BEREIKT DOOR HET PAROOL. TROUW EN DE VOLKSKRANT Wij vragen veel. heer veel. maar het is nodig. Natuurlijk staat er dan ook wat tegenover Kun je goed rekenen, typen, onthouden, accuraat zijn en ben je niet snel afgeleid A's ,e meent hieraan te kunnen voldoen, kom dan bij ons werken als facturiste/receptioniste Daarnaast zijn er ook leukere bezigheden Kortom een leuk en gezellig kantoor Hiervóór zoeken wij een pittige, adremme persoonlijkheid, die geheel opgaat in hef uitzendwerk. Leeftijd 20-25 ir mag ook longer als zij meent over bovenstaande capaciteiten ie bschikken Bei ons eens op onder 020-641411 Voor een eventuele afspraak vraag naar Nicolette Rodermond. die u in het kort vertelt wat zi| zoekt en eventueel uitnodigt voor een persoon lijk gesprek Ook kandidaten van buiten Adam komen in aanmerking indiensttreding kan m overleg plaatsvinden BEL VOOR INLICHTINGEN OVER HET PLAATSEN VAN MINI-ADVERTCNTIES 020 5 62 62 62 (10 LIJNEN) P 16 - RHS De Kas-Associatie NV is een modern bankbedrijf met een gespecialiseerde dienstverlening aan de effektenprofessie en de geldmarkt Binnen de sektor Financiële Verantwoording verzorgt de Hoofdboekhouding de administratie van ons bednjf Voor deze afdeling zoeken wij een jonge man of vrouw met P.D. die zich gaat bezighouden met zaken als dagbalans, renteresultaat, mutaties provisie-renterekemngen. kontrole boekingsstukken en verwerking van statistiekgegevens Wij denken aan iemand met een vooropleiding op HAVO- niveau Indien u in deze veelzijdige administratieve funktie bent geïnteresseerd, kunt u voor meer informatie contact opnemen met onze afdeling Personeelszaken Telefoon (020) 21 25 21 toestel 275 of 329 0 0 0 K AS-ASSOCIATIE NV Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Winkelpersoneel gevraagd Per direct zoeken wij voor onze kinderboetieks en da mesmodezaken beschaafde verkoopsters met ervaring leeftijd v.a. 22 jaar Part-time en full-time Inl. Pauw b.v. 020-640655 of 798525 Drogisterij-Parfumerie Kuhfus vraagt WINKELMEISJE mei enige ervaring 17-20 j. Bos boom Toussaintstr 62 Tel. 020-180220. Henk Nieuwkoop vraagt ervaren verkoper in de tapijtbranche Bel. 020-826655 en vraag naar Rein Goos. Medio oktober opent in het centrum van Amsterdam vlak bij de Munt. een betere sportieve vrijetijdskledingzaak voor mannen. Daar zoeken we een éérste klas verkoper voor. rond 25 jaar. met ervaring en die deze winkel ZELFSTANDIG KAN GAAN LEIDEN Natuurlijk wordt zo n baan goed betaald. Interesse? Direkt schnjven of bellen naar p/a J. J Allanstraat 378. 1551 RV Westzaan 075-210917 of 020-762987 (Hr Eenkhoorn) Huishoudelijk personeel gevraagd Huishoudelijke HULP ge vraagd voor 1 dag per week Bellen 's morgens voor 10 uur, 020-710042. Voor zo spoedig mogelijk gevraagd EEN EXTRA HULP (V) voor lichte huishoudelijke werkzaamheden. Halve dagen is al voldoende, 's morgens of 's middags naar believen. Moet legaal betaald kunnen worden. Mevrouw Schiferli, Apellolaan 189. Amsterdam 020-73.04.46. Wits Randstad heeft werk genoeg voor VAKBEKWAME SCHILDERS Bel direct: H E M Kuin 020-063311 (kantoor) ot 02292-2521 (privé) is de uitgeefster van de dagbladen Het Parool de Volkskrant en Trouw, en een aantal week en huis -aan-huisbladenmet