Jmuiden blijft beneden verwachting Rijnsburgse Boys haalt uit: 4-0 Iwaluwen: én helft oldoende Toppositie DOSK berust op toeval olendam buit onderschatting met slechts 1-3 uit izakken Boys grijpt ondanks nederlaag niet naar harde middelen ZATERDAG Kampenaren komen kwaliteit tekort ondanks derde zege HPAG 22 SEPTEMBER 1980 SPORT TROUW/KWARTET 11 ÜIDEN Hoe warm het was en hoe saai. Zo kan je de confrontatie IJmuiden-Volendam het treffendst kwalificeren. In het nagenoeg lege, ln het zonlicht badende stadion van tedivisieclub Telstar wist IJmulden, het na de schier onmogelijke 2-1 triomf bij ACV flink schroefde verwachtingspatroon niet te beantwoorden. Tegenstrever Volendam, opmerke- zwak gestart ln deze competitie, wandelde ook al niet Imponerend naar de eerste zege. w- Martin van Geldere is niet gewend om met de regel- van de klok te winnen", oor- de Jaap Doornbos, de voor het le jaar aan IJmulden verbonden uneester na afloop van de zoute- voorstelling. Een derde zege op na de overwinningen op OWIOS zou ook wat te veel van het geweest zijn. Vorig Jaar wisten oordzee kanaal bewoners temau- ood de tweede klas van het lijf te *-0, maar dit seizoen staat in het van de „revival". De achter de iggende transferperiode leverde ijk winst op. er Jaap Doornbos docent aan HOS te Overveen nam twee middenvelder Paul ST en spits Joy St. Jago mee, linkervleugelverdediger Nico èr van Stormvogels kwam. Ab de t beëindigde zijn „voetballoop- Met name de 23-Jarige Antilli- joy St. Jago lijkt een kolossale trking. De 1.85 meter lange l>eler is snel, heeft een goede en een briljante kop techniek, u toe leverde dat al vier compe- reffers op, maar in het treffen olendam kwam hij ln het hoofd niet voor. Aan de leiband van Zwarthoed (Volendam) lopend lij zelden gevaarlijk. iwoordig wikkelt IJmulden zijn duels op het hoofdveld van Tel- af. De slechte accommodatie de club daartoe. De schoen echter al langer. Vorig Jaar n de zeekanters een verzoek i KNVB om de thuisafleverin- het Telstar-complex Schoe- rg te doen plaatsvinden. De ging hiermee akkoord, maar ond-technische dienst gooide in het eten. Het Telstar-tapijt de extra belasting te veel worden. Gevolg: IJmulden thuis gewoon op eigen veld, "louwers voerden hun twee- gymnastieknummertje .sn over de zeer gebrekkige, ts één meter hoge omheining de penningmeester ontbrak het oanciële middelen. Inmiddels staat de kwaliteit van de Telstar-mat niet meer ter discussie. Het IJmulden-bestuur is met een de legatie naar Zeist getrokken en het herhaalde verzoek had nu wel succes. De KNVB hechtte zijn goedkeuring aan het IJmuidense plan en in het vervolg speelt IJmulden zijn wed strijden bij Telstar. Van de grond- technlsche dienst werd niets meer vernomen. Arbiter Plijter hij had geen kind aan de lauwe ontmoeting liet IJmuiden-Volendam overigens er echt zin ln, maar op het veld was daar niets van te merken." Ook nadat Volendam, geplaagd door een viertal blessures, op een veel te lage 0-2 score doelpunten van Cees Kras en Jaap Jonk was terecht gekomen, bleef Umulden volharden in gezapigheid. Typerend hiervoor was dat men er zelfs niet in slaagde er een slotoffensiefje uit te persen. Met uitzondering van het eerste kwartier in deel twee scoorden alle Umuidena- ren behalve Cock van Leeuwen een vette onvoldoende. Het huiswerk mnn..... ttMi uufuiuuciiuc. «cv iiuiöwcir 2? moet overgemaakt worden. Het beter Kieperen van de achterhoede waar- mee m5n zlch 111 a' oefencampagne Schonenberg moest spelen. zo Intensief had beziggehouden kan r .