Met de Strippenkaart kom je overal. De Nationale Strippenkaart. Geldig in elke bus, tram en metro van Nederland. De Nationale Strippenkaart is een landelijk plaatsbewijs. U kunt er overal in Nederland mee terecht. In elke tram en bus ("behalve de KLM-bus en de buurtbus), en in de metro. Een kaart dus die andere kaartjes overbodig maakt. Vandaar dat die niet meer verkocht zullen worden. Nee, enkeltjes, retouren en rittenkaarten bestaan niet meer. Wat niet betekent, dat u nu in de tram of de bus geen kaartje meer kunt kopen. Op het voertuig zijn twee korte versies van de strippenkaart te koop. Een 6- en een 10-strippenkaart. De 6-strippen- kaart kost f 2,85, de 10-strippenkaart f 4,75. Ja, maar voor dat bedrag kunt u wel een aantal keren reizen. En zo'n strippenkaart bederft niet. U kunt er ook op een later tijdstip gebruik van maken Maar goed beschouwd is het handiger om één of meer 15-strippen- kaarten in de voorverkoop te kopen. U hebt dan altijd een kaartje op zak en, belangrijker nog, u bent aan een stuk voordeliger uit De 15-strippenkaart is goedkoper, omdat we vinden dat de kaartverkoop buiten het voertuig bevorderd moet worden. Hoe minder kaartjes er in bus en tram verkocht worden, hoe sneller het bij de haltes verloopt, hoe eerder u bent waar u wezen wilt. Alleen even stempelen kost nu eenmaal niet zoveel tijd als met 'n briefje van vijfentwintig een kaartje van f 1,15 kopen. De 15-strippenkaart die u voor f 5,35 bij de meeste sigarenzaken, Spar- of SR V-winkels, op het station of het postkantoor kunt kopen is bijna 25% per strip goedkoper dan de 6- en 10-strippenkaart. Dit betekent natuurlijk niet dat u voor de kaarten op het voertuig nu een onredelijke prijs betaalt. Een 6-strippenkaart is altijd nog voordeliger dan de prijs die u tot nu toe betaalde voor bijvoorbeeld drie enkele reizen van één zone. In principe geldt: hoe langer de reis, hoe meer strippen u nodig hebt. Hoeveel strippen precies wordt bepaald door de afstand (het aantal zones dat u reist) en het zg. basistarief. En wel volgens deze "formule": Het aantal strippen is gelijk aan het aantal zones plus één extra strip als basistarief. Dus reizen in één zone kost twee strippen, reizen in twee zones drie strippen, enzovoort. Dat zou inderdaad het simpelst zijn geweest. Maar zonder het basistarief bleek het niet mogelijk een redelijke prijs per strip te bepalen. Een strip worat dan öf te duur öf te goedkoop. Bij alle verkooppunten (en in de voertuigen) ligt een uitgebreide folder over de strippenkaart In die folder wordt u alles duidelijk gemaakt, ook het zonesysteem. Bovendien is er een zonekaart van uw omgeving in opgenomen. Aan de hand van die kaart kunt u eenvoudig het aantal te reizen zones bepalen. De zonering van heel Nederland vindt u in een lande lijke zonekaart die voor slechts f 1,50 bij de verkoopadressen verkrijgbaar is. Verder zijn binnerr afzienbare tijd veel haltes voorzien van duidelijke zone informatie. En natuurlijk kunt u altijd een beroep doen op de bestuurder. Honden reizen voor half geld. En vergeef ons de vergelijking, maar ze kunnen evenals kinderen van 4 t/m 9 jaar en houders van een PAS 65 reizen met een reductiekaart (15 strippen lang, f 2,70). Ja, ook abonnementhouders kri te maken met een nieuwe kaart. Een aboi ment met aanmerkelijk meer mogelijkhe dan het vorige. Tot nu toe kon met een abonnement in de streek slechts op een gesteld traject worden gereisd. Bijvoorbe van huis naar het werk. Het nieuwe abonnement daaren tegen is gebaseerd op een bepaald aantal zones. Binnen die zones kan de reiziger n alle richtingen uit. Over het nieuwe abonnement