name in de regio N Holland Wij zoeken op korte termijn een Hij/zi| dient te beschikken over een rijbewijs BE. moet op een brommer kunnen rijden en moet Amsterdam en omgeving goed kennen. advertentiemateriaal, interne post e d. De werktijden liggen tussen 07 00 en 18 00 uur Eenm 6 weken een zaterdag van 07.00 uur tot 10 45 uur t.a.v. de heer N Burgers, onder vermelding van NB/106 Ons telefoonnummer is (020) 5622504. VIDEO FACES, zoekl voor haar Internationale Video theek ook DAMES van boven de 30 Bel of kom langs 020 242693. Keizersgracht 261. Adam Gevr vakbekwame ONDER- HOUDSCHILDERS Boogert B.V. den Brielstr 8 Adam. Tel. 020-848585. VIDEO FACES zoekt DISCO- PEOPLE met swing in de be nen voor haar Internationale Videotheek Bel of kom langs 020-242693 Keizersgracht 261. A dam OP DIT MOMENT ZIJN MISSCHIEN WEL EEN MILJOEN MENSEN DEZE PAGINA AAN HET LEZEN NET ALS U. Hulp voor hoofdz. huish. werkzaamh. m een foto-stu- week Tel 020-229321 (Para-)medisch personeel gevraagd vraagt par direkt: ZIEKENVERZORGENDEN Voor de weekenden of alli diensten Kom langs of bel Ceintuurbaan 318-731111 De Clercqstraat 33-124724 Onroerend goed te koop aangeboden Zeer luxe verbouwd woonhuis met achteruit op het zuiden i/ d LUTMASTRAAT te A dam. totaal 3 kam. v.v. CV. eigen grond. Eigenaar/bew. Vr.pr. 152.500 k.k. Makelaardij T. v.d STEEGE te Monnickendam en T. v.d. STEEGE ZEEVANG te Oosthuizen verstrekt u op aanvraag GRATIS (foto) INFORMATIE van KOOPWONINGEN in Noord-Holland Belt u 02995-4451 of 02991-1888 Divers personeel gevraagd is de uitgeefster van de dagbladen Het Parool, de Volkskrant en Trouw, en een aantal week- en huis -aan -huisbladen, met name m de regio N Holland Wij zoeken op korte termijn een part-time postkamer-medewerk(st)er Hij/zij zal worden belast met het sorteren, frankeren en distribueren van de post. De werktijden zijn van maandag tot en met vnjdag van 13.00 uur tot 16 00 uur Kandidaten in de leeftijd van 20 tot 35 jaar en met enige ervaring (liefst bij P.T.T.) genieten de voorkeur Uw sollicitatie kunt u richten aan de heer N. Burgers, personeelafdeling van Perscombinatie N.V Wibautstraat 131 te Amsterdam. Onder vermelding van NB/105 Ons telefoonnummer is (020) 5622504. vraagt min. leeftijd 15 jaar VOOR: Centrum Bloemstraat 15 Tel 020-251425 (tussen 15.30 en 17 30 uur) Zuid Corn. Schuytstr 10. Tel 020-716617 v Boshuizenstr 8. Tel. 020-420396 (tussen 15 30 en 17.00 uur) Amstelveen-Zuid Acacialaan 28. Tel 020-458473 Amstelveen-Noord Tel 020-716617 Voor ons magazijn (afsluiters, kranen etc.) aan de Condensa- torweg zoeken wij: voor het voor verzending klaarmaken van de goederen, het samenstellen van de zendingen bestemd voor onze afnemers en voor het verrichten van alle andere voorkomende maga zijnwerkzaamheden voor het leiding geven en meewerken aan hetzelfde werk Zij moeten kennis hebben van appendages, afsluitersoorten. materialen, afmetingen. Zij moeten gedurende 6 maanden bereid zi|n kennis en capaciteit te tonen, waarna benoeming tot voorman volgt. Ook voor deze funktie moet men verstand hebben van appendages en deze goed kunnen onderscheiden in mqten, materialen en soorten, om op die manier gereedstaande zendingen voor onze klanten te kunnen controleren