Zwartkruis onderuit Utrecht: extra jaar voor Van Hanegem n Karpow stevig aan kop Meer routine in Oranje Duitse selectie voor Nederland met twee debutanten Nog geen 'ja' op aanbod van clubleiding Hvidovre verder in Europa Cup \0*e v INSDAG 30 SEPTEMBER 1980 SPORT TROUW/KWARTET 15 oor Matty Verkamman rRECHT Jan Zwartkruis heeft gisteren de moeilijkste omenten in zijn carrière als verantwoordelijke coach van it Nederlands elftal beleefd. De clubs die de internationals veren, hebben de gekwelde keuzeheer tot een andere aanpak in de Oranje-zaken gedwongen. een afgehuurd zaaltje van een rechtse horeca-complex werd rartkruis te verstaan gegeven, dat verjonging c.q. vernieuwing van t Nederlands elftal in Ierland een ikante misgreep was en darhalve it meer voor herhaling vatbaar is. artkruis zwichtte voor deze kri- k. die door AZ-geldschieter Klaas ilenaar onlangs op onverkwikkelij- wijze op gang werd gebracht. |dens een speciaal belegde perscon- entie maakte Zwartkruis gisteren n aangeslagen indruk. „Het is niet (eilijk om te verklaren, dat ik een ip terug moet doen", vatte hij het loop van de discussie samen. „Ik dat met veel pijn in mijn hart. wat het zwaarst is, moet het aarst wegen." werd duidelijk, dat Zwartkruis na het grof geschut van de top- v ibs („ik ben voor het vuurpeloton 1 zet van mening is veranderd, en !t zozeer uit eigen vrije wil, toen hij n verlangen om Ruud Krol voor de ènwedstrijd tegen West-Duitsland 11 oktober terug te halen, toelicht- „Tegen de manager van Napoli <ik gezegd dat ik Krol dolgraag wilde krijgen voor dat duel, om- t hij in het kader van de verjonging n i stimulerende rol zou kunnen spe- Dat kon ik zaterdag nog gen..." aar i 1 aars or te buigen voor de eisen van iciaal Klaas Molenaar is de geloof- ardigheid van Zwartkruis als ndscoach inmiddels niet toegeno- n. Het was logisch geweest, wan- er hij zijn functie ter beschikking gesteld, maar Zwartkruis rede- irt kennelijk dat ook deze Canos- gang in het belang van Oranje is jlijft dus aan. aas Molenaar stak zijn „overwin- niet onder stoelen of banken, n goed verstaander heeft maar half woord nodig. De verjonging nu wel weer een paar jaar op zich m wachten. Ik ben blij dat er reke- g met mijn visie is gehouden. Nee, leb geen moeite met deze gang van ien. Het is voor het Nederlands itbal van belang, dat Spanje in 12 wordt gehaald en ik denk dat ets alleen maar kan met behulp de routiniers. Kritiek moeten we :maal kunnen verdragen. Mag ik ischien ook iets van voetbal af ten?" lenaar ging aanvankelijk nog seri- in op de vraag van een journalist, het Nederlands elftal er straks uit et zien. Desburg in de goal, nou, links-back makkelijk: Hovenkamp. Dan ja, maar luister 'ns, ik stel het ierlands elftal niet samen danks alles bleef Zwartkruis maar positief mogelijk. „Als grote men- moet je respect voor elkaar kun- opbrengen. De clubs hebben die t gegeven om minder te experi- nteren. Wel, daar waar het nodig zal ik routine terughalen." Dralsnog liet hij in het midden aan ke ervaren krachten hij in dat band denkt. Maar vooral in Krol hij toch de man die de nationale eg weer een duw in de goede rich- g moet geven. Een come-back van 74-voudig international lijkt niet- ün opportunistisch. Wanneer de lerhandelingen met Napoli om n voor de wedstrijd tegen de Duit- vrij te krijgen mislukken, kan >1 voorlopig slechts voor de angrijke WK-wedstrijd tegen Bel- (19 november in Brussel) en moge- het eerste duel tegen Cyprus (ook 4 kwalificatiewedstrijd, op 21 of 22 ruari 1981 in Groningen) wordep electeerd. Jan Zwartkruis In maart vertrekt Krol weer naar Canada om er voor Vancouver