Als de blaadjes vallen p IPS ^3 Radio- en televisieprogramma's !ven puzzelen HET WEER door Hans de Jong I m Weerrapporten Warm applaus VARIA TROUW/KWARTET PR 15 H 17 >U(i s4ls de blaadjes vallen en e' et herfstzonnetje schijnt oor de kalende boomkrui nen is het goed toeven in E" os of park. De weemoed ver de voorbije zomer gaat gauw op de vlucht voor kleurenpracht van de ktfcrfst De grond is bedekt- art iet een prachtig blader ta- ijt in alle denkbare scha- eringen van bruin, geel en ?n beetje groen. Bij het aa en van die rijkdom aan -—Beur bekruipt menigeen de ust om wat van de mooiste laderen mee naar huis te emen Maar wat doe je er in an mee? Allereerst natuur- ]jk drogen. Daarna kunt u bladeren gebruiken om een wandversiering of Hike kaarten van te ma- De verschillende blad- Jormen lenen zich uitste- '2 end voor het maken van jllerlei wonderlijke wezen- es. bosduiveltjes of meer ■kenbare voorstellingen wils het afgebeelde eendje VERZAMELEN Jn< egin met het verzamelen an vochtige, mooi gekleur- bladeren. Vooral de bla- eren met verkleurde ran- en zijn voor ons doel heel Tleschikt.. Stop ze in een llastic zak, dan blijven ze ochtig. Verzamel beslist een droge exemplaren, die jn te broos en breken in de b'jfck of tijdens het drogen. In loek bladeren van verschil* 5* nde afmetingen en soor ten. liefst met nog een steel tje eraan. Als u kaarten wilt maken moeten de blaadjes niet te groot zijn. Voor een wandversiering bent u ge heel vrij in de maat. Vergeet vooral geen beukeblaadjes. Ze zijn heel geschikt voor het maken van gezichten. Beukeblaadjes zijn er in al lerlei afmetingen en na het drogen zijn ze zo stevig, dat u er vrij gemakkelijk een vorm uit kunt knippen. DROGEN Thuisgekomen droogt u de nog vochtige bladeren net jes naast elkaar tussen oude kranten. Leg de kranten met de bladeren op een sta peltje met daarop een paar zware boeken. Na ongeveer een week zijn de bladeren droog genoeg om te verwer ken. Controleer tussentijds of de bladeren niet gaan schimmelen. Is dat het ge val. leg ze dan tussen „ver se" kranten. VOORSTELLING U werkt het makkelijkst als u de gedroogde bladeren voor het gebruik op maat sorteert. Start u met een voorstelling op een corres- pondentiekaart, begin dan met een klein beukeblad voor het gezicht. Zoek daar bij andere kleine blaadjes en probeer al passend en schuivend een voorstelling te maken. De hierbij afge drukte tekeningen kunnen u daarbij een beetje helpen Daar ziet u onder andere een dansend vrouwtje opge bouwd uit een beuke-, een esdoorn- en een lindeblad. Kleine blaadjes met een steeltje vormen de voetjes. De armen worden gesugge reerd door weer een ander stel kleine blaadjes. Als u zo bezig bent zult u merken, dat u meestal komt tot het maken van rare poppetjes zoals het met blaadjes spe lende mannetje. Zijn lijf is gemaakt van een eikeblad. terwijl zijn hoed gevormd wordt door de vruchtjes „vleugeltjes" van de es doorn. Eikebladeren mogen in uw collectie zeker niet ontbreken. Hun vaak grilli ge vormen kunnen verras sende resultaten opleveren. Weer heel anders is het eendje. Zijn lijf is één blad van het uit vijf bladeien sa