—„u™ dan als extra werk toegevoegd wor- den Lutt*le seconden na afloop ver- zocht ««retails annex mlcrofonlst Baas de bezoekers het sport. Park te verlaten. Zo gaat dat wanneer „Het was Uitgesproken slecht. Mis- tg rnaar een nrmp nachtrr twnt schien hebben we Volendam wat on- Je 6611 0,7116 pacnt<?r öent' derechat. Qua inzet hebben we ook umuiden volendam 1-3 (0-d 35. cm Kras gefaald. Vóór de wedstrijd hadden we 0-1 66 jaap Jonk 0-2 es. siem Koning 0-3 es. Jan -l -teaaafe*. .v. a,ti.v tax, Oerfcen van louwen (Jan Postzna): Tonny Poatma, 8t Jago, Veldman. VOLENDAM Kwakman: Hoogland. Plat. Zwart hoed, Klaas Koning; Slem Koning. Sier. Runder kamp (Ab Jonk); Sul. Kras. Jaap Jonk. AMSTERDAM Rijnsburgse Boys heeft voor de grootste verrassing ge zorgd door IJsselmeervogels op de derde wedstrijddag met 4-0 terug te wijzen. Ook Barendrecht was op schot. Tegen Nieuw Lekkerland werd het 7-2. In het zaterdagvoetbal heb ben nu Noordwijk, Zwaluwen (eerste klasse A) en DOSK nog een 100% score. De eerste puntenwinst was er zaterdag voor GVW, Spljkenlsse, RCL, Volendam en Huizen. Alleen DETO staat nog op nul punten in de eerste klasse B. Eerste klasse A SSS-RCL 6-1 (64) 60. Peter Piket 0-1. Scheidsrech ter: Bezemer. Toeschouwers: 800. De Klaaswaal» debutanten vergaten de strijd winnend te beslis sen Zo kregen Oert Vermaas en Ad Hulsman droom kansen Toen het eenmaal 0-1 stond hield de brigade uit Leiderdorp de krachtmeting onder contróle. die om afwerking schreeuwden maar de spelers faalden toch. Rijzubwrgse Boys-IJuelmeervogels 4-0 (1-0). 24. Plet Haasnoot 1-0. 56. 68 en 89. Henk van der Zwan 2-0. 3-0 en 4-0. De thuisclub kon alles nadat Henk de Oraal met een kuitblessure naar de kant moest Niemand slaagde erin de Boys-voorwaart- sen af te stoppen en het had geen verbazing gewekt wanneer de „vogels" een nog groter verlies hadden geleden. Scheidsrechter Mebtus. Toe schouwers: 1500. GVVV-Vitesse Delft 1-1 (00). 55. Ab van de Bovenkamp 14. 60. Jan Groenendijk 1-1 (eigen doel). Scheidsrechter: Roosendaal Toeschou wers: 1000. De Veenendalers verzuimden ln deel één duidelijk afstand te nemen. Na de hervatting 55 Jan 70. John M&nuputty 3-1. Scheidsrechter: Hoek. Toeschouwers 1000. Een botsing waarbij het pu bliek zich. dank zij aantrekkelijk wederzijds voet bal best amuseerde. De ..Ridders" kregen kansen punt pakken. SpijkenisMpQwick Bays M (1-1). 30. Fred Eysberg 0-1. 35. Harry Remmerswaal 1-1, 72. Cees van Rooyen 1-2. 82. Harry Remmerswaal 2-2. Scheids rechter Van Vliet Toeschouwers: 1000. De man ning maakte de wedstrijd nog enigszins aantrek kelijk. Voor de rest maakten de spelers er een statisch gebeuren van. Bareodrecht-Nieaw Lekkerland 7-2 (4-1). 1. en 5. Plet Klepke 14 en 24. 9. en 44 Paul van der Mijn 34 en 44, 45. Arte van der Ham 4-1.52. Hugo Boel 4-2,67. Ton Paap 5-2.78. Paul van der Mijn 6-2.90. Rinus de Haan 7-2 (eigen doel). Scheidsrechter: Schut Toeschouwers: 1250. Jan de Vos stopte ln de 85e minuut een door Paul van der Mijn geno men strafschop. In de radicale uitslag ligt de kracht van de thuisclub verborgen De debutant werd opgerold. Eerste klasse B Huisen-Bltaw Wit *34 14 (64). 