White Caps te gaan spelen. Sectiebestuurs lid Herman Choufoer: „Napoli speelt op 12 oktober een vriendschappelijke wedstrijd tegen New York Cosmos. Tussen die wedstrijd en Nederland- West-Duitsland zit één nacht. Waar om zou ons met één Nederlander niet lukken wat het afgelopen weekeinde de Denen met vier spelers van Ajax wel lukte?" Tijdens de langdurige ontmoeting tussen de KNVB en de bestuursdele- gaties van AZ'67, Ajax, Feyenoord, PSV, FC Twente, FC Utrecht, Willem n en NAC kwamen gisteren ook nog andere zaken in relatie tot het verte genwoordigend voetbal aan de orde. In principe gingen de clubs accoord met meer speelruimte voor de natio nale ploegen. Maar toch niet in óe vorm van extra officiële interlands. Competitieleider Jan Huijbregts gaat bekijken of er nog data vrij zijn, waarop oefenwedstrijden mogelijk zijn. Tevens werd in principe besloten om een B-ploeg meerdere wedstrij den per seizoen te laten spelen. De duels moeten dan wel samenvallen met de interlands van het A-elftal. DUSSELDORP De Westdult- se bondscoach Jupp Derwall heeft twee debutanten opgeno men in zijn selectie van vijftien spelers voor de landenwedstrijd op 11 oktober in Eindhoven te gen Nederland. Nieuw in de groep van Derwall zijn Bayerns 24-jarige verdediger Kurt Nie- dermayer en HSV's 21-jarige middenvelder Holger Hierony- mus. Twee spelers ook zijn ver dwenen uit de ploeg die in juni Europees kampioen werd, name lijk de „Spanjaard" Uli Stielike en Bernd Schuster, die zondag van FC Köln naar New York Cosmos werd getransfereerd. De vijftien geselecteerden zijn: Doel: Schumacher (Köln) en Im- mel (Borussia Dortmund). Achterhoede: Dietz (Duisburg). Karl-Heinz Förster en Bernd Förster (Stuttgart). Kaltz (Ham burger 8V) en Niedermayer (Bayern). Middenveld: Briegel (Kaisers- lautern), Hieronymus en Magath (Hamburger SV). Müller (Stutt gart) en Votava (Borussia Dort mund). Aanval: Rummenigge (Bayern), Klaus Allofs (Fortuna Düssel- dorf) en Hrubesch (Hamburger SV). De Westduitse B-ploeg, die op 7 oktober in Kerkrade tegen de Nederlandse reserves speelt, kent zes nieuwe gezichten, na melijk Roleder, Koch, Sabo- rowski, Ellenfeldt, Wiesner en Heek. De vijftien man voor de B- groep zijn: Doel: Roleder (Stuttgart) en Koitka (Hamburger SV). Verdediging: Augenthaler (Bay ern), Groh (Hamburger SV), Hannes (Mönchengladbach), Koch (Borussia Dortmund) en Saborowski (Duisburg). Middenveld: Dremmler en Dürn- berger (Bayern), Eilenfeldt (Ar- minia) en Wiesner (Karlsruhe SC). Aanval: Thomas Allofs (Fortuna Düsseldorf), Heek (FC Nürn- berg), Klotz (Stuttgart) en Völler (München 1860). Bertie VQgt8 heeft voor het West duitse elftaj voor spelers tot 21 jaar acht spelers uit de tweede Bundesliga aangewezen. De jeugdploeg speelt volgende week woensdag in Mönchengladbach tegen het Nederlandse elftal tot 21 jaar. Trainer Vogts heeft slechts één speler boven de leef tijdsgrens, namelijk spits Dieter Schatzschneider (22) van Hanno ver '96. De groep spelers die Vogts heeft aangewezen bestaat uit: Doel: Greiner (Stuttgart) en Fuhr (Offenbach). Verdediging. Kroth (Köln). Schreml (Bayreuth), Gorski (Hannover '96), Geier (Schalke) en Rolff (Fortuna Köln). Middenveld: Matthaeus (Mön chengladbach), Dittus (Karlsru- her SC), Kempe (Duisburg), Leh- mann (Osnabrück), Dierssen (Hannover '96) en Theo Schnei der (Borussia Dortmund). Aanval: Wuttke (Schalke), Schatzschneider (Hannover '96), Littbarski (Köln) en Dreher (Stuttgarter Kickers). door Johan Woldendorp UTRECHT Het bestuur van FC Utrecht zal er binnen kort bij Willem van Hanegem op aandringen zijn contract met de Stichtse club met nog één Jaar