PRUS*PRIMEUR! FAMILIEBERICHTEN medewerk(st)er afdeling correspondentie LEERUNG PROGRAMMEUR De Nederlanden van 1870 ass. leiding - MSOAG 30 SEPTEMBER 1980 wj kunnen van maandag tot en met vrijdag telefo- nisch van 9.00-19.30 uur opgegeven worden op nummer 020-562 6270. na 17.00 uur 562.2898 Op zondagavond is dit alleen mogelijk van 18.00-20.00 uur. de Here wil en wij leven hopen wij 1 oktober 1980 tomen met onze kinderen en kleinkinderen ons 55- ig huwelijksfeest te vieren Wij zijn vervuld met i nkbaarheid voor Gods leiding in ons leven en in I' t van onze kinderen. D. Ybema L. Ybema-Leyen jl ikhuizen. 30 september 1980 opperstraat 8 In plaats van kaarten p 3 okt. 1935 zijn wij getrouwd. >t grote dankbaarheid aan de Here zien wij op die jaren terug. Samen, maar ook als gezin len. die ons hiermee willen feliciteren, nodigen wij el hartelijk uit dit te doen D.V. op zaterdag 11 okt s van 15.00 uur tot 16.30 uur in restaurant „Sche- •rsveld". Lohuisweg 5. Aalten. A. J. Klein Ikkink H. J. Klein Ikkink-Wikkerink Kinderen en kleinkinderen 22 BB Dalweg 25 Aalten 55 1980 V 6 oktober is het 25 jaar geleden dat onze ouders Cornelis Pieter van de Graaf en Neeltje Schaaij et elkaar in het huwelijksbootje zijn gestapt. D.V. nsdag 7 oktober leggen zij het schip aan de steiger Paviljoen Wildschut. Vreelandseweg 50 te Hilver- m. waar u van harte welkom bent om hen te liciteren, van 16.30 tot 18.30 uur. De Dek zwabbers: Heieen Gerrit Serry Willem-Simon Lieze Corletta Petra Jacob van Campenlaan 117, 1222 KD Hilversum Heden nam de Heere tot onze diepe droefheid plotseling uit ons midden weg. mijn lieve man, onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader, broer, zwager en oom Pieter Arie Kraaijeveld op de leeftijd van bijna 74 jaar. Barend recht: H. F. Kraaijeveld-Kleinjan Barendrecht: H. Kraaijeveld W. E. Kraaijeveld-Verveer Barendrecht: C. Kraaijeveld-Holleman Krimpen a/d IJssel: J. Kraaijeveld A. G. Kraaijeveld-van Gelder Barendrecht' A. Kraaijeveld W. Kraaijeveld-Kooiman Barendrecht: W. Kranendonk-Kraaijeveld H. Z. Kranendonk Barendrecht: P. J. Kraaijeveld A P. Kraaijeveld-Quaak Barendrecht: H. Kraaijeveld A W. Kraaijeveld-de Haan Barendrecht: M. D. Kraaijeveld H. J. Kraaijeveld-Manteau Barendrecht: T. J. Kraaijeveld M. Kraaijeveld-Schaap kleinkinderen en verdere familie. 2993 AL Barendrecht 28 september 1980. Koedood 4 Gelegenheid tot condoleren dinsdag en woens dag 19.00-21 00 uur aan het sterfhuis. De rouw dienst, welke zal worden geleid door de Wel eerwaarde Heer Ds. D Slagboom, zal D.V. gehouden worden donderdag 2 oktober in de aula van de begraafplaats te Barendrecht, Scheldestraat. om 14.30 uur, waarna aanslui tend de begrafenis zal plaatsvinden. Vertrek van het sterfhuis om 14.00 uur. Geen bloemen. „Veilig in Jezus armen" Heden nam de Here tot Zich mijn geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en grootmoeder Johanna de Boer op de leeftijd van 71 jaar Balkbrug: H Vos De Rijp: Henk en Tinneke Veendam: Klaas en Reina Balkbrug: Gerard en Betty Amsterdam: Jan en Femmy Balkbrug: Geke en Klaas Goes: Jenny en Paul en kleinkinderen 7707 BL Balkbrug 28 september 1980 Beukenlaan 11 De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 2 oktober op de begraafplaats Oud Avereest Rouwdienst om 10 30 uur in het gebouw „het Trefpunt", Meppelerweg. Zij die de laatste eer wensen te bewijzen worden om 10.20 uur ver wacht. Na begrafenis gelegenheid tot condole ren in „het Trefpunt" bij het PROVINCIAAL ELEKTRICITEITSBEDRIJF VAN NOORD-HOLLAND werken circa 2500 mensen aan de produktie en distributie van elektrische energie voor 425 000 gezin nen en bedrijven. het hoofdkantoor bevindt zich in bloemendaal. de centrales staan in velsen. diemen en oudeschild(texel) in 