80. Hans Lankreij- er 14. Scheidsrechter: Mulder. Toeschouwers: 800. Een zege die de thuisclub toekwam. In de eerste' helft was er sprake van een Hulzen-o verwicht waarbij de Friezen duidelijk op de counter gok ten. In de tweede helft was er sprake van een voortdurend éénrichtingsverkeer van de gaat- DETO-AVW '66 1-2 (0-1). 35. Henk Hulsman 0-1, 47. Qeert Schipper 1-1 (strafschop). 77. Henk Huls man 1-2 (strafschop). Scheidsrechter Van der WHC-DOVO 0-3 (0-1). 44. Jan Epskamp 0-1.67. en 68. Steef van der Oosterkamp 0-2 (strafschop), en 0-3. Scheidsrechter: Keuken. Toeschouwers: 1200. Trainer Bas Paauwe van WHC moest een beroep doen op veel spelers van bet tweede elftal. De formatie redde het niet tegen een sterker DOVO en het werd nog erger toen ook verdediger Oerrit van Bruggen geblesseerd naar de kant moest. Nuopeet-OWIOS 2-2 (64). 67. Cor van Putten 0-1, 70. Klaas Lammerdlnk 1-1, 78. Jan Willem Vier huis 1-2. 87. Klaas Lammerdlnk 2-2. Scheidsrech ter Bollen. Toeschouwers: 1300. Een boelende, sportieve Veluwe-botsing met bevredigend voet bal en een juiste uitslag. Spakenburg-ACV 2-3 (1-2). 8. en 20 Ronnie Kroh- ne 0-1 en 0-2, 35. Oeert Hoitlng 1-2 (eigen doel). 81. Ronnie Krohne 1-3, 87. Rudle Beukers 2-3. Scheidsrechter Amouts. Toeschouwers 1100. Jan Smid (ACV) kreeg een offlciae waarschuwing we gens spelbederf. Bennie ten Brake liep bij een botsing een hersenschudding op. De Spakenbur ger moest met een brancard van het veld. Het betekende de soveelate tegenslag voor de thuis club die met veel Invallers ten strijde moest In de laatste minuut kwam er nog een dxoomkans op de Wouter Koenderman geen fout. De 4-1 winst brengt Zwalu wen nu toch stevig samen met Noord- wijk aan de kop van de ranglijst. De wisseling tussen de succesvolle trai ner Theo de Waard en- de huidige oefenmeester André Corveleljn lijkt Zwaluwen, alle twijfelaars ten spijt, geen windeieren te leggen. Zoals het spel van Kozakken Boys nu oogt, moet in deze competitie een plaats in de middenmoot haalbaar zijn. Misschien een wat voorbarige opmerking, maar het enthousiasme en de werklust moet, samen met de dit jaar in de breedte duidelijk ster ker geworden selectie, voor een rede lijk resultaat borg staan. IKENDAM Vorige week verloor Kozakken Boys wat lukklg de uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels. Zwalu- daarentegen wist het vorige weekeinde met veel geluk, een doelpunt in de laatste minuut, met 14 van GVW te ten. Lang zag het er naar uit dat ditmaal Kozakken Boys elukkigste ploeg zou zijn. In de tweede hellt stelde uwen echter binnen 20 minuten orde op zaken en won ndelijk verdiend met 1-4. eerste spelperiode was er sprake en gelljkopgaande strijd waarin wen wat beter combineerde en lys door een tomeloze inzet een aantal kansen wist te creëren, e Werkendammers al na enkele 'ten op een 1-0 voorsprong kwa- lag aan de niet optimale organi- ln de Vlaardingse verdediging. Klop zette vanaf het midden- ioog voor en bij de tweede paal e Arte Schep met een fraaie oot voor het doelpunt. Nog twee ln de eerste helft kreeg Schep rij wel identieke kans; deze ma- topte doelman Ab Nijgh be lt Door vanaf de eerste