I ladetdorp FfcUS+PRIMEUR! s kats ER IS IEMAND VERGIFTIGI 'N LEVEN HEB JE ZO GERED. I Service Bungalows in Veendan met 2 jaar gratis service i nrfn I KONINKLIJKE I LANDMACHT FABRIKANTEN - RADELOOS Bestemmingsplan "Oranjewijk" onherroepelijk MAANDAG 22 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET Je bent tussen de (bijna) )8 en 24 jaor. En je zoekt een baan waarmee je goed verdient en veel ervaring opdoet? Denk dan hier 'ns over no: Je tekent voor 4 of 6 jaar. Als je nog in dienst moet, telt je diensttijd gewoon mee. Aan het eind van je Kort Verband houd je één tot anderhalf keer je jaarsalaris over, als premie. Plus een uniek stuk ervaring. Plus prima kansen voor een baon daamo, waarbij wij je eventueel helpen zoeken. Wie in dienst is, of nog geen joar geleden is afgezwaaid in een van onderstaande functies, kan óók een kontrakt afsluiten voor 1 tot 4 jaar VIte noemen je dan 'vrijwillig nadienend" (VND) De baan. Op dit moment bestaan er o.a. plaatsings- mogelijkheden voor LTSers autotechniek (engels, wis- en natuurkunde c-niveau) die opgeleid worden tot sergeant onderhoudsmonteur wiel- en rupsvoertuigen ot sergeant hersteller rups-voertuigen En voor LTS-ers mechanische technieken (engels, wis- en natuurkunde c-niveau) die opgeleid worden tot sergeant onderhoud draagbare wapenen of tot sergeant geschutshersteller. Salaris en afzwaaipremie. Je aanvangsalans als sergeant bedraagt ca f 1.550,- bruto per maand en kan afhankelijk van je leeftijd oplopen tot ca. f 2.300 - bruto per maand. Je hebt tenminste 22 werkdagen vakantie en 8% vakantietoeslag. En als je afzwaait krijg je de bekende afzwaaipremie; na 4 jaar één vol jaarsalaris Na 6 jaar, \'h maal je jaarsalaris. Voor VND'ers een jaarsalaris premie per kontraktjaor Je wilt méér weten? Vul dan meteen de bon in. Wij sturen je dan alle informatie en maken een afspraak met je voor een vrijblijvend gesprek bij jou thuis. Of maak een afspraak met één van de Regionale Informatie Centra Bén je nog in dienst, neem dan contact op met de Sl/HPZ of APZ van je eigen onderdeel. Regionale Informatie Centra: AMSTERDAM Sarphatistraat 110b. tel. (020) 22 34 46 1018 GW AMSTERDAM ARNHEM ApelcJoornseweg 40. tel (085) 43 50 58 6814 BL ARNHEM BREDA Halstraat 1 bis, tel (076) 22 50 60 4811 HV BREDA GRONINGEN Parklaan 2 tel (050)18 41 22 9724 AL GRONINGEN ROERMOND Godsweerdersingel 41. tel (04750) 1 64 46 6041 GK ROERMOND ROTTERDAM Mathenesserlaan 335. tel (010) 77 30 88 3023 GA ROTTERDAM VOOR LETTERS II l I VOOR VOEGSELS ACHTERNAAM U_J I I I I I I I ADRES I M I I I I I I I I I I I I I I WOONPLAATS POSTCODE l_l TEL-NR IOI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I l-l I I I I I I GEBOORTEDATUM DAG' I I I MAAND REGISTRATIENUMMER (INDIEN BEKEND): L_L GEHUWD ONGEHUWD MAN [VROUW] 1. GEVOLGDE SCHOOLOPLEIDING 2LBO/LTS: |A|B|C|NIVEAU |P|T|STROOM 3. BEHAALDE SCHOOLDIPLOMA(S) 4. HOOP IN 19TE SLAGEN VOOR HET DIPLOMA IFiTiOiO 4i00T NIET INVULLEN 07 STUURT U MIJ NADERE INFORMATIE EN MAAK EEN AFSPRAAK 27 VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK BIJ MU THUIS I DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS OPSTUREN NAAR. ANTWOORDNR 35,2500 VD. DEN HAAG (GEEN POSTZEGEL) KW/VND. Een diensttijd waar je wat van meeneemt1 hoe ze hun omzet (zoals de regering wil) omhoog moeten krijgen. D.H. zegt: alléén prijsverlaging kan helpen. Grote omzet - kleine winst, dat is het devies van D.H. 2 v.d. zwaarste wollen tapijten van „Bergoss" 400 br. v 285.- nu 185.- en v 350,- nu 225.- "Bergoss" tapijt Tim- brella vast en laag tapijt van 125,- nu 79,50 p.mt Verder nog te veel "Bergoss" om op te noemen voor de gekste pr. Coupons voor weg- (Gesl.huis). "drie enen" gelicht geefprijzen enz. Draion velours voor bekleding en overg. alleen in bri- que 150 br v 49,50 laatste rollen 12,50 p.mt. Fel gele stoffen 120 br v 29.50 nu 5,85 p.mt. Partij bedrukte ex tra zware kat. overg stof 120 br normaal rond 17.50 nu uitzoeken voor 3,75 p.mt. enz U wordt hier eerlijk voor- Disco* 1 'Hou&WSra?