mengestelde kastanjeblad weer aangevuld met een beukeblaadje en andere piepkleine blaadjes. OPPLAKKEN Is de voorstelling helemaal naar uw zin, plak dan de onderdelen vast met een paar druppeltjes tube lijm. Oedroogd blad is heel licht, dus het gaat er alleen maar om dat u ze even vasthAht. Een andere, veiliger manier van vastzetten is het beves tigen van de bladeren met dubbelzijdig plakband. Dat is plakband met aan belde zijden een kleeflaag GEZICHT Tot slot maakt u het gezicht van uw bosduiveltje. U zult begrijpen, dat u op het ru we, maar broze, oppervlak van de bladeren niet kunt tekenen of schilderen. Daar om worden de ogen en de mond geknipt uit wit of. mooier nog, geel tekenpa pier en opgeplakt met tube- lijm. De pupillen tekent u met een viltstift of teken pen. Mooie rondjes kunt u maken met behulp van een perforator. ASTERIX EN HET IJZEREN SCHILD 1RAVAAN IN AFGHANISTAN door James A. Michener Copyright 1966 A J G. Strengholt N V Amsterdam wmmmmmmmm 81 iln Pritchard stierf, verbijstering keek ik naar Nazroel- L die zijn schouders ophaalde. Hij ,,Het was een kans. Niemand ge- sde. dat het een goede kans was!" J hardheid van deze opmerking ld me in opstand komen tegen de evoegden, die deze zelfmoord den toegestaan. Maar Noer nam reeds van mij over. Hij riep hui- 1 uit: „Jullie zijn allemaal misda- •rs! Zo n man de woestijn in te en!" Dit was te veel. Ik schreeuw- Wanneer je dat dacht, waarom je het dan niet gezegd?" snikte: ..Niemand vroeg me iets!" drong tot me door. dat. als hij mij ersteund had, wij nooit Chahar laten zouden hebben en Pritchard nog in leven was. Maar ik wist irom hij gezwegen had. Hij was reesd geweest in conflict te ko- n met Nazroellah, die maatschap- jk hoger stond dan hij. En zo en we dan nu in de woestijn met dode .meedogenloos aangeval door de middaghitte, ir Moehammad was niet meer in at te rijden. Daarom bestuurde ik tweede jeep. waar het lijk in lag. koersten naar Kandahar. Eens- ps zag ik een veld gotch. Ik tracht- lit te ontgaan. Een aantal stenen eg mijn vooras kapot, er Moehammad nam het zichzelf alijk. dat hij niet aan het stuur was n zitten in dit moeilijke gebied. Het lichaam van de dode ingenieur was uit de Jeep gevallen en lag nu in een versehrikelljke bocht op de grond. Nazroellah gedroeg zich uiter mate goed. Hij kalmeerde Noer. ver ontschuldigde mij en hielp dr. Stigiltz het lijk in de nog berijdbare jeep te brengen. Daarna bestudeerde hij rus tig zijn kaart en deelde ons mede: „De Caravanserai van de Tongen ligt wat verder in het noorden. Wij zullen de gebroken jeep daarheen slepen en besluiten wat ons verder te doen staat." Terwijl we met twee touwen In de weer waren, zei Stiglitz: „Bij de cara vanserai van de Tongen staat toch de jeep van de beide soldaten?" Nazroellah liet de touwen vallen en overdacht in de gloeiende zon wat dr. Stiglitz te berde gebracht had. Hij mompelde: „Waarom dacht ik daar niet aan? Stom van me! Stom van me!" Hij liep van ons weg. Oedurende lange tijd liep hij heen en weer. Toen keerde hij bij ons terug. Hij zei: „Om drie redenen moeten we rechtstreeks naar de caravanserai gaan. In de eerste