naar de e paal terug te lopen de Zwa- •verdedigers gingen niet met mee bracht Schep de oppo- n keer op keer in verwarring, twen trainer André Corveleljn as in de rust aan zijn spelers ijk maken wat er loos was. leljn wisselde in de rust Wout Vuuren voor Theo Juistenga. nga, nog herstellende van een niersteenaanval, achtte zich tiet fit genoeg voor een hele rijd. Zijn komst binnen de van Zwaluwen, samen met het enter opkomen van de midden 's, bracht meteen een hoop in de aanvallen. De eerste Zwa- treffer was nog een gelukkige. u Kegel schoot van zeker 40 afstand op het doel van Arie tenger. Deze liet zich afleiden de aanwezigheid van Zwaluwen- dier Dick Schouten en greep wachts mis. dat moment was er voor Ko en Boys geen houden meer aan. anvalsgolven in de richting van kken Boys-keeper Arie Ottevan- olgden elkaar in razend tempo en en ander resulteerde in doel- •n van achtereenvolgens Gerrie oede, Theo Juistenga en Albert De treffer van Gerrie de Goe- as overigens de mooiste van de JjJd. Een combinatie tussen Pijpers en Albert de Pee eindig een pass richting Dick Schou- ue met een slim hakballetje Ger- Goede volledig vrij voor Otte- r bracht. De Goede maakte Tot slot nog enige opmerkingen over het allang bestaande image van Ko zakken Boys, als van een harde en regelmatig ongedisciplineerde ploeg. Gezien de wedstrijd van zaterdag lijkt het lek wat dat betreft boven. De ploeg bleef, ondanks een viertal te- gengoals ln nog geen twintig minu ten, zeer gedisciplineerd spelen. De nadruk die trainer en bestuur op de sportiviteit leggen begint duidelijk' vruchten af te werpen. Volgens trai ner Joop van Linstee heeft de scheidsrechter vanaf het begin van een wedstrijd de gelegenheid calami teiten te voorkomen. Over zelfdisci pline werd geen woord gerept. Dat een scheidsrechter veel tot de sporti viteit kan bijdragen bewees referee Van Ginneke zaterdag. Hij floot vol komen foutloos en in de sfeer van de wedstrijd. T rou w-wisselbeker De stand om de Trouw-wisselbeker luidt na drie wedstrijddagen: WVF15 ACV. NoordwtjkJJ Barendrecht10 ASWH. DOVO. DTS'359 Elim, Spel. Oenemuiden, Oranje Nassau. Rijnsburgse Boys8 Eerste klasse A Eerste klasse B SSS-RCL NoordwtJk-RWH 3-1. Boya-IJaaelmecrvogels 44. Koeakken Boys-Zwa luwen 14. OVW-Vltesse Delft 1-1, Spljkenlsse- Quick Boys 2-2, Barendrecht-Nleuw Lekkerland 7- Noordwijk Zwaluwen Barendrecht Quick Boys IJsselmeervogels Rijnsburgse Boys Vitesse D. Nieuw Lekkerland K oukken Boys RVVH RCL GVW Spljkenlsse 888 3 3 0 0 6 11-12 3 3 0 0 6 6-1 3 2 0 1 4 10-5 3 1 2 0 4 64 3 2 0 1 4 3 1113 3 1113 3 1113 7-9 3 1 0 2 2 5-7 3 1 0 2 2 5-6 3 1 0 2 2 2-8 3 0 12 1 2-4 3 0 12 1 3-5 3 0 12 1 2-6 8-5 4-5 2-1, Huteen-Blauw Wif34 14. DETO-AVW66 1-2. WHC-DOVO 0-3, N una peet OWIOS 2-2, Spakenburg-ACV 2-3. IJmuiden-Vo lendam 1-3. D08K ACV DOVO Bennekom Blauw Wit IJmuiden AVW'66 OWIOS Spakenburg Huisen Nuns peet Volendam WHC DETO s 3 0 0 6 4-1 4 3 0 1 6 11-5 3 2 1 0 5 9-4 3 2 0 1 4 6-4 3 2 0 1 4 4-2 3 2 0 1 4 5-5 3 1 1 1 3 3-5 3 0 2 1 2 4-5 3 0 2 1 2 5-6 3 1 0 2 2 2-4 3 0 2 1 2 5-7 3 1 0 2 2 5-9 4 1 0 3 2 3-6 3 0 0 3 0 2-5 Volendam lijdt balverlies, omdat IJmuiden hier bereid is inzet te tonen, die het in het verdere verloop van de wed strijd niet toonde. wijk. Delft-K «ukken B«y», Quick