te verlengen. De „Kromme" is vooralsnog niet van plan voor het aanbod te bezwijken. Geruime tijd gele den kondigde hij aan, dat dit seizoen zijn laatste in het be taalde voetbal is. Dat voorzit ter Kees Werkhoven hardnek kig probeert om Van Hane gem op andere gedachten te brengen, zegt genoeg over de positie, die de spelarchitect In de wars van allures zijnde UE- FA-Cup-deelnemer inneemt. Toen Van Hanegem op 16 september vorig jaar terug van weg geweest in Utrecht arriveerde op het Veloxter- rein had hij immers het voetballen geleerd werd hij vooral door trainer Han Berger met de nodige scepsis bekeken. De oefenmeester, zes jaar jonger dan de internationaal geharde routinier, oordeelde, dat zijn jeugdige selectiegroep niet op een dominant figuur als Van Hanegem zat te wach ten. Economische motieven gaven de doorslag. Utrecht verpieterde door de geringe betrokkenheid van de voet balliefhebbers uit de Domstad bij het elftal. De entree van Willem van Ha negem was goed voor dertienduizend toeschouwers; toen abnormaal, nu niet eens ongewoon. „We zijn er be duusd van wat Van Hanegem op één middag voor een eenvoudige club als Utrecht heeft ontketend," sprak Werkhoven diep onder de indruk van de revolutie. Al probeert Van^lHanegem zijn in vloed op het spel en de sfeer bij Utrecht tot minimale proporties te reduceren („er is niet één speler in de wereld, die in zijn uppie een elftal kan dragen"), het blijft een feit, dat de club door zijn aanwezigheid is opge leefd. De smaakmaker mag dan alles hebben meegemaakt internatio naal voetbal bij Feyenoord, AZ'67 en het Nederlands elftal, alsmede de glo rietijd van de jaren zeventig Utrecht begroette in hem geen sport man, wiens ambities niet verder reik ten dan gezapig aftrainen en het ge nieten van een lucratieve oude dag. Van Hanegem had slechts één trai-' ning nodig om Berger voor zich te winnen. „Voordat Willem bij ons kwam, had ik alleen maar negatieve dingen over hem gehoord," veront schuldigt Berger zich. „Ik meende hem toen te kennen van problemen met clubs en collega-spelers. Maar als ik zie wat hij als voetballer en als mens voor Utrecht doet, dan kan ik daar alleen maar bewondering voor hebben. Het is ongelooflijk, hoe hij op 36-jarige leeftijd met het elftal bezig is. Hij knapt het vuile werk op in plaats van de andere jongens." „Mijn aanvankelijke gereserveerd- Voorbereiden op het UEFA Cup-treffen van woensdag met Arges Pitesti. Links trainer Han Berger, rechts Willem van Hanegem. heid," vervolgt Berger, „werd ook in gegeven door het feit, dat ik over een brede selectie beschikte. Ik had acht tien voetballers, die stuk voor stuk in het eerste elftal konden spelen. Dat was op zich al problematisch genoeg. De transfer werd er grotendeels om commerciële redenen door gedrukt. Willem was een publiektrekker en Utrecht kon zo iemand best gebrui ken. Om die reden had ik er vrede mee. Kort daarop ben ik er achter gekomen, dat ik ook in sportief op zicht niet buiten hem kon. Zijn me despelers hebben het alleen moeilijk met Willem, wanneer hij op de trai ning duels verliest. Daar kan hij niet tegen en dan wil hij nog wel eens ongenuanceerde uitspraken doen. Maar in zijn hart bedoelt hij dat op bouwend. Zijn prestatiedrang is voor een voetballer van zijn leeftijd onge looflijk- Bij FC Utrecht wordt er unaniem over de echte voetbalprof Van Hane gem gedacht. Voorzitter Werkhoven: .Het commerciële motief stond voor op, toen we met Willem in zee gingen. Daar zat het risico in, dat hij met zijn kwaliteiten een eenheid met de jeug dige kern van het elftal moest vor men. Die combinatie is door ons als zeer