1981 zal bovendien een bedrijfskantoor in alkmaar worden betrokken. J2n_ taak beoordelen op taal en stijl van door ande re afdelingen ontworpen brieven, rappor ten en overige ter verwerking aangebo den teksten collationeren van deze teksten na het typen verzendklaar maken van deze teksten standplaats bloemendaal vereisten HAVO-opleiding; bij voorkeur aangevuld met diploma nederlandse bedrijfscorres- pondentie kritische instelling ten aanzien van taal en stijl grote mate van accuratesse vermogen om in teamverband te werken belangstelling voor geautomatiseerde tekstverwerking gelet op de samenstelling van het team gaat onze voorkeur uit naar een mede- werk(st)er van circa 30 jaar salaris kan bij aanstelling afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring maximaal f 3084.- bruto per maand bedragen. voorzieningen wehraartsvaste pensioenregeling, vakan tietoeslag 8% gunstige secundaire arbeidsvoorwaar den. uw sollicitatie wordt met belangstelling tegemoet gezien door de directie van het PEN. postbus 150. 2060 AD bloemen daal. „Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven." Na veel lijden is veel te vroeg van ons wegge gaan onze lieve broer, oom en zwager Jan Meijer op 44-jarige leeftijd. Het was een grote slag, maar in onze gedachten zal hij altijd bij ons zijn. De Wilp: Bep en Kees Ziere-Meijer Schiedam: Jeanne en Ruud Zuidema-Meijer Sigrid Hoofddorp: Willem en Marga Meijer-Blok Michelle Lonneke Jorrit Utrecht: Nico en Dolly Meijer-Lunter Angelique Maarssen: Willy en Roel Twijnstra-Ziere Wijhe: Liesbeth Ziere en Jos van Bins- bergen Nijmegen: Peter Ziere Nijmegen, 26 september 1980. Corr.-adres: Achterwijkseweg 2, 9367 VC De Wilp (Gr.). Er is gelegenheid afscheid te nemen van Jan in de Bethelkerk van het kinderdorp Neerbosch te Nijmegen op woensdag 1 oktober a s. om 12.30 uur, waarop aansluitend de dankdienst zal worden gehouden o.l.v. de heer E. J van den Vlekkert om 13.30 uur. De teraardebestelling zal plaats vinden na de dienst op de begraafplaats aldaar. Gelegen heid tot condoleren na de teraardebestelling in het personeelscentrum van het kinderdorp. Waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn zegen. God nam tot Zich, nog vrij onverwacht, onze lieve Vader, Grootvader en Overgrootvader, Zwager en Oom, Jan de Boer weduwnaar van G. A. de Boer-de Lugt in de leeftijd van 93 jaar. Zijn leven was geven. Den Haag: I. de Boer P. H. M. de Boer-Knoester Den Haag* G. de Boer A. J. de Boer-Bosmans Hoevelaken: J. de Boer J. H. M. de Boer-van den Brink Honselersdijk: A. J. Vooys-de Boer D. Vooys Den Haag, 28 september 1980. Correspondentie-adres: Van Weede van Dijkveldstraat 57, 2582 KR Den Haag. Liever geen bloemen Gelegenheid tot condoleren in 't Statenhuys", Statenlaan 78, Den Haag, op woensdag 1 okto ber 1980 van 19-21 uur De begrafenis zal plaats vinden op donderdag 2 oktober a.s. op de Alg. Begraafplaats, Kerk hoflaan, Den Haag, in het familiegraf na de dienst in de Aula, die om 11.30 uur zal aan vangen. Vertrek vanaf het Statenhuys om 11 uur. „En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw." Openb. 21:5 In Jezus ontslapen mijn lieve zoon, onze broer en zwager IJtze Lolkema Onze moeke: A. Lolkema-Hellingwerf, Harlingen Naarden: J. Lolkema S. Lolkema-Stuurman Makkum: A. Lolkema L. Lolkema-de Jong Wolfheze: B. Lolkema Ouderkerk a/d Amstel: S. Meijer-Lolkema H. Meijer Vlissingen: J. Lolkema N. Lolkema-de Bree Nw. Vennep: K. v/d Vugt-Lolkema Amstelveen, 28 september 1980. Heel onverwacht is uit onze familiekring weggenomen onze ge liefde broer, zwager en oom Julie Kuipers Hetzij wij leven, hetzij wij sterven wij zijn des Heren. Rom. 14 8 Groningen B. Kuipers- de Vrie* Lelystad- Fam. J. Kuipers- ten Post Ten Post: B. S. Offringa- Kuipers D. Offringa Zuidhorn T Kuipers M. Kuipers- van de Veen neven en nichten Zuidhorn, 26 september 1980 DE NEDERLANDEN VAN 1870 is sen middelgrote verzekeringsmaatschappij in het hartje van Amsterdam. Voor onze afdeling Automatisering zoeken wij kontakt met jongelui die Interesse hebben voor de funktie van Voor deze job zoeken wij mensen met een HTS of HEAO opleiding of met HAVO of Atheneum met goede cijfers voor wiskunde op de eindiijst. Je volledi ge opleiding wordt door ons verzorgd, terwijl je in die opleidingsperiode normaal salaris krijgt. Als /e geïnteresseerd bent. bel ons dan even op 020- 214721 en vraag naar de afdeling Personeelszaken, mevrouw. L. Sanna. die je alle verdere informatie kan geven. Herengracht 124-128, 1015 BT AMSTERDAM PLAATST U REGELMATIG MINI-ADVERTENTIES? BEL 020-5.62.62.62 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgeko zen en u aangewezen. Johannes 1516a Heden ging na een smartelijk lijden van ons heen, onze lieve zuster, schoonzuster en tante Trijntje (Truus) de Vries geb. 6 sept. 1906 A. H. de Vries-van Baardewijk Joh. G. de Vries G. W. M. de Vries-de Bruyn A. de Vries E. H. de Vries-Hazelzet W. de Vries A. A. de Vries-Knulst neven en nichten. Rotterdam, 26 september 1980 Hamakerstraat 288 Correspondentie-adres: Joh. G. de Vries, „De Schutse", kamer 705 Cordell Hullplaats 22, Rotterdam. Geen bezoek De dienst van woord en gebed zal gehouden worden in de Statensingelkerk, Statensmgel 105, op woensdag 1 oktober, aanvang 14.00 uur, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats vinden op de Algemene begraafplaats „Croos- wijk". Kerkhoflaan 5, circa 15.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in de kerk, na afloop van de dienst. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. In haar slaap is tot de Eeuwige Rust geroepen onze lieve moeder en oma Geesje Kamphuis weduwe van Albert Weijland Badhoevedorp: Etha en Jan Voorham-Weijland Nijmegen: Ab en Ineke Weijland-Jautze Southampton: Bernard en Lous Weijland-Keur Nijkerk: Marian en Henk Wapstra- Weijland en kleinkinderen. Haarlem. 26 september 1980 Rijklof van Goensplein 15-111 Correspondentie-adres: E. Voorham-Weijland. Van 't Hoffstraat 23, 1171 AP Badhoevedorp Gelegenheid tot afscheid nemen in het Uit vaartcentrum Zijlweg 63 te Haarlem van 14 00 uur tot 15.00 uur en van 19.00 uur tot 19.30 uur De teraardebestelling zal plaats hebben woensdag 1 oktober om 12.30 uur op de be graafplaats „Westerveld" te Driehuis-Wester- veld. Vertrek van Rijklof van Goensplein omstreeks 12.00 uur Plotseling nam de Heere van ons weg, onze lieve broer en zwager Cornelis Dekker echtgenoot van D. J. Dekker-Sokkinga oud 77 jaar Groningen: A Veenstra-Dekker Ermelo W. J. Dekker-Teeuwen Eelde: T. Sokkinga-Tempel Ede: L. Breedveldt-Sokkinga Ede: G. J. Breekveldt Ede. 27 september 1980. Monty coat van double face duffel buiten kant effen, binnenkant geruit. O a. 75% Wol/ 15% nylon. Marineof zwart. Mt 34-46. Normale prijs 139.-. Ik zal u onderwijzen en u leren de weg die gij gaan zult; Ik zal u raad geven; Mijn oog zal op u zijn. Pslam 32 vers 8 onberijmd Na een langdurig smartelijk lijden heeft de Heere tot Zich genomen mijn zeer geliefde en zorgzame man, voor onze nichten een zorgvolle pleegvader, onze broer, zwager en oom Ewoud Maasland in de ouderdom van bijna 74 jaar. Uit aller naam: A. P. Maasland-Terleth 26 september 1980 Wilgenlei 112 a 3052 CJ Rotterdam Geen bezoek aan huis Geen bloemen De samenkomst zal gehouden worden woens dag 1 oktober in de Gereformeerde Kerk Rot terdam-Noord, Larixlaan 215, Rotterdam- Schiebroek, welke aanvangt om 1.30 uur. De begrafenis zal daarna plaatsvinden op de algemene begraafplaats „Crooswijk", te 2.30 Gelegenheid tot condoleren