BoyvGVVV. Nkww Breekt. Blauw Wlt-34-DOSK. AVW6S-Huteen. DOVO-DETO. OWIOS-WHC. ACV-Nunapeet. Vo- lendam-Spakenburg. Bennekom-IJmulden. Tweede klasse A 1-t (6-1). Jan Visser 0-1 en 0-2, Leo Kusters 1-2 (eigen doel). Arnetnuldeo-NEO 4-3 (3-1). Jan Meerman 14, Ri nus van Betzen 24, Jaap Meerman 34 (straf schop), Ad Voa 3-1, Ad van Dongen 3-2. Jaap van de Ketterij 4-2. AZVV-Plershil 6-1 (6-1). Paul Faneyt 0-1. SHO-Altena 1-2 (0-1). Rlnl CapeUe 0-1. Ad van de Koppel 0-2. Alex Bol 1-2. SSC-Oraaje Wit 1-1 (6-1). Jan Ponte 0-1. Wout Dekkers 1-1. Roda Boys-NSVV 1-2 (0-1). Nico Hoogwerf 0-1 en 0-2, Jan van Steenis 1-2 (strafschop). NSW Hecrjanadam Oranje Wil Plershll Amemulden AZW SHO 3-5 SSC'55 3-4 Bruse Boys 3-4 Al te na 3-4 Roda Boys 2-3 NEO'25 3-3 Zwahiwe 3-3 3-3 Tweede klasse E ONS-Workam 1-2 (1-1)- Albert de Vos 14 (straf schop). Jappte Peterson 1-1. Henk Venema 1-2. HZVV-Prieue Boy» 54 (14). Taco Pool 14. Eric Schoooewtlle 24. Taco Pool 34. Harm Jan de Roo 44. Henk Langemaat 54 CVSB-Drentblaa 14 (14). Wim Maathuis 14. Ellm-Flevo Boy» 4-1 (14). Arend Benjamins 14. Bertus Benjamins 24 en 3-0. Arend Benjamins 4- 0. Oerrit Minkjan 4-1. Heerenveenae Boys-lfarkemase Boys 1-1 (0-1). Oerrit Hoekstra 0-1. Bert Jaspers l-l SC AngeUlo-Oranje Nassau 1-2 (14). Tinus Schimmel 14. Hans Groothuis 1-1, Gerard Mole naars 1-2. Leeuwarder Zwaluwen-Go Ahead K. 1-4 (0-2). Harry Fiks 0-1. Harry Schenkel 0-2. Marius Hen driks 1-2, Menno Timmerman 1-3. Fred van de Oraf horst 14. Ellm Ab Nijgh is de sterkste in het zestienmetergebied. Kozakken Boys kan niet gevaarlijk worden. KOZAKKEN BOYS-ZWALUWEN VLAARDIN- GEN: 14 (14). 4 Arie Schep 14.47 Ernst Kegel 1- 1, 53. Oerrie de Ooede 1-2, 59. Theo Juistenga 1-3, 63. Albert de Pee 14. Scheidsrechter: Van Ginne ke. Toeschouwers: 750 KOZAKKEN BOYS: Ottevanger; Ambachtsheer. Van Brugge. Koman. Ooes; Korsman (Brander horst). Schep. Klop; Van Vuuren. Vonk (Schou- SSC'55. Zwaluwe-Roda Boys. Tweede klasse B De Zwerver-Lyra 1-1 (6-1). Willy Nak 0-1. Harry Kroeze 1-1. Jodaa Bsys-ASWH 2-7 (64). Arthur Dorré 0-1. Andries Dorré 0-2. Dick Reyaenberg ft-3. Arthur Dorré 04 (strafschop). Paul Tlms 0-5, Joop Garde nier 1-5 («trafechop». Dtck Reynenberg 14. Jaap Klnse 1-7. Wim Berckenkamp 2-7. DOYO-Xeexeu 24 (64). Jan Willem Wemelafelder 14. Oert ReLaemu» 24. Zwart WlfSS-Llaser B«ys 2-1 (l-l). Plet Boot 14 (eigen doel). Adrte Wander 1-1 (eigen doel). Oert Jan ran der Valk 1-3. Cees Wander 2-2. Cees Karstens 2-3. Belaes-Spiril 1-1 (14). Henk de Ruiter 1-0. Adrte de Boer 1-1 KiJ»Mrd-De Zwervers 3-3 (1-2). Arte den IH1 1-0. Hans Neck 1-1. Aad de Brnin 1-2. John DJernor 2-2. Ferry Easing 2-3L Bert de Snoo 3-3 DOTO 3-3 De Zwerver 3-3 ASWH 34 Zwart Wif28 2-2 RIJsoord 34 Llaser Boys 3-2 Spirit 54 Xerxes 5-2 Bolnes 2-3 De Zwervers 3-2 Lyra 5-3 Be Fair 2-1 Jodan Boys j-i Zaterdag: ASWH-De Zwerver. Xerxes-Jodan Boys. Lisser Boys-Be Fair. Sptrit-Zwart Wit"28. De Zwervers-Bolnes. Lyra-Rljsoord. Tweede klasse C SDVB-Stormvogels 44 (1-2). Ben de Haan 0-1 (strafschop). Aleld Schenk 0-2, Harend Schneuter 1-2 (strafschop). Mike Aalders 2-2, Danny Huitink 3-2. Aleld Schenk 3-3, Aleld Schenk 34, Eddy Morren 44. ZOB-SDCP 1-1 (64). Hans van Rijn 14. Ko van de Berg 1-1. Geinoord-V VOG 2-3 (1-2). Renger de Groot 0-1, Henk Drost 0-2 (strafschop). Corry Doeland 1-2. Fred de Book 2-2, Herman Dekker 2-3. DVS>33-DOSC 1-1 (0-1). Louis Osterhout 0-1 Oeer- llng Hamstra 1-1. Marken-NSC 2-1 (24). Jan Cornells Boes 14 en 24, Zeger van den Akker 2-1. NDSM-ZCFC 2-3 (14). Dirk Kaars 14. Hans Many- koetl 1-1. Wim Brienen 2-1. Jaap Meijer 2-2, Arie Kaars 3-2, Rob Meyber 3-3. WOO 34 Stormvogels 3-3 Ter Leede 24 DVS-33 3-2 DO SC 34 ZCFC 3-2 Oelnoord 3-3 SDVB 2-1 Marken 34 ZOB 2-1 NSC 34 ND8M 3-1 SDCP 34 Zaterdag: 8DCP-8DVB. WOO-ZOB. DOSC-Oel- noord. N8C-DV8"33, ZCFC-Marken, Ter Leede- NDSM. Tweede klasse D WVP-Vourwaarts V 34 (1-1). Brucht Bergama 14 (eigen doel). Marcel Damman 1-1. Krijn van Hou ten 2-1. Marvel Damman 3-1. 4-1. 5-1. 6-1 en 7-1, Rein Niks 7-2 (strafschop). Hans van Rlel 6-2, Bennie de Wilde 0-2. Rein Niks 04. Vrooeaahaopae Boy»-Spcl. Geaemuldea 1-1 (1-1). Joop Elferink 14, Jan van de Berg l-l. DTS'35-SVZW 5-1 (24). Oerard Homburg 1-1, Adrte Mulder 2-1, Jan Fluit 34, John Breedljk 44. Adrte Mulder 5-1, Remmo Oritter 5-1. Urk-HHC 2-1 (14). Steven Kort 14 en 24. Rob Baars -1. Eater Voorult-WZC 14 (14). Oert Schuurman O-I. Henk Peppels 1-1, Jan Lunk 1-2 en 1-3, Hank van Dommel 14. OlympU-C8V"28 14 (64). Rob Meyer 0-1. Oert Mulder 0-2 (strafschop), Han Stolte 0-3, Eddy Overman 14. 3-5 Enter Vooruit 2-2 3-5 Olympla '28 3-2 3-5 Urk 2-2 3-5 SKV 2-1 3-3 HHC 34 3-5 Voorwaarts v. 34 34 Flevo Boys 34 Harkem. B. 3-5 L. Zwaluwen 3-5 SC Angelalo 34 ONS 34 Drenthlna 34 Friese Boys 3-2 WEST I 3A: P8Z-Vlug en Vaardig 2-2. Blauw Wit-DWS 0-2 Swlft-KMVZ 14. HC8C-Jong Holland 4-2. DWV- °"3- VEW-Wleringermeer 24 IB: VRC- RKAVIC 3-2, EDO U-Vallelvogels 2-2, Amstel- I^2rWou<lenbw* 31 Veluwse Boys-DESTO 5-1 CJW-WOP 34. Renswoude-CSW 44. 4A: BOL- Zouaven 54. EVC-Spartaan 4-1. AFC 34-ADM 14. X2!!£2l£uiren °"J' DZS-Purmersteln 04. Sl^f?VL_Dindu> M Kennemerland- WRA 34. Energle-ODIN 59 04, SCW-BCZ 58 4-1. Hwc^FKXNNEMERa 54. Hootddorp-Sf ZO 34. SMS-Pancratlu» 44. 4C: Wartburgla-Al- Uua 14. Sparta N-WZ 49 2-1. Hoogerhelde-WOA 34. Oeu»n-Brandweer 54. SOVA 54-Baam 4-1. Terach. Boy»-DWA 44. 4D: WA-Delta LI 3-2 Aristoa-OSDO 3-1. KDO-Sportiust '66 14. Beurs- ^veld^(2UUUn M*>CUa UFC 71 ffFC-Bul- WEST II 2A: Unlcum-ARC 14. Katwljk-Maas- dljk 14. Monster-Excelsior M 2-2. Koudekerk- SVPTT 04. Die Haghe-'s Oravenzandse SV 5-2, JAC-DUNO 0-2 SB: D80-PPSC 14. CapeUe- Oroot Ammers 24. Vlaardlngen-Voome 4-1, TSB- Helnenoord 3-3. NTW-WOZ 04. Alblas-Exelslor P 2-1 4A:Schevenlngen-Looaduinen2-l.SVOEB- 8V 35 3-2. SC Llsae-SatelUet 8-1. DEVJO-Naald- wljk 0-1. Hoekse Boys-KMD 4-1. HPSV-DORR 2-5. 4B: s-Oravenzande-OWS 44. Oegstgeest-Sleutels 24. DSVP-TOOR 3-2. DSS 26-Schoonhoven 2-1. ROHDA "fO-Bergambacht 34, Hazerswoudse Boys-Randstad Sport 0-1. 4C: HBSS-WOR 2-3, WFB-Zuldland 04. MeUssant-Herkingen 3-1 HVO-Hlllegersberg 5-2. Hoogvliet-Rozenburg 1-3. Harmandad-Maluku 14. 4D: Pelikaan-Meerkerk 0-3, ZBVH-WNC 1-1. O roo te Llndt-Eversteln 04, Ooudswaardse Boys-MW '58 24. ASH-OJS 14. Amelde-Maasdam 2-2. NOORD 3A: Hlelpen-BCV 0-2, DrachUter Boys- SDS 34. Holwerd-WT 3-1. Joure-Knickerbockers 1-2. IJVC-Woudsend 0-1. Wolvega-Boliward 24. SB: Meppel-Veendam 4-1. Flvel-SJS 1-2, CSVC- Lycurgus 14. Heracllden-Klazlnaveen 04. Hol-- wlerde-Hoogeveen 4-2, SCN-Hollandscheveld 2-5. 