positief ervaren. Ik zou buiten Willem geen speler kennen, die een positievere invloed op een spelers groep heeft. Ik wil er dan ook alles aan doen om hem er toe te bewegen nog een jaar met ons door te gaan. Het tekent bij voorbeeld zijn instel ling, dat hij verschrikkelijk in de put zat, toen hij door een blessure de eerste wedstrijd tegen Arges Pitesti moest missen. Willem had nog één hartewens: UEFA-Cup-voetbal met FC Utrecht spelen." Terzijde: Van Hanegem heeft goede hoop, dat hij morgen in de return van de partij kan zijn. „In het laatste jaar van mijn voetbalcarrière verheug ik me op de Europa Cup. Ik wil er dol graag bij zijn, omdat het helemaal niet zeker is, dat we de volgende ronde halen," aldus de patiënt. Ten slotte: hoe denkt de jeugd van Utrecht over zijn dirigent? Ben Riet veld, de „rommelende" spitsspeler: „De meesten vonden het leuk om met hem in hetzelfde elftal te spelen. Noodzakelijk vonden we zijn komst verder niet. Het tegendeel is waar gebleken. Een sterk punt van Willem is, dat hij je alles over het voetballen vertelt en dat hij aanwijzingen geeft op de momenten, dat dat nodig is. Daarnaast heeft hij het stadion vol- getrokken. Door het enthousiasme van het publiek zijn wij zo in ons spel gegroeid, dat ik vaak het idee heb boven mijn kunnen te spelen." REYKJAVIK Hvidovre uit Kopen hagen heeft zich in Reykjavik ge plaatst voor de tweede ronde van het voetbaltoernooi om de Europa Cup voor bekerwinnaars. De Denen won nen de tweede wedstrijd voor de eer ste ronde bij Fram Reykjavik met 2-0 na een ruststand van 1-0. Hvidovre had de eerste wedstrijd in Kopenha gen met 1-0 gewonnen. LJUBLJANA Joegoslavië heeft Denemarken in een kwalificatiewed strijd voor het wereldkampioenschap in groep vijf met 2-1 (2-1) verslagen. Voor Joegoslavië scoorden Pantelic 18e minuut strafschop) en Zoran Vu- jovic (37e minuut). Voor Denemarken schoot Arnesen raak Joegoslavië 2 2 0 0 4 7-1 Denemarken 10 0 10 1-2 Luxemburg 1 0 0 1 0 0-5 Griekenland 0 0 0 0 0 0-0 Italië 0 0 0 0 0 -0-0 door Max Pam TILBURG In de negende ronde van het internationale schaaktoer nooi in Tilburg heeft wereldkampi oen Anatoli Karpow zijn leidende po sitie versterkt door Boris Spasski te verslaan. Aan deze zege was geen traag en sluipend positiespel vooraf gegaan, maar een pionoffer, waaraan talrijke tactische wendingen waren verbonden. Spasski's koning werd de rokade ontnomen en in het midden van het bord vastgepind. Een tegen- offer in de vorm van kwaliteit bracht voor Spasski geen uitkomst. Karpow wist zijn tegenstander te dwingen tot dameruil en het daarop overgebleven eindspel stond voor hem gemakkelijk gewonnen. Deze overwinning bete kent vrijwel zeker dat Karpow een vol punt vóór komt op zijn naaste belagers. Het eindspel tegen Anders- son uit een van de voorafgaande ron des kan hem nauwelijks ontgaan. Bo vendien werd Timmans achtervol ging gisteren verstoord door diezelfde Andersson. De Zweed verdedigde een wat mindere positie stug en kon ten slotte voor het afbreken de remise incasseren Uiterst opmerkelijk was het duel tussen Tal en Ribli. De Rus investeerde voor wat vage aanvals- kansen een mooie pion. Het vervolg moet Tal zich heel anders hebben voorgesteld, want toen de eerste com plicaties achter de rug waren, was hij het die zich uit alle macht moest verdedigen om een directe ondergang te ontlopen. Tal kweet zich zeer ge wiekst van zijn defensieve taak. Met kleine finesses bleef hij althans in de eerste zitting overeind en hoewel hij nog niet alle gevaren definitief te boven is gekomen, lijkt zijn stelling niet meer zo hopeloos. De partij Larsen-Portisch leek