AlsunübijdeNMB gaat sparen betaalt u maar f 15,- voorhetBoekvandeMaand. Trouw Vul deze bon in om uwboot te verkopei Staatsloterij 2e trekking Vanaf heden een nieuw nummer fplj dactylo DAT BISTR00TJE UIT DEKRANT VAN ZATERDAG LIJKT ME HEEL GEZELLIG. 'T STAAT INDE KRANT. ELKE DAG. Een prachtig boek over alles groeit en bloeit. De NMB denkt metu me Of uw bandrecorder, uw antiek, uw brommer, uw auto, uw caravan, uw huis, of wat dan ook. Een MINI advertentie brengt u in kontakt met 1,2 miljoen koopkrachtige lezers in heel Nederland. Schrijf hier uw tekst. DINSDAG 16 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET P 1! DAG oli Bij Dactylo voel je je thuis in je tijdelijke baan. Dactylo is een uitzendorganisatie met een groot aantal relatief kleine vestigingen. Vestigingen waar aandacht voor de uitzendkracht voorop staat. Dat betekent dat je bij Dactylo werk vindt dat je ligt. boekhoud(st)er PD of studerend hiervoor te Amstelveen magazijnbedienden te Ridderkerk typistes voor hele dagen te Monster voorde baan die je past tsJ uitzendburo Ridderkerk, tel 01804-23848 Amstelveen, tel 020-458303 Harderwijk, tel 0431 O-I 7451 Leusden, tel 033-942809 Monster, tel 01749-47016 694e Staatsloterij, 2e trekking IS september 1980. Een extra prijs van 100.000 is gevallen in de serie S op het nummer: 011382 011382 Troostprijzen van 2000 op nummer van elk van de andere series. Een extra prijs van 100.000 is gevallen, in de serie N op het nummer- Troostprijzen van 2000 op nummer van elk van de andere series. Prijzen van 50.000 zijn gevallen op alle nummers: 5.000 zijn gevallen op alle nummers: 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 2.000 zijn gevallen op alle nummers: 1.000 op alle nummers 400 op alle nummers 200 op alle nummers 100 op alle nummers 100 op alle nummers 50 op alle nummers 50 op alle nummers 15 op alle nummers eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: eindigende op: 006784 006784 051451 010534 034128 013262 034293 009698 066195 674 061 444 641 24 54 Gewonnen prijzen kunnen na de derde trekking wor den geïnd. Zetfouten voorbehouden. ZAKENFLITSEN BONTMANTELS - BONTMAN TELS! In september laatste maand zomerprijzen! Alle mantels nu nog zeer voordelig geprijsd. Eerste keuze kollektie 1980 m. garantie Nu kopen. a.s. winter pas betalen. Desgew soepele kredietservice. Oe Bontkoning, Hoogstraat 97. Rotterdam-C., tel. 010-117117. Parkeerterrein direkt t.o zaak. Bij koop reisgeld binnen geh Ned. v 2 pers terug. Koop avond tot 21 uur geopend UNIEKE BONTAANBIEDING!! Het Bontpaleis gaat ook in sep tember nog door met pnjzen waar van u zult zeggen 20% 25% beneden de normale waarde! Vol le garantie, credietservice moge lijk. Het Bontpaleis, Hoogstraat 153 (voetgangersgebied). Rotter dam-C tel. 010-143337. Reis geld v 2 pers. vanuit geh Neder land bij koop terug. Koopavond tot 21 uur geopend. BONTADVIESI! Nu bont kopen, in september nog uiterst lage prij zen!' Nu keuze maken, in de win ter pas betalen Schrift garantie Desgew soepele kredietmogeiijk- heden Oe Bontapecialisten La Reine, Jonker Fransstraat 75 (vijf en zeventig). Rotterdam-C., tel 010-110756. Reisgeld v 2 pers worden bij koop vergoed Koop avond geopend, s Maandags ge sloten BRUYNZEEL KEUKEN BLOK KEN type Holland-Norm 100 een klasse apart Alleen verkoop voor Rotterdam en omstreken, en uit voorraad leverbaar WESTER HOUTHANDEL Cath Beers- mansstraat. Tel 251638-764046 ROESTVRIJ STALEN AAN- RECHTBLADEN met wafel-motiet persing. Kwaliteit 18/8 en met on- dertijming. Maten van 100 cm tot 220 cm Ook met 2 bakken uit voorraad leverbaar WESTER HOUTHANDEL Cath Beers- mansstraat Tel 258888-764046 i autt velll et re mÊÊtÊKÊKÊÊÊKÊm**'' Bert Garthoffs Boek van de Maand geeft u weer eens een andere kijk op de natuur. Normale prijs na 4 oktober f32,50 Speciale Boek van de Maand-prijs f22,50 NMB spaaractie-prijs f 15,- Sparen bij de NMB is deze maand wel héél aanzet lijk. Niet alleen omdat de rente zo hoog is en er zoveel mogelijkheden zijn. Maar in de eerste om de waardebon van f 7,50 die u krijgt bij een in f® minimaal f ioo,- op een NMB spaarrekening. De NMB waardebon geeft u bij de erkende boekl recht op een fikse korting op het nieuwe Boekv f' Maand. Voor maar f 15,- (boekhandel-prijs f 22,50) ki in het bezit van dit kleurrijke natuurboek dat is ge ven door Bert Garthoff, de presentator van het velen zo node gemiste radioprogramma "Weer ol weef. Garthoff's plezierige, eenvoudige benaderii ook u enthousiast maken voor de natuur in al z'n ten! Voor alles wat groeit en bloeit en ons altijd boeit. h Wij kunnen ons niet indenken dat u zo'n ai ding laat lopen. Wees er dus snel bij, want de voon j beperkt. In dit kleurige en rijk met foto's en aquarellen geïllustreerde boek leert Bert Garthoff u de natuur zien, begrijpen en vooral behoeden voor invloeden van buitenaf. Gebonden, 21,2 x 28 cm, 176 pagina 's. Alleen verkrijgbaar bij de erkende boekhandel, zo lang de voorraad strekt, en als actie-aanbieding uiterlijk t/m 4 oktober1980. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (Voor bezorging zie pag 2) Brieven waarbij ons antwoordnummer gebruikt wordt, hebben gemiddeld 3 dagen nodig om ons te bereiken. Wilt u bij het vaststellen van de plaatsingsdatum van uw advertentie hiermee rekening houden. Inopen envelop zonder postzegel opsturen aan: MINI-advertenties. Antwoordno.2470,1000 PA Amsterdam. re Minstens 3 regels beschrijven. Voor brieven onder no. f 3.- extra. (excl.4"i> BTW) 1 2 3 19,74 4 26,32 5 32,90 6 39,48 7 46,06 8 52,64 9 59,22 10 65,80 Plaatsingsdatum(s)_ Naam Adres Plaats Telefoon Handtekening

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 18