Als je rondde zestig bent... ligtereen nieuw leven voor je. Rabobank HET NIEUWS K GROOT. RENAULT wét Ar Daarom heeft de Rabobank voor ons een handig boekje uitgegeven: voor 60-plussers zoals u en ik. Dat moet u hebben. Voor het luttele bedrag van f 2,50 wordt u een hoop wijzer. U kunt een mooi leven tegemoet gaan... en het beste is dan wel een aantal zakelijke en onzakelijke dingen nü al te regelen. Dat boekje helpt. Het gaat over alles: erfrecht en successie, testament, schenkingen, huwelijkse voorwaarden, belastingen, pensioenen enz. enz. Een gang naar de Rabobank waard dus. Want op ieder financieel terrein is de Rabobank een deskundig adviseur. Dus: even naar dat boekje vragen... en wellicht ook nog wat verder praten. Zijn lage luchtweerstand maakt hem snel, maar houdt m ekonomisch. Hij verslindt lange afstanden zonder te vermoeien. En akkommodeert vier volwassenen plus bagage. Hij zal vooral het aktieve automobilistenhart aan spreken. En is het beste bewijs dat Renault cxik buiten de racexirctiits bepaald niet heeft stilgezeten. Motoren: 1400,1650-tc en 2- liter. Types: TL, GTE; GTS, Automatic, TX.GTX. Bijzonderheden: zeer kom pleet, 5 versnellingen standaard op GTS,TX en GÏ X en nog veel meer. De naam is' Fuego. Prijzen vanaf f 19.000,-. Aflcveringskosten f 447,-.Inki.BTW. Wijzigingen voorbehouden. DINSDAG 16 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET P 18|

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 20