in een snelle remise te verzanden. Maar snelle remises zijn niets voor Larsen. Met langdurig manoeuvreren tracht te de Deense grootmeester Portisch liefdevol in slaap te wiegen en toen de Hongaar inderdaad bijna snurkend voorover was gevallen, voerde Larsen een plompe dreiging uit. In de hang- partij zal Portisch zeer hard moeten werken om een remise te bewerkstel ligen. Hilbner won gisteren na drie achter eenvolgende nederlagen eindelijk weer eens een keer. Hij kreeg van Kavalek overigens alle medewerking. Een plotselinge krachtzet betekende het onmiddellijke einde van de partij. Negende ronde: Wit: Karpov (Sovjet- Unie), Zwart: Spasski (Sovjet-Unie). 1. e2-e4 c7-c5, 2. Pgl-f3 e7-e«, 3. d2-d4 c5xd4, 4 Pf3xd4 Pg8-f6, 5. Pbl-c3 d7- d6, 6. g2-g4 h7-h6, 7. h2-h4 Pb8-c6, 8. Thl-gl d6-d5, 9. Lfl-b5 Lc8-d7, 10. e4xd5 Pf6xd5, 11. Pc3xd5 e6xd5, 12. Lcl-e3 Lf8-e7, 13. Ddl-d2 Le7xh4, 14. 0-0-0 Lh4-f6, 15. Pd4-f5 Ld7xf5, 16. g4xf5 a7-e6, 17. Lb5xc6t b7xc6, 18. Le3-c5 Ta8-b8, 19. b2-b4 Tb8-b5, 20. Tgl-elt Ke8-d7, 21. c2-c4 Tb5xc5, 22. b4xc5 Lf6-g5, 23. f2-f4 Dd8-f6. 24. c4xd5 Df6-alt, 25. Kcl-c2 Dalxa2t, 26. Kc2-d3 Da2xd2t, 27. Tdlxd2 Lg5xf4t, 28. Td2-a2 c6xd5, 29. Ta2xa6 h6-h5, 30. Kd3-d4 h5-h4, 31. Kd4xd5 Th8-b8, 32. I5-f6 g7xf6, 33. Ta6xf6 Lf4- g3, 34. Tf6xf7t Kd7-d8, 35. Tf7-f8t. Zwart geeft op. stand: 1. Karpow &v, en l alg., z. Timman 5'It, 3. Portisch 5 en 1 afg., 4. Spasski, Hort en Sosonko 4'/«, 7. Tal 4 en 1 afg., 8. Larsen 3'/> en 2 afg., 9. Ribli 3'/, en 1 afg., 10. Hübner 3'/,, 11. Andersson 3 en 2 afg., 12. Kavalek 3. ÏLTENNIS Shot uit Wagtningen heeft aangetekend tegen de uitspraak van de nmmissie van de NTTB, dat de Jn de «ie vrijkomende plaats aan het begin van «oen aan Avanti moest worden toegewe nst meent nog altijd recht op die plaats te bi en heeft al aangekondigd bij een nieuwe 1**e uitspraak naar de echte rechter te fBAL In Brasschaat nabij Antwerpen is •vogels de nieuwe Nederlandse Europese houder geworden Terrasvogels volgde op. dat in de finale met 5-0 ten onder ging tlgische. Zweedse en Spaanse deelnemers naar nederlagen met dubbele cijfers d SPORT De serieuze poging van Jean Jaboullle om als slachtoffer van de il Prix van Canada in Montreal te blijven 'en. is niet helemaal geslaagd. Hij zal twee weken in het ziekenhuis moeten •engen, waarna hij door zijn gecompli- breuken in kult- en scheenbeen nog eens wanden op een nieuwe mogelijkheid moet SEN Al meer dan tien dagen proberen Men van een ziekenhuis in Los Angeles Owen de afloop van zijn gevecht om de f "titel in het bantamgewicht tegen de faan Lupe Pintor te vertellen Hij is ook en tweede operatie nog altijd bulten «zijn ■RENNEN Erg veel geld verdient Ber Hinault voorlopig niet meer met zijn re- "ogtni! De In het Criterium der Azen ge- •wereldkampioen heeft zoveel last van een dat hij hel de rest van het wegsei- gezien houdt 'S Gene Mayer heeft de grootste greep de met zo n 350 000 gulden gevulde "•Pot van het toernooi van San Francisco ®°cht nadat hij zijn landgenoot Eliot Telt- '•nde finale had verslagen met 6-2,2-6 en 6- [AL De Engelse bond heeft de tweede- «lub Sheffield Wednesday voor vier wed- het recht ontzegd in het eigen stadion n Tijdens de wedstrijd Oldham-Shef- •Wi zaterdag 6 september brak een gevecht ■"an de supporters van beide clubs dat een duurde De aanleiding daartoe was het "den van Teny CurTan van Sheffield. De ^besliste dat niet de thuisclub. Oldham, had aan het gebeurde, maar de bezoe- "ereniging De komende vier thuiswed- zullen elders moeten worden afgewerkt geen voorverkoop van kaarten zijn bij "•WJden voor de Wednesday-supporters HALMA Menig