plaats ben ik er niet zeker van, dat we de Jeep zullen vinden." .Hij staat daarginds." duidde ik aan. Hij verbeterde: „Het is verder dan zestig kilometer! Soms kan men een ding in de woestijn niet meer terug vinden. Maar het belangrijkste is, dat de mannen van de sharif er ai geweest kunnen zijn. Veronderstel eens, dat we teruggaan en de jeep verdwenen blijkt te zijn!" HIJ bevestigde thans de touwen. Wij kwamen in de namiddag bij de cara vanserai. Zijn boodschap zat nog steeds tegen de deur. Wij overlegden wat we het best konden doen. Beslo ten werd, dat twee mannen met het Hrai Hl - 1 Al lichaam van Pritchard naar Qala Bist gingen. Het had geen zin om er vier levens aan te wagen. De belde andere mannen moesten in de caravanserai blijven met de beschadigde jeep, tot dat een hulpploeg aangekomen was. Nazroellah zei: „Er is een moeilijk heid. Wie van ons gaan?" Ik antwoordde snel: „Ik zal een order schrijven en de volle verantwoorde lijkheid aanvaarden. Stiglitz en Noer blijven hier. Nazroellah en ik zullen naar Qala Bist rijden." „Verstandig!", mompelde Stiglitz. Noer Moehammad, nog steeds uit zijn evenwicht, ging met dit voorstel ech ter niet akkoord. „Het is mijn plicht bij Miller Sahib te blijven!" Ik antwoordde in het Pasjto: „Je bent van die plicht ontheven." Noer hield vol: „Neen! U bent aan mijn zorg toevertrouwd!" Nazroellah merkte op: „Het hele gesprek is niet terzake dienend. Als er door die woestijn ge trokken moet worden, dan dienen de Afghanen dat te doen. Miller en Stig litz blijven hier. Noer ga in de Jeep!" Noer wilde een nieuw bezwaar ma ken, maar Nazroellah schreeuwde hem een krachtuitdrukking toe, die hij in zijn Amerikaanse tijd geleerd had. Toen zij wegreden, verzekerde Nazroellah mij: „Wanneer ik terug kom. Miller, zal ik al je vragen over Ellen beantwoorden. Dat beloof ik Je!" Hij stuurde de jeep de woestijn in en ik zag hem oostwaarts gaan, zijn eenzame vlag hijsend in de lucht, die op een smeltoven geleek. Wordt vervolgd Radio vandaag té. NOS: 23.00-24.00 (S) Met het oog op morgen. AVRO: 0.02 (S) Pim Jacobs Pla tenscala. 1.02 (S) One o'clock jump. 2.02 (S) AVRO's Service Station. HILVERSUM I <»S m). 7.03 (S) Een goede morgen met Ruud ter Weijden. (8.03 Ak tua) 9 03 (S) Continu muziek. 10.30 (S) Te gast bij John Woodhouse en Herman Em- mink. 11.02 (S) Tunes van toen. 12.03 (S) De heer en mevrouw de Bok met Nederlands fabrikaat. 13.03 (S) Aktua. 13.20 Raad een lied of niet. 14.02 (S) Gerard de Vries draait op verzoek. 16.02 (S) De tien om kindershow. 16.30 (S) Café-Chantant. 17.02 (S) Toerja-Toernee. 18.11 (S) Aktua. 18.25 (S) De Kinderplaten bale 18.45 (S) Het zes de continent. 19.02 (S) TROS-Country. 20.02 (S) Voorzichtig breekbaar. 20.30 (S) Peekei: ongezouten. 21.02 (S) Boudewijn de Groot „Live". 22.02 (S) Aktua - Sportca- HILVERSCM II (402 m). NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek 7.20 Het Levende Woord. 7.30 Nieuws. 7.36 Hier en nu. 8.00 Nieuws. 8.11 Te Deum Laudamus. 8.30 Nieuws. 8.38 Hier en nu. 8.54 Moment. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Wa terstanden. 9.15 NCRV'b Scheepsradio. 