4A: KootsterUUe-HsrdegartJp 1-1 Heeg-CSL 24 Delfatrah -CWO 2-1. Makkum-Zeerobben 0-1 Su- ameer-QVC 2-2 4B: t Fean '58-Broekster Boys 1-3. Aduard-Anjum 14. VEV '67-RWF 24. Zwaagwest- ONT 34 KoUum-JUtrum 5-2. 4C: WW-Eems B. 0- 0. Vlboa-Pools ter 24 Mmlo-Middelstum 1-2. Noordster-Pelikanen 44. GC-Noordwolde 0-2. Omlandla-WS 1-1. 4D: BSW-Noordsch. 0-3 N Ballngen-TEW 24. CEC-Klooster 3-3. Fit Boys- Onstw Boys 2-1. ManJik-NKW 2-3. OOST 3A: VCSO-Wageningen 24. SEH-Apel- doorn 1-1 Opheusden-Lunteren 1-0 Elburger- DOS T> 1-5. IJW-Blauw Oeel '55 04. JB: DES- Bergenthelm 4-1. A8V '57-ON 24. Berkum-Juüana •32 4-1. Hulz Boys-SWN 3-2. SW '56-SUphorst 5- 2 4A: Candla '66-Redichem 2-3. Musketiers-Unl W 2-2. CHRC-Trajanua 3-2. Excelsior Z-Sparta •57 1-1. Ke«teren-PGEM 94. Dunod-Merino's 1-2. 4B: BUderberg-Harskamp 0-5. BAS-HTC 0-1. Markneasc-'t Harde 24 Otterlo-SDS '55 14. DSV '81-Hlerden 14. Be Qulck-EUpeet 14. 4C: Wllhel- mlna-AZSV 4-1. DVOV-8SSE 1-3. DZSV-CJVer* 04. Rljaaen-Excelalor 14. Groen Wit '62-Oene 04. Almen-Avantl 1-1. 4D: Or'bergen-Den Ham 4-0. Klooaterhaar-Sparta E 3-5 Lutten-Sportlust 34. Achilles-Da arlerv. 1-1 OZC-DKB 14. ZUID I ZWALUWEN BU: Nijgh: De Ooede. Loos. Van der Kooy (Keteerewaard). See kies; De Pee. Pij pen. Van Vuuren (Juistenga); Bezemer. Schouten, Kegel CSV28 Spel Oenemuiden WVF wzc DTS'35 SVZW Vroomsh.Boys 3-3 Zaterdag: Spel. Oenemulden-WVF, SVZW- Vroomshoopse Boys. HHC-SKV. WZC-Urk. CSV'26-Enter Vooruit. Voorwaarts V -Olympla '28. 3A: OostkapeUe-Hoek 24. Tem. Boys- Yeneke 04, WHS-KloeUnge 3-1. Kapelle-Dlntel- oocd 2-1 Serooskerke-Meeuwen 2-2. KrabbendlJ- ke-Zaamslag 2-2. 3B: Almkerk-Veen 1-2. SparU '30-Beatrix '63 14 NOAD -32-Olesaen 14. Good Luck-Brake) 2-1. Heukelum-Sleeuwljk 3-5. 4A: We- meldlnge-Wolph'dlJk 2-2. Tholense Boys-81uis 3-1 Chrialandla-Kogelvangen 0-2. Apollo '69-SKNWK 14 Nleuwdorp-Nleuland 1-2. 4B: Woudrichem- Wllhelmina 04. Zuiüchem-Wlt Zwart 0-2. BVC 54- Seolto 4-1. JPS-PTT Breda 2-1. Rijswijk» Boys- ON1 1-2. Nlvo Sparta-HNC 0-2 door Adri Vermaal KAMPEN Verrassend is het Kampense DOS aan de leiding gekomen in de eerste klasse B. De 2-1 zege op Bennekom was voldoende om de eerste plaats voor zich op te eisen. Toch zal DOSK er rekening mee moeten houden dat het binnenkort weer afstand van die troon zal moeten doen. Daarvoor komt de brigade van trainer Jaap Botter namelijk toch kwaliteit te kort. De confrontatie tussen de tot zater dag nog ongeslagen teams is bepaald geen propaganda voor het voetbal geworden. Het werd een bikkelhard duel, waarin de spelers doorgaans maar weinig ontzag hadden voor el- kaars ledematen. De meest grove overtredingen werden echter door de zwak leidende arbiter Brussaard sim pel weggewuifd en alleen Henk van Zwan (Bennekom) kreeg uiteindelijk een boeking. Die boeking was het gevolg van het niet in acht nemen van de voorgeschreven afstand bij een vrije trap. Had de scheidsrechter de regels goed gehanteerd, dan had de thuisclub het duel echter met slechts tien man beëindigd. Het na trappen van Henk Nieuwenhuis werd echter getolereerd, terwijl de vele overtredingen van verdediger Dik van Warven ook al moeiteloos door de leiding werden geaccepteerd. Het is eenvoudig om het wederzijdse geschop te verhalen op het falen van de scheidsrechter, maar toch gaat die