is ook een folder samengesteld. Die ligt bij huidige verkoopadressen, op het postkan toor en bij de vervoerbedrijven. Niet deugen, dat gaat wat te ver, maar ze maakten het openbaar vervoer wel onnodig ingewikkeld. Als je van het ene bedrijf op het ande overstapte, dan moest je opnieuw een kaartje kopen. Met een stadskaart kon je buiten de stad niet uit de voeten. Bovendien waren de tarieven niet overal hetzelfde. Iemand in zf maar Rotterdam betaalde voor een busritje meer dan iemand in Devente voor een soortgelijke rit. De Nationale Strippenkaart maakt een einde aan al die onvol komenheden. Een gedoe? Ach, ieder systeem moet je even de tijd gunni om ingeburgerd te raken. (D De 15-strippenkaart: kost f 5,35 er is verkrijgbaar bij aHe NS-stations, postkantoren en vele andere verkoopadressen, herkenbaar aan de raamsticker. Echter niet in bus, tram en metra (5) De 6-strippenkaart: kost 2,85 en is te koop in elke bus en tram. Dus met in de voorverkoop verkriigbaar (D Het nieuwe abonnement: een jaar-, maand- en week abonnement gebaseerd op een zelf te kiezen aantal zones, waarbinnen de reiziger alle richtingen uit kan reizen. De verve» bedrijven verkopen alle abonnementen, bij de postkantoren zf week- en maandabonnementen t/m 5 zones te koop. Overal, hoezo ovaal? Allemaal leuk en aardig, maar gewoon een enkeltje kopen is er niet meer bij? Dus ik moet altijd minimaal f 2,8b bij me hebben? Waarom voordeliger? En hoeveel strippen kost eat rit dan precies? Waarom zo ingewikkeld? Waarom niet gewoon één zone, één strip? En het aantal zones, hoe kom ik daarachter? "Sorry, schat, maar die zones zijn me nog niet Memaal duidelijk." Even een totaal andere vraag. M'n hond, voor hoeveel strippen mag diei Verandert er ook nog iets voor abonru menthouders? Nog één vraag tenslotte. Was dat nou echt nodig dat hele gedoe met die strippenkaart? Deugen die oude kaartjes opeens niet meer? Vanaf morgen gaat het dus om deze kaartjes: (I) De 15 strippen-redudiekaart: gekkg voor kinderen van 4 t/m 9 (aar en houders van een PAS 65. Ook 15 strippen lang. Hi) kost f 2,70 en is verkriigbaar bij dezelfde verkooppunten als de normale 15-strippenkaart en bovendien bi| sommige bejaarden huizen. Niet verkriigbaar in bus, tram en metro. Binnen het meuwe systeem is de 15strippenkaart de belangnjkste kaart. Hij is naar verhouding ook voordeliger dan de andere twee versies: de 6- en 10-strippenkaart. Deze twee kaartjes zi|n ingevoerd voor het geval u geen 15-strippenkaart op zak mocht hebben. Ze zijn alleen in bus en tram te koop. @De 10-strippenkaart: kost f 4,75 en is evenals de 6strippen- kaart alleen op het voertuig verkrijgbaar. Deze kaart fungeert ook als dagkaart. Eén 10 strippenkaart is goed voor een dag onbeperkt reizen in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Met twee kaarten hebt u een dagkaart voor tram, bus en metro in heel Nederla» Dus niet in de voorverkoop verkrijgbaar. Week- en maandabonnementen t/m 3 zones worden ook nog een groot aantal andere verkoopadressen verkocht De oude kaartjes blijven nog tot 1 januari 1981 geldig. - De invoering van de strippenkaart verandert niets aan de gel heidsduur en het overstaprecht. Alleen kunt u nu wel met dezelfde kaart van de ene vervoermaatschappij op de andat overstappen. Of van de streekbus op de stadstram (In Den Haag gelden voorlopig andere regels.) U kunt op één stnppenkaart met meer personen reizen. U stempelt dan voor elke persoon apart af, telkens inclusiefl basistarief van één strip. Openbaar Vervoer, Postbus 55,250'. CB Den Haag. r% ■- y '.«i-4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14