gezellig bedoelde avond in de schoot van het gezin, gaat boven het dambord teloor. Gaat meerslag vóór damslag? Is „blazen" toegestaan als je vergeet te slaan? Hopeloze onenigheid. Want nog voor de eerste halma pionnen onder het dressoir zoek wa ren geraakt, was het spelregelboek je al uit de luxe zes spellendoos, dank Je wel sinterklaasje, ver dwenen. Dat waren nog eens ruzies bij de kolenkachel. Wie de stenen op de grond had gegooid moest ze ook weer oprapen. En meteen naar boven. Een ideale opvoeding om over te lopen van begrip voor, wat wel werd genoemd, de „knetterende ruzie" rond een damtweekamp. Wiersma versus Koeperman. Het gaat niet door en dat is maar goed ook. Vorig jaar verschenen er in enkele dagbladen advertenties waarin sponsors werden opgeroepen zich in rijen van vier op te stellen, ten einde ordelijk dit evenement te kunnen financieren. De respons was, zo werd gemeld, bemoedigend en an ders op z'n minst interessant. Ten slotte, reeds in de buurt van de straatstenen, raakte men het ge beuren kwijt aan een aantal ge meenten, dat nu ook wel eens opge stoten wenste te worden in de vaart der volkeren. Tragisch echter, maar waar. Een paar weken voor de matadoren van leer zouden trekken, kwam aan het licht dat het hier om een licht over dreven gebeuren handelde. Wiers- ma-Koeperman om de wereldtitel? Dan kan Ton Sijbrands met even veel recht morgenvroeg de ramen openen en roepen dat hij nog steeds wereldkampioen is. Om de centen te redden werd be dacht dat er voorlopig officieus om de wereldtitel werd gespeeld. In Ma li, waar over twee maanden weer om het wereldkampioenschap wordt gespeeld, zou dan wel uitgemaakt worden of de zaak achteraf niet alsnog officieel gemaakt zou kun nen worden. Waarna er volop ruim te zou zijn om langdurig te twisten over de rechten en plichten van de wereldkampioen uit de tweekamp en de titelhouder uit het toernooi. Oplossing natuurlijk: tweekamp houden. Niet één, maar zeker een paar. En omdat ze in Rusland zo slecht betalen, allemaal hier. Niet *33.* zo raar, dat men wel eens vraagt of dammen een denksport is. Die interessante afwikkeling op lan ge vleugel, gaat helaas niet door. Toen de zaak eenmaal officieus werd, stribbelde Koeperman ern stig tegen en vond tenslotte zelfs nog een aanleiding om maar van het hele gebeuren af te zien. Hij fluisterde nog iets over een moge lijk kort geding, waaruit blijkt dat dammen, in ieder geval zijdelings, iets met sport te maken heeft. Wiersma dus weer in het ongerede. Want eindelijk was er weer eens een kans om een paar centen aan het dammen te verdienen en daar liep Koeperman nu weer op z'n klompen doorheen. Zoals dat gaat bij dit soort gezellig bedoelde gezinsa vondjes, aan het einde zit iedereen op z'n eigen kamertje te mokken. Hadden ze ook maar halma moeten gaan spelen. PROMOTIE Vorige week woensdag werd de ijs- hockeyploeg van Amsterdam voor het nieuwe seizoen aan de pers voorgesteld. Geen geringe gebeur tenis. Het programma voor de ont vangst van de crème de la crème van de sportjournalistiek bevatte de volgende hoogtepunten. Een half uur lang, ontvangst. Vijf kwartier was uitgetrokken voor de presentatie van de spelers van het eerste team en de presentatie van iets dat de Euro Sportshow heette. Vervolgens was er een half uur de gelegenheid om spelers, officials „e.d." te interviewen. Tenzij men wenste deel te nemen aan de daarna geplande ontmoeting tussen een persteam en een artiestenteam, want dan werd men geacht zich te melden voor het omkleden in de aangepaste ME-pakken. De wed strijd mocht een half uur duren. Daarna kwam er weer een half uur Euro