9 20 Journaal voor de scholen met het kinderpartei (5). 9 30 Plein public. 11.00 Horen, zien en doen. 11.10 De wereld zingt God's Lof. 12.00 Boer en tuinder. OVER HEIDSVOORLICHTING: 12.16 Vast en zeker. Uitzending van het ministerie van Sociale Zaken. NCRV: Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Hier en Nu. 13.00 Nieuws. 13.11 Kerk van daag. 13.30 In beweging. 13.45 Onder schooltijd. O.S.: 14.30 Bizascoop. NCRV: 15.15 Woord in de middag. 15.30 In 't zilver. 16.30 De wereld waarin wij leven. 17.00 Tempo giusto: licht klassieke muziek. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Hier en Nu. 18.00 Muziek in vrije tijd. P.P.: 18.50 Uitzending van het Gereformeerd Politiek Verbond. NCRV: 19.00 Een steen in de vijver. 20.00 Muziek in NCRV Studio I. 21.30 Vondel had een kousenwinkel (1). 22.25 Bond zonder naam. NOS: 22.30 Nieuws. O.S.: 22.40 Educatief werken met volwassenen. NCRV: 23.25 Muziek van ei gen tijd. 23.55-24.00 Nieuws HILVERSUM III (444 mL AVRO: 7.02 (S) Vol gas. a-30 AVRO's Radiojournaal.) 8.30 AVRO's Radiojournaal. 8.35 (S) Bingo. 10.03 (S) Arbeidsvitaminen. 11.03 (S) Hol lands Glorie. 12.03 (S) 'n Rondje voor Ne derland. 13.57 Beursplein 5. 14.03 (S) Show- parade. 15.03 (S) Ha, die Hoiting. 16.03 (S) Top Pop Disco. (AVRO's Radiojournaal) NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Na tionale Hitparade. AVRO: 19.02 (S) Praat paal 15. 20.02 (S) Het Steenen Tijdperk. 21.02 (S) Superclean Dreammachine. 22.02 (S) Blues, Ballads Beat 23.02-24.00 (S> AVRO's Swingtime HILVERSUM IV (PM-Kanalen). KRO 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Aubade. (7-02 Non stop. 8.00 Da Capo). 9.00 Nieuws. 9 02 (S) Aan woorden voorbij 9.10 (S) Laudate. gewijde muziek. 10.00 (S) Muziek van de Familie Mozart: klassieke muziek. 10.45 (S) Salzburger FesUpiele 1980: Jessye Nor man, sopraan en Geoffrey Parsons, piano: klassieke muziek. 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Interval. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Spektakel magazine. 14.30-17.00 (S) ,Xa clemenza di Tito", opera van Mozart. TV vandaag 22.35 Achter het nieuws 23.30 NOS: Journaal NEDERLAND tt: NEDERLAND»: 18.00 en 16.00 NOS: Nieuws vo or doven en 104» NOS/NOT: Schooüetevwe slechthorenden 184» NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 16JS i' O volwassenen 18.55 NOS: Journaal 164» Nieuws voor doven no slechthorend# 18.59 TROS: Dossier Sather an Staal. lv-senn 18.49 Rob en PM. 20.00 NOS: Journaal 18.55 Journaal 20.27 TROS: Serupias. fv-aerw 18.59 VARA: De Roc* n RoN wolf. mmfcaj 6 sprookje 22.00 Aktua TV 20.22 Love Boat, tv-eede 22.35 Soap. tv-eane 21.27 NOS: Journaal 23.00 TROS Sport antra 21.55 VARA: Twee voor twsa* 23.55 NOS: Journaal DUITSLAND I. 10.00 Journaal. 10.05 Ac tualiteiten. 10.40 Parlementair overzicht 11.00 Das Haus am Eaton Place, tv-serie. 11.45 Reportages. 12.30 Persoverzicht 12.40-14.20 Buitenlandse reportages. 16.10 Journaal. 16.15 Programma voor ouderen 17.00 Kinderprogramma. 17.50-18.00 Jour naai. (Regionaal programma NDR: 9.30- 10.00 Kleuterprogramma. 18.00 Sport 18.30 Actualiteiten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Achtung Zo 11, tv-serie. 