voor correcte verzending. U kunt voor deze funklies bellen (020) 26 44 71 en vragen naar de heer Maliepaard of de heer Willemsen. toestel 316 Komt u liever persoonlijk sollicteren? Kom dan even aan bi| het Ubel-magazijn. Condensatorweg 52. Amsterdam-Sloter- dijk. De Weekbladpers vraagt met spoed voor van 3-10 l/m 12-10 2 vrouwen om te werken voor het feministische maandblad Inl telef 010-701312 Heuperman. Uitsluitend 's avonds Keizersgracht achterhuis ge- renov 2rk.app (70m') Van eig./bew Vr.pr. 150.000 Tel 020-5933297 na 18 uur 278074 Muiderberg modern verbouw de woning met 5-slaapka- mers. zonnige tuin. 225.000 k.k. Inl. Vlaanderen BV Mui derberg 02942-1997 Met ca. 6000. eigen geld per direct leeg te aanvaarden een derde ver dieping aan de Van Hogen- dorpstraat Ind.: 3 kamers, keuken, toilet en balkon als mede een berging op zolder. Koopsom 42.500 k.k. METROPOOL DOERGA B.V. BREDIUSWEG 37 BUSSUM Tel: 62159-10151. Voor alleenstaande of jong stel met urgentiebew te koop een heel pand in de Groen van Prinstererstraat waann leeg te aanv een 2 k -won. o/ d 1e etage. Huuropbr 11 000 p.jr. Koopsom 110.000 k.k. Tel. 020-254443 met ca. f 4000 aar.vaaarden een derde ver- toilet Koopsom 39 500 k.k METROPOOL-DOERGA B V Brediuswcg 37. Bus- sum. tel. 02159-10151 geleg. ruime riante semi-bun- galow Nieuwbouw 1980 Met garage en tuin. Geschikt voor kantoor of praktijk aan huis Vraagprijs 530 000 k.k. Te bevragen J. G. van Rouwen daal B.V. tel. 02155-16467 T.k. BOERENWONING met stal en aangeb. keuken ge deeltelijk in verbouwing rond om royale tuin. Gelegen in Friesland tussen Holwerd en Ternaard. Pr. 63.000 k.k. Inl na 17 30 u. 030-938013 Amsterdam-C. Bedrijfspand met 1000 m- vloeropp. Pr n.o.t.k. Inl.: 020-113240 AMSTERDAM. 1 -kamerftat met vrij uitzicht, 52.500 k.k Hypotheek tot 45 000 Di rect te aanvaarden. Inl. 020- 113240. BERGEN AAN ZEE kleine bung, op 1000 m! grond en/of grote woning met winkelruim te Inl. tel. 020-113240 Luxe verbouwd 3-k apparte ment (2e etage) a/d HOGE- WEG te A'dam-Watergraafs- meer Vrpr 112 000 k.k.. ei genaar/bewoner. Van Over- beek makelaars-taxateurs o.g. Vijzelgracht 61. Adam. Tel. 020-227808 Onroerend goed en woonruimte te huur aangeboden Te huur in N-Brabant voor alle doeleinden een VRIJ STAAND HUIS aan drukke verkeersweg. Huur 700 p.m.. en een lage overname. Te bereiken dins, lussen 20- 22 uur en wo tussen 14.00 en 16.00 uur in Achel (België). Kluizerdijk 11. tel. 09-3211- 645260 T.h. A DAM nw. zuid ben.huis, 4 kamers te voldoen aan nor men herhuisvesting. Br ond. nr. 24-14401 bur v.a. blad. Ruime 1-pers kamer voor meisje alleen b.b.h.h., c v gebruik keuken. douche A'dam-Z. bij Vondelpark Br o nr. 24-14388 bur. v. d. blad KAMER in A'dam-C Tel. 020-253403. Aangeb. per direct te aan vaarden. luxe gemeubileerde étage, incl C.V.. douche, keuen, vrije opgang Huurpr 550,- pm. Inl. tel 020- 659389. Onroerend goed en woonruimte te huur gevraagd Spoed! 2 broers stud econ. en rechten zoeken etage in A dam Huur p m. tot 600 incl. Tel02159-31412. TIJDELIJKE woonruimte in A dam gevr. voor direct J. de Boer 020-5223551. na 18 u.: 020-680864 Het $IKH zoekt betaalbare woonruimte voor alleenstaan de en samenwonende jonge ren Bel 020-231390 jong JURIST zoekt woonruim te tot 800 alt-in. A'dam-C of Zuid. Tel kantooruren 010- 147555 Nette vrouw. 