Sportshow. En ten slotte was er nog een wedstrijd van Amster dam tegen het Zweedse Falun. Likkebaardend op pad. Sportjour nalisten zijn niet van steen. Hoewel de aankondiging een tikkeltje ruikt naar onzin, bekende Nederlanders en gewoon inpakken, is een avondje parochiehuis-entertainment op kos ten van een ander, ook wel aardig. Dat werd dus precies wat er van verwacht werd. Hans Boskamp, be kend van Het Theater, als presenta tor. De Euro Sportshow bleek een griezelig gladde kopie van een imi tatie van James Last, in zijn begin dagen. José Marcello van de TROS- tv dus. En de 7-Up girls lieten ook alles te wensen over, maar dat hoort bij dit soort acts. De wedstrijd tussen het persteam en de artiesten was eveneens van bijzonder zwaar kaliber: 0-0. Bij de artiesten ontdekte men Hans Bos kamp. bekend van Het Theater, en Ron Bransteder, leerling artiest op de academie van Willy Alberti en Henk Molenberg. En verder ontdek te men niemand, want de rest van de artiesten viel voornamelijk op door totale onbekendheid. Een drastisch geslaagde avond. Ge lardeerd met zeer veel mooie woor den voor de sponsors die al het schoons mogelijk maakten. Geslaagd, behalve voor verslagge ver Hidde van der Ploeg van NRC/ Handelsblad. Gruwelend van zoveel ellende, had hij reeds in een vroeg stadium de benen genomen. Uitno diging niet zo best gelezen, waar schijnlijk. De volgende dag legde hij zijn vaan- delvlucht uit aan de lezers. „De sportredactie van deze krant maakt beslist geen problemen van het noe men van een sponsomaam. Maar als het je zo schaamteloos wordt opgedrongen ontstaan er spontaan weerstanden." Anders gezegd: niet het doel telt, maar de middelen. Een voortreffe lijk uitgangspunt voor de redactie van een krant met kwaliteit. DOPE Bij de wereldkampioenschappen wielrennen op de baan zijn drie man betrapt op het gebruik van stimule rende middelen. Drie stayers, nota bene. Want die worden toch al half vooruit gezogen door een motor. Daarop zit de man die de koers regelt. Onhandig hoge bochten maakt als er een aanval op de kop loper wordt geopend. En eventueel iets te veel gas geeft om zo zijn coureur even los te krijgen, zodat het spel toch zijn loop krijgt En er een Duitser wereldkampioen kan worden, waardoor de hoofdrolspe lers kunnen rekenen op een stapel tje aardige contracten voor de win- terbanen, waar met deze spannende achtergrond een nieuw spektakel in elkaar gezet kan worden. Maar, waar is waar, als een wielren ner er ook nog strychnine bij gaat slikken, dat is dus het middel waar ze op het platteland elkaar mee vermoorden als het rattenkruid op is, dan volgt er straf als hij betrapt wordt. Dit dus geheel in tegenstelling tot de voetbalsport. Ook daar treft men weliswaar verhalen aan over onder linge afspraken en handeltjes over de uitslag. Die worden uiteraard altijd volledig ontkend. Zijn ze on schuldig genoeg dan wordt verteld dat spreker er natuurlijk niet op in is gegaan. Zoals Charley Bosveld, afgelopen zaterdag in „Tussen Start en Finish" van de VARA, ver telde dat hem wel eens een aanbod was gedaan, waar hij geen gebruik van had gemaakt. Sparta moest iets regelen voor Twente. Damals, was dat. Eén keer had hij wel geld geaccep teerd. Dat was toen trainer Georg Kessler beloofd had hem op te zul len stellen, maar het niet deed. Sparta verloor van PSV. Kessler hield het verhaal binnen de kleed kamer door Bosveld met enkele honderdjes om te kopen. Zeldzame openheid, maar Bosveld heeft dan ook een bloedhekel aan Kessler. En wat die doping betreft. Bosveld is niet de eerste die onthult dat er geslikt wordt. Pardon, wérd natuur lijk. Hovenkamp deed