19.25 Cultu reel magazine. 19.59 Programmaoverzicht WDR: 8.10 t/m 11-55 Schooltelevisie. (9.30 Kleuterprogramma). 18.00 St Pauli Lan dungsbrücken, tv-serie. 18.30 Was sich nee kt. das liebt sich. tv-sene. 18.40 Ach tung Zoll, tv-serie. 19.15 Actualiteiten 19.45 Licht programma). 20.00 Journaal. AansL: Verkiezingen. 20.15 Chris und Tim. tv-serie. 21.15 Discussieprogramma. 22 30 Actualiteiten. 23.00 Der Weg einer Frau (Cos za cos), speelfilm 0.054). 10 Journaal DUITSLAND II. 16.30 Informatieve serie. 17.00 Journaal. 17.10 Flipper, tv-serie. 17.40 Gevarieerd programma. 18.20 Königlich Bayerisches Amtsgericht. tv-serie 19.00 Journaal. Aansl.: Verkiezingen. 19.30 Ver zoekprogramma. 20.15 Medisch magazine 21.00 Actualiteiten. Aansl.: Verkiezingen 21.20 Die Nelson-Affare (The Nelson Af fair), speelfilm. 23.10 Journaal DUITSLAND NDR. 7.55-8 05 Gymnastiek 8 05 t/m 13.05 en 1630 t/m 1730 Schoollele visie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 In formatief programma. 19.00 Filmreporta- ge. 19.15 Medische serie. 20.00 Journaal 20.15 Filmreportage. 21.45 Direktion City tv-serie 2230-23.15 Filmreportage BELG If NEDERLANDS. 14.00-16.00 schooltelevisie. 17.00 Showprogramma 18.00 Poppenfilmserie. 18.05 Tekenfümse ne. 1830 Open School. 18.55 Korte film 19 00 Informatief programma. 19.30 Ver keerstips. 19.35 Mededelingen en Morgen 19.45 Journaal. 20.10 Weerbericht. 20.15 Spel programma 20.50 Oorlogsresten. tv serie. 21.40 Documentaire 23.05 Journaal 23.20-23 50 Open School - toontaal: 2. Javaans dorp, 6. rond- Ut. 8. landbouwwerktuig, 10. bedor- [i. 11 voertuig, 12. jong schaap, 14. nsoort. 16. sierplant, 17. kleur, 18. eiwijze. 19. overschot. 21. tel-, wd, 23 tijdperk. 25. kroot. 26. pret. dagloner (indn.), 29. onderricht. 30. 31. holte in een muur, 33. pers. fnaamw 34. voertuig, 35. menigte, ticaal: 1. gezicht, 3. voorvoegsel. 4. «ag. 5. strak kijken. 6. woede, 7. *gaai. 9. hoffeest. 11. slot. 13. vij- 15. lynx, 19, netvlies van het oog. nigtas, 22. niet dicht opeen staan- 24. gordel, 25. landbouwer, 27. tegaai, 28 vordering. 32 stoom- Mp (afk.). fossing vorige puzzel horizon. 2. kastoor. 3. dentist, 4. ®sse. 5. artikel. 6. globaal. 7 fan- )m. We kam De nu bijna afgelopen maand sep tember verdient een warm applaus. Het weer heeft op verschelden dagen een nazomerse Inslag gehad. Op het station Gorredljk kwam de tempera tuur op vijftien dagen op 20 graden of hoger. Op 20 september werd een zomerse dag van iets meer dan 25 graden gemeten. Het heeft ook wel geregend, maar op een beperkt aantal dagen vlak voor het midden van de maand. Van 11 tot en met 16 september viel er 42 mm. Tot nachtvorst kwam het voor zover bekend niet. Op 26 september werd met 5,5 graden de laagste tempera tuur bereikt. Er zijn beslist wel kou dere Septembers geweest. Op 20 september 1965 werd op de vliegbasis Twente in de thermometer op anderhalve meter hoogte -3,7 graad waargenomen. Dat geldt als record voor de vroegste najaarsvorst. De absoluut-hoogste waarde is 35,2 graden op 5 september 1929 in Maas tricht. Op 21 september 1926 werd het in Sittard zelfs nog 33.2 graad Het ziet