25 jr. i.b.v. urg- verkl zkt woonruimte met douche en kookgel. in rust. buurt A dam 250 p mnd 020-253652 Heer z. kamkeuk. 500 Bur Amstel 020-921002 Vereniging VLUCHTELIN GENWERK Ned. zoekt in Adam of directe omgeving. KAMERS (geen woekerprij zen). Reacties naar: V V N. Singel 56. Adam. Tel. 020- 234420 Woningruil Aangeb. grote eengezinswo ning te ALKMAAR Ruilen voor een kleine eengezinswo ning elders Br ond. nr 27- 14399 bur v.d blad. aangeb te VENLO (Limburg) 4-kam.flat. 3-si.kam. douche, cv., lift. 32m? living huur all-m 625 Gevr zelfde woning Adam of Bijlmermeer lel 077-23804 na 18 00 uur AANG gr 1-km woning (Bijl mer K-zone) lage huur GEVR. m centr A dam. halt ot éénkamerwoning. Tel.. 020-980698. Verhuizingen Verhuizen t Boekje „Huizen en Verhui zen beleeft zijn 13e druk Deze bestseller kost 1.50 en is 216 pagina's dik Volop verhuistips en wetenswaar digheden over het kopen en huren van huizen. Inclusief de onmisbare check- lisf voor huizenkopers Nood zakelijke lectuur, kortom, voor iedereen die aan een ander huis denkt Voor slechts 1.50 bij elke Amro-Bank WEST B.V Verhuizingen, pianovervoer en meubeiop- slag ond gardoor geheel Nederland. Tel 020-844951 Winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte te huur aangeb./gevraagd Unieke kans Te huur wmkel- pand 290 p.m.. Rotterdam Lechner VERHUIZINGEN spec voor woningruil Vrijbl offerte aan huis Opslag in-, boedels Tel 020-231084 Vaste prijs Overname 12 000 Tel dag van 10-17 u. 010-674233 Gevr., LOODS of schuur voor kranten. Br 29-9227 bur v d blad Zaken en transacties Ier overname goed lopende BLOEMENSHOP mei kelder m Adam. omg. Dam. evt ge schikt voor andere doelein den Huur 620 p.m incl. gas en licht Br ond nr 31-14395 bur. v.d. blad TELEFOON BEANTWOOR- DERS Verkoop, huurkoop, leasing Fa van Huis. tel 020-934208 en 03420-16060 TELEFOON- BEANTWOORDERS Koop v a 575. Huur v.a. 20 p m Natebo B V 020- 456456 DRAAGTASSEN, van plastic en katoen, tegen de laagste prijzen en de grootste sorte ring. vmdt u bij Leen Verpak kingen te Eemnes (bij Laren N.HI Tel. 02153-11506 Nu gebeld, vandaag nog uw geld Bel 020-845936 (Uw in termediair) Nu eerste hypo theek 9.7% Verzekeringen, hypotheken, geldzaken Snel en gemakkelijk GELD LENEN Binnen 1 dag gere geld Bemiddelmgskantoor A J Gerntse. Tussen Meer 92. Adam. telef 020-196526. ook s avonds tussen 7 en 8 Spaarbrief-kollektief verzilvert al jaren tussentijds spaarbrieven tegen de hoogste waarde a contant Eindhoven, tel 040-437124. Apeldoorn, lel 055-667906. Rijswijk, tel 070-907871 Adam tel. 020- 265749; Leeuwarden, tel 05100-53153 Woninginrichting Tapijtcoupons met hoge KORTINGEN, zwaar Berber tapijt 78. 400 breed en gra tis leggen Wollen axmmster Klassieke en mod meubelen Eiken bankstellen VAN DER WOUDE Brouwersgracht 246-248 A dam Tel. 020-225000 bloemtapijt met ondervloer en gratis leggen 194 per meter Pracht katoen tapijt 159. 400 breed en gratis leggen Tapijtcentrum „Overtoom". Overtoom 423-425. Amster dam Tel. 020-836275 ZOEKT U EEN HUIS7 LEES ELKE ZATERDAG DE HUIZEN-MlNI S TAPIJTCOUPONS van 3-9 m. Uitsl. bekende merken. 40- 60% korting Zwaar naturel Berber-tapijt. 