* H. OERKSEN De burgemeester van Leiderdorp maakt bekend, dat de op 28 april 1980, nr. B 20715/1/13. door gedeputeerde staten van Zuid-Holland verleende goedkeuring aan het bij raadsbesluit van 19 december 1977. nr. 512, vastgestelde bestemmingsplan "oranje- wijk". onherroepelijk is geworden. Genoemd bestemmingsplan ligt vanaf maan dag 22 september 1980 voor een ieder ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (gemeentehuis, Statendaalder 1). Toelichting: Dit is een bekendmaking ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het bestemmingsplan "Oranjewijk" wordt begrensd door de Oude Rijn, de as van de rijksweg A4. een lijn tussen de bebouwing aan de Mauritssingel en het gebied aan de Jachthaven, de Does, de Tuinstraat en een gedeelte Mauritssingel. Leiderdorp, 17 september 1980. De burgemeester van Leiderdorp. M.A. van der Have. Alles voor uw tuin en een goed stuk antiek ingang voor beide Garden Centre Bloemendaal B.V. HOOGMADESEWEG. LEIDERDORP TEL 071-410377 (PRIVÉ PARKEERPLAATS). ZeKJzaam mooie decoratief GRE- NEN-WANOSCHROOTJES 1x7 cm en dat tegen oen weggeefprijs van 1.08 per meter Uit voorraad leverbaar. Reeds 45 jaar de groot ste hout speciaalzaak van Rotter dam. WESTERHOUTHANDEL van BOXTEL Cath Beersmans- straat tel 258888-764046 WEBO BINNENDEUREN reeds klaar in de grondlak. Gesloten of met kleine of grote glas opening. Alle standaard malen uit voorraad leverbaar. Ook Balkon en Tuin deuren met stapeidorpel WES TERHOUTHANDEL van BOX TEL Cath. Beersmansstraat Tel 258888-764046 BONTMANTELS BONTMAN TELS! In september iaz maand zomerprijzen! Alle mantels nu nog zeer voordelig geprijsd Eerste keuze kollektie i960 m garantie Nu kopen, a.s winter pas betalen Desgew soepele kredietservice. Oe Bontkoning. Hoogstraat 97, Rotteróam-C.. tel. 010-117117 Parkeerterrein di- rekt t.o. zaak. Bij koop reisgeld binnen geh Ned v 2 pers. terug. Koopavond lot 21 uur geopend BONTADVIES!! Nu bont kopen, in september nog uiterst lage prij zen" Nu keuze maken, in de win ter pas betalen. Schrift, garantie. Desgew. soepele kredietmogelijk heden Oe Bontspecialisten La Reine. Jonker Fransstraat 75 (vijf enzeventig), Rotterdam-C., tel 010-110756. Reisgeld v 2 pers. worden bi| koop vergoed Koop avond geopend 's Maandags ge- UNIEKE BONTAANBIEDING!! Het Bontpaieis gaat ook in sep tember nog door met pri|zen waar van u zult zeggen 20% a 25% beneden de normale waarde!' Volle garantie credietservice mo gelijk Het Bontpaleis. Hoogstraat t53 (voetgangersgebied) Rotter dam-C. tel 010-143337 Reisgeld v 2 pers vanuit geh Nederland bij koop terug Koopavond tot 2i uur geopend Voor U die nu of binnenkort toe bent aan het gemak en het comfort van een Service Bungalow, hebben wij een zeer royaal aanbod. Als U kiest voor een van deze bungalows, dan betalen wij 2 jaar lang Uw servicekosten. Daar wilt U wel meer van weten, dachten wij zo. Vandaar dat op 24 september van 11.00 tot 14.00 uur een Open Dag wordt georganiseerd. Daar krijgt U alle informatie uit de eerste hand. van het bestuur van Stichting Service-centrum Parkflat Veendam Open Dag op 24 september a.s. Het Service-centrum heeft een informatie-dag voor U voorbereid. Tussendoor worden lunch en andere verfrissingen aangeboden Geeft U zich nu telefonisch op voor de Open Dag. En komt U per trein, dan kan meteen een afspraak gemaakt worden voor afhalen van station Assen. Opgave en nadere inlichtingen: Service-centrum Parkflat Veendam, Mevr. J.J. Schuur-Folkers, tel. 05987-13893 (van 12.00 tot 13.00 uur) of de heer G. Visser, tel. 05287-1962. itillHllliii Een pro|ek' bouwgroep Als je bij een ongeluk onmiddellijk weet wat je moet doen, kan dat het verschil betekenen tussen leven en dood. De dingen die je weten moet zijn met een heel klein beetje aandacht ontzettend simpel te onthouden. We hebben ze voor u in een klein boekje overzichtelijk bij elkaar gezet. Dat boekje krijgt u door even een kaartje u* testuren aan ..Het Oranje Kruis". Statenlaan 81.2582 GE Den Haag Direct naar het ziekenhuis. Bij bijtend gif dwingen met water te spoelen en dit uit te spuwen. Dan water te drinken geven (bijtend gif brandt, moet dus worden verdund). Neem de verpakking van het ingenomen produkt mee naar het ziekenhuis. Aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame SIRE i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14