stelling niet helemaal op. Wanneer spelers bij de eerste overtreding in een wedstrijd al furieus afreageren op hun tegenstander, is er met de menta liteit van de betrokkenen wel wat mis. Na afloop geldt dan het excuus dat de spelers erg gespannen waren voor het zogenaamde „topduel". Als dergelijke excuses in zo'n pril stadi um van de competitie al gebruikt worden, doet dat het ergste vrezen voor het verdere verloop. Tussen de vele overtredingen en bles sures werd er ook nog gevoetbald. En soms niet eens onaardig. Zowel DOSK als Bennekom lieten zien ze ker niet bij de zwakkere clubs in hun afdeling te horen. De opbouw was goed verzord en behoudens het eerste half uur, toen Bennekom een afwach tende houding aannam, werd er aan vallend voetbal gespeeld. Daarbij bleek Bennekom in de beginfaseaan- vallen wat meer in huis te hebben dan de gastheren. Alex van der Klift zag zijn knap ingeschoten bal tegen de paal belanden, maar toch zorgde deze gevaarlijke vleugelspits er voor dat de bezoekers een voorsprong namen. Een vrije trap van Henk Oelderik werd naar Van der Klift getikt, die ineens uithaalde: 0-1. Tegen de verhouding in werd de stand twee minuten later recht ge trokken. Een eindelijk wel goed lo pende aanval van de thuisclub werd door Jaap Klein doeltreffend afge rond: 1-1. Na die tegenvaller heeft Bennekom het initiatief niet meer in handen gehad. Het feit, dat kort na de gelijkmaker de rust aanbrak en de wonden zowel letterlijk als figuurlijk konden worden gelikt, deed daar niets van af. In tegendeel, de tweede helft was nog maar Juist begonnen, of DOSK kwam op voorsprong. Jan de Lange profi teerde van een beoordelingsfout van doelman Gerard Drost, die een voor zet verwachtte, en schoot simpel raak: 2-1. Na die treffer heeft DOSK talrijke kansen om de marge te ver ruimen laten liggen. Jaap Klein, Jan de Lange en vervolgens weer Jaap Klein verschenen alleen voor Drost, maar faalden telkens op het moment dat een doelpunt zeker leek te zijn. Omdat DOSK hardnekkig weigerde om de overwinning veilig te stellen, bleef tot het laatste fluitsignaal de dreiging van de gelijkmaker in de lucht hangen. Leo Gardien en Jaap Hiensch vonden echter DOSK-doel- man Wim Duiveman op hun weg, terwijl in de slotfase de overtuiging uit de Bennekom-gelederen wegebde. Zo kon DOSK uiteindelijk constate ren, dat de winst verdiend was. Een uur lang was het de sterkere ploeg geweest en had het ook de beste scoringsmogelijkheden gecreëerd. Het stugge voetbal zal er zeker voor zorgen dat de Kampenaren een moei lijk te nemen hindernis voor tal van tegenstanders zullen vormen. Boven dien zijn de weer uitblinkende Ab Spielgen en Henk Albers uitstekende rustpunten met een flinke brok erva ring. Of dat voldoende zal zijn voor een permanente toppositie valt niet temin te betwijfelen. DOSK-BENNBKOM t-I (1-1) 38. Alex van der Klllt 0-1, 38 Jaap Klein 1-1. 53. Jan de Lan*e 2-1 Scheidvechter Bruasaard. Toeschouwers: 1500 DOSK: Duiveman, Van Dijk. AJbers. Van de Weerd. Van Warren: We»tendorp. Splelhagen. De Lange; Klein, Nieuwenhuis, ZeJle. BENNEKOM: Drost. Teunissen. IJkhout, Van Kleef (Slebenga). Wim van Zwan: Haan. Henach. Oelderik; Henk van Zwan (Mentui«). Oardien. Van der K111L

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11