400 cm breed, gratis gelegd, 79 p. str.rr Haarlapijttegels v.d. bekende fabriek. 50x50. alle kleuren 5.95 p st NED TAPIJTHAL EDISON B V Elandsgracht 92-94, tel 020-240780. Alle dagen, behal ve maandag, open van 10-18 uur en donderdag koopavond. Onderhoud en reparatie BEL 020-227365 rep. gas- haard-geiser-wasautom Loodgieterswerk. koelkast en cv. 24-uurs service Geen voorr Loodgietersbedrijf R.F. Bui- nmg. voor al uw opdrachten Tel 020-310137. VERBOUWEN, RENOVATIE. ONDERHOUDSWERK. SCHILDERWERK. Bel dan AANM BEDR VERHAGEN, lel. 020-719736 voor vak werk TEGEL- en/of zachtb. PLA FONDS vanaf 4 p m' Schild, witten, behang, tim merwerk. Fa Zwan. tel 020- 964434. of 189220 TIMMERMAN vraagt weer opdrachten 020-443842 Kunst en antiek veilt heden (dinsdag 30 september) antiek en curiosa Aanvang 19 30 uur Van Heuven Goedhartlaan 587. Amstelveen, tel. 020-473004 Uw portret7 Binnen 2 weken' Aquarel of olieverf Inl. Zwa nenburgwal 50'. A dam SCHILDERIJEN. 51x41 doek. Buitenl coll 35 p st. Min. 10 st 02208-4950 Kleding en kapsel T.k. een getorste EETHOEK. 6 hoge stoelen en grote tafel en Biedem mah kabinet. Tel 020-828633 Dameskapper (44) aan huis met auto zkt enkele vaste klanten. Br. box 1217 Asd. Hi-fi-stereo, TV Koopt uw KLEUREN TV (v.a. 350) bij de specialisten in snelle, en betrouwbare ser vice. A.T.S. Weesperzijde 94. tel 946656. A dam SCANNERS. PLUGGEN Kristallen, antennes Attent. Madurastr. 98 Adam. Kantoor- en winkel benodigdheden T V -REPARATIE (gar.) Snel en voordelig. Ook A'veen Tel 020-996262/948873 Nieuwe portable schrijfmachi nes 177. Nieuwe el. schrijf machines 375. El. rekenma chines met strook 177 Nieuwe schrijfbureaus 295. Typestoelen 177 Stalen opbergrekken 59. Inbouw- kluizen 195. Alle prijzen incl BTW bij KAPTINO, Nassau- kade 157. Amsterdam, tel 850485 T.k. aangeb. 2 BOXEN merk Kef model 104 nauwelijks ge bruikt samen 800 tel 020- 827586 Zwartwit-TV v.a 100 KLEU- REN-TV va 350 1e Jan Sleenstr 113 hs. 020- 725694 Muziekinstrumenten Geweldige orgelaanbieding bij Goldschmeding Onze lesorgels gaan er uil voor de halve pri,s. Het zijn toporgels van het model Lar go Ze kosten normaal 3.495 en nu. zolang de voorraad strekt slechts 1.790. Kom snel naar Goldschmeding. AMSTERDAM. Raadhuis straat 46-50. tel 020-221404 HAARLEM. Grote Markt 8. tel 023-324880. DEN HELDER. Spoorstraat 62. tel 02230- 18767 HILVERSUM. Winkel centrum Hilverlshof. tel. 035- 13250. PURMEREND. Wil lem Eggertstraat 63. tel. 02990-34949. T.k. orgel. 2 klav voelbas- sen. ritmebox. 750 tel 020- 135106. T.k PIANO geh vernw kir wil. m Berdux 2000 Tel 05202-17668 Aangeb een zeer fraai Mi chael Thomas CLAVECIM- BEL. 2-manualig. 2 acht-voe- len. 1 vier-voel. Inl.. 04180- 4004 T.k. amerik. PIANO, hoogte 105 cm is tev. pianola, z g a n. 2800 Tel. 04754- 1897 STEINWAY SONS vleugel aangeboden. 2 11 m lang. met 3 pedalen, zwart, in ge heel nieuwe staat 18.000 Tel 020-180614 Fietsen en bromfietsen PIANOTRANSPORT Tel. 020-362458. bgg 020-238140 Te koop Yamaha met sterwte len. 1200 Tel 020-830005. Vraag en aanbod T.k. 20-delige Gr. WP ency clopedie 7e druk. Vaste pr 795. Tel 020-433719. VAN BOEYEN Rozengracht 212 winkel koopt al uw zilveren Juliana- en andere munten Tel. 020- 251482-360110-123715 Ink. Mod mod gebr meub.en Ten Catestraat 71 020- 120457 Munten, postzegels e.a. verzamelingen Prachtige BLANK BEUKEN BUREAUS. 