het eerder en andere voetballers hebben nog eer der wel eens toegegeven dat ze voor een wedstrijd een pilletje kregen. Het bestaat allemaal echt in de voetbalsport en de KNVB doet er weinig tegen. In de wielersport doen ze in ieder geval wel iets tegen het slikken van stimulerende middelen. Die sport is dan ook iets minder ongezond dan topvoetbal. Ik moet daar toch eens aan denken als ik die Vilé weer hoor praten. (PS. Kunnen ze in de wielersport ook geen boete uitdelen aan cou reurs die na betrapt te zijn op do- pinggebruik roepen dat ze „geflikt" zijn; anders gaan die voetballers dat straks ook nadoen). NIETS In het VARA-radioprogramma „In de Rooie Haan", werd Willem van Hanegem zaterdagmiddag aange kondigd als onthuller over onder meer, het gebruik van doping in de sport. Op het aangekondigde tijd stip was Van Hanegem afwezig. La ter liet presentator Felix Meurders weten dat de Utrechtse gast wegens een blessure afwezig was. Wat hebben we gemist, meneer Van Hanegem? „Niets. De programmamakers heb ben het wel met mij over dopingge- bruik in het betaalde voetbal ge had, maar ze weten niet hoe ik er over denk. Ik vind, dat iedereen dat voor zichzelf moet weten. Zelf heb ik nooit iets genomen. Het enige dat ik ervan kan zeggen, is. dat ik het niet fair vind om onthullingen te doen. wanneer je uitgespeeld bent. Charley Bosveld had daarmee op de proppen moeten komen, toen hij nog actief voetballer was. Daarmee wil ik niet zeggen, dat Hugo Hoven kamp gelijk had, toen hij journalis ten van Vrij Nederland vertelde één keer doping te hebben gebruikt. Ik heb hem dat kwalijk genomen, om dat niemand in de voetballerij met dit soort praatjes is gebaat." Zo ziet een bijzonder teer onder werp er nu uit. RECTIFICATIE Vorige week geheel ten onrechte vermeld dat de KNVB vindt dat de NOS een bedrag „met vijf nullen" moet betalen voor uitzending van de voetbalwedstrijd, om de baard van de keizer, tussen Nederland en West-Duitsland. Die wedstrijd vindt volgende week zaterdag plaats in het PSV-s*adion. Er is speciaal sluikrecalme aangebracht waar de KNVB een leuke cent aan denkt te verdienen. De plaatskaar- teh kosten tussen de 25 en 60 gul den, wat achteraf pas door iedereen een belediging zal worden genoemd. Dat alles in het kader van: de KNVB moet toch ergens z'n centen vandaan halen. Alleen dat van die vijf nullen, dat klopte niet. De KNVB heeft de NOS de wedstrijd aangeboden voor een bedrag met slechts vier nullen: 150.000 gulden. De NOS heeft daarop, nee gezegd. BIJ DE SLAGER AMPIOENEN IN CIJFERS HOLMES 30 Leeftijd 3&I 97iq Gewicht 102 190cnLengte 190 115 8erei k 208 8orst 119 (normaal) Borst 1241 (uitgezet) 40 Biceps 40.5 33 Onderarm 35.5 89 Middel 98 63.5 Dij 40.5 Kuit 44.5 Nek 20 Pols 34 Vuist 25.5 Enkel 25.5 VLAGGEN JIJ nog wat Brak? Onze J. C. Brak: Jazeker. Zondag avond nog gezien, die Grand Prix van Canada? M'n hart zat hier er gens. Was dat even schrikken. Ik zie die gasten die vernieuwde, extra beveiligde bocht in gaan, dus ik denk: niks aan de hand. Nieuw en veilig. Vliegt dat hele stel daar toch boven op elkaar, dat ik denk: Jón- tje. Maar toen ging hij net onder het beeld uit. In een bijzonder fraaie positie. En wat gebuert? Vlaggen ze de race af. Terwijl er een camera in die bocht staat, zodat we eerste rij zitten, om de rest er even later min stens moeizaam voorbij te zien ko men. Als ze er al voorbij zouden komen. Afgevlagd. Kijk. als ze dat autoracen een beetje populair wil len houden, dan moeten ze dat soort dingen niet meer doen. Dan kan ik net zo goed een boek gaan zitten lezen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15