na de samenkomst in de kerk. Veilig in Jezus' armen De Heere nam tot Zich onze lieve Willem De diepbedroefde grootouders: W. Verboon M. J Verboon-Van der Schoor R. S. Vreugdenhil-Doornduin Maasland, 26 september 1980. Na vele jaren van lijden en moeite is heden naar haar Heer gegaan, mijn geliefde en zorg zame vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma. onze zuster, schoonzuster en tante Maria Leent je Teekens-Visser op de leeftijd van 72 jaar. P. G Teekens Genève: M Teekens M. Teekens-Schilt Wassenaar: M B. Teekens J. J. Teekens-Wanrooy Dieren (Gld P. G. Teekens C. Teekens-van der Sluijs Capelle a d. IJssel: J. P. Avezaat-Teekens C. A. Avezaat 's -Gravenhage: A. Teekens kleinkinderen en verdere familie 3053 NL. Rotterdam, 27 september 1980 Lijsterbeslaan 54 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Nolet Ziekenhuis, Schiedam, ingang Juliana van Stolbergstraat 18 Condoleance- bezoek: dinsdag van 19.30-20.00 uur Na een korte dienst in de kapel van de Algeme ne begraafplaats „Crooswijk". Kerkhoflaan 5. Rotterdam, op woensdag 1 oktober, aanvang 12.00 uur. zal aansluitend de begrafenis aldaar plaatsvinden. Vertrek van het woonhuis om 11.30 uur. Tot onze grote droefheid heeft de Heer zeer plotseling tot Zich genomen onze lieve zuster, schoonzuster en tante Richtje Wymenga-Hoekstra op de leeftijd van 72 jaar. Rinsumageest. 29 september 1980 Stadskanaal: S. Hoekstra M. T. Hoekstra-Hoogenboom en kinderen Stichting die zich de opvang en verzorging van maatschappelijk en sociaal slecht funk- tionerende volwassenen ten doel stelt, zoekt door een sterfgeval, voor direct ten behoeve van haar tehuis met 16 bewoners, (m. en vr.) leeftijd bij voorkeur tussen 30 en 40 jaar. Vereist worden: interesse voor de medemens; enige ervaring op therapeutisch ge bied of erv. in de psychiatrie; improvi satievermogen, positief protestant of R.K. tot aanbeveling strekt voorts: opvoedkundige capaciteiten; goede kennis van koken; enige administratieve ervaring. Salaris nader overeen te komen en afhankelijk van opleiding en ervaring. Eenvoudige woongelegenheid be schikbaar Schriftelijke sollicitaties aan: STICHTING DE HELPENDE HAND lepenhof 11, 6951 ME DIEREN Voor ev. tel. informatie, 08330-15318. En hij zeide tot Hem: ..Here, Gij weet alles. Gij weet. dat ik U liefheb". (Joh. 21 vers 17 B.) Heden is ingegaan tot de eeuwige rust mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa IJtse Lolkema in de leeftijd van 73 jaar. Maar gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en u'at in geen mensenhart is opgeko men, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben (1 Cor 2 9). Amstelveen: Th. Lolkema-van Turennout Amstelveen: J. H Lolkema P. C. Lolkema-Ros Anja Dorien 28 september 1980 Katerstraat 65 1182 EZ Amstelveen Thuis geen bezoek Geen bloemen. Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren woensdagavond van 7-8 uur in Uitvaartcen trum Bouwens. Startbaan 7 hoek Van der Hooplaan, Amstelveen. De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 2 oktober te 13 uur op de begraafplaats Zorg- vlied aan de Amsteldijk te Amsterdam Ver trek vanuit Uitvaartcentrum Bouwens te 12.15 Met droefheid namen wij kennis van liet over lijden van ons oud-bestuurslid, de heer H. J. Rozema Het vele werk dat hij tot voor kort als penning meester heeft verricht, gedenken wij met grote dankbaarheid en waardering. Groningen, september 1980 Bestuur en medewerkers van de Vereniging voor Prot. Chr. Oplei dingsscholen voor Onderwijsge venden. Voor Uw belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve vader. opa. broer, zwager en oom Pieter Hagens zeggen wij U hartelijk dank Rotterdam. September 1980

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11