125/70 cm met 3 laden, 285 Ind. BTW ZUPA B V Kadijksplein 1. Pakhuis 48. Amsterdam (oud entre potdok. onder de poort door) Tel 020-267873/274510 inkoop oud GOUD Hoge prijs, contante betaling Gebr van Zaane. Horlogiers-Juwe- liers. Javastraat 21-22 Adam Tel 020-945599 Te koop grote koelkast gasfornuis Tel 020-935898 Sport, spel en ontspanning Kleine zaken micro-processor TRS 80 level II 16 K interfa ce. key-board, video. 2" cas sette-players, printer, floppy- disc t toebehoren vr pr 9 000 tel 020-226101 tst 4 SPORTSCHOOL JOHN PH|. LIPS cond tr dames en he-' ren. Yoga-tai-ch' Judo-jtu-jit- su - Karate Delflandplein 5 j lel 020-174833 Lessen en Klubs Yoga voor beginners en ge vorderden Op de avonden van maandag, woensdag en donderdag Op de ochtenden van dinsdag en vrijdag Ontspanning door autogene training met yoga op donder dagavond en zaterdagmor gen Alle informatie Bij de Dom Reform. Servetstraat 6 Utrecht. Tel 030-317365 Tenntsd Gold Star overd S open banen v begin en gev Tel 020-445483 Talencursussen (voor da mes) ENGELS (ook Cam bridge oplSpaans: Frans. Italiaans. Portugees. Dutch. Int Studiecentr J W Brou- werspi 17 Adam 020- 761437 DIK ZIJN. LIJNEN, een hebben7 Vorm centr Ca start weer een groep civj thema op woe av voor i stud vrouwen tot 30 jr (j, subsGauw bellen A Bijl tel 020-246533 186125 •CREATIEVE (dag- c- m kursussen bloemsch* antieke poppen Intern, diecentrum J W Brouwi 17 Adam 020-761437 Groepsprojekl 9 maanden waann inter» gestalt/enligtment mteni (zenmeditatie)/bio-energ( ka Doelstelling persoa groei en ontwikkeling groepsverband Stipca Sophialaan 13 A. 4 doorn tel 055-218870 Danslessen AANBEVOLEN VIJFSTERREN DANSSCHCLEfi VOOR AMSTERDAM Prinsengracht 238. tel 22 21 25 (bij Westermarkt) Jacq Veltmanstraat 56. tel. 15 26 76 (Slotervaart) Marmxstraat 411. tel 23 19 84 (bi| Leidsepiem» Quelliinstraat 104. tel 72 76 61 (bi| Ferd Bolstraat) 2e Keuchemusstraat 13. tel 86 58 54 (bij Van Hallst Karei Doormanstraat 147. tel 84 73 30 (privé) ALLROUND LESPROGRAMMA CLUBS VOOR ALLE LEEFTIJDEN Neem geen nsiko Kies een Dansschool Dansschool JAN DANIËLS Adm de Ruyterweg 110 Tel 184044 Dirk Sonoystraat 155 Tei 113260 Dansschool MOLIN Vondelstraat 70. Tel 183989 (hoek C. Huygensstraat) Dansschool VISSER 4 TER BEEK Stadhouderskade 160 Tel 799076 Dansschool WIM VAN BEEK Stadhouderskade 160 Tel 799076 Dansschool WIM BON EL Rozengracht 231 Tel 265700-274400-234001 Weerwal 7 Purmerend 02990-21081 Schrijf nu in voordat wij u moeten teleurstellen. Heden starten wi| de nieuwe danslessen Bovenstaande Stibeda dans scholen zijn tevens aangeslo ten bij de N.B.D N B D DANSSCHO< OOSTVEEN Inschrijving van clubs Beginners, gevorderden gehuwden Tap-dance. en wedstrijdtraming. Spe kinderclubs. Amstelve weg 132. Adam. Tel 795331 Dansen in A'di en Purmerem IS DANSEN BIJ Wim Bonel Wij hebben nog plaats o dagen v d week op I ners- en gevorderde! van 7-12 jr.. 12-15.15-1 25 en verloofden en g< den paren, ook oudere p Nu inschrijven. I aanvang Tel 020-26 274400 Kinderen danscursus laar bij Wim van Beek w d midd NU INSCHRI Stadhouderskade 160 799076/798943. Dansschool Bonel. A P end. -nschr geopend zengr 231. 