er naar uit dat de laatste dagen van de nu bijna voorbije maand betrekkelijk rustig zullen ver lopen. Dat bleek tijdens het weekein de al overduidelijk. Een gebied met matige en plaatselijk zware koufront regen over Zuid- en Midden-Engeland ging toen pas op de plaats maken en kwam niet opdagen. Het werd daar geruime tijd met succes door het con tinentale hogedrukgebied vastge houden. De barometers in ons land gingen na een lichte daling, opnieuw in stijging. Dat wijst op overwegend hogedruk- lnvloed in de eerste helft van deze week. Daaruit vloeit droog of nage noeg droog voort, met zonnige perio den maar plaatselijk wel mist ln de nacht en ochtend. De computerkaarten geven aan dat er woensdag een nieuw hogedrukge bied vrijwel geheel West-Europa zal bedekken. De temperatuur blijft gun stig met maxima van eerst 19 20 en daarna 17 18 graden. Samengevat: Ook oktober zal weerkundig bezien een goede start hebben. Van de Michielszomer (St. Michiei: 29 september) ga lk nog even terug naar die extreem vroege vorst van half september 1965. Die werd destijds gevolgd door een uitermate vroege felle winter die omstreeks half no vember inviel. In Eeide werd met -13 graden toen een record gebroken. De erop volgende winter als geheel was niet streng maar bedacht wel enkele stunts, zoals bedenkelijk zware ijzel in het noorden, die geruime tijd aan hield, en een sneeuwstorm. De erva ring heeft geleerd dat het herfstweer over hét algemeen weinig aankno pingspunten biedt voor een winter prognose Voor de volks weerkunde is dat veel minder een probleem. Neem alleen nu maar eens de prognoses gebaseerd op 8L Michiei: „Als de eikels vallen voor St Michiei, dan snijdt de winter door lijf en ziel" en „trekt voor Michiei de vogel niet, geen winter is nog in het verschiet". In Vlaanderen en Lim burg zei men: „St Michiei verbiedt de witte of linnen broek en de blauwe of hennepen kiel". Dan zou het kouder worden. Aan de dieren werd een voorgevoel toegeschreven. „Draagt het hazeken lang zijn zomerkleed, dan Is de winter nog niet gereed". Het zijn vind ik wel leuke regels en rijmpjes. Ze behoren tot de folklore waartegen knappe weerbollen niet ten strijde hoeven te gaan. Mogen we alsjeblieft met een glimlach aanhoren? Er wordt toch al zo weinig gelachen in deze atomaire wereld. Peter van Wely In Zoe term eer vertelde me dat een trekvlinder als de distelvlinder een tweede opleving be leeft Het aantal waarnemingen op 18 augustus bedroeg 128. op 23 septem ber was het nul en op 26 september werden ploteling weer elf distelvlin ders gezien. De oude-wijzen-zomer weet er ongetwijfeld meer van. Een andere trekvlinder. de atalanta, was van augustus tot half september zeer schaars. Hooguit werden een of twee exemplaren gezien. Daarna volgde hoogwater x *epwmb« /umincen s ook weer een nrilevino met r>r» 9*» ,802 HartngvUetaluoen 5.82-18.07. Rotterdam r? °Pi 5 °P 23 7.39-19.55. Sr!ieven.ng<-n 634-18.56. IJ muiden 7.22- september 13: en zaterdag meer dan ie 38 Den Hewer n 3a-23«i Hariiiwn i n-1332 tien. Delhi): 3 36-15 57 Las Palma* Beiroet Tel Avlr Tunis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17