265700/27' Jazz- en beatba> SPORTSCHOOL JOHfi LIPS. Jazzballet voor v senen en jeugd Delflai 5. tel 020-174833 WLADIMIR STI Jazz ballet 020-27424! eitlan UDIO" Huwelijk en kennismaking Nette jongeman 32 |r. 1.96 m. met onknap, fors postuur, met dochtertje van 6 jr. en groot landhuis bewonend aan het Tjeukemeer z s k m. eenvou dige VROUW Hoeft niet slank te zijn. om een goede toekomst op te bouwen. Leef tijd en kinderen spelen geen rol. Br m. foto o.e.r. aan H. Breem. Doniagaweg 9. 8535 WD Follega. (Fr j.man 33 jr.. geh.gew. zkt. een gezellige, huisl. vriendin 1 kind g.bezw. beroep mag.- bed. No. 56-14408 Ik ben een jongeman van 30 jaar en zoek kennismaking met een jonge vrouw van 25 tot 40. Huidkleur onbelangrijk en 1 of 2 kinderen geen be zwaar Br. met foto ond nr. 56-14402 bur vd blad Welke lieve, aantr jonge vrouw. 45-50 jr (misschien geb heeft net als ik. man. 56 ir acad gebbehoefte aan wat aandacht, romantiek, ero tiek, enz. (Wijde) omgeving Arnhem-Doetinchem-Zu'- phen. Alle brieven, (m. liefst foto en tel nrond nr. 56- 14400 bur v d. blad worden beantwoord Twee dames 60+ zkn. ken- msm m 2 heren voor gezell omgang Weekend en vak. In Z.H. Br ond nr 56-14406 bur. v.d. blad. Wil meneer X uit Heelsum die mij door misverstand heeft gebeld, nogmaals bellen. Tel 03404-1244S BEL VOOR INLICHTINGEN OVER HET PLAATSEN VAN MINI-ADVERTENTIES 020-5.62 62 62 (10 LIJNEN) Omg. Utrecht. Wil ont* de OUDERE DAME zaam. gehandicapt7) v gend naar beschaafde versatie resp lichan koestering. vertrou schnjven aan heer 65 auto7 Gehetmh verz. 0» nr 56-14403 bur v.d. I MAN. 40 jr. zoekt parlne dansles Br ond. nr 14397 bur v d. blad. Heer. 50 jr.. goed r li|k. houdt van de natuur zich eenzaam en e* z k m lieve, eveneens I lijke VROUW van Omg. Ams Br. ond. n 14394 bur v.d. blad. Nette alleenstaande met gehuw. dochter, mi niveau z.k.m alleens! tussen 50 en 60 ir vriendsch. en gezelligf serieus, liefst Nederia Br liefst met foto ond. 14391 bur vd blad Weduwe (dochtertje lp zoekt "riend/vriendm. ±t Br ond. nr. 56-14390 be blad Bej heer zkt. langs dei contact met nette dame en toe een middag gez komen praten Heeft ve zien en meegemaakt veel vertellen Tel 266524 Do afwezig. Ga akkoord dond. 2 om 7 uur George Jimmy Tel 043-62243 Nette j man. 38 jr.. mei uitker 2 kind z.k m. vrouw 28-40 jr.. Ifst. i mng Br m foto o e r. o 14377 Bur v d blad Dieren en hun verzorging Wegens overlijden goede te huizen gezocht voor zwart ge- sterel poesje van 10 mnd. voor een witte gekastr kater 6 ir Adressen worden ge controleerd. Tel 020-939022. goed tehuis aezocht voor CHOW CHOW" Pri|s n o.t.k. Tel 010-677931 Bann lieve hond. rei 2 zwart Keesie kan diere houden weg ziekte v Wie weet goed teh 7 Z*4j burgwat 50'. Amsterdafl weg omst. weg. HOND. kruising bouvie wollsh.. reu 1 jr Tel 223266 Alles voor uw planten/tuin 1Ji Voor tuin-, tegel- straat- en l TUIN opknappen, alleslèl ophoogwerk ƒ12 pu Tel baar. 023-327197 dn 023-332904 Vakantie op de Waddeneilandel TERSCHELLING th leuk app en zomertiuisie l/m 18- 10 en na 25-10 Ook week ends Tel 05620-8882 MEER MINI-ADVERTENTIES OP PAGINA

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 18